• 2.5 Sath olchovchi asboblar tavsifi
 • Avtomatlashtirish va boshqaruv
  Download 0.58 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/18
  Sana23.10.2022
  Hajmi0.58 Mb.
  #27886
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
  Bog'liq
  Hisobot

   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
  5311000 – Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va 
  boshqarish 
  Лист 
   
   
   
   
   
   
  Изм. Лист 
  № докум 
  Подпись Дата 
  2.5 Sath o'lchovchi asboblar tavsifi 
  Bu asboblar bilan idishdagi suyuqlik sathi o‘lchanadi. Asbobning sezgir elementa — 
  qalqovich suyuqlik sirtida qalqib turadi va suyuqlik sathi balandligidagi o‘rni unga ta’sir 
  qiladigan kuchlar muvozanatiga bog‘liq bo‘ladi. Arximed qonuniga muvofiq, qalqovich 
  og‘irligi uning suyuqlikka botgan hajmidagi suyuqlik og‘irligiga teng bo‘ladi. Undan 
  tashqari, qalqovichni o‘rab olgan suyuqlik ustidagi muhit havo bo‘lmay, zichligi ρ0 ga teng 
  bo‘lgan modda bo‘lsa, unda qalqovich hajmidagi bu modda og‘irligi ham qalqovichni 
  pastga bosadi, uning suyuqlikka botishini oshiradi.
  Qalqovichning ko‘ndalang kesimi o‘zgarmas bo‘lsa, 
  F=ρ g S X. 
  Qalqovichli sath o‘lchagichlarda doimiy va davriy cho‘kadigan (buykali) 
  qalqovichlar ishlatiladi. 
  Doimiy cho‘kadigan qalqovichli sath o‘lchagichlarda qalqovichni yuqoriga 
  ko‘taradigan muvozanatlovchi kuch qalkovich og‘irligiga teng va o‘zgarmas bo‘ladi: 
  F = G = const. 
  Bundan foydalanib, qalqovichning suyuqlikka botgan qismining balandligini topish
  muvozanatini ta’minlaydigan qalqovich suyuqlik sathi balandligiga muvofiq siljiydi. 
  rasmda shu prinsipga asosan ishlaydigan doimiy cho‘kadigan qalkovichli sath 
  o‘lchagichning oddiy sxemasi ko‘rsatilgan. Sanoatda qo‘llaniladigan ko‘pchilik sath 
  o‘lchagichlar shu sxema asosida ishlaydi. Qalqovich 1 roliklar 2 yordamida 
  muvozanatlovchi yuk 3 bilan elastik tross (po‘lag sim) orqali bog‘langan. Yuk bilan 
  biriktirilgan strelka shkala 4 ga muvofiq 
  suyuqlik sath balandligini ko‘rsatib turadi. 
  Bu o‘lchagichning asosiy kamchiligi — shkalasining teskariligi va tross 
  og‘irligining o‘zgarishi hisobga olinmasligi, baland idishlarda hisoblash qiyinlign va 
  hokazo. 
  Qalqovichli sath o‘lchagichlarning turli modifikatsiyalari mavjud Ular bir- biridan 
  tuzilishi, o‘lchash xarakteri (uzluksiz yoki qayd qiluvchi), masofaga uzatish sistemasini 
  (pnevmatik, elektr va boshkalar) ishlatish shartlari va boshqa xususiyatlari bilan farq qiladi. 
  Idishdagi suyuqlik sathining o‘zgarishiga qarab qalqovichning siljishini 
  Kamaygirish maqsadida chiziqli xarakteristikaga ega bo‘lgan davriy cho‘kadigan silindrik 
  qalqovichdan foydalanish mumkin. 
  Davriy cho‘kadigan qalqovichli sath o‘lchagichning ishlash prinsipi qalqovich (buyka) 
  massasining suyuqlikka cho‘kish chuqurligiga qarab o‘zgarishiga 
  asoslangan. 
  Bunday sath o‘lchagichlarning sezgir elementi og‘ir jism (masalan, silindr), ya’ni idish 
  ichida vertikal osilgan va nazorat qilinayotgan suyuqlikka qisman botirilgan qalkovichdan 
  iborat. Qalqovich bikirligi С bo‘lgan va kalqovichga ma’lum kuch bilan ta’sir etadigan 


   
   
   
   
   
  5311000 – Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va 
  boshqarish 
  Лист 
   
   
   
   
   
   
  Изм. Лист 
  № докум 
  Подпись Дата 
  elastik ilgakka mahkamlangan Suyuqlik sathini 00 holatdan ga orttirilsa, itaruvchi kuch 
  ortadi. Bu buyka ni x miqdoricha ko‘tarishga olib keladi, bunda uning ko‘tarilishi bilan 
  cho‘kish ko‘payadi. 
  bunda C— ilgakning bikirligi; ρj ρg — suyuqlik va gazning zichligi;
  h— buyka qalqovich ko‘nda!ang kesiminkng yuzi.
  Suyuqlik sathini masofadan o‘lchash uchun kuch kompensatsiyasi prinsipiga 
  asoslangan, o‘zgarmas tokning 0 —5 va 0 —20 mA unifikatsiyalangan chiqish signaliga 
  (UB-E tipli) yoki 20 — 100 kPa havo bosimi mo‘ljallangan (UB-P tipli) qalqovichli sath 
  o‘lchagichlarini qo‘llaniladi va qalqovichli sath o‘lchagichlarining sath o‘lchami diapazoni 
  ushbu qatordan tanlanadi: 0 — 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 
  4,0; 6,0; 10,0; 16,0 va 20 m. Aniqlik klassi 0,6; 1,0; 1,6 va 2,5 bo‘lishi mumkin. Hisob-
  kitob operatsiyalari uchun sath o‘lchagichlari asosiy xatoliklari ± 1,0 dan 10,0 mm gacha 
  (GOST 13702 — 78) bo‘ladigan qilib tayyorlanadi. 
  Agressiv suyuqliklar sathini o‘lchashda qalqovich korroziyabardosh materialdan 
  tayyorlanadi. 
  Qalqovichli sath o‘lchagichlardan katta zichlikka ega bo‘lgan (azot, neon va b.) 
  suyuqlashtirilgan gaz sathini o‘lchashda ham, 32 MPa bosimda va 400°S gacha bo‘lgan 
  temperaturada muhitni nazorat qilishda ham foydalaniladi. 
  Qalqovichli sath o‘lchagichlar ma’lum afzalliklarga ega: qurilma sodda, o‘lchash 
  diapazoni katta, aniqligi yetarlicha katta, agressiv va qovushoq muhitlar sathini o‘lchash 
  mumkin, o‘lchashning temperatura diapazoni keng. Ularni qo‘llanishni chegaralovchi 
  kamchiliklari: idishda qalqovich borligi, metall ko‘p ketishi, kinematik qismlari borligi 
  sababli yetarli mustahkam emasligi, idishlarda bosim ostida sathni o‘lchash qiyinchiliklari. 

  Download 0.58 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
  Download 0.58 Mb.
  Pdf ko'rish