• Analiz – tahlil, sintez
 • qiyoslash, umumlashtirish, tas-
  Download 0.98 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet15/67
  Sana24.07.2023
  Hajmi0.98 Mb.
  #77206
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   67
  Bog'liq
  qiyosiy adabiyotshunoslik (2)
  Amaliy matematika, 1-Mavzu. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usul-fayllar.org
  qiyoslash, umumlashtirish, tas-
  niflash (klassifikatsiya), baholash kabi bosqichlardan o‘tadi.
  Demak, ayon bo‘ladiki, qiyoslash barcha nazariy ilmiy xu­
  losalarning asosiy bosqichlaridan biri hisoblanadi. Shuning 
  uchun qiyosiy tahlilni amalga oshirishdan oldin ilmiy tad­
  qiqot metodlarini yaxshilab o‘rganish, ularning qiyoslashdagi 
  rolini tushunib yetish kerak. 
  Nazariy metodlarni qisqagina tushuntiramiz: 
  Analiz – 
  tahlil, 
  sintez – xulosalash, abstraksiya – mavhumlashtirish, 
  induksiya – umumiylikdan xususiylikka o‘tish, deduksiya 
  xu susiylikdan umumiylikka siljish, analogiya – o‘xshash 
  xususiyatlar tahlili, 
  modellashtirish – model yaratish (pro-
  totip yaratish: mas: olamning badiiy modeli, darslikning elektron 
  modeli). Bu nazariy metodlarning har biri qiyoslash bosqichi­
  dan o‘tishi mumkin. Qiyosiy tahlilda analiz, sintez, deduksi­
  ya va induksiya kabilar zarur unsurlar, ularsiz qiyosiy tahlilni 
  amalga oshirish mumkin emas. Masalan, deduksiya – hodi-
  salarni tashkil etuvchilarga ajratish jarayoni, qiyosiy tahlil esa 
  ana shu jarayon natijalarini ham o‘z ichiga oladi. 
  Demak, qiyosiy tahlil voqelik hodisalarini bilish va o‘zgarti­
  rishga qaratilgan barcha nazariy metodlarga o‘z ta’sirini ko‘rsa­
  tadi
  . Shundan kelib chiqib, ilmda qiyosiy sintez, qiyosiy induk­

  Расулов Р. Умумий тилшунослик. – Тошкент, 2010. – Б.291.
  siya, qiyosiy deduksiya kabi tushunchalar mavjud. Masalan, 
  qiyosiy sintez – hodisalar o‘rtasidagi o‘xshashlik va tafovut­
  larni aniqlash jarayonidir. Bunda ularni tashkil etgan unsur­
  larida bilimlarni integratsiyalash natijalari asos qilib olinadi. 
  Mohiyatan, qiyosiy sintez «qiyosiy tahlil obyektlari o‘rtasidagi 
  farq nimada?» degan savolga javob beradi. 

  Download 0.98 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   67
  Download 0.98 Mb.
  Pdf ko'rish