• Kurs ishining tuzilmasi va hajmi
 • Kurs ishining ilmiy-uslubiy yangiligi
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet3/11
  Sana24.11.2022
  Hajmi0.64 Mb.
  #31578
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Bog'liq
  MATEMATIKA O\'QITISH METODIKASI KURS ISHI

  Kurs ishining ilmiy-uslubiy yangiligi: Boshlang‘ich sinflar matematika 
  darslarida matnli masalalar, jumladan harakatga doir masalalar ustida ishlash tizimi 
  mavjud holati aniqlandi, hamda nazariy uslubiy jihatdan pedagogik muammo 
  sifatida jiddiy tahlil qilindi. Harakatga doir matnli masalalarning asosiy mazmuni   va ularning o‘ziga xos xususiyatlari, tashkiliy uslubiy tomonlari, o‘qitishni yanada 
  takomillashtirishga qaratilgan pedagogik va axborotli shart sharoitlar aniqlandi. 
  Muammoga oid uslubiy ishlanmalar ishlab chiqildi. 
   Kurs ishining tuzilmasi va hajmi.
  Kirish, ikki bob, umumiy xulosalar, adabiyotlar ro‘yxatidan iborat.   1-BOB. Boshlang’ich sinflarda masalalar ustida ishlash metodikasining 
  nazariy va amaliy asoslari.
  1.1 Boshlang’ich 
  sinflarda 
  masalalar 
  yechish 
  metodikasining
  pedagogik-psixologikasoslari
  Raqamli sonlar va nol arifmetikasini o’rganish boshlang‘ich sinflar matematika 
  dasturiga binoan masqsad sari yo’naltirilgan tizimga asoslanadi, ya‘ni ularni 
  o‘zlashtirish mazkur kursning asosiy tushunchalarini shakllantirish bilan 
  bog’liq bo’ladi. Nazariy masalalar mashqlarni yechish davomida amaliy 
  ahamiyat kashf etadi, bu bilan mashqlar nazariya bilan amaliyotni o’zaro 
  bog’lovchi halqa vazifasini bajaradi. Mashqlardan foydalanish o’quvchilarda 
  dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qilib, ularga son, arifmetik amal, kabi 
  abstrakt tushunchalar real hayotdan, amaliy faoliyatdan olinganligiga ishonchni 
  mustahkamlaydi. Mashqlarni yechish jarayonida o’quvchilar tasavvurini 
  kengaytiruvchi faktlar bilan tanishadilar. Bu bilan ularning farqlash doirasi 
  kengayadi, hamda mashg’ulot bilan hayot, (amaliyot) o’rtasida uzviy aloqa 
  o’rnatiladi. Mashqlarni yechish o’quvchilarning aqliy rivojlanishiga katta ta‘sir 
  ko’rsatib, ularda tahlil etish, taqqoslash, umumlashtirish va abstrakt farqlashga 
  ko’nikmalarni shakllantiradi. Mashqlarning tarbiyaviy ahamiyati ham 
  byeqiyosdir. Yuqorida sanab o’tilgan vazifalarni bajarar ekan, ayni vaqtda, 
  mashqlarning o’zlari ham bevosita o’rganish ob`yektiga, shuningdek, ularni 
  yechish zaruriy ko’nikmalarni shakllantiruvchi vositaga aylanadi. Mashqlarni 
  yecha olish qator o’zaro aloqador va uzviy bog’langan qator xususiy (alohida ) 
  ko’nikmalarni o’z ichiga oladiki, ularni quyidagicha ta‘kidlab o’tish mumkin; 1. 
  Mashqni o’qib chiqib, uni tushunish, ya‘ni xar bir iboraning ma‘nosiga yetib, 
  unda tasvir etilgan xolatni ko’z o’ngida gavdalantira olish; 2. Mashqdagi shart 
  va savol. Ma‘lum va noma‘lum narsalarni ajratib ola bilish; 3. Mashqdagi shart 
  va savol, berilgan va izlanayotgan ma‘lumotlar o’rtasidagi aloqani aniqlay 
  olish, ya‘ni mashq matnini taxlil eta bilish va uning natijasi o’laroq, mashqni 
  yechish uchun arifmetik amallarni tanlab olish; 4. Mashqning yechimi va   javobini yoza olish. Bu ko’nikmalar muntazam va maqsadli amaliyot jarayonida 
  quyidagi bosqichlarda shakllanadi. 
  1. Tayyorgarlik ishlari . 
  2. Mashq matnini tushuntirish ishlari. 
  3. Mashqni tahlil etish, uni yechish yo’lini izlash va yechish rejasini tuzish.
  4. Yechim va javobini yozish. 
  5. Mashq yechilgandan so’ng uning ustida ishlash. 
  Mashg’ulotlarning har bir bosqichida o’qituvchi masalaning mazmuni, 
  o’quvchilarning tayyorgarlik darajasi, mashg’ulotning didaktik va tarbiyaviy 
  hamda o’zga qator omillarni nazarda tutib, yechishning turli xil metodik 
  uslublaridan foydalanadi. Masalani yechish ko’nikmalarini shakllantirish bo’yicha 
  metodik uslublarga quyidagilarni kiritish mumkin.
  1. Masala bo’yicha o’quvchi bilan yuzma-yuz suhbat, 
  2. Masalani ko’rgazmali vositalar yordamida tushuntirish, 
  3. Masalalarni taqqoslash; 
  4. Masalani o’zgartirish, o’zgacha shaklga kiritish;
  5. Masalalar shartlarida biror ta‘limot yetishmovchi yoki ortiqcha holatidagi 
  matnini tahlil etish; 
  6. Masalalarni o’quvchilar tomonidan tuzilishi; 
  7. Masalani boshqa usul bilan yechish; 
  8. Masalaning yechimini tekshirish; 
  Masala yechishga tayyorgarlik bosqichdayoq ―masala iborasini ishlatgan 
  ma‘qul. Tayyorgarlik davridagi ishdan maqsad – bolalarga real hayotda yuz 
  beradigan holatlarni matematik simvollar tiliga o’tkazish imkoniyatini anglatishdan 
  iboratdir. Bu holatda rasmlar yordamida masalalar tuzilishining zarurati yo’q. 
  Yaxshisi kichik hikoya shaklida bayon etilgan holatni bolalar matematik belgilar 
  bilan daftarga yozib olish imkoniyati bo’lsin. Hikoya uchun + = yoki – =. 
  Sxematik shakldagi yozuvlar ko’rsatkich (yo’llanma) bo’lib xizmat qilishi 
  mumkin. Bu shakllar ichiga bolalar tegishli sujetdagi raqamlar (sonlarni)   qo’yadilar (yozadilar). Masalan, «ikki tasvir keltirilgan ( -rasm) – mana bu rasm 
  bo’yicha men tuzgan hikoyaga diqqat qilinglar». 
  1. ―Olchaning bir shoxida 3 dona olcha, boshqa shoxida esa 1 dona olcha bor edi, 
  har ikkala shoxdagi olchalar soni 4 ta ekan. Bu hikoyani yozib olish uchun qanday 
  shakldan foydalanish mumkin? (birinchisi 3 + 1 = 4). 
  2. ―Olchaning shoxida 4 dona olcha bor. Shuning bittasini uzib olishdi, shoxida 
  endi 3 dona olcha qoldi. Bu hikoyani matematik belgilari bilan qay shaklda yozib 
  olish mumkin? (4 –1 = 3) 
  3. ―Bir shoxda bir dona olcha bor edi. Ikkinchi shoxida esa undan 2 dona olcha 
  ko’p edi. Hisoblab ko’ringchi, ikkinchi shoxida qancha olcha bor ekan? (1 + 2 = 
  3). 
  4. ―Bir shoxda 3 ta olcha bor edi. Ikkinchisida esa undan 2 ta kamroq - ikkinchi 
  shoxda qancha olcha bor ekan? (3–2=1). Bolalar asta-sekin shunday hikoyalar 
  tuzishga kirisha boshlaydilar. Sxematik shakl ular uchun yo’llanma bo’lib xizmat 
  qiladi.
  Tayyorgarlik bosqichida quyidagi topshiriqdan (masaladan) ham foydalanish 
  mumkin: 
  ―Qush uyasida 6 ta chumchuq bor. Ularga yana bir gala chumchuqlar kelib 
  qo’shilgach, qushlarning soni 9 ta bo’ldi. Inga necha qush kelib qo’shildi?. Bolalar 
  mashg’ulot davomida namoyish taxtasida (nabornoye polotno) 6 ta qush tasvirini 
  terib qo’yadilar. Keyin ularning soni 9 taga yetgunga qadar qushlar tasvirini 
  qo’shib teradilar. (Har gal bir donadan qushib borishlari ham mumkin). So’ng 
  uyaga kelib qo’shilgan qushlar sonini ko’rsatadilar. Ko’rgazmali vositalar 
  yordamida vaziyatni bolalar tushunib olishlariga, keyinchalik esa, shu mazmundagi 
  masalalarni yechishda harakat yo’lini to’g’ri tanlashlariga omil bo’ladi. Bu 
  bosqichda arifmetik amallarni tanlash haqidagi masalalarni ko’tarish ham 
  maqsadga muvofiq emas, chunki, yechim qushlarni bevosita sanab chiqish yo’li 
  bilan hal etiladi. O’quvchilar shunday vazifalarni bajaradilar: ―Stol ustida 4 
  piyola bor. Stakanlar soni esa undan 2 ta ko’proq. Stolda qancha stakanlar borligini 
  ko’rsating! Bolalar namuna doskasiga 4 ta piyolani teradilar. Pastiga esa shunga va 


  10 
  yana 2 ta stakanni teradilar. So’ngra stolda qancha stakan borligini ko’rsatadilar. 
  Tayyorgarlik bosqichida ko’rgazmali vositalardan keng foydalanish bolalarning 
  hisoblash ko’nikmalarini mukammallashtirishga xizmat qiladi. Masala 1. 
  O’quvchilarni masala tushunchasi bilan tanishtiruvga tayyorlash maqsadida 
  masalalar darsligidagi rasmlar asosida hikoya tuzing. Masala 2. Bolalarni masalalar 
  tushunchasi bilan tanishtirish jarayonida namoyish etishga mo’ljallangan 
  ko’rgazmali hamda yakka tartibdagi didaktik materiallardan foydalangan holda 
  amaliy misollar keltiring.

  Download 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kurs ishining ilmiy-uslubiy yangiligi

  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish