• Mavzu bo’yicha savollar va topshiriqlar
 • 2. Agrar siyosat- davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismi
  Download 95.17 Kb.
  bet4/4
  Sana13.05.2023
  Hajmi95.17 Kb.
  #59210
  1   2   3   4
  Bog'liq
  2. Agrar siyosat- davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismi
  Yuqori abaro\'tli elktro dvigatellar, 17-bob, Bedbud0898 1998, Javohir Teri kasaliklari., \'”Αsimliklarning mineral oziqlanishi Mineral elementlarning fiziologik, 93254, sherzod test, Erkli sinash, ilyosbek, mat statistika, O\'GILOY AKT, 1-босқич элэктр лабаратория, Kadirov Odiljon Salomjonovich, N. mahmudov, A. Rafiyev, Elektr va texnika xavfsizligi
  Oziq-ovqat jihati tamoyillar tahlilining muqaddimasi bo’lib, agrar siyosat maqsadi-oziq-ovqat xavfsizligining miqdoriy ifodasi sifatida xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda ichki bozorda oziq-ovqat mahsulotlariga talabning fiziologik va to’lovga qodir chegaralarini aniqlaydi, shuning uchun iste’molning fiziologik me’yorlari, iste’molning mavjud tarkibi, mamlakatni shu jumladan ichki ishlab chiqarish hisobiga oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlanishi ko’rsatkichlari bilan tavsiflanadi.
  Qishloq xo’jaligi jihati oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning haqiqiy holatini tavsiflaydi, oziq-ovqat mahsulotlarini olishda agrar salohiyatni aniqlaydi. U qishloq xo’jaligi samaradorligi ko’rsatkichlarini o’z ichiga oladi: (yer hosildorligi, mehnat unumdorligi, chorva mollari mahsuldorligi, ozuqa qoplanganligi, ishlab chiqarish samaradorligi, mehnatga haq, qishloq xo’jaligia dotasiyalar, fond qaytimi va boshqa omillar).
  Agrosanoat jihati, bir tomondan, qishloq xo’jaligi moddiy-texnika bazasi tahlilini amalga oshirish, ikkinchi tomondan marketing sohasi samaradorligini baholashga imkon beradi. Baholash uchun muhim ko’rsatkichlar- sarf-xarajtalarning yiriklashtirilgan tarkibi, turli maqsadlarda mahsulotni ishlatish.
  Tashqi savdo jihati jahon va ichki qishoq xo’jaligi bozorlari o’zaro bog’liqligini aks ettiradi. U turli mahsulotlar bo’yicha importga qaramlik, qishloq xo’jaligi va tayyor mahsulotni chetga chiqarish va olib kirish balansi, qishloq xo’jaligini erkinlashtirishdan kutilayotgan zararni baholash va boshqalar.
  Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyingi dastlabki masala iqtisodiyotni tezroq barqarorlashtirish va shu jihatdan qishloq xo’jaligini rivojlantirish va samaradorligini oshirish, mamlakat aholisini qishloq xo’jaligi mahsulotlariga bo’lgan talabini to’laroq qondirish, mamlakatni oziq-ovqat bilan to’la ta’minlash, qishloq xo’jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan sanoat korxonalarini yetarli xomashyoga bo’lgan ehtiyojini to’laqonli qondirish, agrar resurslar salohiyatidan maqsadli foydalanishga erishish orqali davlatimizning iqtisodiy qudratini yanada o’stirish, mamlakat aholisini yashash farovonligini yaxshilash eng muhim masalalardan hisoblangan edi.
  Mamlakat agrar siyosatini samarali amalga oshirish uchun bir qator qiyinchiliklar ham mavjudki, ularni e’tiborga olmasdan rivojlanish strategiyasini tanlash mumkin emas. Shuning uchun ham agrar siyosatni to’g’ri tanlash iqtisodiy islohotlarning samarali borish garovidir. Davlat tomonidan agrar siyosat orqali tartibga solishning asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:

  • agrosanoat majmui mahsulotlari ishlab chiqarishni barqarorlashtirish va rivojlantirish;

  • O’zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash;

  • aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashni yaxshilash;

  • qishloq xo’jaligi va boshqa tarmoqlar o’rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni qo’llab-quvvatlash va takomillashtirish;

  • agrar soha va sanoat sohalari ishlab chiqaruvchilari daromadlari darajasini bir-biriga yaqinlashtirish;

  • mahalliy tovar ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish.

  Davlat tomonidan agrar siyosati orqali tartibga solish quyidagi yo’nalishlarda amalga oshiriladi:

  • oziq-ovqat, xom-ashyo va qishloq xo’jaligi mahsulotlari bozorlarini shakllantirish va rivojlantirish;

  • moliya, kredit, sug’urta, imtiyozli soliqqa tortish;

  • tashqi iqtisodiy faoliyatda mahalliy ishlab ishlab chiqaruvchilar manfaatlarini himoyalash;

  • agrosanoat ishlab chiqarish sohalarida ilmiy faoliyatni qo’llash va fanni rivojlantirish;

  • qishloq joylarda ijtimoiy sohalarni rivojlantirish.

  Davlat agrar siyosati orqali tartibga solishda bir qator usullardan foydalanadi. Bu usullarni umumlashtirib quyidagicha guruhlash mumkin:

  • bevosita ta’sir qilish usullari;

  • bilvosita ta’sir qilish usullari;

  • tashqi iqtisodiy usullar.

  Markazdan boshqarish tartibi ustun bo’lgan mamlakatlarda davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashuvida bevosita ta’sir qilish usullari ustun bo’lsa, bozor iqtisodiyoti esa asosan iqtisodiy jarayonlarni bilvosita tartibga solish bilan bog’langan.
  Davlat iqtisodiyotni bevosita tartibga solishda ma’muriy vositalardan foydalanadi. Ma’muriy vositalar davlat hokimiyati kuchiga tayanadi va ta’qiqlash, ruxsat berish va majbur qilish xususiyatidagi tadbirlarni o’z ichiga oladi.
  Tartibga solishning ma’muriy vositalaridan foydalanilganda yaxlit takror ishlab chiqarish jarayoni yoki uning alohida tomonlarini to’g’ridan-to’g’ri tartibga solish ko’zda tutiladi. Ayniqsa ishlab chiqarish tanazzulga uchragan davrda iqtisodiyotga bilvosita ta’sir qilish tadbirlari kam samarali bo’lib, ma’muriy vositalardan foydalanishga ustunlik beriladi.
  Iqtisodiyotni bilvosita tartibga solishda iqtisodiy dastak va vositalarga ustunlik beriladi. U davlatning pul-kredit va byudjet siyosatida o’z ifodasini topadi.
  Shuningdek, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning bir qator shakllarini ham ajratib ko’rsatish mumkin:

  • davlat iqtisodiy dasturlarining ishlab chiqilishi;

  • ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari, ixtirolarni davlat tomonidan rag’batlantirish hamda iqtisodiyotdagi ijobiy tarkibiy siljishlarni ta’minlash;

  • investisiya jarayoni va iqtisodiy o’sishni davlat tomonidan tartibga solish;

  • ishchi kuchi bozoriga davlat tomonidan ta’sir ko’rsatish;

  • qishloq xo’jaligini davlat tomonidan tartibga solish va boshqalar.

  Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo’jaligini o’ziga xos bo’lgan bir qator xususiyatlari ta’sirida agrar tarmoqdagi xo’jalik yuritish subyektlari faoliyatini tartibga solishda davlatning roli muhimligicha qolmoqda. Bu, eng avvalo, qishloq xo’jaligida asosiy ishlab chiqarish vositasi bo’lgan yer hamda boshqa bir qator resurslar umummilliy, davlat mulki ekanligi, ulardan samarali va oqilona foydalanishni davlat mulki ekanligi, ulardan samarali va oqilona foydalanishni davlat tomonidan tartibga solish jamiyatimiz uchun nihoyatda zarurligi bilan bog’liq. Shu bilan birga agrar tarmoqda xo’jalik yuritishning shartnomaviy-huquqiy bazasini yaratish, soliq, moliya-kredit va narx mexanizmlari orqali tartibga solish har qanday xo’jalik yuritish sharoitlarida ham o’z ahamiyatini yo’qotmaydi.


  Mavzu bo’yicha savollar va topshiriqlar:
  1. Agrar siyosatning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

  2. Agrar siyosatni amalga oshirishning vosita va mexanizmlari nimalardan iborat?

  3. Davlatning agrar iqtisodiyotni tartibga solishdagi asosiy vazifalariga izoh bering.


  Download 95.17 Kb.
  1   2   3   4
  Download 95.17 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  2. Agrar siyosat- davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismi

  Download 95.17 Kb.