• POPULATION HEALTH AND METHODS OF ITS STUDY Lola Abduhalilovna Jumanova Nargis Sharifovna Shoyunusova Andijan State Medical Institute Abstract
 • Aholi salomatligi va uni o’rganish usullari
  Download 195.96 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/2
  Sana20.10.2022
  Hajmi195.96 Kb.
  #27607
    1   2
  Bog'liq
  aholi-salomatligi-va-uni-o-rganish-usullari
  uz latin wtnd 2015 03, foydali qazilma konlarini geologik


  AHOLI SALOMATLIGI VA UNI O’RGANISH USULLARI 
   
  Lola Abduhalilovna Jumanova 
  Nargis Sharifovna Shoyunusova 
  Andijon davlat tibbiyot instituti 
   
  Annotatsiya: Ushbu maqolada aholi salomatligi va uni o’rganish usullari, aholi 
  salomatligini o’rganishda asosiy sabablari haqida asosiy ma’lumotlar keltirilgan. 
  Kalit so’zlar: Sog’lom avlod, sog’liqni saqlash, ruxiy va ijtimoiy, ijtimoiy 
  moxiyat 
  POPULATION HEALTH AND METHODS OF ITS STUDY 
  Lola Abduhalilovna Jumanova 
  Nargis Sharifovna Shoyunusova 
  Andijan State Medical Institute 
  Abstract: This article provides basic information on population health and how 
  to study it, the main reasons for studying population health. 
  Keywords: Healthy generation, health, spiritual and social, social essence 
  Mamlakatimiz mustaqillikka e’rishgandan so’ng aholi salomatligini 
  mustaxkamlash borasida ko’p xayrli ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. 
  Respublikamizda sog’lom avlodni shakllantirish borasida “Sog’lom avlod” 
  ordenining ta’sis e’tilishi, Sog’lom avlod nodavlat jamg’armasining tashkil e’tilishi, 
  2000 yilni Sog’lom avlod yili deb atalishi, Respublikamizda fizkultura va sportga 
  e’tiborning keskin kuchaytirilishi, sog’liqni saqlash tizimida isloxatlarning 
  bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganligi va boshqa ko’plab shunga o’xshash 
  tadbirlar fikrimizning dalili bo’la oladi. 
  1992 yil 8 dekabrda O’zbekiston Respublikasi oliy kengashining o’n ikkinchi 
  chaqiriq, o’n birinchi sessiyasida qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining 
  konstituttsiyasi 40-moddasi, “Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish 
  xuquqiga ega” deb yozilgan. SHunday ekan Respublikamizda yashayotgan har bir 
  fuqaroning salomatligi e’ng muqaddas ne’matlardan biri sanaladi. 
  Inson salomatligini yaxshilash va uni mustaxkamlash 1996 yil 29 avgustda 
  O’zbekiston Respublikasi Oliy majlisida qabul qilingan “O’zbekiston Respublikasi 
  fuqaroning” qonun bilan ta’minlangan. Bo’lim va 47 moddadan iborat bu qonun 
  Respublikamiz aholisining salomatligini saqlash va uni mustaxkamlashda e’ng asosiy 
  komus sanaladi. 
  "Science and Education" Scientific Journal
  October 2020 / Volume 1 Issue 7
  www.openscience.uz
  11


  Aholi salomatligini o’rganishda asosiy sabablar nimada: 
  1. Aholi salomatlik darajasiga qarab shu jamiyatning, mamlakatning qanchalik 
  taraqqiy e’tganligini bilamiz. masalan: 
  2. Tibbiy xizmatni to’g’ri rejalashtirish maqsadida. Ms: 
  3. Aholi salomatligini yaxshilashda kompleks, maqsadli dasturlar ishlab chiqish 
  uchun. 
  4. Aholi salomatligini yaxshilash maqsadida amalga oshirilgan ishlarning 
  samarasining darajasini aniqlash uchun. 
  Aholi salomatligi haqida fikr yuritilganda avvalom bor biz inson haqida va 
  uning salomatligi va kasalligi haqida uylashimiz kerak. 
  Ma’lumki inson hayvonlar kabi tabiatning bir qismi va maxsuli hisoblanadi, 
  ammo inson o’z irodasi va ongi bilan hayvondan farq qiladi. Inson hayvonot 
  olamining, hayvonot organizmning taraqqiyotning e’ng yuqori bosqichi hisoblanadi 
  va ijtimoiy moxiyatga e’ga bo’lib ishlab chiqarishga, atrof muxitni o’zgartira olishga, 
  so’zlashga va boshqa xususiyatlarga qodir. Inson va uning salomatligi, kasalligi 
  ijtimoiy kategoriya hisoblanib keladi. Jaxon sog’liqni saqlash tashkilotining 
  aniqlashicha salomatlik-bu kasallik va jismoniy etishmovchilikning bo’lmasligidan 
  tashqari, to’liq, sifatli jismoniy, ruxiy va ijtimoiy tomondan qoniqarli xolatga e’ga 
  bo’lishini tushuniladi. Eng so’nggi ilmiy tushunchalardan biri inson salomatligi 
  sotsial va biologik sifatlarning garmonik uyg’unligi bo’lib, tug’ma va hayotda 
  orttirilgan biologik va sotsial ta’sirlar natijasida vujudga keladi, kasallik yetsa ana shu 
  uyg’unlik, ana shu birlikning buzilishidir. 
  Salomatlik va kasallik o’rtasida dialektik bog’lanish mavjuddir. Ular o’rtasida 
  farq salomatlik va kasallikning ta’minlovchi sharoitlariga, omillariga bog’liq bo’lib, 
  agar shu omillar, sharoitlar optimal bo’lsa, muvozanatda bo’lsa salomatlikni 
  ta’minlaydi. Agar muvozanat buzilsa kasallikka olib keladi. Aholi salomatligi 
  bevosita sotsial faktorlar bilan bog’liq bo’lib, ijtimoiy sharoitlar e’sa jamiyat tuzumi, 
  sotsial iqtisodiy va siyosiy strukturaga bog’liqdir. Jamiyat tuzumining asosida e’sa 
  ishlab chiqarish usullari va ishlab chiqarish munosabatlari yotadi. Ijtimoiy sharoitlar 
  asosida ijtimoiy faktorlar vujudga keladi. Ularga mexnat, dam olish, ovqatlanish, uy-
  joy, ma’lumot, o’qish, tarbiyalash, madaniy ehtiyojlar, kishilar o’rtasidagi o’zaro 
  munosabatlar va jamiyatning yoki jamoatning konkret yashash sharoitlari misol 
  bo’ladi. 
  Salomatlik tushunchasini yanada aniqroq tushunib olish uchun, birinchi 
  navbatda insonlarda va boshqa tabiatdagi tirik mavjudotlarda salomatlikni 
  ta’minlovchi sharoitlar va kasallik keltirib chiqaruvchi omillar ham bir xil narsa 
  e’kanligini tushunib etmoq lozim. Demak inson farovonligi uchun mavjud zarur 
  barcha mu’tadil sharoitlar asosida kasallik keltirib chiqaruvchi omillar paydo bo’lishi 
  va inson salomatligiga zarar etkazish mumkin. Ms: aholini ichimlik suvi bilan 
  "Science and Education" Scientific Journal
  October 2020 / Volume 1 Issue 7
  www.openscience.uz
  12


  ta’minlash, oqilona ovqatlanish, uy joy bilan ta’minlash va boshqa ko’plab misollarda 
  bu xolatni ko’rishimiz mumkin. Aytaylik ichimlik suvining sifati uning organoleptik 
  xususiyatlari, tarkibiy qismlari GOST talablariga javob bersa-bu sharoit, agar 
  teskarisi bo’lsa kasallik keltirib chiqaruvchi omil sifatida ta’sir ko’rsatadi. SHunday 
  qilib ijtimoiy sharoitlar asosida ijtimoiy omillar paydo bo’ladi. 
  “Sog’liq - bu nafaqat har bir inson uchun jismoniy va ruxiy qadriyat, balki bu 
  baxolab bo’lmaydigan inson boyligidir. SHu bilan birga bu yuqori darajadagi 
  axloqiy-e’tik, insonparvarlik qadriyat-baxtdir” deb yozgan e’di F.F. E’rsman. Sog’liq 
  har bir inson, oila yoki butun boshli aholi baxtining e’ng bosh shartlaridan biridir. 
  Ammo afsus bilan aytish mumkinki ana shu xaqiqatni bilib qadriga etib shu haqda 
  tushuntirish olib boradigan insonlar xuddi shu biz aytgan sog’ligini qimmatbaxo 
  qadriyatini yo’qotganlar hisoblanadi. Ko’pchilik paytda insonlarga ko’proq xos 
  bo’lgan xususiyatlardan biri sog’liqni yo’qotgandan so’ng uni izlab boshlaydilar. 
  Salomatlikning axamiyatini tushunmaslik nafaqat odamlar o’rtasida umumiy 
  madaniyatning 
  pastligi 
  yoki 
  tibbiy 
  bilimsizlik, 
  balki 
  xaqiqiy 
  ijtimoiy 
  infantilizmdir./o’sishdan orqada qolish/. Salomatlik insonga tabiat tomonidan boylik, 
  bu boylikni bo’lar-bo’lmasga duch kelgan tomonga bozorga solish mumkin e’mas. 
  Biz hozircha sog’lik to’g’risida fikr yuritdik, ammo yana tibbiyot ilmida 
  shunday tushunchalar borki, aloxida bir shaxsning yoki aholining salomatligi /aholi 
  populyatsiyasi/ degan tushunchalar ham mavjud. Demak har bir daraja o’ziga yarasha 
  yondoshish va fikrlashni talab e’tadi.SHaxsiy /individual/ sog’liqni biz shaxsning 
  aloxida o’zini qanday xis qilishi, kasallikning bor yo’qligiga qarab baxolaymiz. Biron 
  bir gurux sog’ligini baxolashda statistik hisob-kitoblar asosida uning 
  ko’rsatkichlarining yordamida aniqlaymiz. Ms: kasallanish, o’lim, o’rtacha umr 
  ko’rish va b. Ya’ni aholi salomatligi tushunchasini. 
  Aholi salomatligini baxolashda ko’pgina baxolashda ko’pgina standartlar taklif 
  e’tilgan. Oxirgi yillarda matematik-matematikologik, aholini sog’ligini baxolash 
  modellari tibbiy-statistik ko’rsatkichlar bilan kombinatsiyalashtirilgan holda 
  qo’llanilmoqda. To’laqonli asos bilan aytish mumkinki, aholi salomatligi 
  quyidagilarga bog’liq bo’ladi: 
  1. Odamlarning biologik, ruxiy xususiyatlariga /irsiyat, gavda tuzilishi, 
  temperament, oliy asab faoliyat turi boshqalar/. 
  2. Tabiat ta’surotlariga /iqlim, ob-havo, faunlar va b/ 
  3. Kishilarning o’rab turgan atrof-muxit. /uning tozaligi kimyoviy, fizikaviy va 
  biologik ifloslantiruvchi moddalar bilan zararlanishi. 
  4. Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy omillar /mexnat va turmush orqali ta’sir qilishida 
  5. Sog’liqni saqlashning holati tibbiyot ilmining darajasiga aholi salomatligiga 
  bevosita ta’sir qiluvchi omillardan biri bu-turmush tarzi, bu masala kelgusi ma’ruzada 
  ko’rib chiqiladi. 
  "Science and Education" Scientific Journal
  October 2020 / Volume 1 Issue 7
  www.openscience.uz
  13


  Yuqorida qayd qilingan omillar nafaqat aholi salomatligiga aholining sanitariya 
  xolati, balki aloxida bitta shaxs salomatligiga, jamoatchilik salomatligiga ta’sir e’tadi. 
  Jamoatchilik salomatligi ham aloxida bir insonlarning salomatlik xolatidan kelib 
  chiqadi, sababi har bir individuallar yig’ilib jamoatchilikni, ularning sog’ligini tashkil 
  e’tadi. Bu o’z navbatida iqtisodga ya’ni ishlab chiqarilgan maxsulotga o’z ta’sirini 
  ko’rsatadi. Kasallik keltirib chiqaruvchi omillar ko’p, ular yil sayin oshib bormoqda. 
  Agar 1960 yillarda faqat genetik omillarning o’zi mingdan oshiqroq bo’lsa, bugunga 
  kelib ularning soni 3000 dan ko’p. Ba’zi mualliflar bu borada o’zlarining 
  guruxlashlarini xatto klassifikatsiyasini taklif qilmoqdalar. Bundan tashqari 
  kasalliklarning yuzaga kelishida “Moyillik omili”, “kasallikka moyillik omili” 
  tushunchalari mavjud, ya’ni organizmga qandaydir ichki yoki tashqi omillar ta’sirida 
  organizmning kasallikka moyillik darajasi oshib ketadi. 
  O’zi inson nima uchun kasal bo’ladi? Degan savolga, biz to’liq javob berib 
  bilishimiz kerak, kasallik o’zi bizning tushunchamizda nima? Agar insonni o’rab 
  turgan atrof-muxit mo’tadil bo’lsa organizmga xech qanday salbiy ta’sir qilmasa, 
  ya’ni organizmning ichki muxiti bilan tashqi muxit o’rtasidagi muvozanat buzilmasa 
  organizmda xech o’zgarish bo’lishi mumkin e’mas. Ms: organizmda bo’lmaydigan 
  biron-bir yot narsa organizmga tushsa, mikrob, xar-xil predmetlar yoki xar xil 
  ta’sirlar shamol, issiq, sovuq, chang va xakozalar bunga misol bo’lishi mumkin. 
  Aholi salomatligini o’rganishda e’ng muxim manbalardan biri bu- tibbiy 
  ko’rikdan olingan ma’lumot, sababi tibbiy ko’rikda xali bemorni bezovta 
  qilmaydigan kasalliklar oldindan aniqlanadi. Xali kasalliklarning belgilari 
  sezilmasdan burun, aniqrog’i xali salomatlik bilan kasallik oralig’idagi insonlar 
  demakdir. Ular odatda vrachlar tomonidan kasalliklarini faol aniqlashga va 
  davolashga muxtoj kishilar. Gallen va boshqalar bularni uchinchi xolatdagilar ya’ni 
  sog’lom xolat bilan kasallik o’rtasidagi xolat deb ataganlar. Bu xolat juda ko’p vaqtga 
  cho’zilishi, ba’zida umrining oxirigacha cho’zilishi mumkin. Bunday xolat odatda 
  insonga tabiat tomonidan berilgan ruxiy fiziologik imkoniyatining yarmini, 
  e’xtiyojdagi sog’liqni va to’laqonli xayot imkoniyatlarini yo’qotish bilan kechadi. 
  Xulosa qilib aytadigan bo’lsak bugun biz sog’lom kishilarning sog’ligini saqlash 
  ya’ni kasalliklarning oldini olish “Sanalogiya” bilan shug’ullanish kerakligini 
  anglatadi. Bu tadbirni faqatgina aholi o’rtasida “Sog’lom turmush tarzini targ’ibot” 
  qilish yo’li bilan amalga oshiriladi. 
  Jamoatchilik salomatligi xolatini o’rganish-Sanalogiya, ayniqsa sog’lomlarning 
  o’rganish-bu aloxida profilaktika soxasida strategik axamiyatga e’ga aholi 
  salomatligini aniqlovchi asosiy omillarga quyidagilarni kiritish maqsadga muvofiq 
  sanaladi:
  - no sog’lom turmush tarzi omillari 
  - tashqi muxitning ifloslanishi 
  "Science and Education" Scientific Journal
  October 2020 / Volume 1 Issue 7
  www.openscience.uz
  14


  - genetik omillar 
  - kamchilik etishmovchiliklar 
  - sog’liqni saqlashdagi kamchiliklar 
  - tibbiy yordam 
  Risq moyillik omillari bo’lishi mumkin: 
  1. Birlamchi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va tabiiy omillarga bog’liq/. 
  2. Ikklamchi patologik xolat-kasallikni keltirib chiqaruvchi va rivojlantiruvchi 
  omillar 
  Aholi salomatlikni baxolovchi ko’rsatkichlar. 
  Aholi salomatligini o’rganishda va uni baxolashda ko’pgina standart 
  ko’rsatkichlar taklif qilingan va ular qo’llaniladi:
  1. Tibbiy-demografik ko’rsatkichlar:
  A) aholining tabiiy xarakati ko’rsatkichlari: 
  - umumiy va yoshlar bo’yicha o’lim va yoshlar bo’yicha o’lim 
  - o’rtacha umr qurish 
  - tug’ilish va serpushtlik 
  - aholining tabiiy o’sishi 
  - brachnoe va boshqa ko’rsatkichlar. 
  Ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy sharoitlar 
  Fizik (tabiat) omillari. 
  Xayot tarixi 
  Biologik irsiy 
  xususiyatlari 
  Aholi salomatlik 
  xolati demografik 
  ko’rsatkich kasallanish 
  nogironlik jismoniy 
  o’sishi. 
  Mehnat sharoiti 
  Mehnat sharoiti 
  Tibbiy yordamning 
  xolati 
  B) aholi xarakati ko’rsatkichlar. 
  - migratsiya, immigratsiya, e’mmegratsiya va boshqalar. 
  2. Kasallanish yoki umumiy kasallanish ko’rsatkichlari 
  3. Nogironlik ko’rsatkichlari 
  4. Aholining jismoniy o’sishi ko’rsatkichlari. 
  Xar bir aholi salomatlik darjasini belgilovchi ko’rsatkichlar to’g’risida batafsil 
  so’rab berish kerak! 
  Aholining salomatlik xolati va unga ta’sir qiluvchi omillar. 
  "Science and Education" Scientific Journal
  October 2020 / Volume 1 Issue 7
  www.openscience.uz
  15  Download 195.96 Kb.
    1   2
  Download 195.96 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Aholi salomatligi va uni o’rganish usullari

  Download 195.96 Kb.
  Pdf ko'rish