I-BOB. TO'LQINLAR XAQIDA UMUMIY TUShUNChALAR
Download 2.11 Mb.
bet7/14
Sana01.03.2023
Hajmi2.11 Mb.
#43944
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Bog'liq
Qarshi davlat universiteti fizika-matematika fakulteti astronomi
polymers-14-03604, иловаси
I-BOB. TO'LQINLAR XAQIDA UMUMIY TUShUNChALAR
1.1. To'lqin jarayonlar. Garmonik to'lqinlar.
Fazoda modda yoki maydonlarni turli ko'rinishdagi g'alayonlanishining tarqalishi - to'lqin deb ataladi. To'lqin hodisasi g'alayonlanish energiyasining ko'chishida namoyon bo'ladi.
Mexanik to'lqin - bu g'alayonlanish yoki tebranishning elastik muhitdagi tarqalish jarayonidir. Bu to'lqinlarni yuzaga keltiruvchi jism to'lqin manbai deb ataladi.
Muhitning tebranayotgan zarrachalarini hali tebranishga ulgurmaganlaridan ajratuvchi sirt to'lqin fronti deb ataladi.
Bir xil fazalarda tebranayotgan nuqtalardan o'tuvchi sirt to'lqin sirti deb ataladi. O'z navbatida to'lqin fronti to'lqin sirtlarining biridir. To'lqin sirtlarining shakli manbalarning joylashishi va muhitning xususiyati bilan aniqlanadi. Quyidagi to'lqinlar mavjuddir:
Yassi to'lqinlar, ular faqat bir xil yo'nalishda tarqaladilar (ularning to'lqin sirti tarqalish yo'nalishiga perpendikulyardir);
Sferik to'lqinlar - manbadan barcha yo'nalishlarda tarqaladilar (to'lqin sirtlari konsentrik sferalardan iborat bo'ladi);
Silindrik va b. to'lqinlar.
To'lqin tarqalish yo'nalishini ko'rsatuvchi chiziq to'lqin nuri deb ataladi. Izotrop muhitlarda to'lqin nurlari to'lqin sirtlariga normaldir.
Muhitda hosil bo'ladigan elastik deformasiyalarning xarakteriga qarab ularni ko'ndalang va bo'ylama to'lqinlarga ajratish mumkin.
Bo'ylama to'lqinlarda muhitning zarrachalari to'lqin tarqalish yo'nalishi bo'ylab tebranadilar. Bo'ylama to'lqinlarning tarqalishi elastik muhitning siqilish va cho'zilish deformasiyalariga bog'liqdir va barcha muhitlarda: suyuqlik, qattiq jism va gazlarda sodir bo'ladi.
Bo'ylama to'lqinlarning tarqalish tezligi


(1)

dan iborat. Bu erda E - Yung moduli, - elastik muhitning zichligi.


Ko'ndalang to'lqinlarda muhit zarrachalari to'lqin tarqalish yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalishlarda tebranadilar. Ko'ndalang to'lqinning tarqalishi siljish deformasiyasiga bog'liq bo'ladi va u faqat qattiq jismlarda kuzatiladi.
Ko'ndalang to'lqin tarqalish tezligi quyidagidan iborat:


, (2)
Bu erda G - siljish moduli. Yung moduli siljish modulidan katta bo'lgani uchun (E > G), bo'ylama to'lqin tezligi ko'ndalang to'lqin tezligidan kattadir.Muhitdagi elastik to'lqinlarning istalgan boshqa tartibli muhit zarrachalarini harakatidan sezilarli farqi -to'lqin tarqalishi modda ko'chishi bilan bog'liq bo'lmaganligidandir. Zarrachalar faqat o'zlarining muvozanat holatlari atrofida tebranadilar.


To'lqin jarayonining xarakteristikasi deb muhit zarrachalarining muvozanat holatlaridan siljishiga aytiladi. Siljishning vaqtga va koordinataga bog'liqligi to'lqin tenglamasi deb ataladi.
Misol uchun, to'lqin manbai koordinatasi boshi 0 nuqta bo'lsin va


(3)

qonun bo'yicha garmonik tebranish hosil qilsin. Bu erda - tebranishning amplitudasi, siklik chastotasi va boshlang'ich fazasidir. U holda 0Х o'qidagi M nuqtada kattalikning tebranishi tebranishdan faza bo'yicha orqada qoladi.
, (4)
Bu erda – to'lqinning 0М = Х masofaga etib kelishi uchun zarur bo'lgan vaqt (1 - rasm), – to'lqin soni, – to'lqin uzunligidir.
To'lqin uzunligi deb T bir davrga teng vaqtda to'lqin frontini ko'chgan masofasiga aytiladi. Nuqta ko'chishining masofaga bog'liq grafigida bir-biriga yaqin ikkita maksimum orasidagi masofa to'lqin uzunligiga tengdir.
To'lqin soni deb 2 masofadagi uzunlik birligida joylashadigan to'lqin uzunliklari soniga aytiladi.[4,6 ]
4 – tenglama yassi to'lqinning tenglamasini eslatadi. Yassi to'lqinning amplitudasi barcha tebranayotgan nuqtalar amplitudasi bir-xil ekanligini bildiradi, chunki yassi to'lqin tarqalganda, har birlik vaqtda, tebranma harakatga muhitning bir xil hajmi jalb qilinadi.


Download 2.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Download 2.11 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaI-BOB. TO'LQINLAR XAQIDA UMUMIY TUShUNChALAR

Download 2.11 Mb.