• Foydalanilgan adabiyotlar
 • "Экономика и социум" №6(97)-2 2022 www.iupr.ru
  Download 3.61 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/4
  Sana14.05.2023
  Hajmi3.61 Mb.
  #59501
  1   2   3   4
  Bog'liq
  bolalar sport uslubidagi kiyimlari uchun gazlama tanlash tadqiqi
  Ta’lim turlari va ta’limni tashkil etish shakllari. Dars ta’limni tashkil etishning asosiy shakli., 831 31.12.2020, uuuuuuuuuuuuu
  "Экономика и социум" №6(97)-2 2022 www.iupr.ru
   
  60 
  Xulosa:12-14- yoshli bolalar sport kiyimining moda yo’nalishiga mosligi, 
  yangi istiqbolli tabiiy gazlamalardan foydalanilganligi, bezaklarining yangi 
  namunalaridan ishlatilganligi, gazlamaning rangi va guli bolaning kayfiyatiga 
  tag’sir ko’rsatadi, istemolchilarning estetik didlarini qondirishga yordam beradi.
  Foydalanilgan adabiyotlar: 
  1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "To‘qimachilik va tikuv-trikotaj 
  sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF-5285-son farmoni 
  ttp://press-service.uz/oz/lists/view/1345.,14.12.2017. 
  2. Mirziyoyev SH.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan 
  birga quramiz ” Toshkent: “O`zbekiston” 2017 yil 
  2. Yanchеvskaya Е.A. Ayollar ustki kiyimlarini konstruksiyalash Toshkеnt 
  2003. 
  3. Komilova Х.Х., Хamraеva N.K. Tikuv buyumlarini konstruksiyalash. 
  Toshkеnt 2011. 
  4. Ismatullaev, N.; Dadamirzaev, B. (2020) Naqsh turlari va uning o'ziga xosligi. 
  Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Сборник статей по 
  материалам CXCII международной научно-практической конференции. 
  2020. Стр676-680. https://elibrary.ru/item.asp?id=44466714  
  5. Манзура Р.А., Бахромжон Д.Б., Зухра Б.А. Использование практично – 
  декоративных украшений в национальных костюмах. East European 
  Scientific Journal (Warsaw, Poland) 2019 part 6, 13-16. https://eesa-
  journal.com/wp-content/uploads/EESA_journal_6_part_0-1.pdf 
  6. Parpiev,U.M.; Dadamirzayev,B.B.; Urinova,S. Analysis Of Vibration Effects 
  On Sewing Machines. The American Journal of Interdisciplinary Innovations 
  and Research (ISSN–2642-7478) Published:January 31, 2021| Pages:65-69 Doi: 
  https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue01-11  
   
   

  Document Outline

  • ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
  • Abduraxmonov A.M.
  • Qushakov Sh.D.
   • Er-(Al,Cu,In) SISTEMASIDA AMAL QILUVCHI ALMASHINUV O‘ZARO TA’SIRINI YARIM EMPERIK USULDA O‘RGANISH
  • Abduraxmonov D.M.
  • Kodiraliyev E.K.
   • G‘O‘ZADAGI OQ SIKADALAR BIOEKOLOGIYASI, RIVOJLANISHI, TARQALISHI VA ZARARI
  • Agranovsky M.L.
  • Soliev D.M.
  • Mirzaev A.A.
  • Muminov R.K.
   • PSYCHOPATHOLOGICAL STRUCTURE OF SCHIZOPHRENIA ATTACKS FORMED UNDER CONDITIONS OF EXOGENOUS EXPOSURE
  • Allaberganova G.M.
  • Jurakulov A.R.
  • Khashimova F.S.
   • ENSURING RADIATION SAFETY IN ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
  • Akhmedjonov F.R.
   • ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE ENTERPRISES
  • Atakhanova N.S.
   • SMALL INTERFERING RNA DRUGS IN TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA
  • Axmedov D.
  • Azimov A.
   • APPLICATION OF DEMPHERS IN INVERTERS OF SOLAR POWER SYSTEMS
  • Axmedov D. (1)
  • Azimov A. (1)
   • TECHNOLOGY OF OBTAINING JUICE FROM LOCAL APPLE VARIETIES
  • Axmedov D. (2)
  • Azimov A. (2)
  • Axmedova Yu.Q.
  • Yusupova K.R.
   • MAKTABLARDA UMUMTA’LIM FANLARINI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISH VA ZAMONAVIY DARSLARNI TASHKIL ETISHNING SAMARADORLIGI
  • Azimov A.M.
   • INFLUENCE OF FRUITER ON THE MORBIDITY WITH WILT OF COTTON PLANT
  • Bokiyev M.M.
  • Shaxobiddinova M.R.
   • KARAM O’SIMLIGINING FOYDALI XUSUSIYATLARI VA UNGA TUSHADIGAN KASALLIKLAR
  • Boymirzaev A.A.
   • ABOUT THE IMPORTANT ASPECTS OF EDUCATION
  • Boymirzaev A.A. (1)
   • PHYSICAL EDUCATION NAME OF THE REPORT: «KURASH»
  • Dadamirzayev B.B.
  • Axmadjanov A.O.
   • BOLALAR SPORT USLUBIDAGI KIYIMLARI UCHUN GAZLAMA TANLASH TADQIQI
  • Dusyorova K.N.
   • DOUBLE DOOR OF OPPORTUNITIES
  • Egamqulov H.E.
  • Qodirov Sh.Sh.
   • JIZZAX VA SIRDARYO VILOYATI TOPONIMLARI
  • G’oynazarov G’.
   • JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA O’QITISH MЕTОDLАRIDAN SАMАRАLI FOYDALANISH
  • Habibullayev A.H.
  • Muhammadjanov A.O.
  • Khamidov A.K.
  • Madaminova D.D.
   • CHEMICAL COMPOSITION AND STRUCTURE OF BITUMENS
  • Jumabayev A.T.
   • INFORMATIKA FANINI O‘QITISHDA INTERNET RESURSLARIDAN FOYDALANISH
  • Juraev M.G.
  • Tursunov Sh.K.
   • THE STUDY OF SKIN MANIFESTATIONS IN HIV INFECTION
  • Jаbborbеrgаnovа M.
   • IQLIM O'ZGАRISHI INSONIYАTNING QISHLOQ XO`JАLIGIGА TА`SIRI
  • Karimov G.
   • LOGISTICS PROCESSES IN THE SYSTEM OF ORGANIZING THE SUPPLY OF BUILDING MATERIALS
  • Kuziyev D.V.
   • THE VALUE OF HEMOGLOBIN CONTENT IN CHILDREN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
  • Makhmudov B.E.
   • PREVENTION OF ADVERSE EFFECTS ON THE BONE SYSTEM AFTER THE DISEASE COVID-19
  • Mallaboyev N.
  • Umarova G.
   • AXBOROT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI
  • Mallaboyev N.M.
  • Madraximova M.B.
  • Muqimjonov N.H.
   • RАQАMLI IQTISОDIYОTDА АXBОRОT KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINING О‘RNI VА VАZIFАSI
  • Mamadaliyev X.G.
   • TOKSOPLAZMOZ
  • Mamarakhimov K.
   • RELIGIOUS TOLERANCE IN THE ACTIVITIES OF IMAM BUKHARI
  • Mamurova G.N.
   • SOME INHERITED DISEASES IN THE HUMAN BODY: TURNER AND WILLIAMS SYNDROME
  • Mannobjonov B.
  • Azimov A. (3)
  • Maxmudov A.A.
   • T15K6 ASBOBSOZLIK PO’LATLARIDAN TAYORLANGAN QATTIQ QOTISHMALARNI ISHONCHLILIGINI ANIQLASH
  • Maxmudov A.A. (1)
   • ВК8, T5K10 VA T15K6 QATTIQ QOTISHMALI PLASTINALI TORES FREZALARNING ISHONCHLILIK KOʻRSATKICHLARINI HISOBLASH
  • Mirzakholov X.T.
   • SOCIO-PHILOSOPHICAL FUNDAMENTALS OF STRENGTHENING THE FAMILY INSTITUTE
  • Mirzamaxmudov U.A.
  • Mutalliyev N.N.
   • GRONUOLL CHEGARALANISHLI BOSHQARUVLAR UCHUN TUTISH MASALASI
  • Mirzayev S.
  • Azimov A. (4)
   • SOLAR POWER STATIONS
  • Mirzayev S. (1)
  • Azimov A. (5)
   • GENERAL INFORMATION ABOUT MOBILE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES
  • Mirzayev S. (2)
  • Azimov A. (6)
   • THE BEST SCHOOL OF DISCIPLINE IS THE FAMILY
  • Muhamedov U.S.
  • Kodirov R.R.
   • COMPUTER ANIMATION IN AUDIOVISUAL ART
  • Murodov R.N.
  • Abduraimov M.R.
   • QUYOSH ENERGETIK QURILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN KOMBINATSIYALASHGAN TERMOFOTOELEKTRIK QURILMA
  • Muxtorov A.M.
   • VIRTUAL EXTRUSION LABORATORY™ - EXTRUSION CALCULATOR™ DASTURIDAN FOYDALANIB PLASTIK DETALLARNI QOLIPGA QUYISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH
  • Muxtorov A.M. (1)
   • MEXANIK ISHLOV BERISH UCHUN QOLDIRILGAN QO‘YIMLARNI ANALITIK YORDAMIDA HISOBLASH
  • Ochilova L.T.
   • MATEMATIKADAN IJODIY TAFAKKURNI O‘STIRISHDA TRIZ PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH
  • Parpieva Sh.O.
  • Akhmadzhonova G.M.
   • ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME IN THE GENESIS OF MISCARRIAGE PREGNANCY
  • Payzullaev M.A.
   • CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGLOMERATIONS IN THE FERGANA VALLEY
  • Raimjanov B.
  • Azimov A. (7)
   • METHODS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF USING SOLAR ENERGY IN POWER PLANTS
  • Raimjanov B. (1)
  • Azimov A. (8)
   • ANALYSIS OF HYDROENERETIC POTENTIAL OF WATER SOURCES IN THE NORTHERN TERRITORY OF ANDIZHAN REGION
  • Raimjanov B. (2)
  • Azimov A. (9)
   • TO STUDY THE EFFECT OF SEED STORAGE METHODS ON FIBER AND SEED QUALITY
  • Rakhmonov T.
  • Raxmonov R.R.
   • ASSESSMENT OF TOTAL ANTIOXIDANT CONTENT OF TUPEK LEVELS WITH DOWN SYNDROME
  • Rejabov M.Ch.
  • Iskandarov Z.S.
   • PAXTA TOLASIDAN КIMYOVIY USULDA OLINADIGAN MAHSULOT TURLARI
  • Ruzieva S.H.
   • POSTMODERNISM: THE CONSEQUENCES OF ORIGIN AND THE IDEAS IN IT
  • Sadikov N.
  • Akhrorkhonov R.
  • Yakhudayev E.M.
   • CEFTRIAXONE SULBACTAM VERSUS RANDOM ANTIBIOTIC TREATMENT IN EARLY AGE CHILDREN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
  • Safarova G.I.
   • MODERN METHODS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN EXTRA-COURSE ACTIVITIES
  • Sattarova N.T.
   • IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS OF STATE REGULATION AND SUPPORT OF TRADE SERVICES
  • Shermatov E.K.
   • CURRENT ISSUES OF TEACHING MANAGEMENT SCIENCE
  • Turaeva L.Yu.
   • TWO BOUNDARIES OF NATURAL COLLISSIONS - ABSOLUTE ELASTIC AND INELASTIC COLLISSIONS
  • Turdiyev Sh.R.
   • YАDRОVIY IFLОSLАNISH HUDUDIDА QUTQАRUV ISHLАRI ОLIB BОRISHNING О'ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI
  • Turg’unov A.A.
   • JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIKNING BOG‘LIQLIGI VA UNI NAZORAT QILISH MASALALARI
  • Turg’unov A.A. (1)
  • Tursunova M.A.
  • Mamasaliev N.S.
  • Tursunov H.H.
   • CLINICAL MANIFESTATIONS OF RESPIRATORY LESIONS IN COVID 19
  • Xasanov P.A.
  • Xushboqova M.G.
   • SURXON DAVLAT QO’RIQXONASI REKREATSION TURISTIK OBYEKT SIFATIDA
  • Xujakov M.O.
   • KORONAVIRUS INFEKSIYASI (COVID-19) NING ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZINING ZAMONAVIY TALQINLARI
  • Yakubova S.K.
  • Khankeldieva H.K.
  • Khodjamberdieva Sh.Kh.
   • FEATURES OF THE COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA AND THE LEVEL OF RESISTANCE OF PNEUMOCOCCI IN CHILDREN
  • Абдуллаев Д.Б.
  • Алиев А.Л.
   • ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИЙ НА ФОНЕ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА
  • Абдуллаева Д.Т.
   • ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНЕРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА
  • Аграновский М.Л.
  • Гуломкодиров М.М.
  • Далимова С.А.
  • Муминов Р.К.
   • АНАЛИЗ ДАННЫХ ОТДАЛЁННОГО КАТАМНЕЗА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ С РЕМИТТУРУЮШИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ
  • Аграновский М.Л. (1)
  • Гуломкодиров М.М. (1)
  • Муминов Р.К. (1)
  • Далимова С.А. (1)
   • ОТДАЛЕННЫЙ ЭТАП ШИЗОФРЕНИИ С РЕМИТТУРУЮШИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ И РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
  • Адизова Д.Г.
  • Хакимова Н.С.
  • Алимова Н.К.
   • МЕҲМОНХОНА БИЗНЕСИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТ НАТИЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШДА АУДИТОРЛИК ТАҲЛИЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ
  • Арифходжаев А.Т.
   • ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЛЁГКИХ И СРЕДОСТЕНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
  • Ахати Ф.
   • АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНА
  • Пўлатов М.Р.
  • Ризаев А.Х.
   • ТОМЁПМА КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ БИРГАЛИКДА ВА АЛОҲИДА ИШЛАШИ
  • Ахунбаев О.А.
  • Мамасалиев Н.С.
   • ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
  • Бабаев Н.
   • “ЛОГИСТИК СЕРВИС” ВА “ЛОГИСТИК ХИЗМАТ” ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ КОГНИТИВ ТАҲЛИЛИ
  • Байқабилов Х.М.
   • МАРКАЗИЙ ОСИЁ ПОЙТАХТ ШАҲАРЛАРИ НОМЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ - ГЕОГРАФИК ЖИҲАТЛАРИ
  • Отеулиев М.О.
  • Тажибаева Л.Р.
   • РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
  • Мавланова Н.Э.
   • ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МЕҲНАТ БОЗОРИДА АЁЛЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ
  • Эргашева Н.
   • ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ
  • Бобоев Р.А.
  • Косимхожиев М.И.
   • АЁЛЛАР УРЕТРА ПОЛИПИ МОРФОГЕНЕЗ ВА МОРФОЛОГИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ
  • Боқижанов Д.Д.
  • Ҳамдамов Д.О.
   • РАҚАМЛИ КРИМИНАЛИСТИКАНИНГ МАХСУС ИЛМИЙ АСОСЛАРИ
  • Борисова Е.С.
   • ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
  • Ботиров А.А.
   • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАНЕЕ НЕОБРАБОТАННЫХ ЗОН
  • Ващенко А.А.
   • ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
  • Ахмеджонов Ф.Р.
   • РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
  • Дурдыева К.Х.
   • РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СПОРТЕ
  • Жабборов Д.Б.
   • АВТОТРАСПОРТ КОРХОНАСИДА ИШЧИЛАР МЕҲНАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
  • Жабборов Д.Б. (1)
   • АВТОТРАНСПОРТ СОҲАСИДА МУНТАЗАМ ЙЎНАЛИШИДА ИШЛАЁТГАН ҲАЙДОВЧИЛАР МЕҲНАТИГА ҲАҚ ТЎЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
  • Жукова У.А.
   • БЛАГОУСТРОЙСТВО КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
  • Закирова С.А.
   • ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ ИСКУССТВА
   • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
  • Зуннунова У.Г.
   • ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
  • Иваненко И.
   • ТВОРЧЕСТВО ЗАРУБЕЖНОГО АВТОРА АНГЛИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА
  • Иванова А.П.
   • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
  • Имомова Ю.А.
   • ИНГЛИЗ, РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛИ СОХИБЛАРИНИНГ ДУО ҚИЛИШЛАРИНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
  • Имомова Ю.А. (1)
   • ИНГЛИЗ, РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛИ СОХИБЛАРИНИНГ ДУО ҚИЛИШЛАРИНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
  • Исраилов Р.
  • Муйдинов Ж.И.
   • ЮРАК ҚОРИНЧАЛАР ОРАЛИҒИ ДЕВОРИНИНГ ГИСТОТОПОГРАФИЯСИ
  • Казакбаев Б.М.
  • Казакбаев А.М.
  • Аллаяров И.К.
   • СИЛА КАК ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ
  • Камчибеков Ф.О.
   • СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
  • Кобылина Е.В.
   • ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРИПТОВАЛЮТЫ
  • Қулматова Х.
   • ХОРШУНОСЛИКНИНГ БАДИИЙ ИФОДА ВОСИТАЛАРИ
  • Қутликова Г.М.
   • АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ИБС, ЕЕ КОМБИНАЦИИ С ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТОМ И НИКОРАНДИЛОМ У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОКАРДИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ
  • Кучкорова Ф.
   • ОСОБЕННОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
   • ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ ВО ВЬЕТНАМЕ
  • Маллабоев Н.М.
  • Боқижанов Д.Д. (1)
  • Ҳамдамов Д.О. (1)
   • КОМПЬЮТЕР ЖИНОЯТЧИЛИГИ ТУРЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ
   • ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
  • Мамуралиева М.Ш.
  • Толипова З.Т.
   • ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
  • Мансурова М.М.
   • ИНСОН КАПИТАЛИ НАЗАРИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ
  • Мансурова М.М. (1)
   • ИНСОН КАПИТАЛИНИНГ ТАСНИФИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ
  • Мансурова М.М. (2)
   • ИНСОН КАПИТАЛИ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИК ЖИҲАТЛАРИ
  • Мансурова М.М. (3)
   • ИНСОН КАПИТАЛИ – РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ
  • Марьясова А.А.
  • Чапанова А.М.
  • Назарова И.С.
  • Шамсудинова Е.Д.
  • Матсалаева Г.
   • КАСЫМ АВЕЗОВ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ КАРАКАЛПАКСТАНА
  • Махмудова М.Г.
   • ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ «БУХГАЛТЕР»
  • Махмудова М.Г. (1)
   • ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
  • Миненко В.В.
   • ХЕДЖРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯС ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНОГО РЫНКА
  • Мирзалиев Б.А.
   • ТИББИЁТ СОҲАСИДА КАСБ ЮЗАСИДАН ЎЗ ВАЗИФАЛАРИНИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРМАСЛИК ЖИНОЯТИНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ
  • Мирмахмудов Э.Р.
  • Абдумуминов Б.О.
  • Халматов З.М.
   • АНАЛИЗ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОЛИНИЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ В ГИС “ПАНОРАМА” ДЛЯ ГОРНЫХ РАЙОНОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
  • Московкин В.Е.
   • ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
  • Муллоджанова Г.М.
   • ОСОБЕННОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
  • Мухаммадиев З.У.
   • ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА КОРХОНАЛАРНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА АУДИТОРЛИК БАҲОСИНИ БЕРИШ МАСАЛАЛАРИ
  • Мухаммадиев З.У. (1)
   • КОРХОНАЛАРНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ МАНБАЛАРИНИНГ ТАСНИФИЙ АСОСЛАРИ
  • Мухаммадиев З.У. (2)
   • АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ “МАҚСАД-ЖАРАЁН-НАТИЖА” ЗАНЖИРИ БЎЙИЧА ЎТКАЗИШ МОДЕЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
  • Нигматова Д.З.
  • Ниязов М.А.
   • КОНЦЕПЦИЯ АТРИБУТИВНОГО ЛИДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ
  • Овлоёров Х.А.
  • Хамракулов М.А.
  • Нодиров Д.М.
   • УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА ИЗ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ФЕРГАНЫ
  • Орипова М.М.
  • Ахмаджанова Г.М.
   • ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ
  • Очилов Ш.Ш.
   • ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДАСТРОВЫХ КАРТ НА ОСНОВЕ ГИС ПРОГРАММ
  • Пардабоев А.
   • ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО АСИНХРОННО-ЦИКЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
  • Примачек А.А.
   • ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ РОССИЙКОГО РЫНКА
  • Сиддков А.А.
   • УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШНИНГ УСЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИ
  • Содикова Д.Т.
   • НОВЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
  • Солиев Д.М.
  • Аграновский М.Л. (2)
  • Муминов Р.К. (2)
  • Мирзаев А.А.
   • РОЛЬ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИСТУПОВ ШИЗОФРЕНИИ
  • Керимбаева А.А.
  • Убайдуллаев К.Д.
   • ЎСИМЛИКЛАРНИ ЗАРАРКУНАДАЛАРИ ҲАҚИДА
  • Ташназаров С.Н.
   • ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО
  • Трофименко В.В.
   • COVID-19 КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
  • Тўхтақўзиев А.
  • Худайбердиев А.А.
   • УРУҒНИНГ ПАРАБОЛИК ЭЛЕМЕНТ АТРОФИДАГИ ҲАРАКАТИ ВА ЭЛЕМЕНТ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ
  • Умаров А.С.
   • ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
  • Умарова Ш.К.
   • ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА АУДИТ ЎТКАЗИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ
  • Умарова М.К.
   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И АСПЕКТЫ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
  • Уразов К.Б.
  • Боронов Б.Ф.
   • РЕСПУБЛИКА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ЁҒ-МОЙ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ТУРЛАРИ
  • Фахридинова С.Ф.
   • РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА ПУТЕМ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА
  • Фролов Д.А.
   • МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
  • Хаитова С.П.
   • ТЕРМИНОЛОГИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
  • Хакимова Р.А.
  • Кучкарова М.Ф.
  • Мавлянов И.К.
  • Батырова Б.Т.
   • ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
  • Хамраев О.А.
  • Косимхожиев М.И. (1)
   • ПРЕ-ВА ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗДА ПРОСТАТА ТЎҚИМАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ, ГИСТОТОПОГРАФИК ҚАЙТА ТУЗИЛИШ ЖИҲАТЛАРИ
  • Дальжанов К.О.
   • УЛУЧШЕНИЕ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
  • Худайбердиев А.А. (1)
   • ҲАВОДАН СУВ ОЛИБ ЎСИМЛИКЛАРНИ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
  • Хусанов М.Ҳ.
  • Мусаев Ғ.Ш.
   • ҲИСОБОТ САНАСИДАН КЕЙИН ЮЗ БЕРГАН ҲОДИСАЛАРНИНГ АУДИТНИ МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ
  • Хусанов М.Ҳ. (1)
  • Мирзаев Б.А.
   • ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ АУДИТИНИ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ
  • Хусанов М.Ҳ. (2)
  • Мирзаев Б.А. (1)
  • Хусанов М.Ҳ. (3)
  • Мусаев Ғ.Ш. (1)
   • ҲИСОБОТ САНАСИДАН КЕЙИН ЮЗ БЕРГАН ҲОДИСАЛАРНИНГ АУДИТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
  • Чинташев О.Х.
   • ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
  • Муминов Б.Э.
   • ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА РАННЕЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ТЕРАПИИ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА СОГЛАСНО «SWYIVING SEPSIS CAMPAIGN GUIDELINES» В ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
   • СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ШКАЛ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ В ПРОГНОЗЕ ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ
  • Шаходжаев М.А.
   • АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
   • МОБИЛ АЛОҚА ХИЗМАТЛАРИДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАДЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
   • ПОЧТА ХИЗМАТЛАРИНИНГ ҲИСОБ ВА АУДИТ ОБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ ТАСНИФИЙ АСОСЛАРИ
  • Нарзуллаев Н.А.
   • МОЛИЯВИЙ МАЖБУРИЯТЛАР АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
  • Нарзуллаев Н.А. (1)
   • МОЛИЯВИЙ МАЖБУРИЯТЛАР АУДИТИНИ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ
  • Шкирмановский Д.Э.
   • АЛГОРИТМ ОТБОРА АКЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
  • Эралиев А.К.
   • ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
  • Эралиев А.К. (1)
   • БИОЛОГИК АКТИВЛАР ВА УЛАРДАН ОЛИНАДИГАН МАҲСУЛОТЛАР ҲИСОБИНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР БЎЙИЧА ТАСНИФИ ВА ТАВСИФИ
  • Эралиев А.К. (2)
   • ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ: НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР
  • Эралиев А.К. (3)
   • ЧОРВАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИНГ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
  • Эргашева Ю.
   • ЖОЙНИНГ ТУПРОҚ ХУСУСИЯТИ МАЪЛУМОТЛАРИ ОРҚАЛИ ФАВҚУЛОТДАГИ ВАЗИЯТЛАРДА ОПЕРАТИВ ҲАРАКАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ
   • ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПО МЕТОДУ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
  • Юлдошев С.Т.
   • ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАX
   • СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
  • Дурдыева К.Х. (1)
  • Исмагулова Г.Н.
   • ЛОГИСТИКА В СПОРТЕ
  • Лукьянова М.Е.
  • Бураков И.В.
   • ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»
  • Ризаев Ф.Ф.
  • Танибердиев Ф.Р.
  • Собиров О.Г.
  • Бақоева Д.Б.
   • ТОЛА ТАРКИБИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН ИПЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ
  • Танибердиев Ф.Р. (1)
  • Эшмаматов Б.Х.
  • Собиров О.Г. (1)
  • Бақоева Д.Б. (1)
   • ТУРЛИ ТОЛАЛАРНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТИЗИМИДА ТАДҚИҚ ЭТИШ
   • АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
  • Toshtemirov O.A.
  • Toshtemirov A.A.
   • THE ROLE OF THE INTERNET OF THINGS IN RENEWABLE ENERGY RESOURCES
  • Настенко А.В.
   • ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
   • СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
  • Murtozaqulov Z.M.
  • Abdujabborov Sh.F.
   • TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHDA QULAY BO’LGAN METOD VA KO’RSATMALAR
  • Дурдыева К.Х. (2)
  • Исмагулова Г.Н. (1)
   • ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Мирсаатова Ш.Х.
  • Эшмуродов О.Р.
   • УВЕЛИЧЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
  • Искандарова З.А.
   • ПРЕПОДАВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
  • Ходжагельдыева М.Э.
  • Машрабалиева Б.М.
   • ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛОВА «ДУТАР» И СПОСОБЫ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
  • Айрапетов Д.А.
   • АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
   • РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ГОР В ФОРМИРОВАНИИ РЕКИ ПСКЕМ
   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • Абакумов Е.Ю.
   • ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

  Download 3.61 Mb.
  1   2   3   4
  Download 3.61 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  "Экономика и социум" №6(97)-2 2022 www.iupr.ru

  Download 3.61 Mb.
  Pdf ko'rish