11-sinflar uchun test
Download 140 Kb.
Sana16.10.2022
Hajmi140 Kb.
#27322
Bog'liq
yangi test 11 sinf
Документ Microsoft Word

11-sinflar uchun test
1. f(x)= funksiyaning kamayish oralig’ini ko’rsating.
A. x<- B. x< ; x> C. X> D. x>- ; x>- E. x>- ; x>
2 . f(x)= funksiyaning o`sish oralig’iga tegishli butun sonlarni toping.
A) -1;1 B) 1;2 C) -1;3 D) 2;3 E) -1;1;2;3
3. a – ning qanday qiymatida f(x)=x funksiya x=-2 va x=2 nuqtalarda ekstremumga ega bo’ladi ?
A. 7 B. -8 C. 8 D. 9 E. -9
4. a – ning qanday qiymatida f(x)=x2 funksiya x=0 va x=6 nuqtalarda ekstremumga ega bo’ladi ?
A. 8 B. -7 C. 10 D. 7 E. 8
5. y=(2x-1)e2(1-x) funksiya grafigiga bu funksiyaning maksimumga erishadigan nuqtasida o’tkazilgan urinma tenglamasini ko’rsating
A. y= B. y=- C. y=2 D. y=1 E. y=-2
6. f(x)=x3-2x2+x-3 funksiyaning [ ;2] kesmadagi eng katta qiymatini toping
A. 1 B. -2 C. 2 D. 3 E. -1
7. y=sinx+2cosx funksiyaning [0; ] kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatini toping
A. ; - B. ; - C. 2; - D. 1; - E. ; -
8. Doiraga ichki chizilgan kvadrat undan yuzasi ga teng bo‘lgan segmentni ajratadi. Kvadratning yuzasini toping.
A) 8 B) 4 C) 2 D) 16
9. uchburchakka aylana tashqi chizilgan. Uchburchakning medianasi aylana bilan nuqtada kesishguncha davom ettirilgan. Agar bo‘lsa, tomonini toping.
A) 12 B) 15 C) 14 D) 16
10. Ifodaning oxirgi raqamini aniqlang:
A) 0 B) 1 C) 3 D) 6
11. tenglama nechta ildizga ega?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
12. Koordinata boshidan o‘tuvchi, simmetriya o‘qi ordinata o‘qiga parallel, cho‘qqisi va to‘g‘ri chiziqlar kesishgan nuqtada bo‘lgan parabolaning tenglamasini toping.
A) B) C) D)
13. funksiyaning qiymatlar to‘plamini toping.
A) B) C) D)
14. tengsizlik yechimlari joylashgan interval uzunligini toping.
A) 0,25 B) 0,75 C) 0,125 D) 0,5
15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sonlariga bo‘lganda mos ravishda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qoldiqlar hosil bo‘ladigan eng kichik natural sonni toping.
A) 5039 B) 1019 C) 1519 D) 2519
16. sonining oxirgi raqamini toping.
A) 3 B) 0 C) 5 D) 7
17. tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping.
A) 10 B) -6 C) 6 D) -2
18. va bo‘lsa, ifodaning eng kichik qiymatini toping.
A) B) C) D) 2
19. bo‘lsa, nimaga teng?
20. tenglama nechta natural yechimga ega?
21. Sonlarni kamayish tartibida joylashtiring: .
22. tenglama ning qanday qiymatida uchta ildizga ega bo‘ladi?
23. Funksiyaning hosilasini toping:
24. y=f(x) funksiya uchun F(x) boshlang‘ich funksiyani toping:
25. Agar silindrning to‘la sirti yuzi 24 sm2 ga teng bo‘lsa, uning eng kata hajmini toping.
Download 140 Kb.
Download 140 Kb.