Ako dimni gasovi imaju temperaturu 980


Rasmda raqamlar kiriting: