• Ona tili va adabiyot, xorijiy tillar
 • Ta’lim texnologiyasi STEAM
  Download 0.82 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet2/76
  Sana25.02.2023
  Hajmi0.82 Mb.
  #43476
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
  Bog'liq
  1 umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi loyihasi
  112353 (3)
  Ta’lim texnologiyasi STEAM aniq fanlar blok-modulida o‘quvchilarning 
  egallagan bilim, 
  ko‘nikma va malakalarini kundalik hayot bilan bog‘liqligini 
  ko‘rsatishda dars va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quv tadqiqotlarini 
  o‘tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirishga yo‘naltirilgan ijodkorligini 
  tarbiyalash, yangiliklar yaratishga 
  bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirishga 
  qaratilgan. 
  Bu texnologiyani amalga oshirishda 
  o‘quvchilar tomonidan turli texnik 
  qurilmalarni yasash uchun loyihalar yaratish, loyiha asosida qurilmaning 
  maketini yaratish va uni amaliyotda ishlatib 
  ko‘rish, kamchiliklarini topish 
  hamda uni bartaraf etish kabi vazifalar bajariladi. 
  Aniq fanlar blok-modulida 
  o‘quvchilar mantiqiy fikrlashini va amaliy 
  ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan xalqaro baholash dasturi (PISA
  TIMSS) talablariga mos keladigan topshiriqlar bilan ishlashga 
  mo‘ljallangan 
  amaliy 
  mashg‘ulotlar hamda mustaqil bajarishga va ijodiy fikrlashga 
  undovchi amaliy topshiriqlar bilan ishlashni yosh avlod ongiga singdirish 
  o‘qituvchi oldidagi asosiy vazifalardan biri sanaladi. 
  Лойиҳа  umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi loyihasi 
  Aniq fanlarni 
  o‘qitishda nafaqat ularning o‘zaro ichki, balki tashqi, ya’ni 
  turdosh blok-modullar tarkibiga kiruvchi fanlar bilan integratsiyasi ham katta 
  ahamiyatga ega. Jumladan, quyidagi fan 
  yo‘nalishlari bilan o‘zaro 
  chambarchas aloqalari muhim hisoblanadi:
  Ona tili va adabiyot, xorijiy tillar
  orqali shakllantiriladigan 
  kompetensiyalar tabiiy va iqtisodiy fanlarni 
  o‘qitishda o‘quvchilarning 
  ijodiy fikrlashini rivojlantirishda, yozma va 
  og‘zaki ravishda o‘z 
  qarashlarini ravon bayon etish malakalarini hosil qilishda, ilmiy atamalarni 
  to‘g‘ri qo‘llash hamda baxs-munozaralar jarayonida erkin muloqot qilishga 
  o‘rgatishda muhim o‘rin tutadi. 
  Tarix 
  o‘quv predmeti tabiiy va iqtisodiy fanlar bilan ham bevosita 
  bog‘langan. Ilm-fan yutuqlarining ishlab chiqarish sohalari, iqtisodiy-
  ijtimoiy munosabatlarining rivojlanishi va atrof-muhit holatiga 
  ta’sirini 
  ko‘rsatishda tarixiy ma’lumotlarning ahamiyati kattadir. 
  Matematika 
  o‘quv predmeti insonning intellektini, diqqatini 
  rivojlantirishda, 
  ko‘zlangan maqsadga erishish uchun qat’iyat va 
  irodani tarbiyalashda
  algoritmik tarzdagi 
  tartib-intizomlilikni 
  ta’minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o‘rin tutadi. Matematika 
  olamni bilishning asosi 
  bo‘lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning 
  o‘ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va 
  texnologiyalarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. 

  Download 0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
  Download 0.82 Mb.
  Pdf ko'rish