a) To’lov topshiriqnomalari bo’yicha hisob-kitoblar
Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/92
Sana27.02.2023
Hajmi0.64 Mb.
#43723
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   92
Bog'liq
19.y.Banklarda-hisob-va-tolov-tizimi-o.qol .-K.N.Navrozova-T.-2005y.
Axborot, “Порлоқ” ва “Равнақ” ғўза навлари ўзида ноёб хусусиятларни жамлаган, Kompressor
 
a) To’lov topshiriqnomalari bo’yicha hisob-kitoblar,
ularning hisobi va rasmiylashtirilishi 
 
To’lov topshiriqnomasi bu to’lovchi korxonaning uning bankdagi depozit 
hisobvarag’idan pul mablag’larining ma’lum bir summasini boshqa mijozning 
hisobvarag’iga o’tkazish xaqida o’ziga xizmat ko’rsatuvchi bankka bergan 
topshirig’idir. To’lov topshiriqnomasi 0505411002 shakldagi standart blankada 
to’lovchi tomonidan rasmiylashtirilib bankka topshiriladi. To’lov topshiriqnomalari 
orqali kuyidagi to’lovlar amalga oshiriladi: 
- tovarlar va xizmatlar uchun hisob-kitoblar; 
- notovar operatsiyalar bo’yicha hisob-kitoblar; 
- Markaziy bankning me’yoriy hujjatlarida ko’zda tutilgan bo’lsa, bank 
ssudalari va unga ko’shilgan foizlarni qoplash uchun mablag’ o’tkazish;
- Hukumat qarorlari va bank qoidalarida belgilangan hollardagi bank to’lovlari. 


28
Ilgari to’lov topshiriqnomalari rasmiylashtirilgan kundan boshlab 10 kun 
ichida bankka topshirilishi mumkin bo’lib, shu davr ichida u xaqiqiy bo’lib 
hisoblanar edi. «O’zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to’g’risida»gi 
yangi Nizomga asosan to’lov topshiriqnomasi rasmiylashtirilgan kun bankka taqdim 
etilishi lozim, ya’ni topshiriqnomaning sanasi uni bankka taqdim etilgan kun bilan bir 
xil bo’lishi kerak, ular mos kelmagan xolda to’lov topshiriqnomasi ijro uchun qabul 
qilinmaydi. Lekin byudjetga va byudjetdan tashqari fondlar bo’yicha to’lovlar 
bundan mustasno. 
To’lov topshiriqnomalarining bankka topshiradigan nusxalar soni to’lovchi va 
mablag’ oluvchilarning qaysi bankda joylashganligiga bog’liq. To’lovchi va mablag’ 
oluvchi korxonalar bir bank bo’limi xizmatidan foydalansalar, topshiriqnomalar 
bankka uch nushada taqdim etiladi. Topshiriqnoma nushalarining har biri 
quyidagicha ishlatiladi:
- birinchi nusxa to’lovlar amalga oshirilgandan keyin bank mas’ul ijrochisi 
tomonidan imzo, to’lov amalga oshirilgan sana va qabul qilish sanasi ko’rsatilgan, 
bankning to’rtburchak muhrining izi tushirilgan holda kunlik hujjatlar yig’masiga 
tikiladi; 
- ikkinchi nusxasi to’lov oluvchining hisobvarag’iga ilova sifatida mas’ul 
ijrochi tomonidan imzo, to’lov amalga oshirilgan sana, bankning to’rtburchak muhr 
izi tushirilgan holda to’lovni oluvchi korxona vakiliga beriladi; 
- uchinchi nusxa operatsiya bajarilgandan so’ng, bank bo’limining to’rtburchak 
shtampi izi tushirilgan, mas’ul ijrochi tomonidan imzo, to’lovni amalga oshirish va 
topshiriqnomani qabul qilish sanasi ko’rsatilgan holda, to’lovchi korxona vakiliga 
ularning depozit hisobvarag’idan ko’chirma bilan birgalikda beriladi.
Lekin har doim ham bir-biri bilan munosabatda bo’lgan xo’jalik yurituvchi 
sub’ektlar bir bank xizmatidan foydalanmaydilar, chunki hisob-kitoblar bir hudud 
tashqarisiga chiqishi mumkin. Agar to’lovchi va mablag’ oluvchi korxonalarga bir 
hudud ichidagi yoki boshqa hududda joylashgan turli bank bo’limlari tomonidan 
xizmat ko’rsatilsa, to’lov topshiriqnomalari bankka ikki nusxada taqdim etiladi: 
- birinchi nusxasi to’lovlar amalga oshirilgandan keyin bank mas’ul ijrochisi 
tomonidan imzo, to’lov amalga oshirilgan sana, bankning muhr izi tushirilgan va 
qabul qilish sanasi ko’rsatilgan holda kunlik hujjatlar yig’masiga tikiladi; 
- ikkinchi nusxasi bank bo’limining muxr izi tushirilgan, bank mas’ul 
ijrochisining imzosi, to’lov amalga oshirilgan sana va topshiriqnomani qabul qilish 
sanasi ko’rsatilgan holda to’lovchi korxona vakiliga beriladi. 
To’lov topshirig’ida quyidagi rekvizitlar ko’rsatilishi lozim: 
a) to’lov topshirig’ining nomi va nomeri. 
b) to’lov topshirig’i to’ldirilgan sana, ya’ni kun, oy va yil. 
v) to’lovchining nomi, to’lovchi bankining nomi va kodi. 
g) to’lovchining hisob varaq nomeri va identifikatsiya kodi. 
d) mablag’larni oluvchi korxona nomi, unga xizmat ko’rsatuvchi bank nomi va 
kodi 
j) mablag’ oluvchining hisobvaraq nomeri. 
z) to’lovlarning summasi raqam va yozuvlarda ko’rsatiladi. 
i) to’lovning maqsadi. 


29
To’lov topshirig’ining barcha rekvizitlari to’ldirilgandan so’ng, 
topshiriqnomaning alohida ajratilgan pastki qismiga to’lovchi korxona rahbari va 
bosh buxgalterining imzosi hamda muhr izi qo’yiladi. Ushbu muhr va imzolar to’lov 
topshirig’ining faqat birinchi asl nusxasiga qo’yiladi. 
Korxonalardan hujjatlar qabul qilish, shartnomada boshqa narsa ko’zda 
tutilmagan bo’lsa, butun kun davomida bankning mijoz bilan ishlash vaqtidan kelib 
chiqqan xolda amalga oshiriladi. Bunda operatsion kun davomida bank tomonidan 
korxonalardan qabul qilingan hujjatlar shu kunning o’zidayoq ijro qilinadi. Mas’ul 
ijrochi mijozlardan to’lov topshirig’ini olgandan so’ng, to’lov topshirig’idan barcha 
rekvizitlarning to’liq va to’g’ri rasmiylashtirilganligini tekshiradi. Bundan tashqari
to’lovchi korxonaning depozit bo’yicha ochilgan hisobvarag’ida hujjatda 
ko’rsatilagan summani to’lashga etarli pul mablag’lari borligini aniqlaydi. Agar 
to’lov topshirig’i to’g’ri va to’liq rasmiylashtirilib, uni to’lashga etarli pul mablag’lari 
bo’lsa, mas’ul ijrochi topshiriqnomadagi barcha ma’lumotlarni dasturiy yo’l bilan 
kompyuter orqali bankning elektron to’lovlarini amalga oshiruvchi hisoblash 
markaziga o’tkazadi. Ertasi kun ertalabdan kechikmagan muddatda bank balansi 
chiqarilgandan keyin hujjatning birinchi nusxasi bankning kundalik yig’majildiga 
tikiladi va belgilangan tartibda avval joriy arxivda saqlanadi, bir yil o’tgandan so’ng 
umumiy bank arxiviga topshiriladi. To’lov topshiriqnomasining ikkinchi nusxasi esa 
mijozning hisobvarag’idan ko’chirma bilan birgalikda operatsiyalar o’tkazilganligini 
tasdiqlovchi hujjat sifatida mijozga qaytarib beriladi.
Ushbu bank operatsiyasi bo’yicha quyidagi buxgalteriya yozuvi amalga 
oshiriladi: 
Debet To’lovchining «Talab qilinguncha saqlanadigan depozit» bo’yicha 
ochilgan hisob varaq nomeri 
Kredit Mablag’ oluvchining «Talab qilinguncha saqlanadigan depozit» 
bo’yicha ochilgan hisobvaraq nomeri. 
Ushbu operatsiyani misolda ko’rib chiqamiz. Davlat korxonasi hususiy 
korxonadan mahsulot sotib oldi. Davlat korxonasi sotib olingan mahsulotning pulini 
to’lash uchun to’lov topshirig’i rasmiylashtirib o’ziga xizmat ko’rsatuvchi bankka 
taqdim etdi. To’lov topshirig’i tegishli nazoratdan o’tkazilgandan so’ng, pul o’tkazish 
bo’yicha quyidagi buxgalteriya yozuvi bajarildi: 
Debet 20210 «Davlat tasarrufidagi korxonaning talab qilib olinguncha 
saqlanadigan depoziti». 
Kredit 20208 «Hususiy korxonaning talab qilinguncha saqlanadigan depoziti». 
Yuqorida ko’rsatilgan buxgalteriya yozuvlari har ikkala korxonaga bitta bank 
xizmat ko’rsatgan holda bajariladi. Agar mablag’larni oluvchi korxona boshqa bank 
xizmatidan foydalanadigan bo’lsa, u holda to’lovchi bankidan vakillik hisobvarag’i 
orqali o’tkaziladi. Bunday holni quyidagi buxgalteriya yozuvi orqali ko’rish mumkin: 
Debet 20210 «Davlat tassarufidagi korxonaning talab qilib olinguncha 
saqlanadigan depoziti». 
Kredit 10301, 16103 «Tijorat bankining vakillik hisob varag’i». 
Shunday qilib, tijorat bankining hisoblash markazidan dasturiy yo’l orqali 
modem usuli bilan elektron to’lov o’tkaziladi, ya’ni «Elektron pochta» deb 
nomlangan tizim orqali elektron to’lov topshirig’i Markaziy bank qoshidagi hisob 


30
markaziga o’tkaziladi. Markaziy bank qoshida ochilgan hisob markazi to’lovchi 
korxonaga hizmat qiluvchi tijorat bankidan olingan ma’lumotlar asosida elektron 
to’lov topshirig’ini modem orqali mablag’ oluvchi korxonaga xizmat ko’rsatuvchi 
tijorat bankiga o’tkazadi.
Elektron to’lovlar tizimi orqali olingan elektron to’lov topshiriqnomalari 
mablag’larni oluvchi bankda ikki nusxada qog’ozga chiqariladi. Topshiriqnomaning 
birinchi nusxasi bank mas’ul ijrochisining imzosi va bank muxr izi qo’yilib, kunlik 
hujjatlar yig’majildiga tikiladi. Ikkinchi nusxasi esa bank mas’ul ijrochisining imzosi 
va bank muxri izi qo’yilgan holda mijoz hisobvarag’iga ilova sifatida mijozga 
beriladi. Bu bankda quyidagi buxgalteriya yozuvi amalga oshiriladi: 
Debet 10301, 16103 «Tijorat bankining vakillik hisobvarag’i». 
Kredit 20208 «Xususiy korxonaning talab qilguncha saqlanadigan depozit 
hisob varag’i». 
Ushbu buxgalteriya yozuvi yordamida to’lovchi korxona bankidan Markaziy 
bank orqali kelib tushgan pul mablag’lari mablag’ oluvchi korxona bankida mablag’ 
oluvchining hisob varag’iga o’tkaziladi.
Ta’minotchilar tomonidan mahsulot etkazib berish va xizmatlar ko’rsatish 
transport xizmati bilan birgalikda bir tekisda amalga oshirilsa, o’zaro hisob-kitoblar 
doimiy to’lovlar tartibida o’tkazilishi mumkin. Bunday hisob-kitoblar har bir alohida 
savdo bitimi ya’ni mahsulot ortish, jo’natish yoki xizmat ko’rsatish bo’yicha emas, 
balki tomonlar oldindan kelishib olgan muddatlar va hajmlarda to’lov 
topshiriqnomalardan foydalangan holda mablag’larni davriy ravishda ko’chirish yo’li 
bilan bajariladi. Tomonlar davriy ravishda, lekin har oyda kamida bir marta 
mahsulotning amalda jo’natilishi yoki xizmatlar ko’rsatilishi asosida o’tgan davri 
uchun qiyoslashni bajarish va shartnomada belgilangan tartibda qayta hisob-kitob 
qilishlari lozim. Aniqlangan farqlar alohida topshiriqnoma bilan o’tkazilishi yoki 
navbatdagi to’lovda hisobga olinishi mumkin. O’zaro qarzlar eng kam miqdorda 
bo’lishi uchun hisob-kitoblarga oyning oxirida aniqlik kiritish maqsadga muvofiqdir. 
Umuman to’lov topshiriqnomalari bilan hisob-kitoblar bo’yicha hujjatlar 
aylanishini quyidagi sxema orqali qo’rish mumkin: 
To’lov topshiriqnomalari bo’yicha hisob-kitoblardagi hujjatlar aylanish 
sxemasi


31

Download 0.64 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   92
Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaa) To’lov topshiriqnomalari bo’yicha hisob-kitoblar

Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish