• 3. Geometrik materiallarni o’rgatishda axborot texnologiyalaridan foydala­nish.
 • - mashq. 12-dars 2-mashqda hosil qilingan 12-rasmdagi baliqchani alohida faylda «Baliqcham» nomi bilan saqlab qo'ying. 2-
  Download 0.71 Mb.
  bet6/10
  Sana13.05.2023
  Hajmi0.71 Mb.
  #59236
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  1. Word dasturida ishlashni tushuntirish
  1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666
  1- mashq. 12-dars 2-mashqda hosil qilingan 12-rasmdagi baliqchani alohida faylda «Baliqcham» nomi bilan saqlab qo'ying.

  2- mashq a) 11-rasmdagi ko'rinishlarni hosil qilib, mos ravishda, «archa» (11a-rasm), «Оу» (11b-rasm) va «sham» (11d-rasm) nomli fayllarda saqlang;


  b) «Оу» faylidagi rasmni «archa» faylidagi archa uchiga mutanosib o'lchamda joylashtiring va «archaoy» nomli faylda saqlang;
  d) «sham» faylidagi rasmni «archaoy» faylidagi archaning bir necha joyiga mutanosib o'lchamda joylashtiring va «Yangi yil» nomli faylda saqlang.

  3. Geometrik materiallarni o’rgatishda axborot texnologiyalaridan foydala­nish.

   Fan va texnika jadal suratda rivojlanayotgan hozirgi paytda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib dars o’tishni hayotni o’zi taqozo etmoqda.

  • Fan va texnika jadal suratda rivojlanayotgan hozirgi paytda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib dars o’tishni hayotni o’zi taqozo etmoqda.


  • Jamiyatimizda ro’y berayotgan turli xil o’zgarishlar o’qituvchilar oldiga muhim vazifalar qo’ymoqda. Bu vazifalar har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan, ijodkor, aqlli va nozik didli yoshlarni tarbiyalashdan iborat bo’lib, hozirgi zamon o’qituvchisidan tinmay ijodiy izlanish, o’qish va o’qitishga yangicha munosabatni, fidoiylikni talab qiladi.


  • “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da qator vazifalar belgilab berilganki, bu vazifalarga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o’z vaqtida ishlab chiqish va joriy etishni ta’minlash hamda ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yangi o’quv adabiyotlari, zamonaviy jihozlar va jumladan, kompyuter texnikasi bilan ta’minlashni keltirish mumkin.


  Hozirgi kunda ta’lim jarayonida kompyuterning grafik imkoniyatlaridan foydalanishga bo’lgan qiziqish va bunga bo’lgan talabning orta borishi kuzatilmoqda.


  • Hozirgi kunda ta’lim jarayonida kompyuterning grafik imkoniyatlaridan foydalanishga bo’lgan qiziqish va bunga bo’lgan talabning orta borishi kuzatilmoqda.


  • Bugungi kunda, ta’lim jarayonining asosiy tashkiliy qismi bo’lgan dars mashg’ulotlarini samaradorligini oshirish, darsda o’qitishning ilg’or pedagogik texnologiya va zamonaviy axborot texnologiyalarini qo’llash asosida o’quvchi-talabalarda jahon andozalaridagi bilim, ko’nikma, malakalarini shakllantirish, o’quv jarayonini moddiy-texnika va axborot bazasi bilan ta’minlash, yuqori darajali malakali kadrlarni tayyorlash sifatli, o’quv-uslubiy, ilmiy hamda didaktik materiallar yaratish, ta’lim tizimi, fan va ishlab chiqarish o’rtasida o’zaro samarali aloqadorlik o’rnatish dolzarb masalalardan hisoblanadi.


  • Kompyuter grafikasidan nafaqat informatika darslarida balki boshqa ko’plab fanlarni o’qitishda ham keng foydalanish, jumladan geometriya fanida fazoviy jismlarni o’quvchi-talabalar tasavvurida hosil qilish, ularni tekisliklar bilan kesimlarini yasashda qo’llash o’zining ijobiy natijalarini beradi.


  Kompyuter grafikasidan foydalanish o’qituvchi uchun ham bir qancha qulayliklar yaratadi. Masalan : vaqtdan yutiladi, undan samarali foydalanishga zamin yaratadi, doskada


  chizilgan chizmadan ko’ra chizmaning aniqlik darajasi ortadi va hakozo.

  • Kompyuter grafikasidan foydalanish o’qituvchi uchun ham bir qancha qulayliklar yaratadi. Masalan : vaqtdan yutiladi, undan samarali foydalanishga zamin yaratadi, doskada chizilgan chizmadan ko’ra chizmaning aniqlik darajasi ortadi va hakozo.


  • Bu o’rinda shuni ta’kidlash lozimki bunda kompyuter dasturlarining ahamiyati beqiyosdir. Bunday dasturlar tipiga ya’ni, harakatli dasturlarga quyidagilarni :


  • MS PowerPoint;


  • MakroMediaFlash;


  • 3d MaxStudio;


  • MatLab dasturlarini qo’shish mumkin.


  • Kompyuter grafikasidan nafaqat informatika darslarida balki boshqa ko’plab fanlarni o’qitishda ham keng foydalanish, jumladan geometriya fanida fazoviy jismlarni o’quvchi-talabalar tasavvurida hosil qilish, ularni tekisliklar bilan kesimlarini yasashda qo’llash o’zining ijobiy natijalarini beradi.


  • Kompyuter grafikasidan foydalanish o’qituvchi uchun ham bir qancha qulayliklar yaratadi. Masalan : vaqtdan yutiladi, undan samarali foydalanishga zamin yaratadi, doskada chizilgan chizmadan ko’ra chizmaning aniqlik darajasi ortadi va hakozo.


  • Kompyuter grafikasidan foydalanib figuralar kesimlarini o’qitish o’quvchi-talabalarning egallayotgan bilimlarini mustaqil o’rganib, tahlil qilishga va shu bilan birga xulosalarni bera olishlariga, tahlil natijalariga bevosita baho bera olishlariga o’rgatadi. Qolaversa fazo haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga yordam beradi.


  Fazoviy jismlar kesimlarini tasvirlashda harakatli kompyuter animatsiyalaridan foydalanish bir qator afzalliklarga egadir. Bunda biz bir qancha yaratilgan komyuter dasturlaridan foydalansak bo’ladi. Shulardan bir Microsoft kompaniyasi tomnidan ishlab chiqilgan MsPowerPoint dasturidir.


  • Fazoviy jismlar kesimlarini tasvirlashda harakatli kompyuter animatsiyalaridan foydalanish bir qator afzalliklarga egadir. Bunda biz bir qancha yaratilgan komyuter dasturlaridan foydalansak bo’ladi. Shulardan bir Microsoft kompaniyasi tomnidan ishlab chiqilgan MsPowerPoint dasturidir.


  • Dasturning umumiy ko’rinishi


  Bunday dasturlar tipiga AdobeFlash dasturini ham qo’shish mumkin. Bu dasturning afzalligi shundaki ko’rgazmalilik darajasi yuqori, MsPowerPoint dasturi yordamida turli xil animatsiyalar tayyorlash mumkin bo’lsa, bu dastur yordamida bemalol elektron darsliklar turli xil multimedialar, biron bi mavzuga tegishli testlar yaratish mumkin.


  • Bunday dasturlar tipiga AdobeFlash dasturini ham qo’shish mumkin. Bu dasturning afzalligi shundaki ko’rgazmalilik darajasi yuqori, MsPowerPoint dasturi yordamida turli xil animatsiyalar tayyorlash mumkin bo’lsa, bu dastur yordamida bemalol elektron darsliklar turli xil multimedialar, biron bi mavzuga tegishli testlar yaratish mumkin.


  • Bu dasturning umumiy ko’rinishi.


  3dsMax dasturidan foydalanib hosil qilingan fazoviy jismlar


  • 3dsMax dasturidan foydalanib hosil qilingan fazoviy jismlar


  Kelajagimiz bo’lgan yoshlarni yuksak ma’daniyatli, o’tkir bilimli qilib tarbiyalashda ta’lim sohasida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan hozirgi kunda tayyorlanayotgan electron ko’rgazmalar va darslilar o’quvchilarga mavzuni tushunarli bo’lishiga yordam bermoqda.


  • Kelajagimiz bo’lgan yoshlarni yuksak ma’daniyatli, o’tkir bilimli qilib tarbiyalashda ta’lim sohasida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Shu nuqtai nazardan hozirgi kunda tayyorlanayotgan electron ko’rgazmalar va darslilar o’quvchilarga mavzuni tushunarli bo’lishiga yordam bermoqda.


  • Hozirgi kunda ta’lim jarayonida kompyuterning grafik imkoniyatlaridan foydalanishga bo’lgan qiziqish va bunga bo’lgan talabning orta borishi kuzatilmoqda. Bu esa an’anaviy ta’limda o’quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallshga o’rgatilgan variantlardan farqli o’laroq zamonaviy texnologiyalar yordamida ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib tahlil qilishlariga va shu bilan birga xulosalarini bera olishlariga, tahlil natijalriga bevosita baho bera olishlariga o’rgatadi.


  Ta’lim jarayonida xozirgacha bo’lgan davrdagi matematikadan, xususan, geometriya fani bo’yicha yaratilgan elektron qo’llanmalarni tahlil kilgan xolda o’quvchilar uchun kulay bo’lgan, xam nazariy bilim beradigan, xam amaliy ko’nikmalarni xosil qiladigan, geometrik shakllar xaqida tasavvurlarni boyitadigan, o’z-o’zini sinab ko’rish imkoniga ega bo’lgan elektron qo’llanma yaratish dolzarb masaladir.


  • Ta’lim jarayonida xozirgacha bo’lgan davrdagi matematikadan, xususan, geometriya fani bo’yicha yaratilgan elektron qo’llanmalarni tahlil kilgan xolda o’quvchilar uchun kulay bo’lgan, xam nazariy bilim beradigan, xam amaliy ko’nikmalarni xosil qiladigan, geometrik shakllar xaqida tasavvurlarni boyitadigan, o’z-o’zini sinab ko’rish imkoniga ega bo’lgan elektron qo’llanma yaratish dolzarb masaladir.


  • Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, geometriya darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish oqituvchi uchun quyidagi maqsadlarni amalga oshirishda samarali bo’ladi:


  • O’qitish samaradoligini oshiradi;


  • masalalar yechishda yangilik elementlarini kiritish imkonini beradi;


  • o’quv vaqtidan samarali foydalanish imkonini beradi ;


  • o’quv jarayonini ko’rgazmali qilish imkonini beradi;


  • mavzuning asosiy qismlariga o’quvchilar diqqatini yo’naltirish imkonini beradi;


  • matematikaning butun go’zalligini, uning muximligini va axamiyatini ko’rsatish imkonini beradi.


  • Yuqoridagilardan kelib chiqqan xolda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o’quvchi uchun quyidagi maqsadlarni amalga oshirishda samarali bo’ladi:


  • bilimlar doirasini kengaytirish ;


  • tatqiqotchilik faoliyatini oshiradi;


  • mustaqil ishilash faoliyatini rang barang qiladi;


  • ixtiyoriy ijodiy faoliyat zaminida yotuvchi intuitsiyani, tasavvurni va boshqa muxim xislatlarni rivojlantiradi;


  • matematik tasdiqlar tuzish va ularni isbotlash qobiliyatlarini rivojlantriradi;


  • yangi geometrik faktlarni aniqlash va ularni tekshirib ko’rish imkonini beradi;


  • o’z o’zini baxolash va tanqid qilish ko’nikmalarini oshiradi;


  • tahlim olishga mahsuliyatini va ijobiy yondashish ko’nikmalarini rivojlantiradi.


  • O’qitishning kompyuter texnologiyasi, kompyuterning inson individual qobiliyatlariga mosligiga tayanadi. O’qitish jarayonini optimal darajada tezkor boshqarish imkoniyati mavjudligi, bu o’qitishning turining universal muloqoti ko’rinishida ekanligi, psixologik qulayliklari, o’qitishning cheklanmaganligi bilan ajralib turadi.

  Download 0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 0.71 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  - mashq. 12-dars 2-mashqda hosil qilingan 12-rasmdagi baliqchani alohida faylda «Baliqcham» nomi bilan saqlab qo'ying. 2-

  Download 0.71 Mb.