• Annotatsiya
 • Декабрь 2020 21-қисм
  Download 1.88 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet4/19
  Sana19.10.2022
  Hajmi1.88 Mb.
  #27548
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
  Bog'liq
  21.Kimyo yunalishi 1 qism
  3. Электрон почта очиш, Мавзу педагогикани ўрганиш зарурати
  Декабрь 2020 21-қисм
  Тошкент
  uMuMiy o’RtA tA’LiM MuASSASALARiDA KiMyo FANiNi o’QitiSHNiNG 
  MAQSAD VA VAziFALARi
  Riskulova Dilafruz Raximjonovna
  Angren shahar 42-umumiy o’rta ta’lim maktabi 
  II-toifali kimyo fani o’qituvchisi 
  Tel: +9989 94 938 01 79
  Annotatsiya: mazkur maqolada umumiy o’rta ta’lim muassasalarida kimyo fanini o’qitishning 
  maqsadi, kundalik turmushimizda kimyo fanini tutgan o’rni va vazifalari keltirilgan.
  Kalit so’zlar: vazifalar, kimyo ta’limi konsepsiyasi, kimyo ta’limi standarti
  umumiy o’rta ta’lim maktablaridagi kimyo ta’limi pedagogik jarayonining ajralmas tarkibiy 
  qismi bo’lib, ta’limning umumiy maqsadlariga muvofiq o’quvchi shaxsini tarbiyalashga xizmat 
  qiladi. “Ta’lim to’g’risida”gi qonunga muvofiq:
  1. umumiy o’rta ta’lim maktablarining kimyo ta’limi konsepsiyasini qayta ishlab chiqish;
  2. umumiy o’rta ta’lim maktablarining kimyo ta’limi konsepsiyasidan kelib chiqqan holda, 
  uning standartini ishlab chiqish taqozo qilinadi.
  Kimyo ta’limi standarti kimyo o’quv predmetining majburiy mazmunini belgilab beradi. 
  umumiy o’rta ta’lim maktablarining kimyo ta’limi standarti, kimyo ta’limi tizimidagi barcha 
  komponentlarni: ta’limning mazmuni, maqsadi, ta’limning uzluksizligi, tashkiliy shakllari, 
  usullari, vositalari va boshqalarni qayta ko’rib chiqish mezoni hisoblanadi.
  Kimyo ta’limi konsepsiyasiga muvofiq kimyo ta’limining yo’nalishi va maqsadi yosh alodning 
  kimyo fani asoslarini chuqur egallashi, o’quvchilarning siyosiy-g’oyaviy, estetik, ekologik 
  tarbiyasi, tabiatga va jamiyatga bo’lgan ijobiy munosabat, qadimgi yashab ijod etib o’tgan 
  buyuk mutafakkirlar, keyingi yillarda olimlarimizning kimyo sohasidagi erishgan yutuqlariga 
  oid o’quv materiallari bilan tanishtirib borish orqali vatanga bo’lgan e’tiqodni shakllantirish, 
  kasbga yo’naltirish ko’zda tutiladi.
  Kimyo ta’limi standarti-kimyo o’qitishda o’quvchilarga beriladigan ta’lim va tarbiyaning 
  mazmuni negizini belgilovchi ko’rsatkichlar, shuningdek o’quvchilarning tayyorgarlik darajasidagi 
  bilim va amaliy faoliyatlari darajasi me’yorini belgilaydigan mezon bo’lib hisoblanadi.
  Kimyo ta’limi standarti - umumiy o’rta ta’lim maktablari uchun tuziladigan kimyo ta’limi 
  dasturi va o’quv materiallarining hajmini belgilab beruvchi mezon bo’lib xizmat qiladi.
  Kimyo ta’limi standarti - kimyo ta’limida o’qituvchilarning davlat va jamiyat oldidagi vazifalari, 
  burchi va javobgarligini qay darajada his qilishlari mezoni bo’lib ham hisoblanadi. umumiy 
  o’rta ta’lim maktablarining kimyo ta’limi standarti-kimyo o’quv predmetidan o’quvchilarga 
  beriladigan bilimlar miqdori, o’quvchilar egallaydigan bilim, hosil qiladigan amaliy ko’nikma va 
  malakalar hajmini ko’rsatuvchi me’yor bo’lib, umumiy o’rta ta’lim maktablaridagi kimyo ta’limi 
  negizini belgilovchi ko’rsatkichlar o’quvchilarning kimyo ta’limidan tayyorgarlik darajasiga 
  qo’yiladigan talablar majmuasidan iborat bo’lgan hujjat tariqasida tasdiqlanadi va xizmat qiladi.
  Kimyo ta’limi standarti quyidagi uchta bo’limdan iborat.
  1) Kimyo ta’limi mazmuni negizini belgilovchi ko’rsatkichlar.
  2) Kimyo ta’limida o’quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan standartning minimal 
  talablari.
  “Kimyo ta’limi mazmuni negizining belgilovchi ko’rsatkichlar” bo’limi o’quvchilarga 
  kimyodan beriladigan bilimlar, ekologik ta’lim-tarbiya va o’quvchilarda hosil qilinadigan amaliy 
  ko’nikma va malakalarni o’zida mujassamlashtiradi.
  ikkinchi va uchinchi bo’limda esa o’quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo’yilgan talablar 
  yoritiladi. o’quvchilarga maksimal ball yoki baho qo’yishda har ikkala, ya’ni minimal va 
  maksimal tayyorgarlik darajasiga bo’lgan talablar hisobga olinishi zarur. bu esa, kimyo ta’limi 
  standarti o’quvchilar tomonidan o’zlashtirish ko’rsatkichlarni ifodalashga kimyo ta’limi sifatini 
  baholashda o’lchov mezoni bo’lib xizmat qilishiga imkon beradi.
  foydalanilgan adabiyotlar
  1. umumiy o’rta ta’lim davlat ta’lim standarti va o’quv dasturi
  2. Kimyo o’qitish nazariyasi va metodikasi”fanidan ma’ruzalar matni
  3. Kimyo ta’limi nazariyasi va metodikasi. T. gulboyev


  10

  Download 1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
  Download 1.88 Mb.
  Pdf ko'rish