• 2. Adabiy-tipologik o‘xshashliklar
 • 3. Psixologik-tipologik o‘xshashliklar.
 •  Ijtimoiy-tipologik o‘xshashliklar
  Download 0.98 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet29/67
  Sana24.07.2023
  Hajmi0.98 Mb.
  #77206
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   67
  Bog'liq
  qiyosiy adabiyotshunoslik (2)
  Amaliy matematika, 1-Mavzu. Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usul-fayllar.org
  1. Ijtimoiy-tipologik o‘xshashliklar. Bunda ijtimoiy shart- -
  sharoitlarning asarning g‘oyaviy-falsafiy mazmunida aks eti-
  shi nazarda tutiladi. Ijtimoiy va g‘oyaviy omillar badiiy asar 

  Adabiy aloqalar ijodiy jarayon ko‘zgusi (davra suhbati, 2014) // https://ziyouz.uz

  Batafsil qarang: Дюришин Д. Теория сравнительнго изучения литературы. – М., 1979.


  48
  49
  tarkibiga singdirilgan bo‘lib, ayniqsa, g‘oyaviy mazmuni, 
  muallifning davr, ijtimoiy tuzumga nisbatan falsafiy qarash­
  larini ifodalashda yaqqol namoyon bo‘ladi. Bunda adabiyot­
  da o‘z aksini topgan ilm-fan, san’at sohalari va huquqiy ong 
  rivojiga turtki beruvchi ijtimoiy-siyosiy, g‘oyaviy qarashlar, 
  axloqqa oid muammolar bilan bog‘liq voqea-hodisalar doirasi 
  nazarda tutiladi.
  2. Adabiy-tipologik o‘xshashliklar. Mazkur turdagi o‘x-
  shashliklar sof adabiy hodisaga asoslanadi. Adabiyotning bu 
  sohasi qiyosiy-tipologik tadqiqotning obyekti bo‘lib, aynan 
  shu yerda u adabiyot nazariyasi bilan birlashadi. Badiiy asar-
  dagi umumiy va farqli jihatlarni nafaqat adabiy yo‘nalish, 
  janr lar nuqtayi nazaridan, balki g‘oyaviy-psixologik yon­
  dashuv, qahramonlar tavsifi, kompozitsiya, syujet, motivlar
  ob razlar tizimi, tasviriy vositalar, she’r tuzilishi unsurlari sin­
  gari badiiy likni ta’minlovchi komponentlar nuqtayi nazaridan 
  o‘rganish adabiyotshunoslik uchun muhim natijalar beradi. 
  Adabiyotshunos olim Sh.Sirojiddinovning Alisher Navoiy 
  man balarining qiyosiy-tipologik tekstologik tahliliga bag‘ish­
  langan monografiyasi adabiy-tipologik o‘xshashliklar tahlil 
  qilingan ilmiy asarlardan hisoblanadi
  1
  .
  3. Psixologik-tipologik o‘xshashliklar. Zamonaviy 
  ada biyot-shunoslikda badiiy asarning adabiy jarayondagi 
  o‘rnini belgilash maqsadida janr-uslubiy jihatdan o‘rga-
  nishga katta e’tibor qaratilmoqda. Bunda ijodkor shaxsi ning 
  ma’lum bir asarni yaratishdan individual psixologik mo-
  yilligi tushuniladi. Komparativistlar ko‘p hollarda bunday 
  ko‘rinishlarni qiyoslanayotgan mualliflarning tabiatida­
  gi ruhiy yaqinlik bilan izohlaydilar. Agar e’tibor qaratil­

  Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий манбаларининг қиёсий-типологик текстологик 
  таҳлили. – Тошкент: Akademnashr, 2011.
  sa, «Kichkina shahzoda» va «Oq kema» qissasi o‘rtasidagi 
  o‘xshashlikning asosi bosh qahramonlar ruhiy kechinma­
  larida namoyon bo‘ladi»
  1
  .
  N.Toirova, A.Qosimov, B.Xoliqov, Z.Qobilova, T.Proxorova, 
  O.Poxolenkov kabi olimlarning tadqiqotlari tipologik tahlilga 
  asoslangan ilmiy ishlar hisoblanadi
  2
  . Jahon adabiyotshunos­
  ligida adabiy janrlar tipologiyasiga oid ilmiy izlanishlar ham 
  mavjud
  3
  . Bu kabi tadqiqotlar genetik jihatdan bir-biriga alo­
  qasi bo‘lmagan xalqlar adabiyotidagi mushtarak tomonlarni 
  ochib berishi bilan birga, xalqaro adabiy aloqalar rivojiga ham 
  katta hissa qo‘sha oladi. 
  Adabiyotlararo aloqalar tizimida 

  Download 0.98 Mb.
  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   67
  Download 0.98 Mb.
  Pdf ko'rish