• O‘qitishni tashkiliy shakli
 • Baholash tartibi Baholash bo‘yicha amaldagi tartib asosida O‘quvchilarning
 • O‘quv dasturi mazmuni
 • Mavzuning nomi Mavzuning qisqacha mazmuni Jami
 • Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta’mirlash
  Download 0.96 Mb.
  bet18/99
  Sana02.03.2023
  Hajmi0.96 Mb.
  #43969
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   99
  Bog'liq
  30711401 - Avtomobil dvigatellarini tashxislash
  EE LABARATORYA 2 (1), Og\'abek Amaliy 777777, 206 GURUH, 5D49 dizel blogi
  O‘quv rejasiga muvofiq o‘zaro bog‘liq bo‘lgan fanning nomi

  fizika, matematika, kimyo, informatika, texnikaviy
  chizmachilik

  O‘qitishni tashkiliy shakli

  N – Nazariy ta’lim; A – Amaliy ta’lim;
  NA – Nazariy va amaliy ta’lim birgalikda tashkil etiladi;

  Dasturga qo‘yilgan talab

  Majburiy

  O‘qitish tili

  Guruhda belgilangan o‘qitish tili asosida

  Baholash tartibi

  Baholash bo‘yicha amaldagi tartib asosida

  O‘quvchilarning bilim va
  ko‘nikmalarini baholash

  Yozma, og‘zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq
   1. O‘quv dasturi mazmuni
  Mavzuning nomi  Mavzuning qisqacha mazmuni

  Jami

  O‘qitishni tashkiliy shakli

  Mustaqil ta’lim

  1

  Elektr maydoni.

  Kulon qonuni. Elektr maydonining ta’riflari: kuchlanish, potensial kuchlanish. Elektr maydondagi. O‘tkazgichlar elektrostatik induksiya. Dielektriklarning mustahkamligi. Elektroizolatsion materiallar to‘g‘risida ma’lumotlar. Kondensatorlar,
  elektr sig‘im, kondensatorlarni ulash.

  2

  N/A
  2

  O‘zgarmas tok elektr zanjirlari.

  Elektr zanjirlari to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar, ta’rifi va tavsifi. Elektr tokining ta’rifi va turlari. Elektr zanjirining elementlari, manbaning EYK va
  iste’molchining qisqichlardagi kuchlanishi. Murakkab elektr zanjirini hisoblash.

  2

  N/A

  1

  3

  Elektromagnitizm.

  Elektr maydonining aniqlanishi va tarifi.Magnit maydon va magnitmaydon zanjirlari. Magnit yurituvchi kuch(MYUK), Magnit oqimi. To‘la tok qonuni va uni maydonni xisoblashda qo‘llash. Magnit maydonda mexanik kuchlar.
  Elektrostatik maydon. 2-amaliyot ishi

  2

  N/A

  1

  4

  Bir fazali
  o‘zgaruvchan tok zanjirlari.

  O‘zgaruvchan tok miqdorining aniqlanishi. O‘zgaruvchan tokning olinishi. O‘zgaruvchan tok miqdorlari. Tokning oniy amplitudasi, effekt qiymatlari va EYK, davr, burchak chastotasi, davriy chastota, boshlang‘ich faza, fazalar siljishi, sinussoida qiymatlarining vektor tasviri. O‘zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik vektor diagrammasi, tenglamasi va grafigi. O‘zgaruvchan tok zanjirida induktiv g‘altak, tenglamasi, grafigi va vektor diagrammasi. O‘zgaruvchan tok zanjirida faqatgina sig‘im, tenglamasi, grafigi va vektor diagrammasi. Aktiv qarshilik va induktiv g‘altak ketma-ket ulangan zanjir, tenglamasi, grafigi va vektor diagrammasi. Kuchlanish lar rezonansi.
  Tarmoqlanmagan o‘zgaruvchan tok zanjiri. Tenglamasi, grafigi va vektor diagrammasi. Toklar rezonasi, quvvat koefitsiyenti, aktiv va reaktiv energiya. Aktiv qarshilikli, induktiv g‘altakli va kondensatorli tarmoqlanman o‘zgaruvchan tok
  zanjiri. Bir fazali o‘zgarchan zanjirlarini tekshirish.

  4

  N/A

  1

  5

  Uch fazali tok zanjirlari.

  Uch fazali EYKni olish tartibi. Uch fazali zanjir. Uch faza generatorining cho‘lg‘amlarini yulduz shaklida ulash. Uch fazali generatorni cho‘lg‘amlarini

  2

  N/A

  1  yulduzcha shaklida ulash. Uch fazali generatorning cho‘lg‘amlar uchburchak shaklda ulash. Faza va liniyali kuchlanishlar, ular orasida bog‘lanish. Elektr iste’molchilarini yulduz va uchburchak shaklida ulash. Uch fazali va liniyaviy toklar va ular orasidagi bo g‘lanish. Uch fazali simmetrik nosimmetrik zanjirlar to‘g‘risida tushuncha. Nol simning ahamiyati,vazifasi. Uch fazali zanjirdagi aktiv, reaktiv va to‘la quvvat. Uch fazali iste’molchilarining yulduz shaklida ulangan
  zanjirda tekshirish.


  6

  Elektr o‘lchovlari.

  Elektr o‘lchovlar va elektr o‘lchov asboblari to‘g‘risida umumiy tushuncha. To‘g‘ri va qo‘shimcha yo‘l bilan o‘lchash, o‘lchov hatoliklari, o‘lchov asboblari shartli
  belgilari, elektr o‘lchov-asboblarining umumiy qismlari. Kuchlanishni o‘lchash. Magnitoelektrik o‘lchov mexanizmlari. Elektr tokini o‘lchash asboblari. Ampermetr va
  voltmetrlarda o‘lchash. quvvatni o‘lchash. Induksion o‘lchov mexanizmlar, induksion schetchik yordamida elektroenergiyani o‘lchash. Elektr qarshiligini o‘lchash. Ommetrni o‘lchash mexanizmi. Qarshiliklarni o‘lchash usullari. Taqqoslash usullari va asboblar. Qarshilikni taqqoslash usullari bilan
  o‘lchash. Etalon asbob yordamida o‘lchov asboblarini tekshirish.

  2

  N/A
  7

  Transformatorlar.

  Transformatorlarning vazifasi va turlari. Bir fazali transformatorning tuzilishi va ishlash tartibi, asosiy shakli. Transformatsiyalash koeffitsenti, nominal miqdorlar, magnit o‘tkazgichlar, cho‘lg‘amlar. Transformatorning ishlash rejimlari: ishchi rejimi, qisqa tutashuv rejimi. Transformatorning energiya yo‘qotishi,F.I.K. Uch fazali ko‘p cho‘lg‘amli payvandlash ,o‘lchov transformatorlari va avtotransformatorlir. Bir fazali transformatorlarning
  ishlash tartibi.

  2

  N/A

  1

  8

  O‘zgarmas tok elektr mashinalari.

  O‘zgarmas tok elektr mashinalari. O‘zgarmas tok mashinalarining tuzilishi, mashinalarning qaytaruvchanligi. O‘zgarmas tok mashinalarining ishlash tartibi. O‘zgarmas tok generatori. O‘zgarmas tok dvigateli. Yakor reaksiyasi. O‘zgarmas tok mustaqil uyg‘otgichli, O‘z-o‘zini o‘yg‘otgichli generatorlar. O‘zgarmas tok elektrodvigateli. Umumiy ma’lumot. Parallel
  uyg‘otgichli o‘zgarmas tok dvigatelini tekshirish.

  2

  N/A
  9

  O‘zgaruvchan tok elektr mashinalari.

  O‘zgaruvchan tok mashinalarining turlari. Uch fazali asinxron dvigatelining tuzilishi va aylanish tezligi. Rotor sirpanishi. qisqa tutashgan rotorli va faza
  rotorli asinxron dvigatellarni yurg‘izib yuborish,

  4

  N/A

  2


  aylanish chastotasini rostlash. Qisqa tutashgan rotrli va fazali rotrli asinxron dvigatellarni yurgizib
  yuborish,aylanish chastotasini rostlash.


  10

  Avtomatikaning elektr va magnit elementlari.

  Avtomatika to‘g‘risida umumiy tushunchalar. Avtomatika sistemalari va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish. O‘lchov datchiklari. Parametrli datchiklar.
  Generatorli datchiklar.avtomatika avtotransportda tutgan o‘rni.

  2

  N/A

  1

  11

  Elektr yuritma asoslari.

  Elektr yuritma to‘g‘risida tushuncha. Mexanik ta’rifnoma bo‘yicha elektrdvigatellarni tanlash. Tashqi muhit ta’siridan saqlash turi buyicha elektrodvigatellarning turlari. Elektrodvigatellarni ishlash tartibi. Elektrodvigatellarning qizishi va sovushi. Elektrodvigatellarni quvvati bo‘yicha tanlashniig umumiy sharti. Ekvivalent miqdorlar usuli (Tok, kuvvat, moment) bilan elekrodvigatellarni
  tanlash.

  2

  N/A

  1

  12

  Elektr energiyani ishlab chiqarish va taqsimlash.

  Elektroenergiya iste’molchilarini elektr bilan ta’minlash sxemalari
  Elektrosistema va energosistema to‘g‘risida
  tushuncha.

  2

  N/A

  1

  II bo‘lim. Elektronika asoslari

  13

  Elektrovakuum va gazorazryadli asboblar.

  Elektrovakuum lampaning tuzilishi, ishlash tartibi, diod, uning voltamper tavsifnomasi va parametlari. Ko‘p elektrodli elektrovakuum asboblar to‘g‘risida tushuncha, elektron lampalarni belgilash. Gazorazryad asboblar. Nomustaqil yoyli elektron
  razryadli asboblar. Shartli belgilari.

  2

  N/A

  1

  14

  Yarim o‘tkazgichli asboblar.

  Yarim o‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligi. Yarim o‘tkazgichli diod. Voltamper
  tavsifnomasi. Parametrlar belgilanishi va bog‘lanishi, diodning ishlatilishi. Diodning tuzilishi, ulanish usullari. Umumiy emitter sxemasida ulangan tranzistorlarning parametrlari va tavsifnomasi. Tranzistorlarning shartli belgilari, tamg‘alanishi. Teristorlarning tuzilishi, ishlash tartibi. Dinistorlar, voltamper tavsifnomalari. Yarim o‘tkazgich diodning
  volt-amper xarakteristikasini olish.

  2

  N/A

  1

  15

  Fotoelektron asboblar.

  Tashqi va ichki fotoeffektli fotoelementlar. Lampali fotoele-mentlarning tuzilishi, ish tartibi, asosiy tavsifnomalari va parametrlari. Fotoelektron kuchaytirgichlar, fotorezistorlar. quyosh fotoelementlari va fotodiodlar, shartli belgilari, ishlatiladigan so hasi. Bir va ikki yarim davrli kuchlanish to‘g‘rilagichlarning ossilograf yordamida
  chiqish kuchlanishni tekshirish.

  2

  N/A

  1

  16

  Elektron
  to‘g‘rilagichlar va

  To‘g‘irlagichlar haqida asosiy ma’lumotlar.
  To‘g‘rilagichlarning tuzilishi. Bir fazali va uch fazali

  2

  N/A

  1  stabilizatorlar.

  to‘g‘rilagichlar, shakli, ishlash jarayoni. Silliqlovchi filtrlar. Tok va kuchlanish stabilizatorlari, ularning vazifasi. Tok va kuchlanish elektron
  stabilizatorilarining sxemasi, ularning ishlash tartibi.


  17

  Elektron kuchaytirgichlar.

  Kuchlanish, tok va quvvatni kuchaytirish turlari.
  Kuchaytirgichlarning turlari va
  vazifasi. Kuchaytirgichlarning asosiy ko‘rsatgichlari, tavsifnomasi. Kuchaytirgich pog‘onasi. Kuchaytirgich elementlarini dinamik tavsifi, yuklama grafigi, ichki nuqtani aniqlash, yuklamali zanjirda tok va kuchlanishning grafigini ko‘rish.

  2

  N/A

  1

  18

  Elektron generatorlar o‘lchov asboblari Mikroelektronika asoslari.

  Sinusoidal tebranishli elektron generatorlar.
  Arrasimon kuchlanish
  generatorlari, elektron ossilograf, elektron voltmetrlar.elekronikaning
  avtotransport texnikasi rivojlanishidagi istiqboli. Integral mikrosxema klassifikatsiyasi.
  Mikrosxemalarni tayyorlash asosiy
  texnalogik protsesslari. Akalog va raqamli integral mikrosxemalar.

  2

  N/A
  Download 0.96 Mb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   99
  Download 0.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta’mirlash

  Download 0.96 Mb.