• Qo’yilgan masala.
 • Nazariy qism
 • Topshiriqlar Amaliy mashg‘ulot - 8 Mavzu
 • Ishdan maqsad.
 • Ish tartibi
 • Amaliy mashg‘ulot 6 Mavzu
  Download 336.37 Kb.
  bet2/6
  Sana15.05.2023
  Hajmi336.37 Kb.
  #59738
  1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  Amaliy mashg
  O‘RQ-518 06.02.2019, N. ismatova, O. Karimova davlat va huquq asoslari, Ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlar. Determinantlarni h, Ismatullayev Samandar MB-2 (1), Nazorat ishi kitob 7-11(1)(1), madaminovamubina, 1 labaratoriya zamonaviy, 1678966370, Statistika (1), 3af246d441c8e9fcca40daa88bc92858, 001 1mavzu 2 kurs adabiyot, gggggg, axborot, озода, М А Ъ Л У М О Т Н О М А
  Topshiriqlar  Amaliy mashg‘ulot - 7
  Mavzu: CHiziqli dasturlash masalasi yechimi asosida xulosa ba iqtiodiy tavsiyalar ishlab chiqish. Matematik model asosida iqtisodiy masala tuzishga namunalar.
  Ishdan maqsad. CHiziqli dasturlash masalasi yechimi asosida xulosa ba iqtiodiy tavsiyalar ishlab chiqish. Matematik model asosida iqtisodiy masala tuzishga namunalar o’rganish.
  Qo’yilgan masala. CHiziqli dasturlash masalasi yechimi asosida xulosa ba iqtiodiy tavsiyalar ishlab chiqish. Matematik model asosida iqtisodiy masala tuzishga namunalar
  Ish tartibi:

  • Tajriba ishi nazariy ma’lumotlarini o‘rganish;

  • Berilgan topshiriqning algoritmini ishlab chiqish;

  • C++ dasturlash muhitida dasturni yaratish;

  • Natijalarni tekshirish;

  • Hisobotni tayyorlash va topshirish.

  Nazariy qism
  Dаnsig yarаtgаn simplеks usul hаr bir tеnglаmаdа bittаdаn аjrаtilgаn nо’mаlum (bаzis o’zgаruvchi) qаtnаshishi shаrtigа аsоslаngаn. Bоshqаchа аytgаndа, ChP mаsаlаsidа m tа o’zаrо chiziqli erkli vеktоrlаr mаvjud dеb qаrаlаdi. Umumiylikni buzmаgаn hоldа bu vеktоrlаr birinchi m tа vеktоrlаrdаn ibоrаt bo’lsin, dеylik. U hоldа mаsаlа quyidаgi ko’rinishdа bo’lаdi:

  (1) sistеmаni vеktоr shаklidа yozib оlаylik:

  bu yеrdа

  vеktоrlаr sistеmаsi m- o’lchоvli fаzоdа o’zаrо chiziqli erkli bo’lgаn birlik vеktоrlаr sistеmаsidаn ibоrаt. Ulаr m o’lchоvli fаzоning bаzisini tаshkil qilаdi. Ushbu vеktоrlаrgа mоs kеluvchi o’zgаruvchilаr «bаzis o’zgаruvchilаr» dеb аtаlаdi.
  bаzis bo’lmаgаn (erkli) o’zgаruvchilаr. Аgаr erkli o’zgаruvchilаrgа 0 qiymаt bеrsаk, bаzis o’zgаruvchilаr оzоd hаdlаrgа tеng bo’lаdi. Nаtijаdа yechim hоsil bo’lаdi. Bu yechim bоshlаng’ich jоiz yechim bo’lаdi. Ushbu yechimgа yoyilmа mоs kеlаdi. Bu yoyilmаdаgi vеktоrlаr o’zаrо erkli bo’lgаnligi sаbаbli tоpilgаn jоiz yechim bаzis yechim bo’lаdi.

  Dаnsig usulidа simplеks jаdvаl quyidаgi ko’rinishdа bo’lаdi:  Bаzis vеkt.

  Cbаz

  P0

  c1

  c2  cm

  cm+1  ck  cn
  P1

  P2  Pm

  Pm+1  Pk  Pn

  P1

  c1

  b1

  1

  0  0

  a1m+1  a1k  a1n

  P2

  c2

  b2

  0

  1  0

  a2m+1  a2k  a2n

  Pl

  cl

  bl

  0

  0  0

  alm+1  alk  aln

  Pm

  cm

  bm

  0

  0  1

  amm+1  amk  amn

  Dj=Zj-cj  m
  Y0=Scibi+c0
  i=0

  D1=0

  D2=0  Dm=0

  m
  Dm+1 =Saim+1ci-cm+1
  i=0  m
  Dk =Saikci-ck
  i=0  m
  Dn =Sainci-cn
  i=0

  Jаdvаldаgi Cbаz bilаn bеlgilаngаn ustun х12,…,хm bаzis o’zgаruvchilаrning chiziqli funksiyadаgi kоeffisiеntlаrdаn tаshkil tоpgаn vеktоr, ya’ni . Jаdvаldа hаr bir vеktоrning ustigа nоmа’lumning chiziqli funksiyadаgi kоeffisiеnti  yozilgаn. m+1- qаtоrgа esа bаzis o’zgаruvchilаrdаgi chiziqli funksiyaning qiymаti

  hаmdа bаzis yechimning оptimаllik mеzоnini bаhоlоvchi sоn yozilgаn. Bаzis o’zgаruvchilаrgа mоs kеluvchi vеktоrlаr bаzis vеktоrlаr dеb bеlgilаngаn. Bu vеktоrlаr uchun bo’lаdi.
  Topshiriqlar

  Amaliy mashg‘ulot - 8
  Mavzu: Jadval funksiyani Fure qatoriga yoyish. Fure koeffitsientlarini hisoblash. Qator hadlari sonini tanlash. Taqribiy integrallash formulasini tanlash, aniqligini baholash. Fure qatori asosida raqamli signallar yetakchi garmonikalarini aniqlash.
  Ishdan maqsad. Jadval funksiyani Fure qatoriga yoyish. Fure koeffitsientlarini hisoblash. Qator hadlari sonini tanlash. Taqribiy integrallash formulasini tanlash, aniqligini baholash. Fure qatori asosida raqamli signallar yetakchi garmonikalarini aniqlash
  Qo’yilgan masala. Jadval funksiyani Fure qatoriga yoyish. Fure koeffitsientlarini hisoblash. Qator hadlari sonini tanlash. Taqribiy integrallash formulasini tanlash, aniqligini baholash. Fure qatori asosida raqamli signallar yetakchi garmonikalarini aniqlash.
  Ish tartibi:

  • Tajriba ishi nazariy ma’lumotlarini o‘rganish;

  • Berilgan topshiriqning algoritmini ishlab chiqish;

  • Natijalarni tekshirish;

  • Hisobotni tayyorlash va topshirish.

  Nazariy qism
  Fyurening o'zgarishi bizga f (x) (signal) oralig'ida aniqlangan trigonometrik funktsiyalarning (sinusoidlar va / yoki kosinus to'lqinlar) cheksiz soni (sinusoidlar va / yoki kosin to'lqinlari) yig'indisi sifatida berilgan (f) (x) (signal) uzluksiz funktsiyani ma'lum amplituda va fazalar bilan ifodalashga imkon beradi. (0, T). Bunday ketma-ket Fyur seriyalari deyiladi.Shuningdek, signallarni tahlil qilish uchun Furie transformatsiyasini to'g'ri qo'llash uchun tushunish kerak bo'lgan ba'zi fikrlarni ta'kidlaymiz. Agar butun X o'qi bo'yicha Fyur seriyasini (sinusoidlarning yig'indisi) ko'rib chiqsak, (0, T) intervaldan tashqarida Fury qatori bilan ifodalangan funktsiya vaqti- vaqti bilan funksiya takrorlanishi mumkin.

  2-rasm. Raqamli signal – T vaqt davomida olingan N namunalar
  Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan o'lchov ma'lumotlarini (signallarni) saqlash usullari o'zgargan. Agar ilgari signal magnitafonga yozib olinishi va magnitofonga analog shaklda saqlanishi mumkin bo'lsa, endi raqamlar raqamlangan (namunalar) to'plami sifatida kompyuter xotirasida fayllarga saqlangan.
  Analog kirish signalini diskret kodga (raqamli signal) o'zgartiradigan moslama analog-raqamli konvertor (ADC) (Wiki) deb nomlanadi.ADCning asosiy parametrlaridan biri bu maksimal namlik chastotasi (yoki namuna olish chastotasi, inglizcha namuna tezligi) - namuna olish paytida doimiy uzluksiz signalning namuna olish chastotasi. Gertsda o'lchanadi.

  bu erda ramzlar va mos ravishda kvadrat qavs ichiga o'rnatilgan qiymatning xayoliy va haqiqiy qismlarini anglatadi.
  Agar haqiqiy doimiy K qiymatiga ko'paytirsak, Fyurier seriyasidagi kengaytirish quyidagi shaklga ega:


  Ko'pgina hollarda signal spektrini olish (hisoblash) vazifasi quyidagicha. Fd namuna olish chastotasi bilan Fd uzluksiz signalni T vaqtidagi signalini raqamli namunalarga - N bo'laklarga o'zgartiradigan ADC mavjud. Keyinchalik namunalar qatori ba'zi raqamli qiymatlarning N / 2 ni ishlab chiqaradigan ma'lum bir dasturga kiritiladi

  Download 336.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 336.37 Kb.