Ümumi məlumatÜmumi məlumat
Mühazirə 99.5 Kb. 1
o'qib
Fənn sillabusuFənn sillabusu
Tədris yükü (saat): 180 saat (o cümlədən 45 saat mühazirə, 15X3=45 saat seminar, 30 x3=90 saat laboratoriya)
Mühazirə 302.5 Kb. 5
o'qib
Mühazirəçi: f r. e n., dosent Q. Ü. Ağayev Ədəbiyyat: Ağayev Q.Ü., Cəfərov M. B. Fizika kursu. Bakı, 2016Mühazirəçi: f r. e n., dosent Q. Ü. Ağayev Ədəbiyyat: Ağayev Q.Ü., Cəfərov M. B. Fizika kursu. Bakı, 2016
Vaxtı ilə bütün təbiət elmlərini əhatə edən fizikanın bölmələri sonralar inkişaf edərək müstəqil elmlərə ayrılmışlar
Mühazirə 11.54 Mb. 91
o'qib
Mühazirə №18 Naqillərin elektrik tutumuMühazirə №18 Naqillərin elektrik tutumu
Onun potensialı elektrik yükünün miqdarı ilə mütənasib olaraq dəyişir. Təcrübələr göstərir ki, müxtəlif formada olan naqillərin elektrik yükləri eyni olarsa, onların potensialları müxtəlif olur. Təklənmiş naqil üçün
Mühazirə 181.5 Kb. 13
o'qib
Mühazirəçi : R. F. D. dosent Orucova Rəna Üzeyir qızı ƏdəbiyyatMühazirəçi : R. F. D. dosent Orucova Rəna Üzeyir qızı Ədəbiyyat
A. Vəliyev və başqaları. Ali riyaziyyatdan məsələ və misal həllinə rəhbərlik. I və II hissə Bakı,2001
Mühazirə 4.45 Mb. 75
o'qib
MÜhazirə \" Kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin əsasları\" kursunun əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri ƏDƏBİyyatMÜhazirə " Kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin əsasları" kursunun əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri ƏDƏBİyyat
Kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin əsasları” kursunun əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri
Mühazirə 294.52 Kb. 23
o'qib
Mühazirə konspekti Bakı 2020 I mövzu. Telekommunikasiya rabitəsi haqqında ümumi məlumatMühazirə konspekti Bakı 2020 I mövzu. Telekommunikasiya rabitəsi haqqında ümumi məlumat
Ehm və radioyayım xidmətləri ilə təmin etmək və həmçinin dövrü mətbuatın ölkə ərazisində yayımlanmasına şərait yaratmaq üçündür
Mühazirə 0.51 Mb. 44
o'qib
Mühazirə mövzusu Plan Elektrodların təsnifatı Patensiometrik titrləmə PolyaroqrafiyaMühazirə mövzusu Plan Elektrodların təsnifatı Patensiometrik titrləmə Polyaroqrafiya
Elektrodlar quruluşundan və elektrod reaksiyasının növündən asılı olaraq 3 növə bölünürlər
Mühazirə 400.5 Kb. 4
o'qib
Mühazirə mövzusu Plan ElektrokimyaMühazirə mövzusu Plan Elektrokimya
Elektrokimya – elektrokimyəvi reaksiyaların fiziki xassələrini öyrənir. Elektrokimyanı 3 hissəyə bölmək olar
Mühazirə 0.71 Mb. 16
o'qib
Mühazirələr toplusu g I r I ŞMühazirələr toplusu g I r I Ş
Bu institut Q. 1200 seriyasına aid çoxlu sayda tövsiyyələr paketi hazırlamış və beynəlxalq standart kimi itu-t-nin bütün bölmələri (etsi, ansi və s.) tərəfindən qəbul edilmişdir. İTu-t-nin 312/Q
Mühazirə 1.13 Mb. 51
o'qib
1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu
Bir sualın verilməsi səviyyəsində ayrıca iş mövqeləri daha dərin tədqiqatlar üçün əsas ola bilər
Mühazirə 4.21 Mb. 47
o'qib
Mühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn \" Elektrotexnika\" Mövzu 5 DƏYİŞƏn cəRƏyanin alinmasiMühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn " Elektrotexnika" Mövzu 5 DƏYİŞƏn cəRƏyanin alinmasi
Qarşılıqlı induktivlik. Transformatorun sxeminə baxsaq cərəyanının yaratdığı maqnit seli induksiyalar və II tərəf dövrəyə qoşulsa cərəyanını yaradar. Onun yaratdığı maqnit seli kəsər və orada induksiyalayar
Mühazirə 66.5 Kb. 1
o'qib
Mühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn \" Elektrotexnika\" Mövzu 3 MÜRƏKKƏb döVRƏLƏRİn hesabatiMühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn " Elektrotexnika" Mövzu 3 MÜRƏKKƏb döVRƏLƏRİn hesabati
Mühazirə 79 Kb. 1
o'qib
Burziyev Kamil Savzixan oğlu Bakı-2018 Fənn üzrə mühazirəBurziyev Kamil Savzixan oğlu Bakı-2018 Fənn üzrə mühazirə
Keçirici materialların təsnifatı, Keçirici materialların əsas xarakterisistikaları [1, 2, 5, 7, 8]
Mühazirə 135 Kb. 1
o'qib
Mühazirə Qrup məşğələləri Praktiki məşğələlər Labarotoriya məşğələləriMühazirə Qrup məşğələləri Praktiki məşğələlər Labarotoriya məşğələləri
Mövzu № Çoxluq. Məhdud və qeyri-məh­dud çoxluqlar. Həqiqi ədədlər çoxluğu və on­lar üzərində əməllər
Mühazirə 222.5 Kb. 12
o'qib

1   2   3   4