• Tabiat Jonsiz jismlar Avtomobil Suv Tosh Tirik tabiat
 • -MAVZU.  TABIIY FANLARNING  bet7/132
  Sana23.07.2023
  Hajmi
  #77196
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   132
  Bog'liq
  Tabiiy fanlar 6 uzb 2022

  1-MAVZU. 
  TABIIY FANLARNING 
  TADQIQOT OBYEKTI
  1. Tadqiqot nima?
  2. Tabiiy fanlar nimani o‘rganadi?
  Fan – tabiatni o‘rganishga va 
  o‘zgartirishga 
  imkon 
  beradigan 
  bilimlar dunyosi. Tadqiqotlar davo-
  mida yangi bilimlar paydo bo‘ladi. 
  Atrofi mizni o‘rab turgan tabiat jon-
  siz jismlar, tirik organizmlar, jarayon 
  va hodisalarni o‘z ichiga oladi. Ular 
  tabiiy fanlarning tadqiqot obyekti va 
  predmeti bo‘lishi mumkin. 
  Tabiiy fanlarning tadqiqot obyektlari ro‘yxatini davom ettiring. 
  Tabiat 
  Jonsiz jismlar
  Avtomobil
  Suv
  Tosh
  Tirik tabiat
  Pingvinlar koloniyasi
  O‘simliklar
  O‘rmon ekosistemasi
  Jarayonlar
  Nafas olish 
  Vulqon otilishi 
  Tog‘ hosil
  bo‘lishi
  Hodisalar
  Yomg‘ir yog‘ishi
  Shamol esishi
  Muzning erishi
  1
  b o b
  -
  TABIATNI 
  O‘RGANISH


  7
  1-bob. TABIATNI O RGANISH
  Tadqiqot obyekti – tadqiq etilayotgan jonsiz va jonli tabiatdagi jarayon va hodisalar.
  Obyekt muammoli holatni keltirib chiqaradi va u oʻrganish uchun tanlanadi. Tadqiqot obyekti 
  “Nimani tadqiq etmoqchisiz?” degan savolga javob beradi.
  Tabiat obyektlari, hodisa va jarayonlarni o‘rganishda tabiiy fanlar muhim o‘rin tutadi. Ta-
  biiy fanlarga fi zika, kimyo, biologiya, geografi ya, astronomiya kabi fanlar kiradi.
  Tabiiy fanlarning vazifasi tabiat qonunlarini 
  o‘rganish, shuningdek, ulardan inson manfaatlari 
  yo‘lida oqilona foydalanish va tabiatni muhofa-
  za qilishga yordam berishdan iborat. Tabiiy-ilmiy 
  bilimlar insonning amaliy faoliyatidagi kuzatishi
  tajriba o‘tkazishi, g‘oyalarni ilgari surishi natijasida 
  vujudga keladi. 
  Tabiiy fanlarning matematika, informatika, tarix kabi fanlar bilan bog‘liqligini guruhda 
  muhokama qiling. 
  O‘z tadqiqotingiz uchun tadqiqot obyekti va predmetini aniqlang. Ular haqida so‘zlab 
  bering.

  Download
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   132