• Izoh: 1-savol.
 • -savolning baholash mezoni
  Download 33.76 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet33/76
  Sana23.10.2022
  Hajmi33.76 Mb.
  #27911
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   76
  Bog'liq
  пизаҚўлланма
  Mavzu Ona plata bilan tanishish uning turini, imkoniyatlarini a
  3-savolning baholash mezoni
  Quyidagi holda javob to‘liq qabul qilinadi:
  To‘g‘ri javob: 28 km/h
  Quyidagi hollarda javob qabul qilinmaydi:
  javob noto‘g‘ri bo‘lsa: 28,3 
  [Noto‘g‘ri yondashuv: ikkala sayohat uchun 
  sarflangan o‘rtacha tezliklar (26,67 va 30)];
  javob berilmagan bo‘lsa.
  Izoh:
  1-savol. Bu masalani bir necha usulda yechish mumkin. Masalan, buning 
  eng sodda va samarali usuli bosib o‘tilgan har ikkala yo‘l uzunligining 
  sarflangan vaqt o‘rtasidagi munosabatga e’tibor qaratishdir. Bu ular 
  orasidagi tezlik bir­biriga teng ekanidan dalolat beradi. Har bir yo‘ldagi 
  tezliklarni alohida­alohida hisoblab, xulosa qilish mumkinki, ularning har 
  ikkalasi ham 0,4 km/h ga tengdir. Masalaning yechimini keltirish kerak 
  bo‘lmagani uchun yechish usuli baholanmaydi.
  Ko‘rinib turibdiki, masalaning murakkablik darajasi unchalik yuqori 
  emas, shuning uchun o‘quvchilarning 78 foizi masalani to‘g‘ri yechishga 
  muvaffaq bo‘lishgan. Shunday bo‘lsa­da, taxminan 20 foiz o‘quvchilar ma­
  sala shartini tushunmagan.
  Masalani yechishda o‘quvchilardan masofa, tezlik va vaqt o‘rta sidagi 
  bog‘liqlikka e’tibor qaratishlari talab etiladi, shuning uchun mazkur 
  savol o‘quv chilarning «o‘zgarish va munosabatlar»ga doir matematik 
  tushunchalarini mustahkamlashga yordam bera di. Masalaning kon­
  teks ti esa «shaxsiy» sohaga tegishlidir. Masa la ni yechish uchun qiymat lar 
  o‘rtasidagi nisbatni topish yoki tezlikni topish formulasidan foydalanish
  talab etila di, shu sababli aqliy fao liyati «qo‘llash» kategoriyasiga 
  tegishlidir.
  2-savol. Masalani yechishda turlicha usullardan foydalanish mumkin. 
  Hilola sarflagan vaqtni topish mumkin: 6:18 = 1/3 (soat) yoki 20 minut. 
  To‘g‘ri yechimni topish uchun tezlik, masofa va vaqt o‘rtasidagi munosabat 
  tushunchalariga tayanish mumkin. Hilola 1 soatda (yoki 60 minut) bosib 
  o‘tishi uchun sarflagan masofa 18 km ni tashkil etadi. Shu masofaning 
  uchdan bir qismi 6 km dan iborat, shuning uchun 20 minut ichida mazkur 
  masofani bosib o‘tish mumkin.
  Masala murakkab turdagi masalalar turkumiga kirmaydi, shunga qa­
  ra may, o‘quvchilarning faqat 53 foizi bu masalani to‘g‘ri yecha olganlar. 


  54
  Ko‘pgina o‘quvchilarning B va C javoblarni tanlashgani shundan dalolat 
  beradiki, yo‘lni tezlikka bo‘lish o‘rniga ular umumiy bosib o‘tilgan 
  tezlikni masofaga bo‘lishga harakat qilishgan. Bu esa ularni masalaning 
  shartini noto‘g‘ri tushunganlaridan dalolat beradi. Masalani yechishda 
  o‘quvchilardan masofa, tezlik va vaqt o‘rtasidagi munosabatga e’tibor 
  qaratishlari talab etiladi, shuning uchun mazkur savol o‘quvchilarning 
  «o‘zgarish va munosabat lar»ga doir matematik tushunchalarini mus­
  tahkamlashga yordam beradi, masalaning yoritilish sohasi esa «shaxsiy». 
  Masalani yechish uchun tezlikni topish formulasidan foydalanish talab 
  etiladi, shu sababli ko‘nikma hosil qilish faoliyati «qo‘llash» kategori­
  yasiga tegishlidir.

  Download 33.76 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   76
  Download 33.76 Mb.
  Pdf ko'rish