• Nazorat uchun testlar
 • T.M. KARALIYEV, O.B. SATTAROV, I.F. SAYFIDDINOV BANK FAOLIYATI TAHLILI
 • -Tijorat banklarining moliyaviy natijalari tahlili
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet74/74
  Sana17.03.2022
  Hajmi1.28 Mb.
  #18765
  1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
  Bog'liq
  bank faoliyati tahlili
  kompyutur tashkil etishdan xxxxx
  9-Tijorat banklarining moliyaviy natijalari tahlili ............................................111
  9.1. Bank faoliyatlari moliyaviy natijalarining shakllanishi 
  va tahlilining asosiy vazifalari ................................................................................111
  9.2. Tijorat banklari foydasining tahlili ...................................................................112
  9.3. Tijorat banklari rentabellik (foydalilik) ko‘rsatkichlari tahlili .........................114
  Nazorat uchun testlar  ..........................................................................................117
  Ilovalar .................................................................................................................. 126


  Original-maket «DAVR nashriyoti» MChJ nashriyotida tayyorlandi.
  100129, Toshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy. 
  Bosishga 2016-yil 26-sentabrda ruxsat etildi. Bichimi 60×90
  1
  /
  16
  .
  Ofset qog‘ozi. «Times» garniturasi. Shartli bosma tabog‘i. 8,5.
  Nashr tabog‘i. 7,90. Adadi 583 nusxa. Buyurtma № 550.
  «NISO POLIGRAF» nashriyoti
  Litsenziya raqami AI № 265. 24.04.2015.
  «NISO POLIGRAF» MChJ bosmaxonasida chop etildi.
  Toshkent viloyati, O‘rta Chirchiq tumani, «Oq-Ota» QFY, 
  Mash’al mahallasi, Markaziy ko‘chasi, 1-uy.
  T.M. KARALIYEV, O.B. SATTAROV, 
  I.F. SAYFIDDINOV
  BANK FAOLIYATI 
  TAHLILI
  Kasb-hunar kollejlari uchun 
  o‘quv qo‘llanma
  Muharrir O. Kanayev
  Musahhih U. Komilov
  Texnik muharrir Ye. Krasnikova
  Sahifalovchi Ye. Krasnikova
  Nashriyot litsenziyasi ʋ AI 192.
  Bosishga 04.09.2012-yilda ruxsat etildi.
  Bichimi 60ɯ90 
  1
  /
  16
  . Ofset usulida bosildi. «Times» garniturasi. 
  Nashr b.t. 9,0. Shartli b.t. 8,5. Adadi 2848 nusxa.
  Buyurtma ʋ 1174.
  «DAVR nashriyoti» MCHJ. 100129, Toshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
  «SANO-STANDART» MCHJ bosma xona sida chop etildi.

  Download 1.28 Mb.
  1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -Tijorat banklarining moliyaviy natijalari tahlili

  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish