• Perseptiv qobiiivat
 • Empatik qobiiivat
 • Didaktik qobiiivat
 • Tashkilotchilik qobilivati
 • Konstruktiv qobiiivat
 • 1. Pedagogik mahorat haqida tushuncha. Uning mohiyati Pedagogik mahorat fanining vazifalari va asosiy tarkibiy qismlari
  Download 264.8 Kb.
  bet8/25
  Sana25.03.2024
  Hajmi264.8 Kb.
  #176243
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
  Bog'liq
  portal.guldu.uz-Pedagogik mahorat (Ummatkulova Sayyora)
  БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ СЧЁТЛАР, Bolalar o\'yin folklor (2), Auditorlik tekshiruvining turlari va shakllari-fayllar.org, ona tili darsliklarida punktuatsiya berish, Nabiyeva Nargiza BT-106, Ahmadjonova Mahmuda ayollar yubkasi asos chizmasi, Daminova Sevara ayollar yubkasi asos chizmasi, oilaviy munosabatlar va tarbiyaning ijtimoiy psixologik xususiyatlari, 4-MMT-23 , mustaqil ish, portal.guldu.uz-Texnologiyadan amaliy ish jarayoniga integratsion yondashuv, UYUSHGAN GAPNING BADIIY MATNDA QO’LLANILISHI, rele amaliy, portal.guldu.uz-7-mavzu taqdimot
  Kreativ - ijodkorlikda o‘qituvchi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan yangi nazariyalami yaratadi, o‘z fikrlari va takliflari bilan chiqadi, mohir va tajribali, layoqatli o‘qituvchilargina bunga erishishi mumkin.
  Kommunikativ qobilivat: o‘qituvchining pedagogik jamoa va ota- onalar, mahalla ahli bilan bo‘ladigan o‘zaro muloqotida, ulaming ruhiy holatlarini tushunish va ularga hamoard boiish, muloqotga kirishdshida pok ko‘ngillilik. 0‘qituvchi bunda psixologik biiimlarga ega bo‘lishi, muomala madaniyatini mimtazam o‘zida shakllantirib borishi lozim.
  Perseptiv qobiiivat: tashqi olamni vs muhitni sezish, idrok etish, ya’ni kuzatuvchanlik muhim rol o’ynaydi. O qituvchinmg shijoati nati- jasida rivojlanadi, takomillashadi. O’qituvchi o‘quvchinmg psixologiya- sini, psixik holatixu o‘ziga singdirib idrok etadi, smf jamoasming holatiga pedagogik vaziy atiga odilona baho beradi.
  Empatik qobiiivat: bolalarga bo‘Jgan muhabbatdan kelib chiqadigan o‘quvchilaming hiS'tuyg‘usini, psixologik holatlanni qalbdan his etish, tushunish, idrok etish, ularga achinish xususiyatlaridir.
  Ta’lim jaravonini muqobillashtirish qobilivati: o‘qituvchi o‘z bilimini o‘quvchi ongi va tafakkuriga каш kuch sarflash evaziga yetkaza olishi, ta’lim va tarbiyada belgilangan muddatda maqsadga erishish qobiliyatidir.
  Didaktik qobiiivat: 0‘quvchilai' bilan muloqot qilishda, pedagogika- ning ta’lim va larbiyaviy qonuniyatlarmi hamda metodlarini chuqur o‘zlashtirgan holda samarali dars berish qobiliyatidir. Shuningdek, dars pedagogik texnologiyalar asosida jahon andozalariga, hozirgi zamon talablarigajavcb berishi kerak.
  Tashkilotchilik qobilivati: pedagogik qobiliyatning tarkibiy qismidir. U sinf o‘quvchilarimng o‘qituvchi tomonidan turli jamoat ishlariga, to‘garaklarga jalb qila olishida, sinf jamoasining har bir o‘quvchiga faol vaziyatni ta’mmlab berishida namoyon bo‘ladi.
  Konstruktiv qobiiivat: o‘qituvchining o'quv-tarbiyaviy faoliyatni puxta rejalashtirishi asosida yuzaga keladigan kasbiy pedagogik vaziyat bosqichlarini oldindan ko‘ra olishi.
  Bilish qobilivati. o‘qituvchining o‘z fanini va boshqa fanlami chuqur bihshida, o‘zlashtirishi va amaliyotda namoyon etishi.
  Anglash (tushunish) qobilivati: o‘qituvchining ziyrakligi va udda- buronligi, voqea va hodisalami chuqur idrok etib, ularga adoiatli muno- sabatda bo‘lishi.

  Download 264.8 Kb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
  Download 264.8 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1. Pedagogik mahorat haqida tushuncha. Uning mohiyati Pedagogik mahorat fanining vazifalari va asosiy tarkibiy qismlari

  Download 264.8 Kb.