• 2.1. Bank aktivlari holati va dinamikasi tahlili
 • -BOB.  BANKNING AKTIV OPERATSIYALARI TAHLILI
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet9/74
  Sana17.03.2022
  Hajmi1.28 Mb.
  #18765
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   74
  Bog'liq
  bank faoliyati tahlili
  kompyutur tashkil etishdan xxxxx
  2-BOB. 
  BANKNING AKTIV OPERATSIYALARI TAHLILI
  2.1. Bank aktivlari holati va dinamikasi tahlili
  2.2. Bank aktivlarining daromadliligi tahlili
  2.3.Bank aktivlari risklilik darajasi tahlili
  2.4. Bank aktivlari likvidliligi tahlili
  2.5. Bank aktivlaridan samarali foydalanishning tahlili
  2.1. Bank aktivlari holati va dinamikasi tahlili
  Ma’lumki, bank resurslarini joylashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan operatsi-
  yalar, aktiv operatsiyalar deyiladi, boshqacha qilib aytganda bankning aktiv 
  operatsiyalari bu bank tomonidan foyda olish maqsadida o‘z mablag‘lari va 
  jalb qilingan mablag‘larni samarali yo‘naltirishdir.
  Ko‘pchilik iqtisodiy adabiyotlarda bankning aktiv operatsiyalari deganda, 
  eng avvalo, resurlarni daromad olish maqsadida yo‘naltirilgan aktivlar, ya’ni 
  qimmatbaho qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar, kreditlar, lizing va fakto-
  ring operatsiyalari nazarda tutiladi. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, bank 
  aktiv operatsiyalari daromad keltiruvchi aktivlarni ko‘paytirish, ya’ni bank 
  likvidligini saqlagan holda aktivlarning qolgan qismini daromad keltirish 
  uchun joylash bo‘lib, hisoblanadi. Bundan tashqari, bank aktivlariga uning 
  faoliyatini xavfsiz va samarali tashkil etish uchun zurur bo‘lgan kassadagi 
  naqd pullar, Markaziy bankdagi vakillik hisobvaraqlari va majburiy zaxira 
  fondidagi mablag‘lar, boshqa banklar bilan vakillik hisobraqamlari qoldiqlari, 
  asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, kambaholi tez eskiruvchi buyumlar kabi 
  aktivlarga ega bo‘lmog‘i lozim.
  Bankning aktiv operatsiyalarini to‘rt guruhga bo‘lish mumkin:
  • kredit operatsiyalari, buning natijasida bankning kredit portfeli shakl-
  lanadi;
  • investitsiya operatsiyalari, investitsiya portfelini shakllantirish uchun 
  asos bo‘ladi;
  • kassa va hisob-kitob operatsiyalari, bank o‘z mijozlariga ko‘rsatadigan 
  asosiy xizmat turlari;
  • boshqa aktiv operatsiyalar, ya’ni barcha bank operatsiyalarini samarali 
  amalga oshirishga tegishli infrastruktura yaratish bilan bog‘liq operatsiyalar.
  Bank aktivlarining tarkibi deyilganda balans yakuniga nisbatan har xil 
  sifatdagi aktivlar salmog‘i tushuniladi.


  16
  Bank aktivlari holati, dinamikasi, samaradorligi kabi masalalar doimiy 
  ravishda tahlil etilmog‘i lozim. Shu bilan birga aktivlarning likvidliligi, daro-
  madliligi va risklilik darajasi tahlili faoliyat muvoffaqiyatining garovi hisob-
  landi. Bank aktivlarining uning passivlari bilan mutanosibligini ta’minlash 
  ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham bank aktivlari uning 
  xodimlari, auditorlar va markaziy bank tomonidan o‘rganilib, tahlil qilib bo-
  rishning davr talabi bo‘lib qoladi.
  Har qanday bank ham o‘zining aktivlarining tarkibini samarali shakllan-
  tirishda ma’lum bir muammolarga uchraydilar. Bank aktivlarining sifati, ak-
  tivlarning maqsadga muvofi q tuzilishiga, likvidligi, aktiv operatsiyalarning 
  diversifi katsiyasiga, riskli aktivlarning hajmiga, muammoli va sifatsiz aktiv-
  larning salmog‘i va aktivlarning o‘zgaruvchanlik sifatlariga bog‘liq.
  Bank aktivlarini tahlil qilganda quyidagilarni aniqlash lozim:
  – Bank aktivlarining umumiy qoldig‘i hisobot davrida qancha o‘zgar-
  ganligini;
  – Aktivlarning tarkibini – mablag‘lari asosan qaysi aktivlarga sarfl anga-
  nini;
  – Bank aktivlari tarkibining hisobot davrida (tahlil qilinayotgan davrda) 
  qanchalik o‘zgarganligini va ularning o‘zgarish sabablarini;
  – Bank aktivlarining likvidligini;
  – Bank aktivlarining samarali foydalanish ko‘rsatkichlarini hamda ular-
  ning hisobot va o‘tgan davrdagi tafovutlarini;
  – Bank aktivlaridan samarali foydalanishga ta’sir etuvchi omillarni (ijo-
  biy va salbiy) hamda foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llarini.
  Bu ko‘rsatkichlarni aniqlab tahlil qilib, bank aktivlaridan foydalanish sa-
  maradorligini oshirish yo‘llarini belgilash lozim bo‘ladi.
  Bank aktivlarining holati uning faoliyati davomida o‘zgarib turadi. Bank 
  aktivlarining holati ijobiy yoki salbiy tamonga o‘zgarishi mumkin. Bank ak-
  tivlarining qanday o‘zgarishi aktivlarni boshqarishga va to‘g‘ri yo‘naltirishga 
  bog‘liq. Shuning uchun ham bank aktivlarining holatini muntazam ravishda 
  o‘rganib, ularning o‘zgarishini tahlil qilib borish lozim.
  Tahlilda birinchi navbatda bank aktivlarining umumiy summasi hisobot 
  davrida qanchalik o‘zgarganligini (ko‘paygan yoki kamayganligini) aniqlash, 
  undan keyin esa o‘zgarish sabablarini aniqlash lozim.
  Asosiy e’tibor aktivlar tarkibining o‘zgarishiga qaratilmog‘i lozim. 
  Bunda daromad keltiradigan va daromad keltirmaydigan aktivlar, likvid 
  yoki nolikvid aktivlar holati to‘liq talqin qilinmog‘i lozim. Bundan tashqari, 
  bank aktivlari tarkibida bank faoliyati uchun umuman keraksiz aktivlvar 
  mav judligi va ularni «ishchan» aktivlarga aylantirish chora-tadbirlari ishlab 
  chiqilishi lozim. Kredit garoviga olingan mol-mulklar, ombordagi keraksiz 


  17
  asbob-uskunalar va vaqtincha foydalanilmayotgan bino-inshootlar shular jum-
  lasiga kiradi.
  2.1-jadval

  Download 1.28 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   74
  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -BOB.  BANKNING AKTIV OPERATSIYALARI TAHLILI

  Download 1.28 Mb.
  Pdf ko'rish