1. Vaqt o'tishi bilan jismning fazodagi vaziyatining boshqa jismiarga nisbatan o‘zgarishi jismning deb ataiadi
Download 240.84 Kb.
bet1/2
Sana16.12.2022
Hajmi240.84 Kb.
#35430
  1   2
Bog'liq
hamma abiturientlar uchun tahrirlangan test doc variant
7-mavzu

1. Vaqt o'tishi bilan jismning fazodagi vaziyatining boshqa jismiarga nisbatan o‘zgarishi jismning ... deb ataiadi.
A) traektoriyasi. B) mexanik harakati.
C) ko'chishi. D) yo'l.
E) sanoq sistemasi

2. Uzunligi 9 m bo'lgan ingichka ip boshidan jo'nagan chumoli ip oxiriga kelguncha 5minut o'tdi. Chumolining tezligini toping (cm/s).


A) 1,8. В) 3. С) 2,9. D) 3,5. E) 4,5.
.
3. Havo shari biror balandlikka vertikal ko'tarilgach, shamol uni gorizontal yo'nalishda 600 m maso­faga uchirib ketdi. Agar havo sharining ko'chishi 1 km bo’lsa, uning o'tgan yo'li qanday (m)?
A) 600. B) 800. С) 1000. D) 1400. E) 1600.

4. Agar jism yo'lning 1-yarmini 20 s da, 2-yarmini esa 10 s da o'tgan bo‘lsa, uning o‘rtacha tezligi necha m/s? Yo‘I 240 metrga teng.


A ) 18. B) 16. C) 12. D) 8. E) 4

5. Jism gorizontga nisbatan 60° burchak ostida harakatlanib, 300 m yo’l yurgan bo’lsa. Jismning gorizontal yo'nalishdagi ko'chishini aniqlang (m).


A) 150. B) 140. C) 173. D) 0. E) 346

6. Keltirilgan grafikdan foydalanib jismning harakat tezlanishini (m/s2) toping.A) 6. B) 2. C) 1. D) 3.

7. Idishdagi suvda ichida toshi bor muz parchasi suzib yuribdi. Agar muz batamom erisa, suvning sathi qanday o'zgaradi? Suv haroratining o'zgarishi hisobga olinmasin.


A) o'zgarmaydi.
B) pasayadi.
C) ko'tarilishi ham mumkin, pasayishi ham.
D) ko'tariladi.
E) javob tosh massasiga bog'liq.

8. Parijdagi, po‘latdan yasalgan, balandiigi 300 m bo'lgan Eyfel minorasining massasi 7200 t. Bu minoraning zichligi po'latnikiaan 2 marta kichik bo'lgan moddadan yasalgan, balandligi 30 sm bo'lgan modelining massasi qanday bo'ladi?


A) 3,6 t B) 3,6 kg C) 360 g. D) 3,6 g E)36 g

9. . Harakatlana boshlagan zarra tezligining o‘zgarishi grafik tarzda berilgan. t = 2 s paytda uning yurgan yo‘li (m) topilsin.A) 16. B) 14,5. C) 15,4. D) 2,5.

10. Jism harakatining tezlik vektori va tezlanish vektori o'zaro qarama-qarshi yo'nalishi mumkinmi?


A) faqat tezlanuvchan harakatda.
B) faqat ellips bo'ylab harakatda.
C) faqat aylanma harakatda.
D) mumkin emas.
E) faqat to'g'ri chiziqii sekinlanuvchan harakatda

11. 100 m balandlikdagi vertolyotdan massasi 60 kg bo'lgan yuk qor uyumiga tashlandi. Qorga tegish vaqtida yukning tezligi 40 m/s bo'lsa, havoning qar­ shiligini yengisn uchun necha kJ ish bajarilgan?


A) 26. B) 24. С) 6 . D) 12. E) 8

12. Tezligi 36 km/h bo'lgan 4 t massali avto-­ mobil tormoz berib to'xtaganida, necha kJ issiqlik miqdori ajraladi?


A) 200. B) 240. C) 250. D) 270. E) 280.

13. Uch jism rasmdagi grafiklarga mos to‘g‘ri chiziqli harakatlanmoqda. Ulardan qaysilari modul bo‘yicha nolga teng bo‘lmagan doimiy tezlanish bilan harakatlanmoqda?A) 1 va 3. B) 1, 2 va 3.
C) 2 va 3. D) 1 va 2

14. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi x=10 (m ) ko'rinishga ega. Uning tezlanishi necha ga teng?


A ) 2,5. B) 5. C) 10. D) 20. E) 40

15. Rasmdagi 2-, 3- va 4-sharchalar tinch holatda, 1-sharcha esa v tezlik bilan harakatlanmoqda. To’rttala sharcha ham bir to'g'ri chiziq bo'ylab joylashgan va massalari aynan bir xil. Agar to'qnashuvlar mutlaq elastik bo'lsa, to'qnashuvlardan so’ng 4-sharchaning tezligi qanday bo'ladi?A) 0. B) v/4. C) v/2. D) v/3. E) v.

16. 8 m balandlikdan yerga erkin tushgan to'p yer bilan to'qnashish natijasiaa 40 foiz energiyasini yo‘qotsa, u yana yerdan necha metr balandlikka ko’tariladi ?


A) 6. B) 4,8. C) 6,2. D) 3,2. E) 4.

17. Stansiyadan jo'nagan poezdning tezlanishi 1 bo'lsa, u 10 s da qanday yo'l bosadi (m)?


A) 5. B) 10. C) 50. D) 100. E) 200

18. Prujinaga osilgan yuk garmonik tebranadi. Shu yuk xuddi shunday, lekin 4 marta uzun prujinaga osilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi?


A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

19. Jadvalda 4 ta jism harakatlanishining OX o‘qidagi koordinatalarining vaqtga (0-5 s oralig‘ida) bog‘liqlik qiymatlari keltiril- gan. Jismlardan qaysi birining tezligi vaqt davomida o‘zgarmagan va noldan farqli bo‘lgan?A) 2. B) 1. C) 4. D) 3.
20. Birinchi mayatnikning tebranish davri 8 s, ikkinchisiniki 6 s. Ularning uzunliklari yig'indisiga teng uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranisn davri
necha sekund?
A) 8. B) 12. C) 14. D) 5. E) 10

21. Agar avtomobil tekis tezlanuvchan harakat boshlab, 5 s da 25 m yo'l bosgan bo'lsa, u 100 m ma­sofani necha sekundda o'tadi?Download 240.84 Kb.
  1   2
Download 240.84 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Vaqt o'tishi bilan jismning fazodagi vaziyatining boshqa jismiarga nisbatan o‘zgarishi jismning deb ataiadi

Download 240.84 Kb.