• Avtomatlashtirish tizimlarining ishonchliligini oshirish uslublari.
 • Funksional zaxiralash
 • -rasm. Iqtisodiy samaradorlikning AT ni joriy qilishga sarflanadigan kapital xarajatlarga bog‘liqligi
  Download 14.45 Mb.
  bet73/128
  Sana28.02.2023
  Hajmi14.45 Mb.
  #43730
  1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   128
  Bog'liq
  РАҚАМЛИ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИ УМК 2018 237 БЕТ
  1 тест, O’zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarining shakllanishi, uning yo’nalishlari, bosqichlari va xususiyatlari, 18 маъруза, 22-32, 2-ЛАБОРАТОРИЯ, Nasos stansiyalarini tasniflash, ochiq dars ishlanma 5-sinf
  2-rasm. Iqtisodiy samaradorlikning AT ni joriy qilishga sarflanadigan kapital xarajatlarga bog‘liqligi.

  bu yerda: (}-Kb)f -i -qurilmaning yuklanganlik koeffitsiyentini hisobga olgan holdagi to‘xtashlar jadalligi, n — zanjirdagi qurilmalar soni. Parallel qurilmalar guruhi uchun, ya’ni biri ishchi ho-latda, boshqasi zaxira holatida bo‘lgan qurilmalar uchun to ‘xtashlar jadalligini ushbu formula bilan hisoblash mumkin:  Avtomatlashtirish tizimlarining ishonchliligini oshirish uslublari. Ishonchlilikni oshirishning asosiy uslublari ishlab chiqish bosqichida ko‘zda tutilgan zaxiralash(ortiqchalik ishlatish davrida yaxshi texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash hisoblanadi. Funksional, struktur (tuzilma) zaxira-lash mavjud. Funksional zaxiralash tizimga o‘xshash o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi vazifalarni kiritish bilan ta’minlanadi, masalan, analogli va raqamli qayd etish, qo‘lda va masofadan turib boshqarish, asboblar yordamida va displeyda nazorat qilish va hok. Struktur zaxiralash boshqa-rishning eng muhim vazifalarini bajarishda qurilmalarni parallel o ‘rnatishni nazarda tutadi.
  Struktur zaxiraning quyidagi turlari farq qilinadi: ishchi qurilmalar to ‘xtaganda zaxira qu-rilmalarni avtomatik ulash (,,issiq“ zaxiralash) oldindan montaj qilingan zaxira qurulmani kom-mutatsion aloqalarning o‘zgarishi hisobiga ulash (,,sovuq“ zaxiralash);
  Texnik xizmat ko‘rsatishni va ta’mirlashni tashkil etish, bir tomondan, qurilmalarning ishonchliligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni, yuz berishi mumkin bo‘lgan to‘xtashlarni oldindan ay-tish maqsadida to ‘plash va tahlil qilish, ikkinchi tomondan esa — optimal davriylikni va avto-matik, va nazorato‘lchov asboblarini (NO‘A) ta’mirlash ishlari hajmini ishlab chiqish, va ta’min-lashni ko‘zda tutadi. Ishonchlilik to‘g‘risidagi m a’lumotlarni to ‘plash (N O ‘A) sexlaridagi as-bobsozlari va ta’mirlash xizmati xodimlari zimmasiga yuklanishi mumkin. Bu maqsadda to‘x-tashlarni hisobga olish jurnaliga nosozlik vaqti, joyi va sababi, uni bartaraf qilish usuli hamda bunga ketadigan mehnat xarajatlari yozib qo‘yiladi. Har bir qurilma uchun daftar tutiladi; unga to’xtashlar haqidagi m a’lumotlardan tashqari, qurilmaning pasport tavsifi (chiqarilgan yili, tay-yorlovchi zavod, ishga tushirilgan sana) va profilaktik ko‘riklar natijalari, va ta’mirlashlar natija-lari yoziladi. Avtomatlashtirishni boshqarish tizimlariga texnik xizmat ko‘rsatish ta’mirlashlar orasidagi davrda ishonchlilik ko‘rsatkichlarini kerakli darajada tutib turishning asosiy usuli hi-soblanadi. U ayrim qurilmalar va bog‘lanish kanallarining metrologik tavsiflarini hamda ish xu-susiyatini test signallari bo‘yicha tekshirishni; qurilmalarni tozalashni; qurilmalarning ayrim ele-mentlarini sozlash va almashtirishni; elektr va truba (quvur)li o ‘tkazgich ajraluvchi birikmalari, kontaktlari va mustahkamlagichlarining ishlash xususiyati va ishonchliligini tekshirishni nazarda tutadi. Texnik xizmat ko‘rsatish davrida o‘tkaziladigan ta’mirlash ishlari joriy ta ’mirlash deyila-di, ular avtomatlashtirish vositalarining ish xususiyatini ta’minlash yoki tiklash uchun bajariladi hamda tizimning ayrim qismlarini almashtirishdan va (yoki) tiklashdan iborat. Ishonchlilik ko‘r-satkichlarini to’la tiklash uchun tizimning barcha qismlarini nazorat ta’mirini o‘tkazib, so‘ng tek-shirish zarur.
  Avtomatik elementlarning ishonchliligi deb, ularning ekspluatatsiya jarayonida ishlash qobiliyatini saqlash xususiyati tushuniladi. Ishonchlilikka baho berishda, “buzilish” (“отказ”) tushunchasi ishlatilinadi.
  Avtomatik elementining “buzilishi” deb, uning ishdan chiqish element funksi-yalarini qoniqarsiz bajarishga olib keladigan parametirlarning o’zgarishiga aytiladi.
  Ishonchlilikni eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, nosozlik (buzilish) jadalligi hisoblanadi:

  bu yerdagi N(t)–vaqtni t paytida ishga layoqatli elementlarning soni;
  N(t+𝞓t)-vaqtni (t+𝞓t)paytida ishga layoqatli elementlarning soni;
  No’r(𝞓t)- 𝞓t vaqtni ichida ishga layoqatli elementlarning soni;
  Nosozlik ishlikni jadalligi bo'yicha ishonchlikni ko'pgina asosiy ko'rsatkich-larini masalan, beshikast (nosozlik etmasdan) ishlash ehtimolligi va nosozlikgacha o'rtacha ishlashlik muddatini hisoblab topish mumkin.
  Avtomatika elementlarining sifatini baholashda, ularning tezkor ishlashligi muhim ahamiyatga ega. Bunda ularning vaqt doimiysi, ulanish (ishga tushish) vaqti, uzilish (ajralish) vaqti va boshqa ko'rsatkichlari ham ko'rib chiqiladi.


  Download 14.45 Mb.
  1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   128
  Download 14.45 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -rasm. Iqtisodiy samaradorlikning AT ni joriy qilishga sarflanadigan kapital xarajatlarga bog‘liqligi

  Download 14.45 Mb.