• Tabiiy fanlarning tadqiqot sohalari Tabiiy fanlar Tadqiqot obyektlari Tadqiqot predmetiga misol
 • Tabiiy fanlar Fizika o b s q d p c Tadqiqot predmeti Tadqiqot obyekti
 • 2-MAVZU. ILMIY TADQIQOTNI REJALASHTIRISH
 • 2 Tabiiy fan Darslik (6 sinf). indd  bet8/132
  Sana23.07.2023
  Hajmi
  #77196
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   132
  Bog'liq
  Tabiiy fanlar 6 uzb 2022

  Tadqiqot predmeti – tadqiqot 
  obyektining hal qilinayotgan muammo 
  bilan bog‘liq bo‘lgan jihati yoki xusu-
  siyati. Tadqiqot predmeti “Obyektning 
  qaysi jihatini tadqiq etmoqchisiz?” 
  degan savolga javob beradi. Tadqiqot 
  predmeti tadqiqot obyektidan kelib 
  chiqadi. 
  Tabiiy fanlarning tadqiqot sohalari
  Tabiiy fanlar Tadqiqot obyektlari
  Tadqiqot predmetiga misol
  Fizika
  Jonsiz tabiat
  Moddaning tuzilishi, elektr energiyasini ishlab chiqarish 
  Kimyo
  Jonsiz tabiat
  Moddalarning xususiyatlari, kimyoviy jarayonlar
  Biologiya
  Tirik organizmlar
  O‘simlik ildizining tuzilishi, o‘simlikning mineral oziqlanishi, 
  bakteriyalarning ko‘payishi
  Geografi ya
  Jonsiz tabiat va tirik 
  organizmlar
  Okean, tog‘ jinslari, zilzila, shamol, qazilma boyliklar
  Astronomiya
  Osmon jismlari
  Quyosh, Oy, Yer, sayyoralar va meteoritlarning harakatlari
  Avtomobilning boshqaruv
  mexanizmlari
  Avtomobilning xavfsizlik
  mexanizmlari
  Avtomobilning elektr
  mexanizmlari
  Avtomobil
  Kimyo
  Biologiya
  Geografi ya
  Astronomiya
  Tabiiy
  fanlar
  Fizika
  o
  b
  s
  q
  d
  p
  c
  Tadqiqot
  predmeti
  Tadqiqot
  obyekti
  Tadqiqot obyekti
  Tadqiqot predmeti


  8
  1-bob. TABIATNI O RGANISH
  2-MAVZU.
  ILMIY TADQIQOTNI
  REJALASHTIRISH
  1. Tadqiqot qanday tartibda olib bo-
  riladi? 
  2. Tadqiqotni olib borishda qanday 
  metodlardan foydalaniladi? 
  Tadqiqot rejasi 
  Yuqoridagi kabi savollar barchamizni 
  qiziqtirishi tabiiy. 
  Muammoning yechimini tayyor shakl-
  da o‘zlashtirishimiz yoki mustaqil tad-
  qiq etishimiz mumkin. Tadqiqot yangi 
  bilimlarni kashf etish, ya’ni ilmiy bilish ja-
  rayonidir. Masalan, astronom-olimlar olib 
  borgan tadqiqotlar natijasida yulduzlar 
  yorugʻlik va issiqlik hosil qiluvchi ulkan 
  samoviy jismlar ekanligi aniqlangan. 
  Olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy 
  tadqiqotlar natijasida rentgen va ultrato-
  vush apparatlari, universal lazer sistemalari yaratilgan. 
  Tadqiqot olib borish uchun bajariladigan ishlar rejasi tuziladi. Tadqiqot rejasi tadqiqot-
  chining o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishishga yordam beradigan faoliyat izchilligini aks 
  ettiradi, shuningdek, muam molarni hal qilish usullarini ham ko‘rsatadi. 
  1. Tadqiqot mavzusini tanlash.
  2. Tadqiqot maqsadi va vazifalarini aniqlash. Tadqiqot maqsadi – tad-
  qiqotchi oʻz ishi yakunida erishishi zarur bo‘lgan natija. Tadqiqot 
  vazifalari maqsadga erishish yoʻllari va usullarini belgilaydi.
  3. Tadqiqot obyekti va predmetini belgilash.
  4. Tadqiqot metodlarini belgilash. Tadqiqotni olib bo-
  rish, qoʻyilgan vazifalarni hal etish usullari, ya’ni 
  tadqiqot metodlarini aniqlab olish zarur.
  5. Ma’lumotlar toʻplash, kuzatish, tajribalar 
  oʻtkazish.
  6. Tadqiqotdan kutilgan natijalarni baho-
  lash, xulosa qilish. 
  Tadqiqotning aniq rejasini tuzib 
  olish sizga tabiatni o‘rganishning il-
  miy usullarini amalda qo‘llash, ma’lu-
  motlar to‘plash, tadqiqot yuzasidan 
  xulosalar chiqarishga yordam beradi.
  Zebralar 
  uchun yo‘l-yo‘l 
  chiziqlarning 
  qanday 
  ahamiyati bor? 
  Yulduzlar nima
  uchun nur sochadi?
  Zilzila 
  qanday 
  sodir 
  bo‘ladi? 
  alar 
  o‘l-yo‘l
  rning
  ay
  ti bor? 
  qlash. Tadqiqot maqsadi – tad-
  zarur bo‘lgan natija. Tadqiqot 
  va usullarini belgilaydi.
  lash.
  qiqotni olib bo-
  usullari, ya’ni 
  rur.
  balar 
  o-
  -
  n
  i.


  9
  1-bob. TABIATNI O RGANISH

  Download
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   132
  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  2 Tabiiy fan Darslik (6 sinf). indd