Guruhdagi o‘quvchilarning bo‘y uzunliklarini jadvalda aks ettiring.  4bet11/132
Sana23.07.2023
Hajmi
#77196
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   132
Bog'liq
Tabiiy fanlar 6 uzb 2022

3.
Guruhdagi o‘quvchilarning bo‘y uzunliklarini jadvalda aks ettiring. 
4.
Guruh o‘quvchilari bo‘y uzunliklarining o‘rtacha arifmetik qiymatini 
formula yordamida hisoblang.
5.
Boshqa guruhlardan ma’lumotlarni oling va sinfdagi barcha o‘quvchilar 
bo‘yining o‘rtacha arifmetik qiymatini hisoblang.
6.
Koordinatalar sistemasining gorizontal o‘qiga guruhlarni, vertikal o‘qiga 
esa o‘quvchilar bo‘y uzunliklarining o‘rtacha arifmetik qiymatlarini yozing 
va grafi k chizing.
7.
Xulosa chiqaring.

O‘quvchining ismi, familiyasi
Bo‘yi (cm)
1-guruh
1
Abdullayeva Nargiza 
145
2
Bahromov Muhammad 
147
3
Valijonov Ozodbek
146
4
Daminova Dildora
148
O‘rtacha qiymat
150


12
1-bob. TABIATNI O RGANISH
1. O‘rtacha arifmetik qiymatni bilish nima uchun kerak?
2. Tadqiqot natijalarini qanday taqdim etish mumkin? 
Havo haroratining kun davomidagi (08:00 dan 18:00 gacha) o‘zgarishi quyidagi 
jadvalda keltirilgan. Jadvalda berilgan ma’lumotlar asosida haroratning o‘zgarish gra-
fi gini chizing va tahlil qiling.
Soat 
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Harorat °C
16 °C
23 °C
30 °C
32 °C
25 °C
17 °C
B
o‘

uz
un
lig
i (
cm
)
Guruhlar
1 2 3 4 5 6
151
150
148
146
149
147
145


13
1-bob. TABIATNI O RGANISH
Ekosistema – Yer sayyorasining tirik organizmlar yashaydigan qismi. Odam, o‘simlik, 
hayvon, zamburug‘, bakteriyalar ekosistemaning tirik qismini, tosh, tuproq, suv va atmos-
feradagi gazlar ekosistemaning jonsiz qismini tashkil etadi. Ekosistemaning tirik va jon-
siz qismlari bir-biriga ta’sir ko‘rsatadi. Tuproqdagi suv va minerallar o‘simliklar tomonidan 
o‘zlashtirilib, fotosin tez jarayonida organik moddalar hosil bo‘lishiga sarfl anadi. O‘simliklar-
ni o‘txo‘r hayvonlar, ularni esa yirtqich hayvonlar iste’mol qiladi. Tirik organizm qoldiqlari 
tuproqdagi mikroorganizmlar yordamida parchalanib, minerallarga aylanadi. Minerallar 
o‘simliklar tomonidan o‘zlashtiriladi. Shu tarzda ekosistemada moddalar davriy aylanishi 
sodir bo‘ladi.
Ko‘plab zavod va fabrikalarning quri-
lishi, o‘rmonlar kesilishi, suv yo‘llarining 
to‘silishi atrof-muhitga o‘z ta’sirini o‘tka-
zadi. Agar tabiatni muhofaza qilmasak, 
suv va havo ifl oslanadi, bu esa eko-
sistemaga salbiy ta’sir qiladi. 

Download
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   132
Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaGuruhdagi o‘quvchilarning bo‘y uzunliklarini jadvalda aks ettiring.  4