Axborot texnologiyalari
Download 40.92 Kb.
bet2/4
Sana22.02.2023
Hajmi40.92 Kb.
#43153
1   2   3   4
Bog'liq
test
Worda 13.12.2022 5a, 7a Sonlarni bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o’tkazi
Iqtisodiyot
Ishsizlik darajasi qanday aniqlanadi?
Aksiyadorlar nazarida daromadlarni oshirish uchun ...?
Real foiz stavkasi deganda nimani tushunasiz?
Quyidagi qaysi omillar investitsiyalar dinamikasini belgilab beradi?
"Inflyatsion targetlash" atamasiga to'g'ri berilgan ta’rifni aniqlang?
Aholining real daromadlari qanday hisoblanadi?
Agar narxlar o‘ssa, unday holatda nima yuz beradi?
Innovatsion mahsulot nima?
Iqtisodiyotda yalpi talab ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar hajmiga nisbatan yuqori bo'lgan holatda quyidagilarning qaysi biri yuzaga kelishi mumkin?
Iqtisodiyotni kreditlash hajmining haddan ortiq o'sishi quyidagilarning qaysi biriga olib kelishi mumkin?
Quyida keltirilgan chora-tadbirlarning qaysilari iqtisodiyotda yalpi talab o'sishini rag'batlantiradi?
Milliy valyutani mustahkamlash uchun nima qilish kerak?
Mamlakat tashqi qarzi tushunchasi to'g'ri izohlangan qatorni belgilang?
Davlat xaridlari jarayonining bosqichlari ketma-ketligi to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang?
Korporativ boshqaruv nimalarni inobatga olgan holda tashkil etiladi?
Markaziy bank monetar siyosatni yuritishda asosan qaysi instrumentlardan foydalanadi?
Iqtisodiy o'sishning intensiv omillari natijasida ...?
Daromadlar ortib borishi bilan soliqlarning o'rtacha stavkasi pasayib borsa-bu:?
Quyidagi hollardan qaysi birida pulning taklifi ko'payadi?
Bozor mexanizmining tarkibiy qismlaridan qaysi biri tadbirkorlarga ishlab chiqarish hajmini o'zgartirish zarurligini, uy xo'jaliklariga esa mavjud daromadlariga qancha mahsulot iste’mol qilishi mumkinligini ko'rsatib beradi?
Mamlakatning Import hajmi 350 mln dollarni, Eksport hajm esa 400mln dollarni tashkil qildi. Bu holatda:?
Ma’lum bir mamlakatga investitsiya kiritishda xorijiy investor tomonidan hisobga olinadigan omillar yig'indisi qanday ataladi?
Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar soliqqa tortish obyekti bo'yicha guruhlarini ko'rsating?
O'zbekistonda ishsizlikning qaysi bir turi ko'proq uchraydi?
Iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladigan omilni aniqlang?
Aholi real daromadlarining o'sishi qaysi holda ro‘y beradi?
Narx siyosati nimalarni e’tiborga olishi kerak?
O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida” gi Qonuniga ko'ra, ushbu qonun maqsadlari uchun davlat buyurtmachilari deganda quyidagilardan qaysi biri nazarda тутилади?
- davlat, tijoriy tuzilmalar va nohukumat jamoat birlashmalarining aholi zaruriy ehtiyojlarini qondirish bo'yicha amalga oshirayotgan
tadbirlarining maqsadga yo'naltirilgan tizimi”. Ta’rif nima haqida bormoqda?
Erkin iqtisodiy zonaga aylantirilgan shahar va tumanlar...?
Aholining real pul daromadlari nominal pul daromadlaridan nimasi bilan farqlanadi?
Turmush sifatining obyektiv ko'rsatkichlari to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang?
“Obod mahalla” Davlat dasturi qabul qilinishiga sabab bo'lgan omillardan birini ko'rsating?
Inson taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlari to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang?
Iqtisodiyotni siklli va to'lqinsimon rivojlanishining sababi nimada?
Qaysi bir tamoyil tadbirkorlikka xos bo'lmaydi?
Mehnat unumdorligi foydaga qanday ta’sir etadi?
Firma qachon maksimum foyda ko'radi?
Tovarning hayotiy sikli nima?
Korxonaning bankdan kredit olish shartlariga qaysi holat to'g'ri kelmaydi?
Muomala uchun zarur pulning miqdori nimalarga bog'liq?
Quyidagilarning qaysi biri aholi daromadining eng katta qismini tashkil etadi?
Davlat tomonidan tartibga solishning bevosita usullari - bu...?
Aholi moddiy farovonligini oshirishda davlat qanday vositalardan foydalanadi?
Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat quyidagi muammolarning qaysi biri bilan shug'ullanishi kerak?
Respublikada ijtimoiy himoyalashning asosiy yo'nalishini ko'rsating:?
Aholi daromadlarini aniqlang?
Aholi daromadlarining asosiy manbai nima?
Qaysi vaqtda ishchining real ish haqi oshadi?
Aholi real daromadining o'sishi qaysi holda sodir bo'ladi?
Iqtisodiy faoliyat nima?
Rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy sababi nimada?
Sof monopoliya sharoitida tarmoqqa kirish uchun to'siqlar qanday ko'rinishda namoyon bo'ladi?
Jadallashayotgan inflyatsiya davrida foiz stavkasi:?
Javob: Ortadi chunki pul narxi pasayadi

Iste’mol samaradorligini maksimallashtirishga qachon erishiladi?


Yalpi talab hajmi va narx umumiy darajasi o'rtasida qanday bog'liqlik mavjud?
Tabiiy monopoliyaga ... misol bo'la oladi?
O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda narxlarni erkinlashtirishning qaysi yo'lidan foydalanildi?
O'zbekistonning jahon bozoriga kirib borishiga nima to'sqinlik qilishi mumkin?
Ma’muriy-boshqaruv tuzumidan farqli o'laroq, bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat:?
Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat:?
Agar jon boshiga hisoblanganda Yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi kamaysa, demak:?
Pul massasining tovar massasi hajmidan ortib ketishi natijasida nima sodir bo'ladi?
Tovar narxi quyidagi qaysi holatlarda oshadi?
Aytingchi, 2 gektar yer maydonini necha kishiga 5 sotixdan bo'lib berish mumkin?
Iqtisodiy siklning qaysi fazalari inflyatsiya birga amal qiladi?
Ishchi kuchi 6,7 mln. kishi, ishsizlar 0,5 mln. kishini tashkil etsa, ishsizlik darajasi necha foizni tashkil qiladi?
O'zbekistonda ishsizlikni bartaraf etishning qanday tadbirlari amalga oshirilmoqda?
Tovarlar hajmiga nisbatan pul miqdorining muomalada ko'payishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Inflyatsiyadan kimlar yutadi?
Quyida keltirilgan qaysi omillar inson resurslarini rivojlanishiga sharoit yaratishga xizmat qiladi?
Quyida sanab o'tilgan ko'rsatkichlarning qaysi birida inson kapitali salohiyatini xarakterlaydigan ko'rsatkich o'z aksini topmagan
Agar real ish haqi o‘rta darajadan yuqori bo'lsa, unda mehnat taklifi:?
Agar odamlar barcha daromadlarining iste’mol va xarajat qilinmagan qismini bankka joylashtirishsa, iqtisodiyotda bu:?
Oila a’zolari tarkibida nogiron bo'lgan oilalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolaning ota-onasi kvotalar bo'yicha mintaqalarga ishga yuborilgan ijtimoiy soha xodimlari bo'lgan oilalar qanday oilalar deyiladi?
Milliy valyutaning qadrsizlanishi kimga ijobiy ta’sir qiladi?
Eksport va import operatsiyalari bo'yicha tovarlarning kelishini kafolatlaydigan qanday bank to'lov turlarini bilasiz?
Muayyan korxona uchun xarajatlar deganda nima tushuniladi?
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda innovatsion jarayonlarning muhim yo'nalishlarini ko'rsating?
Quyidagilardan qaysi biri ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklifni ifodalovchi bozorni bildiradi?
Iqtisodiyotning intensiv rivojlanishiga quyida keltirilganlardan qaysilari xos?
Respublika importining qiymati milliy eksportdan sezilarli darajada oshganda bu omil qanday xavflarni keltirib chiqaradi?
Xukumat qaysi xollarda inflyatsiya bo'yicha holatni tez yomon holatga olib kelishi mumkin?
Bozorda davlat obligatsiyalarini sotishdan tushgan mablag'lar moliyalashtirishning quyidagi manbaasi hisoblanadi:?
Yalpi hududiy mahsulot hajmlarining yig'indisi yalpi ichki mahsulot hajmiga teng bo'lmasligining asosiy omili to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang:?
Quyida keltirilgan variantlardan qaysi biri mintaqaviy rivojlanish strategiyasini shakllantirishdagi tashqi omil sifatida baholanadi?
“Import o'rnini bosish samarasi” tushunchasiga quyidagi qaysi javobda to'g'ri ta’rif berilgan?
Mamlakat iqtisodiyotida, asosan inqiroz davrida ishlab chiqarish hajmining kamayishi nimaga olib kelishi mumkin?
Sheriklik asosida tuzilgan firmaning foydasi ...?
Agar narxlar o'rtacha 25% ga ko'tarilsa, pulning xarid qobiliyati qanday o'zgaradi?
Omonatchi bankka yiliga 36% foiz stavkasi bilan 5 000 000 so'm omonat qo'ysa, unga 3 oydan so'ng qancha summa qaytib kelishi mumkin?
Mahsulotning ishlab chiqarish narxi 500 so'mni tashkil etadi. Ushbu mahsulot iste’molchiga yetib borishidan oldin ikkita savdo kompaniyalari orqali o'tib, har bir sotuvchi mahsulot narxiga 20 foiz miqdorida ustiga narx qo'ysa, mahsulotning yakuniy narxi qancha bo'ladi?
Oila 2018 yilda 400 000 so'm, 2019 yilda 800 000 so'm daromad qildi. Bu davr ichida iste’mol narxlar indeksi 2,5 marotabaga oshgan bo'lsa, bu oilaning 2019 yildagi real daromadi miqdorini toping?
Har qanday iqtisodiy tizim qaysi ko'rinishdagi muammo bilan to'qnashadi?
Nima uchun har qanday iqtisodiy tizim ishlab chiqarish resurslarining chegaralanganligi bilan to'qnash keladi?
Homiylardan tushgan mablag'lar, agarda homiylar tomonidan mablag'larni ishlatilishi bo'yicha aniq maqsadlar ko'rsatilmagan bo'lsa, qaysi maqsadlarga yo'naltirilishi mumkin?
Debitor va kreditor qarzlar qanday aniqlanadi?
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2020 yil 15 aprelida qayta moliyalash stavkasini 16% dan 14% ga tushirdi. Qisqa muddatda O'zbekiston iqtisodiyotida qanday o'zgarish kutiladi:?
Hayotiy zarur ne’matlar va boyliklarni takror ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladigan faoliyat qanday nomlanadi?
O'rtacha daromad:?
Menejmentning umumiy boshqaruv funksiyalari ketma-ketligini belgilang:?
Buxgalteriya foydasi ... farqqa teng:?
Agar mahsulotning bozor narxi o'rtacha xarajatlardan kam bo'lsa, u holda kompaniya...?
Investitsiyalar va investitsiya faoliyatining asosiy prinsiplari?

Download 40.92 Kb.
1   2   3   4
Download 40.92 Kb.