• “Obligātās veselības pārbaudes veikšana ”
 • Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Obligātās veselības pārbaudes veikšana” norādītos pakalpojumus par šādu cenu
 • Daugavpilī, 2016. gada 17. martā
  Download 43.72 Kb.
  Sana29.12.2019
  Hajmi43.72 Kb.

  SASKAŅOTS:

  Daugavpils pilsētas pašvaldības

  policijas priekšnieks
  ___________________ V.Gudakovskis

  Daugavpilī, 2016.gada 17.martā


  ZIŅOJUMS

  Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

  uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

  Obligātās veselības pārbaudes veikšana
  1. Pasūtītājs:


  Pasūtītāja nosaukums

  Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

  Adrese

  Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401

  Reģ.nr.

  90002067001

  Kontaktpersona

  Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Apgādes nodaļas priekšnieks Stefans Kotovičs, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv

  Faksa nr.

  654 21500

  Darba laiks

  Pirmdiena

  Otrdiena


  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena


  No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00


  1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 17.03.2016.

  2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Obligātās veselības pārbaužu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem.

  3. Līguma izpildes termiņš: no 18.04.2016 līdz 31.12.2016.

  4. Veicamā darba apraksts: 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).

  5. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 3800 Euro ar PVN;

  1. Kritērijs,pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.

  2. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši 2.pielikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

  3. Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 22.martam plkst.12.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 vai elektroniski uz e-pastu: police@daugavpils.lv.

  4. Citi nosacījumi: Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

  Pielikumā: - Tehniskā specifikācija;

  - Pretendenta piedāvājums.
  Ziņojums sagatavots 17.03.2016.
  Komisijas priekšsēdētājs: ________ S.Kotovičs

  Komisijas locekli: ________ A.Bivka


  ________ J.Dvoreckis
  ________ J.Maizīte

  1.pielikums  TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  Obligātās veselības pārbaudes veikšana
  Nr.p.k.

  Speciālists

  1.

  Neirologs

  2.

  Arodslimību ārsts

  3.

  Ģinekologs

  4.

  Ķirurgs

  5.

  Elektrokardiogramma

  6.

  Oftalmologs

  7.

  Otorinolaringologs

  8.

  Dermotologs

  9.

  Asins klīniskā analīze

  10.

  RTG plaušām

  11.

  Ieroču komisija (izziņa par tiesībām nēsāt šaujamieročus)

  12.

  Narkologa izziņa

  13.

  Psihiatra izziņa

  Obligātās veselības pārbaudes jāveic atbilstoši:
     • Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”;

     • Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.418 “Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem”.

  2.pielikums  PIEDĀVĀJUMS


  Kam:

  Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

  Pretendents
  Reģistrācijas Nr., Adrese:
  Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
  Bankas rekvizīti:


  Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Obligātās veselības pārbaudes veikšana” norādītos pakalpojumus par šādu cenu:

  Nr.p.k.

  Speciālists

  Cena par vienu apskati,

  Euro ar PVN

  1.

  Neirologs
  2.

  Arodslimību ārsts
  3.

  Ģinekologs
  4.

  Ķirurgs
  5.

  Elektrokardiogramma
  6.

  Oftalmologs
  7.

  Otorinolaringologs
  8.

  Dermotologs
  9.

  Asins klīniskā analīze
  10.

  RTG plaušām
  11.

  Ieroču komisija (izziņa par tiesībām nēsāt šaujamieročus)
  12.

  Narkologa izziņa
  13.

  Psihiatra izziņa  Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.


  Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
  Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.
  Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.
  Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.
  Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

  Vārds, uzvārds, amats
  Paraksts
  Datums


  Download 43.72 Kb.
  Download 43.72 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Daugavpilī, 2016. gada 17. martā

  Download 43.72 Kb.