• ANNOTATSIYA
 • Autoekologiya
 • Annotatsiya
  Download 237.64 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/5
  Sana31.10.2022
  Hajmi237.64 Kb.
  #28666
    1   2   3   4   5
  Bog'liq
  E4fbHH3OBrCkAPirNmo3NmXdFCquJipqtQwhicCR
  маьлимот ва тавсианома, 401 bet, Волейбол тугарак (1), Кружок развитие речи, Ro’ziboboyeva Hulkar Alisher qizi, Mavzu


  6– MODUL. FANDAGI YANGILIKLAR, FANNI O’QITISHNING 
  DOLZARB MASALALARI. 
  6.7.1- Mavzu: O’zbekistonda kimyo sanoatining istiqbollari va ekologiya
  (II-qism) 
  ANNOTATSIYA 
  Usbu ma’ruzada “Ekologiya” tushunchsi, ekologiya turlari. O`rta asrlarda 
  O`rta Osiyoda yashab ijod etgan olimlarning tabiat fanlarining rivojlanishiga 
  qo`shgan hissalari. Hozirgi zamon ekologiyasining asosiy vazifalari. Ekologik 
  omillar. Ekologik muammolar. “Atmosferaning dimiqishi” hodisasi. Ozon 
  qatlamining siyraklanishi. Pestitsidlardan foydalanish muammolari haqida 
  ma’lumotlar keltirilgan 
   
  REJA: 
  1. Kimyoviy ekologik muammolar va ularning yechimlari 
  2. O’quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish 
  3. Pestitsidlardan foydalanish muammolari 
  Maqsadimiz kimyo darslarida O`zbekistonda kimyo sanoati va ekologik 
  savodxonlikni o`zlashtirish ko`nikmalarini rivojlantirish 
   “Ekologiya” yunoncha so`z bo`lib, “ecos”- uy, makon, «logos» - “fan” degan 
  ma’noni anglatadi. Bu atamani fanga birinchi bo`lib nemis biologi Ernest Gekkel 
  1866 yilda fanga kiritgan. Ekologiya mustaqil fan sifatida 
  XX asrning boshlarida ajralib chiqqan. 
  Ekologiya- tirik organizmlarning (o`simlik, hayvonot, mikroorganizmlar 
  dunyosi va inson) atrof-muhit bilan murakkab o`zaro munosabatlarini, birgalikda 
  yashash, bir-biriga nisbatan o`zaro ta’sir ko`rsatish, yashash uchun kurash 
  qonuniyatlarini o`rganadi, qolaversa, o`zaro munosabatlar, 
  o`zaro
  ta’sirlar 
  oqibatida 
  paydo bo`lgan 
  ekologik 
  noqulayliklarning 
  oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqadi. 
  Tirik 
  organizmlarning 
  tuzilish 
  darajasiga 
  mos 
  holatda 
  ekologiya 
  autoekologiya va sinekologiyaga bo`linadi. 


   “Autoekologiya” ayrim organizmlarga o`z xususiyatlari orqali turli tabiiy 
  omillarning ta’sirini o`rganadigan ekologiyaning bo`limidir. Ma’lum hududda 
  tarqalgan ayrim turlarga tegishli individlar yig`indisini autoekologiyao`rganadi. Bu 
  guruhlar populyatsiyalar (populyatsiya lotincha so`z bo`lib, “aholi” ma’nosini 
  beradi) deb ataladi. 
  Sinekologiya” deganda, organizmlar guruhini dialektik birlikda va o`zaro 
  bog`langanligini hisobga olib, kompleks, har tomonlama o`rganadigan fan 
  tushuniladi. 
  Insonning jamiyat a’zolari bilan birgalikda o`zaro munosabatlarda yaratgan 
  ijtimoy va ruhiy muhitlari ta’sirini ijtimoiy ekologiya o`rganadi. 
  Tirik organizmlar hayotining tashqi muhit bilan bog`liqligi qadimdan ma’lum 
  bo`lgan. XIX-XX asrlardagi ekologik ma’lumotlar tirik organizmlarning ayrim 
  guruhlarini o`rganishga qaratilgan edi. Bu vaqtda olimlardan J.Byuffon 
  hayvonlarning, J.B.Lamark o`simlik va hayvonlarning tashqi muhitga ta’sirini 
  o`rgangan. XIX asrning ikkinchi yarmida ekologiya fani o`simliklar va 
  hayvonlarning iqlim omillariga moslanishini o`rgandi. Bu vaqtda A.N.Beketov, 
  A.F.Middendorf, 1877 yilda nemis gidrobiologi K.Myobius biotsenozlar 
  to`g`risidagi tasavvurlarni asoslab berdi. Uning rivojlanishiga Morozov, Sukachev, 
  Ramenskiy, Raunkier, Elton, Gilyarov, Serebryakov, Tensli, F.Klementes, 
  G.Odum va Yu.Odumlar katta hissa qo`shganlar. 
  Umumiy ekologiyaning rivojlanishida D.N.Korshakovning “Muhit va jamoa” 
  deb nomlangan O`rta Osiyo universitetida o`qigan ma’ruzalari, keyinchalik 
  “Hayvonlar ekologiyasi asoslari” nomi bilan birinchi yozilgan darslik bo`lib qoldi. 
  1935 yilda ingliz olimi A.Tensli ekosistemalar, 1942 yilda esa V.N.Sukachyov 
  biogeotsenoz haqidagi ta’limotni ilgari surgan. 
  O`rta asrlarda O`rta Osiyoda yashab ijod etgan olimlardan Muhammad Muso 
  al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, 
  Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalar tabiat fanlarining rivojlanishiga katta 
  hissa qo`shganlar. 
  O`zbekistonda o`simliklar dunyosini o`rganishga bag`ishlangan ilmiy tadqiqot 


  ishlari asosan ekologik yo`nalishda olib borilgan bo`lib, bu borada M.S.Popov, 
  Ye.P.Korovkin, K.Z.Zokirov, A.M.Muzaffarov, M.M.Nabiyev kabi olimlarning 
  mehnati kattadir. O`zbekistonda ekologik ishlarning asoschilari D.N.Kashkarov va 
  Ye.P.Korovin hisoblanadi. Ekologik ishlarning dolzarbligi munosabati bilan O`zR 
  FA Botanika institutida V.A.Burigin rahbarligida o`simliklar ekologiyasi 
  laboratoriyasi tashkil etilgan. Keyinchalik bu ishlarni O.H.Hasanov va 
  R.S.Verniklar davom ettirgan. O`zbekistonda ekologik yo`nalish davomchilari 
  V.A.Selevin, T.S.Zoxidov va I.I.Kolechikov ishlarida rivojlandi. 1970 yilda 
  T.Zoxidov tomonidan ornitologiya laboratoriyasi tashkil etilgan. 1979 yilda 
  ixtiologiya va gidrobiologiya laboratoriyasi xodimlari A.M.Muxammadiev 
  rahbarligida O`zbekiston suv omborlari, ko`llarning biologik rejimi, suvning 
  ifloslanishi bo`yicha ilmiy izlanishlar olib borildi. 
  Hozirgi zamon ekologiyasining asosiy vazifalarini quyidagicha tasvirlash 
  mumkin: 
  1. Hayot tuzilishi qonuniyatlarini, shu bilan birga, tabiiy tizim va biosferaga 
  antropogen faoliyatning ta’sirini o`rganish; 
  2. Tabiiy boyliklardan ratsonal foydalanishning asosini yaratish, biosferada 
  bo`layotgan jarayonlarni boshqarish, insonning yashash muhitini buzilishlardan 
  saqlab qolish; 
  3. Populyatsiya sonini boshqarib borish; 
  4. Agrosanoat komplekslarida kimyoviy vositalar kam ishlatiladigan chora-
  tadbirlarni ishlab chiqishni ta’minlash; 
  5. Tabiiy muhit ifloslanishining ekologik indeksatsiyasini ishlab chiqish; 
  6. Buzilgan tabiiy muhitni tiklash; 
  7. Biosferaning namuna bo`ladigan qismini saqlab qolish; 
  8. Atrof muhitni sifatli insonlarga, tirik mavjudotlarga zarari tegmaydigan 
  holatda saqlashni huquqiy, texnik, tashkiliy boshqarishning kompleks, strategik 
  chora tadbirlarini ishlab chiqish natijasida aholining sihat- salomatlik darajasini 
  ko`tarish; 
  9. Urbanizatsiyani ekotizimga tazyiqini o`rganish, uni olini olish chora-


  tadbirlarini ishlab chiqish; 
  10. Aholining ekologik, ma’naviy ta’lim tizimini ishlab chiqish, yoshlikdan 
  boshlab uzluksiz ta’lim berish uslublarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish, 
  barkamol ekologik ma’naviyatga ega bo`lgan avlodlarni tayyorlash. 

  Download 237.64 Kb.
    1   2   3   4   5
  Download 237.64 Kb.
  Pdf ko'rish