2-ma’ruza mavzu: elektr stansiya va pasaytiruvchi podstansiyalarda kuchlanishni rostlash. Tarmoq qarshiliklarini o‘zgartirib kuchlanishni rostlash. Kuchlanishni rostlash usullari
Download 110.48 Kb.
bet1/4
Sana28.02.2023
Hajmi110.48 Kb.
#43780
  1   2   3   4
Bog'liq
2-mavzu-sirtqi-8-smestr


2-MA’RUZA
MAVZU: ELEKTR STANSIYA VA PASAYTIRUVCHI PODSTANSIYALARDA KUCHLANISHNI ROSTLASH. TARMOQ QARSHILIKLARINI O‘ZGARTIRIB KUCHLANISHNI ROSTLASH.
Kuchlanishni rostlash usullari
Elektr tarmoqning kuchlanishi doimo yuklama, ta’minlash man’basining ish holatlarii, zanjirning qarshiligini o‘zgarishi bilan o‘zgarib turadi. Kuchlanishning og‘ishi har doim ham ruxsat etilgan qiymatlar intervalida joylashavermaydi. Buning sababi bo‘lib quyidagilar hisoblanadi: a) tarmoq elementlari orqali oqayotgan yuklama toklari hosil qiluvchi kuchlanish isrofi; b) tok o‘tkazuvchi elementlar ko‘ndalang kesimlari va kuch transformatorlari quvvatlarini noto‘g‘ri tanlash; v) tarmoq sxemasining noto‘g‘ri tuzilishi.
Kuchlanish og‘ishini nazorat qilish uch yo‘l bilan amalga oshiriladi: 1) kuchlanish darajasi bo‘yicha kuchlanish og‘ishlarini ularning ruxsat etilgan qiymatlari bilan solishtirish asosida amalga oshiriladi; 2) elektr sistemasidagi joyi bo‘yicha – elektr tarmoqning ma’lum nuqtalarida, masalan, EULning boshlanishi yoki oxirida, tuman nimstansiyasida, amalga oshiriladi; 3) kuchlanish og‘ishi mavjud bo‘lishining davomiyligi bo‘yicha amalga oshiriladi.
Kuchlanishni rostlashdeb elektr sistemasining xarakterli nuqtalarida kuchlanish darajasini maxsus texnik vositalar yordamida o‘zgartirish jarayoniga aytiladi. Avvaldan kuchlanish va reaktiv quvvatni rostlash usullari va yo‘llari energetika sistemalarini boshqarishning quyi ierarxik darajalaridan yuqorisi tomon kelib chiqqan. Jumladan, boshlanishda kuchlanishni rostlash taqsimlovchi tarmoqlarning ta’minlash markazlarida – ish holati o‘zgarganda is’temolchilardagi kuchlanish transformatsiyalash koeffitsientini o‘zgartirish orqali tutib turiladigan tuman nimstansiyalarida amalga oshirilgan.
Kuchlanishni rostlashning bu usullari hozirgi davrgacha ham saqlanib qolib, ular avtomatlashtirilgan dispetcherlik boshqaruvi sistemalari (ADBS)ning quyi ierarxik darajalarida qo‘llaniladi. ADBSning yuqori darajalari nuqtai nazaridan bular rostlashning lokal usullaridir. YUqori daraja ADBS lokal rostlash sistemalari va butun energetika sistemasining holatini optimallash ishlarini koordinatsiyalaydi.
Kuchlanishni lokal rostlashni ta’minlash markazida (TM) amalga oshiriladigan markazlangan va bevosita is’temolchilarda amalga oshiridiganmahalliyusullarga bo‘lish mumkin.
Kuchlanishni mahalliy rostlashni guruhli va individualga usullarga bo‘lish mumkin. Guruhli rostlash is’temolchilar guruhi uchun, individual rostlash asosan maxsus maqsadlarda amalga oshiriladi.
YUqorida ko‘rsatilgan kuchlanishni rostlash tiplarini yuklamani o‘zgarishi xarakteriga bog‘liq ravishda bir nechta nimtiplarga ajratish mumkin. Masalan, kuchlanishni markazlashgan rostlashda uchta nimtipni ajratish mumkin. Bular, kuchlanishni stabillash; kuchlanishni ikkinchi darajali rostlash va kuchlanishni qarama-qarshi rostlashdir.
Kuchlanishni stabillash amalda yuklamasi o‘zgarmaydigan is’temolchilar uchun, masalan, kuchlanish darajasi bir xilda tutib turilishi lozim bo‘lgan uch smenli korxonalar uchun qo‘llaniladi. Bunday is’temolchilarning sutkalik yuklama grafigi 21.1,a- rasmda keltirilgan.
Ayon ifodalangan ikki darajali yuklama grafigiga ega bo‘lgan is’temolchilar, masalan, bir smenli korxonalar, uchun ikki darajali rostlashqo‘llaniladi (21.1,b-rasm). Bunda sutka davomida yuklama grafigiga mos ravishda kuchlanishning ikki darajasi tutib turiladi. YUklama sutka davomida o‘zgaruvchan bo‘lgan hollarda qarama-qarshi rostlash amalga oshiriladi (21.1,v-rasm). YUklamaning har bir qiymati mos kuchlanish va kuchlanish isrofi qiymatlariga ega bo‘ladi. SHu sababli yuklama o‘zgarishi bilan kuchlanish ham o‘zgaradi. Bunda kuchlanishning og‘ishi ruxsat etilganidan ortib ketmasligi uchun uni yuklamaga bog‘liq ravishda rostlash lozim.


a) b) v)
21.1-rasm. YUklama grafiklari. a- o‘zgarmas; b – ikki darajali; v – qup darajali.


YUklama nafaqat sutka davomida, balki yil davomida ham o‘zgaradi. Masalan, yil davomida eng katta yuklama kuzgi-qishki mavsum davrida, eng kichik yuklama esa yozgi davrda bo‘ladi. Qarama-qarshi rostlash kuchlanishni nafaqat yuklamaning sutka davomida o‘zgarishi bo‘yicha, balki sezon davomida ham o‘zgarishi bo‘yicha rostlashdan iboratdir. U elektr stansiyalari va nimstansiyalari shinalaridagi kuchlanish darajasini eng katta yuklama davrida oshirilgan holatda, eng kichik yuklama davrida esa kamaytirilgan holatda tutib turishni nazarda tutadi.

Download 110.48 Kb.
  1   2   3   4
Download 110.48 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa2-ma’ruza mavzu: elektr stansiya va pasaytiruvchi podstansiyalarda kuchlanishni rostlash. Tarmoq qarshiliklarini o‘zgartirib kuchlanishni rostlash. Kuchlanishni rostlash usullari

Download 110.48 Kb.