9-sinf 4-variant
Download 26.07 Kb.
Sana25.06.2022
Hajmi26.07 Kb.
#24387
Bog'liq
9-sinf 4-variant Kimyo


9-sinf 4-variant

 1. Allopatrik shakl o’zgarishga ega bo’lmagan moddani aniqlang.

 1. Ftor B) Kislorod C) Qalay D) Oltingugurt

 1. Chin eritma deb … eritmaga aytiladi.

 1. Erituvchining va erigan moddalar massa ulushi teng bo’lgan

 2. Filtrdan o’tkazilgan, filtrda hech nima qoldirmaydigan

 3. Erituvchining va erigan moddalar massasi teng bo’lgan

 4. Cho’kma hosil qilgan

 1. Quyidagi moddalardan qaysilari allopatrik ko’rinishga ega? 1) temir; 2) kislorod; 3) xlor; 4) oltingugurt; 5) vodorod; 6) uglerod

 1. 1,4,6 B) 1,3,5 C) 2,3,5 D) 2,4,6

 1. 15̊ C da 100 g suvda 30 g kaliy sulfat eriydi, unda 150 g suvda qanday massadagi tuz eriydi?

 1. 60 B) 45 C) 15 D) 30

 1. Normal sharoitda o’lchangan 11,2 l ozon qanday modda miqdoriga ega?

 1. 2 B) 1.5 C) 1 D) 0.5

 1. 14,2 g xlor gazi normal sharoitda qanday hajmni (l) egallaydi?

 1. 8.96 B) 2.24 C) 4.48 D) 6.72

 1. Kislorod allopatrik shaklni ko’rsating?

 1. Ozon B) Azot C) Ega emas D) Havo

 1. 20Ca ning elektron konfiguratsiyasi to’g’ri berilgan qatorni ko’rsating

 1. 1s22s22p63s23p64s23d104p6 B) 1s22s22p63s23p64s23d5 C) 1s22s22p63s23p64s23d104p1 D) 1s22s22p63s23p64s2

 1. LiBNF chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari ortib boradi? 1) Atom radiusi; 2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

 1. 2,4 B) 3,4 C) 1,3 D) 1,2

 1. Noma’lum elementning nisbiy atom massasi 40 ga teng, yadrosi tarkibida 22 ta neytron saqlasa, elementning tartib raqamini ko’rsating.

 1. 15 B) 19 C) 18 D) 20

 1. Qaysi elementning metallmaslik xossasi eng kuchli?

 1. Vodorod B) Kislorod C) Xlor D) Ftor

 1. Quyidagi berilganlardan d – elementlarini ko’rsating. 1) vodorod; 2) kislorod; 3) temir; 4) rux; 5) kaliy 6) geliy; 7) azot; 8) alyuminiy

 1. 7,8 B) 2,6 C) 1,5 D) 3,4

 1. 21Ca ning elektron konfiguratsiyasi to’g’ri berilgan qatorni ko’rsating

 1. 1s22s22p63s23p64s23d1 B) 1s22s22p63s23p64s23d5 C) 1s22s22p63s23p64s23d104p1 D) 1s22s22p63s23p64s2 1. Bir-biriga izotop bo’lgan atomlar berilgan qatorni ko’rsating.

 1. 1327Al, 1428Si B) 2962Cu, 3063Zn C) 816O, 817O D) 2040Ca, 1940K

 1. LiBNF chapdan o’nga qarab elementlarni qanday xossalari kamayib boradi? 1) Atom radiusi; 2) Metallik; 3) Metallmaslik; 4) Elektromanfiyligi.

 1. 3,4 B) 1,3 C) 2,4 D) 1,2

 1. Kimyoviy element - …

 1. Atomlarning muayyan turi B) Molekulalarning muayyan turi C) Moddaning parchalanishidan hosil bo’ladi D) Atomlar yeg’indisi

17. Noma’lum elementning nisbiy atom massasi 56 ga teng, yadrosi tarkibida 30 ta neytron saqlasa, elementning tartib raqamini ko’rsating.
A) 25 B) 26 C) 27 D) 36
18. 5 I 20 % (p=1,5 г/мл) oyuvchi natriy eritasini 2 marta bug’lantirganda xosil bo’lgan eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang.
A) 12,2 B) 25 C) 15,2 D) 7,6
19. FeSO4 + HNO3(конц)=… reaksiya koeffitsiyentlar yig’indisini aniqlang
A) 6 B) 9 C) 7 D)15
20. 1 l suvda 2,3 l(n.sh.) H2S eritilishdan xosil bo’lgan eritmadagi vodorod sulfidning massa ulushini xisoblang.
A) 0,35 B)0,23 C) 0,75 D) 0,48
21. Malaxit qizdirilganda xosil bo’lgan qattiq moddaning molekulyar massasini xisoblang?
A) 162 B) 80 C) 98 D) 178
22. 500 kg kalsiy fosfatdan 90 % reaksiya unum bilan necha kg qo’shsuperfosfat olish mumkin?
A) 1190 B) 1090 C) 1209 D) 337,9
23. Tarkibida 50 ta elektron bo’lgan EO4-2 anion saqlovchi kislotaning molekulyar massasini aniqlang.
A) 82 B) 62 C) 98 D) 129
24. Oddiy shisha tarkibidagi kalsiy oksidning massa ulushini xisoblang.
A) 12,3 B) 17,1 C) 11,7 D) 45
25. 97.5 g kaliy 159.5 ml suvda eritilgan xosil bo’lgan eritmada kaliy gidroksidning massa ulushini (%) toping.
Download 26.07 Kb.
Download 26.07 Kb.