• 4-rasm
 • Cn( H 2 O)m
 • Biolog 10 indd
  Download 6.63 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet17/186
  Sana13.05.2023
  Hajmi6.63 Mb.
  #59241
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   186
  Bog'liq
  biologiya 10 uzb
  Kurs ishi1 surxandaryo, DVIGATELLARNING KO‘RSATKICHLARINI OSHIRISH USULLARI VA ULARNI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI., Science and Human, ASIL ABBOS FERRARI, abdikerimova g operatsion sistemasi, axborotni muhofaza qilish, bayonnoma, Tahorat olinayotganida o\'qiladigan duolar, Scan 20230522 (2), REFERAT O\'ZI, Shaxsiy varaqa Mohicha
  Tayanch so‘zlar: makroelementlar, mikroele-
  mentlar, anorganik birikmalar, organik birikmalar,
  kationlar, anionlar, buferlik, gidrofi l, gidrofob
  Savol va topshiriqlar:
  1. Hujayra tarkibiga kiruvchi elementlarning ahamiyatini izohlang. 
  2. Suvning hujayradagi funksiyalarini aytib bering. 
  3. Mineral tuzlarning hujayra faoliyatidagi ahamiyatini izohlang. 
  4. Hujayraning buferlik xususiyatini ta’minlovchi sistemalarni ayting. 
  4-rasm. Suv molekulalari 
  orasidagi vodorod bog‘lar.
  5-rasm. Gidrofi l mod daning 
  suvda erishi. 1 – gidrofi l 
  birikma; 2 – suv moleku-
  lalari.
  3-rasm. Suv molekulasi.


  20
  21
  5-§. UGLEVODLAR VA LIPIDLAR
  Hayotning molekula darajasi biologik molekulalar – DNK, RNK, ATF, 
  oqsillar, uglevodlar, lipidlar faoliyatida namoyon bo‘ladi. Bu moddalar qaysi 
  turga mansubligidan qat’i nazar barcha tirik organizmlar hujayralari uchun 
  umumiy tuzilishga ega. Yuqori molekular moddalar – oqsillar, nuklein kislotalar, 
  polisaxaridlar biopolimerlar hisoblanadi. Biopolimerlar monomerlarning 
  o‘zaro birikishidan hosil bo‘ladi. Polimerlar ikki guruhga bo‘linadi. Bir xil 
  tipdagi monomerlardan tuzilgan polimerlar (glikogen, kraxmal, selluloza) 
  gomopolimerlar, har xil tipdagi monomerlardan tuzilgan polimerlar (oqsillar, 
  nuklein kislotalar) geteropolimerlar deyiladi
  Uglevodlar. Uglevodlar hujayraning eng muhim organik birikmalari 
  hisoblanadi. Uglevodlarning umumiy formulasi Cn( H
  2
  O)m.
  Oʻsimliklar quruq moddasi massasining 80% ga yaqini, hayvonlar quruq 
  moddasi massasining 2% ga yaqinini uglevodlar tashkil etadi. Tarkibiga 
  ko‘ra uglevodlar uchta guruhga bo‘linadi: monosaxaridlar, disaxaridlar va 
  polisaxaridlar (2-sxema).
  Monosaxaridlar kichik tarkibiy qismlarga gidrolizlanmaydigan biomo -
  leku lalardir. Ularning nomi tarkibidagi uglerod atomi soniga bog‘liq. 
  Triozalarda uglerod atomining soni 3 ta (C
  3
  H
  6
  O
  3
  ), tetrozalarda 4 ta (C
  4
  H
  8
  O
  4
  ), 
  pentozalarda 5 ta (C
  5
  H
  10
  O
  5
  ), geksozalarda 6 ta (C
  6
  H
  12
  O
  6
  ). Monosaxaridlarning 
  hammasi suvda yaxshi eriydigan shirin ta’mga ega rangsiz moddalardir.
  Triozalarga moddalar almashinuvining mahsulotlari bo‘lgan sut 
  kislota (C
  3
  H
  6
  O
  3
  ), pirouzum kislota (C
  3
  H
  4
  O
  3
  ) kiradi. Eng ko‘p tarqalgan 
  monosaxaridlarga besh uglerod atomli pentozalar – riboza va dezoksiriboza 
  va olti uglerod atomli geksozalar – glukoza, fruktoza misol bo‘ladi. Riboza 
  bilan dezoksiriboza nuklein kislotalar va ATF tarkibiga kiradi. Turli mevalar, 
  shuningdek, asalning shirin bo‘lishi ularning tarkibidagi glukoza va fruktozaga 
  bog‘liq. Glukoza C
  6
  H
  12
  O
  6
  , molekular massasi 180 ga teng. Erkin holda 
  hujayralarda to‘qima suyuqliklarida, plazmada bo‘ladi. Qon tarkibida glukoza 
  doimo ma’lum konsentratsiyada mavjud bo‘lib, to‘qimalarning energiyaga 
  bo‘lgan ehtiyojini ta’minlab turadi. Odamlar qonida glukoza miqdori 4,5–5,5 
  millimol (80–120 mg%)ga teng. U qon qandi deb yuritiladi. Qonda glukoza 
  miqdori ortib ketishi yoki kamayishi moddalar almashinishining buzilganligidan 
  darak beradi.
  2-sxema

  Download 6.63 Mb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   186
  Download 6.63 Mb.
  Pdf ko'rish