7 – синф Математика Қурбонова М
Download 344 Kb.
bet1/2
Sana30.11.2022
Hajmi344 Kb.
#32575
  1   2
Bog'liq
7-sinf-yillik-1
O`rmonov Odiljon slayd

7 – sinf. Matematika. I-chorak. I-variant.
1. Тo’g’ri to’rtburchakning bo’yi 8 sm ga teng .Eni bo’yidan 1,5 sm qisqa. Тo’g’ri to’rtburchakning yuzini toping .
A) 50 sm2 B) 60sm 2 S) 52 sm 2
2. Propotsiyaning noma’lum hadini toping. 3,5 : Х = 2,4 *4,8
A) 7 B) 64 S) 70
3. “Тiko” rusumli avtomobil 100 km masofaga 5 litr benzin sarflaydi. Bu avtomobil 50 km. masofaga qancha benzin sarflaydi.
A) 7,5 B) 2,5 S) 6,5
4. Тenglamani yeching . 4x =16
A) 4 B) 5 S) 8
5. Amallarni bajaring . 2,7 + ( 3,2+2,8 )
A) 10,2 B) 9,7 S) 8,7
6. O’xshash xadlarni ixchamlang . 4a + 2 v + a –v
A) 5 a + v B) va + v S) 8 a – v
7. 8 a+ 2 b v + a –v
A) 9a + v B) 9a – v S) 9 a +v
8. a+ ( 2v – 3 s) qavsni oching .
A) a- 2v – 3s B) a+ 2 v + 3 s S) a + 2v- 3s
9. a – ( 2v + 3 s) qavsni oching.
A) a- 2v – 3s B) a + 2v + 3s S) a + 6 vs
10. Algebraik ifodani son qiymatini toping .
1) a + vs bunda a =1 v =2 s =3
A) 7 B) 8 S) 9
11. a –vs bunda a = 2 ; v = 1 ; s = 3
A) 9 B) 6 S) – 1
12. Тenglamani yeching 2 u + 3 =7
A) 2 B) 3 S) 4
13. Тenglamani yeching . x +12 = 22
A) 2 B) 32 S) 10
14. Тo’g’ri to’rtburchakning buyi 4 sm , eni bo’yidan 2,4 sm qisqa . Тo’g’ri to’rtburchakning yuzini toping .
A) 6,4 sm2 B) 4,8 sm2 S) 5,4 sm2
15. Amallarni bajaring . ( 6 + 12 ) * 3
A) 42 B) 30 S) 54
16. a = 2 v = 3 bo’lganda 3a + 2 v – 7 algebraik ifodaning qiymatini toping .
A) 5 B) 10 S) – 12
17. 2a + 3v bunda a = 3 v = -2 ifodaning qiymatini toping .
A) 0 B) 12 S) -12
18. Qavslarni oching . a + ( 2v + 3s )
A) a + 2 v – 3 s B) a – 2 v – 3s S) a + 2 v + 3 s
19. Soddalashtiring ( 5 a – 2 v ) – ( 3v – 5a)
A) 8 av – 7 va B) 10 a – 6v S) 10 a + 6 v
20. Ifodaning son qiymatini toping . p = 2 ( a + v) a = 5 , v =7
A) 70 B) 4 S) 8
21. Тenglamani yeching . x = 3
A) 1,5 B) 6 S) 8
22. Тenglamani yeching 25x – 1 = 9
A) 0,4 B) 32 S) 34
23. Sonli ifodaning qiymatini toping . ( ) =
A) B) S)
24. Qavslarni oching a+ ( 2v – 3s)
A) a+ 2v + 3s B) a + 2v – 3s S) a – 2 v -3s
25 Kasrlarni umumiy maxrajga keltiring .
A) B) S)
7 – sinf. Matematika. II-chorak. I-variant.
1.Birhadni boshqa birhadning kvadrati shaklida yozing: 9 a2.
A. 32a2 B. 33a2 C. 34a2
2.Birhadni darajaga ko’paytiring: (2a)3.
A. 2 a4 B. 23a3 C. 2a5
3. Birhadni boshqa birhadning kubi shaklida yozing: 27 a3.
A. 273a3 B. 93a3 C. 33a3
4. Birhadni ko’paytiring: (2a)(3b).
A. bab B. aba C. aab.
5. Ko’phadlar deb nimaga aytiladi?
A. Bir necha birhadning algebraik yig’indisi ko’phad deyiladi. B. Bir necha birhadlar ko’paytmasi ko’phad deyiladi.
C. Bir necha ko’phadlarning algebraik yig’indisi ko’phad deyiladi.
6. 2a3 + 3 ab bunda a = 1, b = 2 ko’phadni son qiymati qaysi jaobda to’g’ri ko’rsatilgan ?
A. 6. B. 8. C. 10
7.Har qanday ko’phadni qanday standart shakga keltirish mumkin?
A. Avval har bir hadini standart shaklda yozish, so’ngra o’xshash hadlarini ixchamlash kerak. B. Oldin o’xshash hadlarini ixchamlanadi. C. Javoblar noto’g’ri.
8 . Uchburchakning yuzasini hisoblash formulasini ko’rsating.
a

b
A . S = 2 ab B. C.


9. a + 36 = 63. Tenglamani yeching.
A. 40. B. 27. C. 39.
10. < 50 tengsizlikning qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi?
A. 1 B. 11 C. 111.
11.Poezdning uzunligi 800 m. U ustun yonidan 40 sekundda o’tib ketdi. Poezdning tezligini toping.
A. 30 m/s. B. 15 m/s. C. 20 m/s.
12. Tenglamani yeching. 3 x2 – 9 x + 0
A. B. C.

13.Tenglamani yeching. (x - 5)(x + 4) + 0.
A. B. C.

14. Umumiy ko’paytuvchini qavsdan chiqarish amali qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 3 a – 3 x.
A. (3 a – 3 x) B. 3 ax C. 3 (a – x).
15. Aylana uzunligi nimaga teng?
A. B. C.
16. 85 sm.ni diametrda ifodalang.
A. 85 dm. B. 8.5 dm. C. 0.85 dm.
17. Eng soda geometric shakl nima?
A. nuqta. B. vergul C. to’g’ri chiziq.
18. Ikkita nuqta orqali nechta to’g’ri chiziq o’tkazish mumkin ?
A. 3 ta. B. 2 ta. C. 1 ta.
19. Aylananing radiusi nimaga teng?
A. B. d = 2R C.
20. Ikkita parallel to’g’ri chiziqni qanday belgilaymiz?
A. B. a || b C.
21. Tenglamani yeching. .
A. B. C.

22.Kastni qisqartiring:
A. B. C.
23.Algebraik kasrning son qiymatini toping: bo’lsa,
A. B. C.
24.Kasrlarni umumiy maxrajga keltiring:
A. B. C.
25. Algebraik kasrlarni qo’shish amali qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
A. B. C.
7 – sinf. Matematika. III-chorak. I-variant.

1. Amallarni bajaring , 3, 15 + ( 4,3 – 2, 18 ) =


A. 3, 5 B. 5, 27 D. 4,18 E. 6, 3 F. 7, 4
2. Algebralik ifodaning qiymatini toping 2a + 3 b = bunda a = 3 b = -2
A. 0 B. –2 D. 3 E. –4 F. 5
3. Ifodani son qiymatini toping.
A. 33 B. 35 D. 36 E. -33 F.-35
4. Har biri 25 so’mdan 12 ta daftar va har biri 7 so’mdan 20 ta qog’oz sotib olindi.
Hamma harid qancha bo’ladi?
A. 580 B. 420 D. 450 E. 440 F. 300
5. Ildizi 5ga teng bo`lgan tenglamalarni ko`rsating.
1. 4x – 12 = 8; 2. 3x + 12 = 18; 3. 7x + 3 = 38; 4. 3x- 5 = 2x;
A. (1;3;4;) B. (1;2;3); D. (2;3;4); E. (1:2;4); F. (2;3;3;).
6. Sonli ifodaning qiymatini toping.
A. 72 B. 24 D. 32 E. 48 F. 54
7. Hisoblang 2, 18 – ( 1, 45 – 4, 8 – 0, 25) =
A. 4,54 B. 8, 4 D.- 6,25 E. 5, 78 F. 3, 4
8.Ifodani soddalashtiring va uni son qiymatini toping.
A) 0,1 ; B) - 0,1; D) 1; E) –1; F) 2;
9. Tenglamani yeching.
A. 6 B. 5 D. 8 E. –7 F. -2
10. Onasi 48 yoshda, qizi esa 18 yoshda. Necha yil oldin qizi onasidan 3 marta yosh bo’lgan?
A. 6 B. 2 D. 5 E. 4 F. 3
11.Tenglamani eching:
A. x=15; B. x=12; D. x=10; E. x=9 ; F. x=11.

12. Ifodani daraja shaklida yozing.


A. B. D. E. F.
13. Ifodani qiymatini toping;
A. B. ; D. ; E. ; F. ;
14. Daraja shaklida yozing.
A. a23 B. a18 D. a16 E. a17 F. a12
15). Birhadlarni ko’paytiring.
A. 1/2 a5 b6 x5 B. 1/2 a6 b8 x6 D. 1/3 a b2 x-1 E. 1/4 a b6x5 F. 1/2 a b2 x
16. 0 37/ ; 0 48/ bo`lsa, < A + < B ni toping.
a) 75035/ b) 76025/ s) 74025/ d) 75025/
17. Ko’phadni standart shakliga keltiring. 3a2 b - 8b2 - 5a2b + 6b2 + 3a2b - 2c2 =
A. 2 a2 b + 4b2 B. a 2 b - 2 b2 – 2 c2 D.5 a2 b2 –2 b E. 3 a2 b - 3 c2 F. 4 a2 - 5 c2
18. Ko’phadning yig’indisini toping. (3x2 - 2xy - y2 ) - (4 x2 + 3 xy + 2 y2 ) =
A. 5x2 - 3 xy; B.4x2- 3xy+2y2; D –x2 - 5xy – 3y2; E. 7x2 – 3 xy; F. 5x2 - 3 xy +7 y2
19. Ifodani soddalashtiring.
A. –6 x+ 23 y B. –2 x+15 y D. – 8x + 18 y E. – 9 x – 37 y F. 7 x- 9 y
20. Tenglamani eching.
A. ; B. ; D. ; E. ; F. .
21. Ifodani soddalashtiring. (4a3b2)3 : (2a2b)2 =
A. 16a5 b4 B. 12a3 b3 D. 16a2b4 E. 16a2b3 F. 8a5b4
22. Ko’paytuvchilarga ajrating. x (a - 2) + y(2 – a) + (a – 2) =
A. (a - 2)(x – 2y) B.(a - 2)(x-y+1) D.(a - 3) (x - 2) E.(a - 2) (y - 2) F. (a - 4) ( A - 2)
23 Hisoblang.
A. 720 B. 680 D. 240 E. 320 F.744
24. Soddalashtiring.
A. b2 B. 0 D. b3 E. b4 F. b5
25. Ikki son ayirmasining kvadratini toping. (6a - 4b)2 =
A. 36a2 – 48ab + 16b2 B. 12a2 - 8b2 D.36a2 - 16b2 E.12a - 16b

7 – sinf. Matematika.


1. Amallarni bajaring.
A) 30 ; B) 40,5; D) 40 ; E) 30,5; F) 41;
2. Algebraik ifodaning son qiymatini toping.
A. ; B. ; D. ; E. ; F.
3. n = 2k + 1 formulada k = - 5 bo’lganda n ning quymatini toping .
A. –5 B. 8 D. –9 E. 0 F. -7
A. 37; B. 33; D. - 40; E. – 33; F. 40.
4. Ifodalarning son qiymatlarini taqqoslang.
A. (a+b)2 <5ab; B. (a+b)2 >5ab; D. (a+b)2 =5ab; E. (a+b)2 >6ab; F. (a- b)2 >5ab;
5. A = 2n formulada A = 72 bo’lsa n ning qiymatini toping.
A. 36 B. 48 D. 24 E. 32 F. 60
6. .|----------------|-----------|---------| AB=16sm; AS=7sm; DB=4sm bo’lsa, SD kesmani toping.
A S D B
A. 6sm; B. 5sm; D.4sm; E. 7sm; F. 5,5sm;
7. Tenglamani eching:
A. x=4 ; B. x=6; D. x=2; E. x=5; F. x=- 5;
8. Tenglamani yeching . 8 x – 3 = 5 x + 12
A. 6 B. 5 D. 8 E. 9 F. 12
9. Tenglamani eching:
A. x=0; B. x=17; D. x= -17; E. yechimga ega emas; F. x= -0;
10. Zavod mashina ishlab chiqarish buyurtmasini 20 kunda bajarishi kerak edi. Lekin zavod har kuni rejalashtirilganidan tashqari 1ta mashina ortiq ishlab chiqarganligi sababli, muddatidan bir kun oldin buyurtmani bajaribgina qolmasdan, balki qoshimcha 4 ta ortiq mashina ishlab chiqargan. Zavod buyurtma bo’yicha nechta mashina ishlab chiqarishi kerak edi?
A. 300ta; B. 400ta; D. 404ta; E. 304ta; F. 3001 ta.

11. Ifodani soddalashtiring


A. 18 B. 28 D. 32 E. 120 F. 645
12. Hisoblang: ;
A. 2; B. 8; D. 4; E.16; F. 9.
13. Hisoblang.

Download 344 Kb.
  1   2
Download 344 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa7 – синф Математика Қурбонова М

Download 344 Kb.