• Kalit so’zlar
 • Nazariy o’quv materiallarni o’zlashtirishga bo’lgan talablar.
 • Декабрь 2020 21-қисм
  Download 1.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet14/19
  Sana19.10.2022
  Hajmi1.88 Mb.
  #27548
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
  Bog'liq
  21.Kimyo yunalishi 1 qism
  3. Электрон почта очиш, Мавзу педагогикани ўрганиш зарурати
  Декабрь 2020 21-қисм
  Тошкент
  KiMyoNi o’zLASHtiRiSHGA Qo’yiLGAN tALAbLAR
  Xasanova Fazilat Xudayberganovna
  Xorazm viloyati Tuproqqal’a tumani 
  1-son IDUM kimyo fani o’qituvchisi
   Telefon: +998997954709
  Annotatsiya: ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida kimyo fanini o’qitishga, 
  o’zlashtirishga qo’yilgan bir nechta talablar keltirilgan.
  Kalit so’zlar: kimyoviy nazariyalar, faktlar, kimyo tili, eksperiment, hisoblash.
  Kimyo fanining asosiy vazifasi eng muhim kimyoviy tushunchalar element, modda, kimyoviy 
  reaksiyalar, kimyoviy qonunlar, kimyo ishlab chiqarishi kabi nazariy tayanch bilimlarni 
  shakllantirish, boyitish va rivojlantirishdan iborat. har bir darsning nazariy qismi ta’limiy 
  maqsadi shu darsning konsepsiyasini tashkil etadi. bu nazariyalar konsepsiyasi rivojlanuvchi 
  kimyo ta’limiga asos solishi bilan birga o’quvchilarda dialiktik, materialistik qarashlarning 
  shakllanishi va rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. natijada o’quvchilarda olamning moddiy 
  birligi va uni bilish mumkinligiga ishonch tug’diradi. 
  umumiy o’rta ta’lim maktablari uchun kimyo fani dasturida viii sinfda anorganik kimyo 
  bo’yicha o’quvchilarning bilim va ko’nikmalariga qo’yiladigan asosiy talablar quyidagicha 
  berilgan: 
  Nazariy o’quv materiallarni o’zlashtirishga bo’lgan talablar. atom molekulyar ta’limotining 
  asosiy qoidalarini bilish, ushbu ta’limot asosida quyidagi tushunchalarni tadbiq etish: nisbiy atom 
  massa va nisbiy molekulyar massa, modda miqdori, molyar massa, molyar hajm, gazlarning nisbiy 
  zichligi, oddiy va murakkab moddalar, kimyoviy element, valentlik oksidlar, asoslar, kislotalar, 
  tuzlar, kimyoviy reaksiyalarning (ajralish, birikish, almashinish, o’rin olish) tiplari, neytrallanish 
  reaksiyasi, almashinish reaksiyasining bir turi sifatida. moddalar massasining saqlanish qonuni 
  ta’riflashni, ushbu qonunning ahamiyatini misollar yordamida tushuntira olishni va hisoblashlarda 
  hamma reaksiya tenglamasini tuzishda ushbu qonunni tadbiq eta olishni bilish. Kimyoviy 
  elementlar davriy qonunning hozirgi zamon ta’rifini d.i.mendeleevning kimyoviy elementlar 
  davriy sistemasidagi asosiy qonuniyatlar, dastlabki uch davrda kimyoviy elementlar atomlardagi 
  elektronlarning taqsimlanishini bilish. asosiy guruhchalardagi elementlarning davriv sistemadagi 
  joylashgan o’rni va atomlarning tuzilishi asosida umumiy tavsifnoma berishni, shuningdek ushbu 
  elementlar hosil qilgan oddiy va murakkab moddalarni bilish; kovalent bog’lanish (qutbli va 
  qutbsiz), ion bog’lanish, oksidlanish darajasi, oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi, kristall panjara 
  (ionli, atom, molekulyar) izotoplar kabi tushunchalarni bilishi kerak.
  d.i.mendeleyevning kimyoviy elementlar davriy sistemasi va atomlarning tuzilishi bo’yicha 
  olingan bilimlar asosida eng muhim birikmalar formulalarning tuzilishini, kimyoviy bog’lanish 
  turlari va moddalarning umumiy xarakterli xossalarini, elementli atomlarni, oddiy moddalar va 
  kimyoviy birikmalarni xarakterlashda ma’lum atomlarni ko’rsatishni bilish. d.i.mendeleyevning 
  kimyoviy elementlar davriy sistemasi va davriy qonunining ma’nosini aytib berishni, fan 
  taraqqiyoti va ishlab chiqarish uchun davriy qonunning ahamiyatini ko’rsata bilishi kerak. 

  Download 1.88 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
  Download 1.88 Mb.
  Pdf ko'rish