• SHARTLI BELGILAR: Mavzuga doir savol va topshiriqlar Mashqlar Buni yodda tuting! «Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari
 • Kamolitdinova D.
 • Hurmatli o‘quvchilar!
 • D kamolitdinova
  Download 1.7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/44
  Sana20.10.2022
  Hajmi1.7 Mb.
  #27631
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  Bog'liq
  Informatika. 5-sinf   TOSHKENT
  «O‘ZBEKISTON»
  2016
   D. KAMOLITDINOVA
  Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun 
  darslik
  O‘zbekiston Respublikasi Xalq talimi
  vazirligi tasdiqlagan


  UO‘К: 004(075)
  KBК 32.81
  K 18
  © «O‘ZBEKISTON» NMIU, 2012, 2016
  © D. Kamolitdinova, 2016
  SHARTLI BELGILAR:
  Mavzuga doir savol va topshiriqlar
  Mashqlar
  Buni yodda tuting! 
  «Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari
  hisobidan chop etildi»
  Pedagogika fanlari doktori, professor N.I. Toyloqovning
  umumiy tahriri ostida
  Taqrizchi:
  G.J. Irgasheva – TSHXTXQTMOI informatika fani katta o‘qituvchisi
  Kamolitdinova D.
  Informatika: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinf o‘quvchilari 
  uchun darslik / D. Kamolitdinova. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2016. – 72 bet.
  ISBN 978-9943-01-835-8
  УДК: 004(075)
  ББК 32.81
  K 18
  ISBN 978-9943-01-835-8


  3
  KIRISH
  Hurmatli o‘quvchilar!
  Fan va texnika, ayniqsa, axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib 
  borayotgan ushbu davrda har bir inson o‘zining hayotida muhim bo‘lgan 
  bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi zarur.
  Mustaqil hayotga dadil qadam tashlash, atrofi mizda sodir bo‘layotgan 
  o‘zgarishlar va yangiliklar bilan hamnafas bo‘lib yashash uchun har bir 
  o‘quvchi quyidagi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi zarur:
  yangi bilimlarni izlash;
  – topshiriq, masala va mashqlarni yechishda tengdoshlari bilan 
  hamkorlikda ishlash;
  bilimlarni egallash, topshiriq, masala va mashqlarni yechishda 
  kompyuterdan foydalanish.
  5-sinfda siz ilk bor «Informatika» fanini o‘rganyapsiz. Informatika 
  darslarida siz yangi tushunchalarni o‘rganasiz, masala va topshiriqlarni 
  bajarishda kompyu terdan foydalanasiz.
  Umid qilamizki, informatika fani atrofi ngizda, ko‘z oldingizda sodir 
  bo‘layot gan hodisalarni yaxshiroq tushunishga, yangi bilimlarni egallashda 
  eng yaqin yordamchi bo‘lib qoladi.


  4

  Download 1.7 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  Download 1.7 Mb.
  Pdf ko'rish