• Soati Krediti
 • Nazorat turi Ajratilgan ball
 • JN ning mustaqil topshiriqlar turlari va balli- (10)
 • VI.1. Mustaqil ta’limni o‘zlashtirish tartibi.
 • Mustaqil ta’limni o‘zlashtirish shakllari .
 • V.Ta’lim natijalari / Kasbiy kompetensiyalari/ Talaba bilishi kerak
 • Qo‘shimcha adabiyotlar: 7.Mirziyoev Sh.M. E
 • IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar
  Download 73.12 Kb.
  bet5/5
  Sana31.10.2023
  Hajmi73.12 Kb.
  #92165
  1   2   3   4   5
  Bog'liq
  MAKTABGACHA-TALIMDA-STEAM-TEXNOLOGIYALARI-fan-dasturi (1)

  IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

  T/R

  Mustaqil ta’lim mavzulari

  Mustaqil ta’limni o‘zlashtirish shakllari

  Soati

  Krediti

  1

  STEAM – maktabgacha ta’limda eng istiqbolli texnologiyalari

  Referat shaklida topshirish

  2

  0,5

  2

  Zamonaviy STEAM yondashuvi- davr talabi

  Ilmiy maqola yozish va chop ettirish  2

  0,8

  3

  STEAM – integratsiyalashgan ta’lim tizimi sifatida

  Referat shaklida topshirish

  4

  0,5

  4

  MTT da STEAM texnologiyasi asosida dizayn va kreativ ijodkorlikni shakllantirish.

  Ilmiy maqola yozish va chop ettirish

  4

  0,8

  5

  STEAMtexnologiyasi va ta’lim jarayoni integratsiyasi.

  Taqdimoq yaratish

  4

  0,7

  6

  Maktabgacha yoshdagi bolalarni STEAM ga jalb etish usullari.

  Ilmiy maqola yozish va chop ettirish

  4

  0,8

  7

  STEAM ta’lim texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari.

  Amaliy ish bajarish

  4

  0,7

  8

  O‘zbekistonda STEM ta’limining rivojlanishi.

  Glossariy tayyorlash va prezintatsiya qi va prezintatsiya qilish

  4

  0,7

  9

  Xorijiy davlatlarda ta’lim-tarbiya jarayonida STEM dan foydalanish.

  Ilmiy manbalardan foydalangan holda maqola yozish

  4

  0,8

  10

  STEAM ta’limning o‘ziga xos tamoyillari.

  Videorolik qilish

  4

  0,7

  11

  Maktabgacha ta’limda STEAM ta’lim texnologiyasidan foydalanishning mohiyati.

  Ma’lumotlar topib o’qib kelish va gapirib berish(tarqatma savollar tayyorlash)

  2

  0,7

  12

  STEAM ta’lim texnologiyasini maktabgacha ta’limda qo‘llashning me’yoriy-uslubiy asoslari.

  Taqdimot yaratish va ko’rgazmalar tayyorlash

  2

  0,7

  13

  STEAM ta’lim texnologiyasini maktabgacha ta’limda qo‘llash bo‘yicha xorijiy tajribalar tahlili.

  Manbalardan malumotlarni yozib taqdim qilish referat shaklida

  2

  0,7

  14

  STEAM ta’lim texnologiyasini amaliy qo‘llash usullari

  Ma’lumotlar topib o’qib kelish va gapirib berish. Tarqatma kartochkalar tayyorlash rqatma kartochkalar tayyorlash

  2

  0,7

  15

  Maktabgacha ta’limda tabiatga oid bilimlar va badiiy-estetik tarbiyaning integratsiyasi STEAM ta’lim texnologiyasinidan foydalanish.

  Ilmiy manbalardan foydalangan holda maqola yozish

  4

  0,8

  16

  STEAM texnologiyalarini loyihalashtirish .

  Taqdimot yaratish va ko’rgazmalar tayyorlash

  2

  0,8

  17

  Maktabgacha ta’limda faol rivojlantiruvchi muhitni yaratish uchun STEAM ta’lim texnologiyasini qo‘llash

  Ilmiy manbalardan foydalangan holda maqola yozish

  2

  0,8

  18

  Maktabgacha yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyati va ilmiy-tabiiy tajribalar o‘tkazish.

  Taqdimot yaratish va ko’rgazmalar tayyorlash

  2

  0,8

  19

  STEAM ta’lim texnologiyasini tadbiq etishda elektron ta’lim resurlaridan foydalanish

  Ko'rgazma uchun plakatlar tayyorlash

  4

  0,8

  20

  STEAM ta’lim texnologiyasini qo‘llashda tarbiyachilarning Digital –kompetensiyalari.

  Ma’lumotlar topib o’qib kelish va gapirib berish(tarqatma savollar tayyorlash)

  4

  0,8

  21

  F.Frebelning didaktik tizimi.

  Ma’lumotlar topib o’qib kelish va gapirib berish(tarqatma savollar tayyorlash)

  4

  0,8

  22

  STEM va STEAM ning rivojlanishi. STEM ning STEAM ga aylanishi va takomillashtirilishi.

  Ilmiy manbalardan foydalangan holda ilmiy ish qilish(maqola yozish)

  2

  0,8

  23

  STEAM ta’lim texnologiyasida M.Montessori metodikasidan foydalanish.

  Ma’lumotlar topib o’qib kelish va gapirib berish

  2

  0,7

  24

  Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o‘tkazish.

  Ilmiy manbalardan foydalangan holda ilmiy ish qilish(maqola yozish)

  2

  0,8

  25

  Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida STEAM laboratoriyalarini tashkil etish.

  Ko'rgazma uchun plakatlar tayyorlash

  2

  0,7

  26

  Maktabgacha yoshdagi bolalarda STEAM ijodkorligi va muhandislik ko‘nikmalarini rivojlantirish

  Ma’lumotlar topib o’qib kelish va gapirib berish(tarqatma savollar tayyorlash)  2

  0,7

  27

  Maktabgacha ta’limda LEGO-qurilishdan foydalanish metodikasi.

  Amaliy ish bajarish(qo’l mehnatidan narsalar tayyorlash)

  2

  0,7

  28

  Maktabgacha yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyalari asosida matematik rivojlantirish.

  Ilmiy manbalardan foydalangan holda maqola yozish

  4

  0,7

  29

  Maktabgacha yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyalari asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish.

  Amaliy ish bajarish(qo’l mehnatidan narsalar)

  4

  0,70,7

  30

  Maktabgacha yoshdagi bolalarni Robototexnikaga o‘rgatish.

  Robototexnika yashash.

  4

  0,8
  JAMI:
  90  3.

  O’zlashtirish natijalarini baholash


  Nazorat turi

  Ajratilgan ball

  Eng yuqori ball

  O’tish balli

  Umumiy ball
  Joriy nazorat

  O’quvchining o’zlashtirishi

  20

  18

  30

  Mustaqil ta’lim

  10
  Oraliq nazorat

  Yozma ish

  10

  12


  20

  Mustqil ta’lim) (maqola yozish)

  10
  Yakuniy nazoat
  50

  30

  50

  Jami
  100

  JN ning mustaqil topshiriqlar turlari va balli- (10)
  -Taqdimot tayyorlash -2bal
  -Tarqatma material tayyorlash -1ball ( 2ta topshiriq)
  -ko’rgazmalar tayyorlash-1bal
  -Referat tayyorlash-1ball-(2ta topshiriq)
  Tezic tayyorlash- 2bal
  ON ning mustaqil topshiriqlar turlari va balli- (10)
  Maqolalar tayyorlash va chop ettirish- 10ball
  Yoki
  Referat tayyorlash – 1x2
  Buklet tayyorlash -1x2
  Test bankini yaratish- 1x2
  Keys ishlab chiqish- 2x2
  VI.1. Mustaqil ta’limni o‘zlashtirish tartibi.
  Mustaqil ta’limdan ko‘zlangan maqsad va vazifalar - bu talabalarda mustaqil bilim olish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat.
  Mustaqil ta’lim amaliy faoliyatlariga tayyorgarlik ko‘rishdan tashqari fan dasturida ko‘rsatilmagan, ammo fan bo‘yicha talabaning bilim doirasini kengaytiruvchi qo‘shimcha mavzular doirasida berilgan topshiriqlarni bajarishni o‘z ichiga oladi.
  Mustaqil ta’limni o‘zlashtirish shakllari.
  Talabalarning mustaqil ta’limi har bir modul bo‘yicha o‘qituvchi rahbarligida (O‘RTMI) va mustaqil tarzda (TMI) quyidagi shakllar orqali amalga oshiriladi.
  (grafik organayzerlar bilan yoritib berish,mavzu yuzasidan maqola tezislar yozish va chop etish,ko‘rgazmali va tarqatma materiallar tayyorlash, referatlar tayyorlash,mavzu bo‘yicha taqdimot tayyorlash va himoya qilish)
  V.Ta’lim natijalari / Kasbiy kompetensiyalari/
  Talaba bilishi kerak:

  • STEAM ta’lim texnologiyasining asoslarini; maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlantiruvchi muhitda shakllanishi; STEAM ta’lim texnologiyasini amaliy qo‘llash usullari; integratsion mashg‘ulotlarni tashkil etish haqida to‘g‘risida bilimga ega bo‘lishi;(bilim)

  • STEAM ta’lim texnologiyasini o‘rganishda badiiy va texnik ijodiyot sinteziga asoslangan samarali faoliyatni tashkil etish; AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) va raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish; media texnologiyalarini o‘zlashtirish kabi ko‘nikmalariga ega bo‘lishi;(ko‘nikma)

  • maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalarning o‘yin, dizayn, bilim va tadqiqot faoliyati texnik ijod elementlari bilan qo‘llash; STEAM texnologiyalari yosh bolalarda intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va ularni ilmiy-texnik ijodga jalb qilish uchun ta’lim vazifalarini amalga oshirishga kompleks yondashuv; axborot-tadqiqot faoliyati jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va yosh bolalarning ilmiy-texnik ijodiga jalb qilish va ularga rahbarlik qilish kabi malakalariga ega bo‘lishi kerak.(malaka)

  4.

  VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari:

  • ma’ruzalar;

  • interfaol keys-stadilar;

  • seminarlar (mantiqiy fiklash, tezkor savol-javoblar);

  • guruhlarda ishlash;

  • taqdimotlarni qilish;

  • individual loyihalar;

  • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.

  5.

  VII. Kreditlarni olish uchun talablar:
  Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to`g‘ri
  aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish, joriy
  nazorat, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy
  nazorat bo‘yicha yozma ishni topshirish.
  Joriy nazorat. Joriy nazorat semestr davomida amaliy mashg‘ulotlariga ajratilgan
  soatlar (juftlik) dan kelib chiqib umumiy 30 ball bilan baholanadi.
  Jami amaliy mashg‘ulotlari bo‘yicha o‘zlashtirish natijalari 100 ballik tizimda 30 ball
  bilan baholanadi.
  Oraliq nazoratlar. Oraliq nazoratlar semestr davomida ma’ruza mashg‘ulotlari o‘quv
  soatidan kelib chiqqan holda 2 marta o‘tkaziladi. Oraliq nazorat 100 ballik tizimda 20 ball
  bilan baholanadi. Oraliq nazorat ishi tarkibida mustaqil ta’lim topshirig‘i kiradi:Oraliq
  nazaorat jami-20ball
  Nazariy mashg’ulot mavzularini o’zlashtirganligi uchun-10 ball
  Mustaqill ta’limni o’zlashtirgani uchun-10 ball
  Oraliq va joriy nazorat uchun ajratilgan ballning 60% ini to‘plagan talabalarga
  yakuniy nazorat topshirishga ruxsat beriladi.
  Yakuniy nazorat.
  Yakuniy nazorat yozma yoki test shaklida o’tkaziladi. Talabaning yakuniy nazoratdagi o’zlashtirishi 100 ballik tizimda 50 ball bilan baholanadi va yakuniy nazorat uchun ajratilgan ballning 60% ini to’plagan talabalar fanni o’zlashtirgan hisoblanadi.

  6.

  Asosiy adabiyotlar:
  1.“Ilk qadam” Maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o‘quv dasturi. T.: BMT Bolalar jamg‘armasi (YuNISEF), 2018.Tuzuvchilar: I.V.Grosheva, L.G.Yevstafeva, D.T.Mahmudova, Sh.B.Nabixonova, S.V.Pak, G.Ye.Djanpeisova.-T.:MTV, 2018.- 71 bet
  2.T.S.Volosoves,V.A.Markova, S.A.AverinaSTEM-obrazovanie detey doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta. M.BINOM..Laboratoriya znaniy 2019.
  3.Yevdokimova Ye.S. Texnologiya proektirovaniya v DOU Ye.S.Yevdokimova. – M.: TS Sfera, 2006. – 64 s.
  5.G.Bogdanovich.Dopolnitelnayaobщerazvivayuщayaprogramma «Mult-studiya «Moy mir» Sverdlovskaya oblast, 2018 g.
  6.Master-klass dlya pedagogov «Sozdanie multfilmov vmeste s detmi»
  Qo‘shimcha adabiyotlar:
  7.Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq / Sh.M. Mirziyoev. –Toshkent : O‘zbekiston, 2016. - 56 b.
  8. Mirziyoev Shavkat Miromonovich. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar / Sh.M. Mirziyoev. – Toshkent : O‘zbekiston, 2017. – 104 b.
  9. Mirziyoev Shavkat Miromonovich.  Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan. /Sh.M.Mirziyoev. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b
  10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda)
  11.Belaya, K.Yu. i dr. Integratsiya -- kak osnovnoy instrument sozdaniya novoy modeli DOU / Upravlenie DOU. 2003. № 4. -S. 105-109.
  12. Dыbina O.V.Integratsiya obrazovatelnыx oblastey v pedagogicheskom protsesse DOU /Moskva,2012
  Axborot manbaalari
  13. www. tdpu. uz
  14. www. pedagog. uz
  15. www. ziyonet. uz
  16. www. babbledabbledo.com/steam-project/

  7.

  Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyalari fanining o`quv dasturi Jizzax davlat pedagogika universiteti Kengashining 2022 - yil “___”_________dagi ____-sonli Kengash qarori bilan tasdiqlangan.

  8.

  Fan/modul uchun mac’ullar:
  Fan/modul uchun ma’sul: G.I Xasanova.

  9.

  Taqrizchilar: X.A.Meliyev- Jizzax davlat pedagogika universiteti p.f.n. professor.
  A.Meliboyev –JVPXQTMOHM p.f.n.dotsent.

  Download 73.12 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 73.12 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

  Download 73.12 Kb.