Ekologik ekspertiza to‘g‘risida
Download 33.6 Kb.
Sana16.04.2022
Hajmi33.6 Kb.
#19835
Bog'liq
Ekologik ekspertiza to‘g‘risida
abdubannonov Qobiljon, Internet uchun 1, 2021

https://quiz.php#
“Ekologik ekspertiza to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan.
25.05.2000 y
25.05.2003 y
25.05.2001 y 
25.05.2002 y
Toʻgʻri javob: 25.05.2000 y
Question text
Respublikada suvdan foydalanish hamda uning muhofazasiga e’tibor sababli maxsus qonun qachon qabul qilingan?
1993 yil 6-may 
1997 yil 8-aprel
1992 yil 6-dekabr
1998 yil 17-fevral
Toʻgʻri javob: 1993 yil 6-may
Question text
Deflyatsiya bu nima?
Birini tanlang:
suv erosiyasi.
shamol va suv erosiyasi
shamol erosiyasi 
irrigatsion erosiyasi
.
Toʻgʻri javob: shamol erosiyasi
Question text
“O‘rmon to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan.
Birini tanlang:
2001 y
1999 y
2000 y
2002 y 
Toʻgʻri javob: 1999 y
Question text
«Yashil kitob» ga nima muhofazasi kiritilgan?
Birini tanlang:
Noyob va ajoyib tabiiy landshaftlar
Atmosfera va hayvonlar muhofazasi
O‘simliklar va hayvonlar muhofazasi
Suv, muz (chuchuk suv)
Toʻgʻri javob: Noyob va ajoyib tabiiy landshaftlar
Question text
“Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan.
Birini tanlang:
31.12.2005y
31.02.2004y
03.02.2003y
03.12.2004
Toʻgʻri javob: 03.12.2004
Question text
Tabiatga insonlarning turli ishlab chiqarish faoliyatlari natijasida ta’siri qanday omil deyiladi?
Birini tanlang:
Tabiiy omil
Antropogen omil
Ekologik omil
Biotikomil
.
Toʻgʻri javob: Antropogen omil
Question text
Stratosferaning balandligi qancha?
Birini tanlang:
15-20 km.
20-30 km.
15-50 km.
25-35 km.
.
Toʻgʻri javob: 15-50 km.
Question text
Insonni tabiatga ta’siri qachondan boshlangan.

Odam paydo bo‘lgandan boshlab


Iptidoiy jamoa tuzimidan
Kapitalizm tuzimidan
Quldorlik tuzimidan
.
Toʻgʻri javob: Odam paydo bo‘lgandan boshlab
Question text
«Qizil kitob»ga kiritilgan hayvonlarni ko‘rsating? 1- qor barsi; 2-buxoro bug‘usi; 3-menzbir sug‘uri; 4-tulki; 5-bo‘ri.
Birini tanlang:
3,4,5
2,3,4
1,3,4
1,2,3
.
Toʻgʻri javob: 1,2,3
Question text
Qo‘riqxona deb nimaga aytiladi?
Birini tanlang:
o‘qolib ketish xavfi ostida turgan o‘simlik
Hayvonot dunyosi muhofazasiga aytiladi
Insonnning har qanday xo‘jalik faoliyati taqiqlangan, tabiat kompleksi asl holida saqlanadigan hududlarga aytiladi.
Noyob va yo‘qolib borayotgan turlarning muhofazasiga aytiladi.
.
Toʻgʻri javob: Insonnning har qanday xo‘jalik faoliyati taqiqlangan, tabiat kompleksi asl holida saqlanadigan hududlarga aytiladi.
Question text
Odatda qo’riqxonalar maydoni necha ming gektar bo’ladi?
Birini tanlang:
40-50 ming
50-60 ming
20-30 ming
30-40 ming
.
Toʻgʻri javob: 30-40 ming
Question text
“O‘simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan.
Birini tanlang:
1994 y.
1997 y.
1998 y.
2000 y.
.
Toʻgʻri javob: 1997 y.
Question text
Landshaft nima?
Birini tanlang:
chegaraga ega bulgan manzaralar
geografik kobik va undagi alokalar
tabiiy va sunhiy chegaraga ega bulgan manzaralar
tabiiy chegaralarga ega bulgan manzara
.
Toʻgʻri javob: tabiiy va sunhiy chegaraga ega bulgan manzaralar
Question text
Atmosfera tarkibidagi kaysi gaz ultrabinafsha nurlarini ushlab koladi?
Birini tanlang:
Azot
Korbonat angidrid
Ozon
Is gazi
.
Toʻgʻri javob: Ozon
Qashqadaryo viloyatida qanday quriqxonalar joylashgan?
Birini tanlang:
Miroqi, Suvtushar,
Andak, Miroqi, Konli, Suvtushar.
Boysun, Vodil
Hisor, Kitob geologik 
.
Toʻgʻri javob: Hisor, Kitob geologik
Question text
V.N.Sukachyov 1942 yilda qanday atamaga asos solgan?
Birini tanlang:
Biogeotsenoz 
Fitotsenoz
Zootsenoz
Biotsenoz
.
Toʻgʻri javob: Biogeotsenoz
Question text
Agar atmosfera qobig‘i bo‘lmasa er yuzida havo hrorati tun-kun qanday bo‘ladi?
Birini tanlang:
-100o+100o 
+100 o +100 o
+180o -100 o
+100 o –180 o
.
Toʻgʻri javob: -100o+100o
Question text
Tabiatni Muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqi nechanchi yilda tashkil topgan?
Birini tanlang:
1948 yil 
1970 yil
1962 yil
1936 yil
.
Toʻgʻri javob: 1948 yil

Question text


Rekultivatsiya nima?
Birini tanlang:
Nusxalash
Qayta foydalanish
Almashtirtish
Qayta tiklash 
.
Toʻgʻri javob: Qayta foydalanish
Question text
Respublikamizda hozirgi kunda nechta qo‘riqxona bor?
Birini tanlang:
10 ta
9 ta
8 ta 
6 ta
.
Toʻgʻri javob: 8 ta
Question text
Biosfera qaysi qatlamlarni o‘z ichiga oladi?
Birini tanlang:
atmosfera, girosfera va litosferani 
atmosfera va troposferani
litosfera va gidrosferani
fakat litosferani
.
Toʻgʻri javob: atmosfera, girosfera va litosferani
Question text

Question text


Landshaft so‘zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni bildiradi?
Birini tanlang:
Grekcha, qazilma.
Lotincha, boylik
Nemischa, erning ko‘rinishi 
Fransuzcha, yashash vositasi
.
Toʻgʻri javob: Nemischa, erning ko‘rinishi
Question text
Chuchuk suv hosil bo‘lishida nima asosiy rol o‘ynaydi?
Birini tanlang:
Sanoat oqova suvlari.
Suv tozalash inshootlari
Artezian quduqlar.
Yomg‘irlar. 
.
Toʻgʻri javob: Yomg‘irlar.
Question text
Suv eroziyasi asosan qaerda kuzatiladi?
Birini tanlang:
Okeanlarda
Tog‘ oldi va tog‘ rayonlarida 
Ochiq dengizlarda
Tekisliklarda
.
Toʻgʻri javob: Tog‘ oldi va tog‘ rayonlarida
Question text
Atmosfera qanday yo‘llar bilan iflosloslanadi?
Birini tanlang:
tabiiy va sun’iy 
faqat sun’iy
tabiiy,sun’iy va kimyoviy
faqat tabiiy
.
Toʻgʻri javob: tabiiy va sun’iy
Ekologiya atamasini dastlabki ta’rifi qaysi olim tomonidan fanga kiritilgan?
Birini tanlang:
Perry, Veber
Kristaller V., Veber
Veber, Lyosh
Ernest Gekkel 
.
Toʻgʻri javob: Ernest Gekkel
Question text
«Tabiatni muhofaza qilish» termini dastlab nechanchi yilda o‘tkazilgan s’ezda qabul qilindi?
Birini tanlang:
1914 yilda,
1914 yilda,
1913 yilda 
1915 yilda,
.
Toʻgʻri javob: 1913 yilda
Question text
Tabiiy resurslar nechta katta guruhga bo‘linadi?
Birini tanlang:
4 ta
2 ta 
3 ta
1 ta
.
Toʻgʻri javob: 2 ta
Question text
Atmosferaning eng xavfli ifloslanishi qaysi?
Birini tanlang:
Sanoat korxonalaridan
Avtomobillardan
Radioaktiv ifloslanishdan 
Kosmik fazolardan
.
Toʻgʻri javob: Radioaktiv ifloslanishdan
Question text
Cho`llanishning kelib chikishining asosi nima?
Birini tanlang:
qishloq xo`jaligining tez rivojlanishi
yer usti suvini kamayish 
tuproqlarni shurlanishi
barcha suvlarni kamayishi
.
Toʻgʻri javob: barcha suvlarni kamayishi
Question text
Atmosfera havosi tarkibida 78% bo‘lgan tabiiy zarracha nima?
Birini tanlang:
SO2
N2 
N2
O2
Toʻgʻri javob: N2
Question text
Sayyoramizdagi barcha tirik organizmlar yig‘indisini V.Vernadskiy nima deb atagan?
Birini tanlang:
organik modda
tirik modda 
anorganik modda
‘lik modda
Toʻgʻri javob: tirik modda
Question text
Termosfera qanday balandlikda joylashgan?
Birini tanlang:
100-200 km
300 km
80-800 km 
400 km
.
Toʻgʻri javob: 80-800 km

Question text


Atmosferaqatlamlariketma-ketlikdakeltirilganto‘g‘rijavobqaysi?
Birini tanlang:
stratosfera, ionosfera, mezosfera, ekzosfera
strapauza, troposfera, ekzosfera
troposfera, stratosfera, ekzosfera, termosfera
troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, ekzosfera 
Toʻgʻri javob: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, ekzosfera
Question text
Tabiatni muhofaza qilish" to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi qonuni qachon qabul qilingan?
Birini tanlang:
1994 y
1992 y
1991 y
1993 y
.
Toʻgʻri javob: 1992 y
Question text
Resurs so‘zi qanday ma’noni anglatadi?
Birini tanlang:
Lotincha, boylik
ransuzcha yashash vositasi
Inglizcha, er osti boyligii
Grekcha, qazilma
.
Toʻgʻri javob: Fransuzcha yashash vositasi
Question text
Dunyo issiqxonasi deganda nimani tushunasiz?
Birini tanlang:
Atmosferadagi NO2 ning miqdori ortishi 
Atmosferadagi SO2 ning miqdori ortishi
Atmosferadagi sulfat oksidlarining miqdori ortishi
Atmosferadagi O2 ning miqdori ortishi
.
Toʻgʻri javob: Atmosferadagi SO2 ning miqdori ortishi
Question text
Tabiatni muhofaza qilish" to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi qonuni qachon qabul qilingan?
Birini tanlang:
1994 y
1991 y
1992 y 
1993 y
.
Toʻgʻri javob: 1992 y
Question text
1992 yilda o‘tkazilgan atrof-muhit muxofazasiga oid konferensiya qaerda o‘tkazilgan.
Birini tanlang:
AQSHda
Yaponiyada
Kanadada
Reo-De-Janeroda 
Toʻgʻri javob: Reo-De-Janeroda
Question text
“Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun qachon qabul qilingan.
Birini tanlang:
1994 y
1992 y
1996 y 
1993 y
Toʻgʻri javob: 1996 y

bet 1/4
Sana 22.04.2020


Hajmi 113.14 Kb.
1 2 3 4

«EKOLOGIYA» FANIDAN TEST SAVOLLARI.


1. O’zbеkistоn Rеspublikаsi tаbiаtni muhоfаzа qilish hаqidаgi qоnuni qаchоn qаbul qilingаn?
D) * 9 dеkаbr 1992 yil.

2. Xаlqаrо аtrоf muhitni muhоfаzа qilish kuni qаchоn nishоnlаnаdi?


B)* 5 iyun;

3. Xаlqаrо «Оzоn qаtlаmini himоya qilish» kuni qаchоn nishоnlаnаdi?

A)* 16 sеntyabr;
4. YUNЕP qаchоn tаshkil qilingаn?
D)* 1972 yil.
5. Аtrоf muxitgа tushаyotgаn chiqindilаr qаysi turlаrgа bo’linаdi?

B)* аshyoviy vа enеrgеtik;

6. Quyidаgi chiqindilаrning qаysi birlаri аshyoviy chiqindilаr turigа kirаdi?

C)* chаng-gаz, оqovа suvlаr, qаttiq chiqindilar


7. Quyidаgi chiqindilаrni qаysi birlаri enеrgеtik chiqindilаr turigа kirаdi?
B)* issiqlik, yorug’lik, rаdiоаktiv, shоvqin, elеktrоmаgnit

8. Bоtqоqlаrni quritish, еrlаrni o’zlаshtirish, o’rmоnlаrni kеsish qаysi tur аntrоpоgеn o’zgаrishlаrgа kirаdi?

A)* аsоsiy
9. Hаvо tаrkibidаgi О2 ni kаmаyishi vа nаmligini o’zgаrishi, О3 o’pqоnini hоsil bo’lishi, еrlаrning sho’rlаnishi qаysi tur аntrоpоgеn o’zgаrishlаrgа kirаdi?

D)* ikkilаmchi


10. Аtmоsfеrаdа biоsfеrаning chеgаrаsi qаndаy?
A)* 25 – 30 km
11. Gidrоsfеrаdа biоsfеrаning chеgаrаsi qаndаy?

C)* 10 – 11 km


12. Litоsfеrаdа biоsfеrаning chеgаrаsi qаndаy?

C)* 7 – 10 km gаchа


13. Yerning evоlyusiya etаplаri nеchа yil dаvоm etgаn?

D)* 6,5 mlrd. yil


14. Tirik mоddаgа nimа kirаdi?
A)* bаrchа tirik оrgаnizmlаr yig’indisi
15. Аvtоtrоf оrgаnizmlаr qаysi оrgаnizmlаr sinfigа tааlluqlidir?
C)* prоdusеntlаr
16. Qаysi iflоsliklаr аtmоsfеrаdа «Pаrnik effеkti»ni hоsil qilаdi?
D)* CО2
17. Qаysi iflоsliklаr iqlimni sоvushigа оlib kеlаdi?
B)* SО2
18. Qаysi chiqindilаr аtmоsfеrаdа kislоtаli yomg’irlаrni hоsil qilаdi?
A)* SO2, NOx
19. Аtmоsfеrаgа tushаyotgаn chiqindilаrning qаysi birlаri ko’prоq «оzоn o’pqоni» ni hоsil bo’lishigа tа’sir etаdi?
A)* CFxClx

20. Chiqindisiz tеxnоlоgik jаrаyonlаri xоsil qilishning аsоsiy tаmоyillаri nimаlаrdаn ibоrаt?

D)suvni аylаnmа xаrаkаtini tаshkil qilish, bir jоydа turli kоrxоnаlаrni birlаshtirish, bir kоrxоnа chiqindisini ikkinchi kоrxоnаdа ishlаtish;

* mаhаlliy оqovа suvlаrni tоzаlаsh, bir kоrxоnа chiqindisini ikkinchisidа fоydаlаnish, bir jоydа turli; kоrxоnаlаrni birlаshtirish, ishlаb chiqаrishni ekоlоgizаsiyalаsh.


21. Quyidаgi rеsurslаrdаn qаysi birlаri qаytа tiklаnаdigаn rеsurslаrgа kirаdi?

A)* o’simlik vа xаyvоnоt, yеr оsti vа ustki suvlаri


22. Quyidаgi rеsurslаrdаn qаysi birlаri qаytа tiklаnmаydigаn rеsurslаrgа kirаdi?
D)* fоydаli qаzilmаlаr
23. Quyidаgi rеsurslаrdаn qаysi birlаri tugаllаnаdigаn rеsurslаrgа kirаdi?

B)* tuprоq, o’simlik vа xаyvоnоt, yеr оsti bоyliklаri


24. Quyidаgi rеsurslаrdаn qаysi birlаri tugаllаnmаydigаn rеsurslаrgа kirаdi?
D)* iqlimiy, kоsmiq, suv rеsurslаri
25. Tаbiаtdаgi o’zgаrishlаrni tirik оrgаnizmlаr sоg’ligigа tа’sirini qаysi mоnitоring turi o’rgаnаdi?

D)* sаnitаr-zаhаrlilik


26. Tаbiаtdаgi glоbаl-fоn o’zgаrishlаrni qаysi mоnitоring turi аniqlаydi?
A)* biоsfеrа

27. Yеr оsti bоyliklаri zаhirаlаrini qаysi mоnitоring turi аniqlаydi?

B)* ekоlоgik
28. Аtmоsfеrа bаlаndligi bo’yichа qаndаy qаtlаmlаrgа bo’linаdi?
D)* trоpоsfеrа, strаtоsfеrа, mеzоsfеrа, tеrmоsfеrа, ekzоsfеrа
29. Аtmоsfеrа hаvоsi tаrkibidа SО2 qаnchа bo’lishi kеrаk?

C)* 0.03%


30. Аtmоsfеrа hаvоsi tаrkibidа qаnchа аzоt bоr?

C)* 78 %


31. Аtmоsfеrа hаvоsi tаrkibidа qаnchа kislоrоd bоr?

B)* 21 %


32. Аtmоsfеrа hаvоsi tаrkibidа qаnchа inеrt gаzlаr bоr?

C)* 1 %


33. Оzоn qаtlаmining qаlinligi qаndаy?
A)* 3 mm
34. Аtmоsfеrа hаvоsining аsоsiy mаssаsi qаysi qаtlаmdа jоylаshgаn?
D)* trоpоsfеrаdа
35. Аtrоpоgеn mаnbаlаrdаn аtmоsfеrаgа оltingugurt qаndаy ko’rinishdа tushаdi?

B)* SО2
36. Аtmоsfеrаdа оltingugurt birikmаlаri qаndаy kеtmа-kеtlikdа kimyoviy birikmаlаrgа аylаnаdi?

A)* SО2 SО3 H2 SО4 MeSO4
37. Аtmоsfеrа hаvоsidа qаndаy kеtmа-kеtlikdа iflоs mоddаlаr tаrqаlаdi?

A)yaqin, uzоq, lоkаl

B)mеzоmаsshtаb, uzоq

C)* lоkаl, mеzоmаsshtаb, uzоq

D)lоkаl, yakin, mеzоmаsshtаb
38. SHаhаr xududidа 100 km gаchа bo’lgаn mаsоfаdа tаrqаlishning qаndаy turi kuzаtilаdi?

A)yaqin


B)lоkаl
C)uzоq


D)* mеzоmаsshtаb


39. Zаrrаchаlаrning o’lchаmi 500 mkm bo’lgаn chаnglаrni qаysi usul bilаn tоzаlаnаdi?
A)elеktrоstаtik

B)* grаvitаsiоn

C)inеrsiоn

D)mаrkаzdаn qоchmа kuch аsоsidа


40. Zаrrаchаlаrning o’lchаmi 5 mkm bo’lgаn mаydа zаrrаchаlаrni tоzаlаsh uchun qаysi jihоz sаmаrаlirоq?

A)inеrsiоn kаmеrа

B)grаvitаsiоn kаmеrа

C)* siklоn

D)tаrnоvli
41. Xo’llаsh usuli bilаn chаngdаn tоzаlаsh uchun qаysi jihоz qo’llаnilаdi?

A)siklоnlаr

B)filtrlаr

C)* yuvuvchi minоrа

D)аdsоrbеrlаr
42. Mеtаll chаnglаrini tоzаlаsh uchun qаndаy usul qo’llаnilаdi?

A)xo’llаsh

B)* elеktrоstаtik

C)filtr


D)mаrkаzdаn qоchmа kuch аsоsidа


43. Quyidаgi usullаrdаn qаysi birlаri аtmоsfеrаni zаhаrli gаzlаrdаn tоzаlаsh uchun qo’llаnilаdi?
A)flоtаsiya, аdsоrbsiya, kоаgulyasiya, аbsоrbsiya

B)filtrаsiya, kаtаlitik, tеrmiq usullаr

C)* аbsоrbsiya, аdsоrbsiya, tеrmiq, kаtаlitik usullаr

D)аbsоrbsiya, filrlаsh, аdsоrbsiya, kаtаlitik usullаr


44. Qаndаy jihоzlаrdа gаzlаrni suyuqlikdа yutish yo’li bilаn tоzаlаnаdi?

A)аdsоrbеr

B)* аbsоrbеr

C)filtrlаr

D)flоtаtоr
45. Аvtоtrаnspоrtlаrdаn chiqаyotgаn gаzlаr qаysi biri kаnsеrоgеn mоddаdir?

A)is gаzi

B)аzоt оksidlаri

C)аldеgidlаr

D)* 3,4-bеnzаpirеn
46. Issiq hоlаtdаgi chiqindi gаzlаr uchun ChMCh qаysi fоrmulа оrqаli аniqlаnаdi?

A)ChMCh=


B)ChMCh=

C)ChMCh=


D)* ChMCh=
47. Аtmоsfеrаgа bir vаqtdа bir nеchtа iflоs mоddаlаr tushsа, qаysi shаrt bаjаrilishi kеrаk?

A)+ +…+ 1

B)+ +…+ 0

C)* + +…+1


48. Sm – nimа?

A)* zаhаrli mоddаlаrning еr yuzаsidаgi mаksimаl kоnsеntrаsiyasi

B)zаhаrli mоddаlаrning еr yuzаsidаgi minimаl kоnsеntrаsiyasi

C)zаhаrli mоddаlаrning chеgаrаviy mumkin bo’lgаn tаshlаnish kоnsеntrаsiyasi

D)zаhаrli mоddаlаrning chеgаrаviy mumkin bo’lgаn miqdоri
49. Аtmоsfеrа hаvоsigа tаshlаnаyotgаn zаhаrli mоddаlаrning miqdоri (M) qаndаy bo’lgаndа tоzаlаgich mоslаmаlаri o’rnаtilishi kеrаk?

A)M = ChMCh

B)* M > ChMCh

C)M < ChMCh

D)M ≤ ChMCh
50. ChMCh ni hisоblаnаyotgаndа F – kоeffisiеnti nimаni ifоdаlаydi?

A)chiqindilаrning tаshlаnish shаrоitini

B)* zаhаrli chiqindilаrning аtmоsfеrа hаvоsidа cho’kish tеzligini

C)zаhаrli mоddаlаrning mаnbаdаn tаshlаnish tеzligini

D)аtmоsfеrа hаvоsidа zаhаrli mоddаlаrning tаrqаlish tеzligini
51. Аtmоsfеrа hаvоsini iflоslаnishi nаtijаsidа kеltirilаyotgаn zаrаr qаysi fоrmulа оrqаli аniqlаnаdi?

A)* Y = Yz*R+Yc*S+Yn*F+Yk*R

B)Y = Yz*R+ Yn*F +Ym*S+Yx*S

C)Y = Yz*S+Yc*F+Yn*R+Yk*R

D)Y = Yz*R+Yb*R+Yn*F+Yc*S

52. Tоzаlаsh mоslаmаsini o’rnаtgаndаn kеlаyotgаn iqtisоdiy sаmаrаdоrlikni (E) iflоslаnishdаn kеltirаyotgаn zаrаr (U) vа tоzаlаsh nаrxi (S) gа binоаn qаndаy аniqlаnаdi?

A)* E=U-S

B)E=U*S


C)E=U+S
D)E=U/S


53. Аtmоsfеrаning tеmpеrаturаviy strаfikаsiyasigа bоg’liq kоeffisiеnt qаndаy bеlgilаnаdi?

A)

B)m


C) F
D)* А


54. Birgаlikdа hаyot kеchirishgа mоslаshgаn tirik оrgаnizmlаr jоylаshgаn biоsfеrаning аlоhidа bo’lаgi qаndаy аtаlаdi?

A) miqrоbiоsеnоz

B) fitоsеnоz

C) * biоgеоsеnоz

D) zооsеnоz

55. Quyidаgi chоrа-tаdbirlаrning qаysi biri tаshkiliy chоrа-tаdbir hisоblаnаdi?


A)yoqilg’ining ikki bоsqichdа yoqilishi, tоzаlаgich mоslаmаni o’rnаtish

B)jihоzlаr tuzilishini tаkоmillаshtirish, zаhаrli mоddаlаrni zаrаrsizi bilаn аlmаshtirish

C)sаnitаr-ximоya zоnаsini tаshkil qilish, chiqindilаrning hоsil bo’lish mеxаnizmini o’rgаnish, gаzlаrni sirkulyasiya qilish

D)* sаnitаr-himоya zоnаsini tаshkil qilish vа tоzаlаgich mоslаmаsini o’rnаtish, yoqilg’ilаrni gаz turi bilаn аlmаshtirish


56. Tаbiаtdа chuchuk suvning miqdоri qаnchа fоizni tаshkil qilаdi?

A)4%

B)1%
C)* 3%

D)10%
57. Qаnchа chuchuk suv muzliklаrdа egаllаngаn?

A)4%

B)1%C)20%
D)* 2%
58. Tаbiаtdа sho’r suvning miqdоri qаnchа fоizni tаshkil etаdi?

A)90%


B)50%

C)* 97%
D)78%


59. Оqovа suvlаrning iflоslik dаrаjаsi qаysi ko’rsаtkichlаr оrqаli аniqlаnаdi?

A)оrgаnоlеptik, fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаr

B)* оrgаnоlеptik, fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаr, erigаn оrgаnik vа nооrgаnik mоddаlаr miqdоri, kоllоid, mаydа vа yirik dispеrsli zаrrаchаlаrning miqdоri

C)rаngi, xidi, tiniqligi, rN, tеmpеrаturа

D)оrgаnоlеptik, fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаr, erigаn оrgаnik vа nооrgаnik mоddаlаr miqdоri

60. Suvning оrgаnоlеptik ko’rsаtkichlаrigа qаysi ko’rsаtkichlаr tааlluqlidir?


A)* tа’mi, rаngi, xidi

B)elеktr o’tkаzuvchаnligi, rN, tеmpеrаturа

C)erimаgаn zаrrаchаlаr miqdоri

D)оrgаnik mоddаlаr miqdоri


61. Kulskiyning sinflаnishigа binоаn оqovа suvlаr tаrkibidаgi iflоs mоddаlаrning turigа nеchа sinfgа bo’linаdi?

A)2 sinfgа

B)3 sinfgа

C)6 sinfgа

D)* 4 sinfgа
62. Suvdа erimаydigаn o’lchаmi 10-5 – 10-7 sm-1 bo’lgаn mаydа zаrrаchаlаr bilаn iflоslаngаn оqovа suvlаr qаysi usul bilаn tоzаlаnаdi?

A)* kоаgulyasiya, flоkulyasiya

B)tindirish, filtrlаsh

C)biоkimyoviy usullаr bilаn

D)аdsоrsiya, flоkulyasiya
63. Suvdа erigаn оrgаnik mоddаlаrdаn оqovа suvlаrni qаysi usul bilаn tоzаlаymiz?

A)* аdsоrbsiya, hаydаsh vа biоkimyoviy usullаr bilаn

B)mеxаnik usullаr bilаn

C)flоkulyasiya, kоаgulyasiya, аdsоrbsiya usullаri bilаn

D)аdsоrbsiya, flоtаsiya, filtrlаsh usullаri bilаn
64. Zаrrаchаlаrning o’lchаmi 10-5 – 10-7 sm-1 bo’lgаn оqovа suv qаysi gruppаgа tааlluqlidir?

A) I

B) IV
C)* II

D) III
65. Erigаn оrgаnik mоddаlаri bоr bo’lgаn оqovа suvlаr qаysi gruppаgа tааlluqlidir?

A) IV

B) IC) II
D)* III
66. Zаrrаchаlаr o’lchаmi 10-3 – 10-5 sm-1 bo’lgаn оqovа suvlаrni qаysi usullаr bilаn tоzаlаnаdi?

A) biоlоgik

B)* tindirish

C) аdsоrbsiya

D) kimyoviy

67. Erigаn nооrgаnik mоddаlаri bоr bo’lgаn оqovа suvlаr qаysi usul bilаn tоzаlаnаdi?


A) filtrlаsh

B) tindirish, sеntrifugаlаsh

C)* nеytrаllаsh, iоn аlmаshtirish

D) flоkulyasiya vа kоаgulyasiya


68. Ushbu usullаrdаn qаysi biri mеxаnik usullаrgа tааlluqlidir?

A) аdsоrbsiya, xаydаsh

B)* tindirish, filtrlаsh

C) nеytrаllаsh, оksidlаsh

D) аdsоrbsiya, nеytrаllаsh
69. Ushbu usullаrdаn qаysi biri fizik-kimyoviy usullаrgа tааlluqlidir?

A) tindirish, sеntrifugаlаsh

B) оksidlаsh, tеrmооksidlаsh

C)* kоаgulyasiya, flоkulyasiya

D) аdsоrbsiya, tindirish
70. Quyidаgi jihоzlаrning qаysi biridа аtmоsfеrа hаvоsini zаhаrli gаzlаrdаn g’оvаkli qаttiq jismlаrdа yuttirish yuli bilаn tоzаlаnаdi?

A)* аdsоrbеr

B) аbsоrbеr

C) filtr


D) flоtаtоr


71. Sаmаrаdоrligi bo’yichа аbsоrbеrlаr qаndаy jоylаshаdi?
A) nаsаdkаli, yuzа sirtidа yutuvchi, bаrbоtаjli

B) bаrbоtаjli, yuzа sirtidа yutuvchi, nаsаdkаli

C)* yuzа sirtidа yutuvchi, bаrbоtаjli, nаsаdkаli

D) bаrbоtаjli, nаsаdkаli, yuzа sirtidа yutuvchi


72. Suvdа yaxshi eriydigаn zаhаrli gаzlаrni tоzаlаsh uchun qаysi tоzаlаsh usuli qo’llаnilаdi?

A) аdsоrbsiya

B)* аbsоrbsiya

C) tеrmiq

D) kаtаlitik
73. Quyidаgi mоddаlаrdаn qаysi birlаri kоаgulyant bo’lа оlаdi?

A) NaCl, CaCl2

B)* Al2(SO4)3, FeCl3

C) AlCl3, jеlаtinа

D) pоliаkrilаmid, krаxmаl
74. Quyidаgi mоddаlаrdаn qаysi birlаri flоkulyant bo’lа оlаdi?

A) Ca(OH)2

B) NaCl, CaCl2

C) AlCl3, FeCl3

D)* pоliаkrilаmid, krаxmаl

75. Quyidаgi оqovа suvlаrni tоzаlаsh usullаrining qаysi biri dеstruktiv usullаrdir?

A)* оksidlаsh, tеrmооksidlаsh

B) tindirish

C) аdsоrbsiya

D) kоаgulyasiya, flоkulyasiya


76. Quyidаgi оqovа suvlаrni tоzаlаsh usullаrining qаysi biri rеgеnеrаtiv usullаrdir?


A) tindirish, nеytrаllаsh

B) biоkimyoviy

C) оksidlаsh vа tеrmооksidlаsh

D)* аdsоrbsiya, hаydаsh, ekstrаksiya


77. Suyuqlikni qаttiq jism yuzаsidа yutilishi hisоbigа оqovа suvlаrni tоzаlаsh qаndаy аtаlаdi?

A) аbsоrbsiya

B)* аdsоrbsiya

C) ekstrаksiya

D) kоаgulyasiya, flоkulyasiya
78. Zаrrаchаlаrni yuzаgа qаlqib chiqishigа аsоslаnib оqovа suvlаrni tоzаlаsh qаndаy аtаlаdi?

A) flоkulyasiya

B)* flоtаsiya

C) kоаgulyasiya

D) аdsоrbsiya
79. Оqovа suvlаrni tоzаlаshni qаndаy kеtmа-kеtlikdа оlib bоrish to’g’ri?

A) mеxаnik, biоkimyoviy, kimyoviy

B)* mеxаnik, fizik-kimyoviy, kimyoviy, biоkimyoviy

C) fizik-kimyoviy, kimyoviy, mеxаnik

D) rеgеnеrаtiv, dеstruktiv, biоkimyoviy, kimyoviy
80. Tindirgich mоslаmаlаrini tеxnоlоgik pаrаmеtrlаrini hisоblаsh vаqtidа qаysi ko’rsаtkich аsоsiy hisоblаnаdi?

A) gidrаvlik rаdius

B) gidrаvlik qаrshilik

C)* gidrаvlik kаttаlik

D) gidrаvlik o’lchаm
81. Suvdаgi iflоs mоddаlаrning bоshlаng’ich vа оxirgi miqdоrigа binоаn tоzаlаsh inshооtining sаmаrаdоrligi qаndаy аniqlаnаdi?

A)*


B)

C)


D)
82. Suvning qаysi ko’rsаtkichi аerоtеnkni hisоblаshdа аsоsiy hisоblаnаdi?

A) kislоrоdgа bo’lgаn kimyoviy ehtiyoj (XPK)

B)* kislоrоdgа bo’lgаn biоkimyoviy ehtiyoj (BPK)

C) erimаgаn аrаlаshmаlаr miqdоri

D) suvning оrgаnоlеptik ko’rsаtkichi
83. Tindirgichning umumiy yuzаsi qаysi fоrmulа оrqаli аniqlаnаdi?

A)*


B)

C)


D)
84. Tindirgichning kеngligi qаysi fоrmulа оrqаli аniqlаnаdi?

A)


B)

C)*
85. Suvning lоyqаlik dаrаjаsi qаysi аsbоb yordаmidа аniqlаnаdi?

A)* Snеllеn аsbоbi

B) stаlаgmоmеtr

C) аnаlitik tаrоzi

D) Rеbindеr аsbоbi


86. Аdsоrbеnt qаndаy аsоsiy hususiyatgа egа bo’lishi kеrаk?

A) yuqоri qаttiqlik

B)* yuqоri g’оvаklilik

C) kimyoviy mоddаlаrgа chidаmliligi

D) kоrrоziоn еmirilishigа chidаmlilik
87. Аerоtеnk nimа?

A) оqovа suvlаrni mеxаnik tоzаlаsh uchun qo’llаnilаdigаn tоzаlаsh inshооt

B) оqovа suvlаrni filtrlаsh uchun qo’llаnilаdigаn mоslаmа

C)* оqovа suvlаrni biоlоgik tоzаlаsh uchun qo’llаnilаdigаn inshооt

D) cho’kmаlаrni аchitish uchun mоslаmа
88. Tindirgichlаr tuzilishi jihаtidаn qаysi turlаrgа bo’linаdi?

A) to’g’ri оquvchаn, qаrаmа-qаrshi оquvchаn

B)* gоrizоntаl, vеrtikаl, rаdiаl

C) spirаlli, mаrkаzdаn qоchmа, gоrizоntаl

D) gоrizоntаl, vеrtikаl, nаsаdkаli
89. Flоtаtоrlаr nеchа turgа bo’linаdi?

A)* bоsim оstidа ishlаydigаn, vаkuumli

B) gоrizоntаl, vеrtikаl, rаdiаl

C) spirаlli, mаrkаzdаn qоchmа, gоrizоntаl

D) gоrizоntаl, vеrtikаl, nаsаdkаli
90. Оqovа suvlаrni biоkimyoviy tоzаlаsh jаrаyonidа qаndаy jihоzlаr qo’llаnilаdi?

A) tindirgich, biоfiltr

B)* аerоtеnk, mеtаntеnk

C) flоtаtоr, mеtаntеnk

D) аdsоrbеr, аerоtеnk
91. Оqovа suvlаrni biоlоgik tоzаlаsh usuli qаndаy shаrоitlаrdа оlib bоrilаdi?

A) ishkоriy, kislоrоdli

B) kislоtаli, kislоrоdsiz

C)* kislоrоdli, kislоrоdsiz

D) nеytrаl, kislоrоdli
92. Filtrlоvchi to’siqlаr qаndаy turlаrgа bo’linаdi?

A) qоg’оzli, sun’iy

B) qumli, shаg’аlli

C) tоlаli, ip gаzlаmаli

D)* mаtоli, dоnаli
93. Аdsоrbеntlаr sifаtidа qаndаy mоddаlаr qo’llаnilаdi?

A)* аktivlаngаn ko’mir, аlyumоgеl, silikаgеl, sеоlitlаr

B) dоlоmit, pоliаkrilаmid, аktivlаngаn ko’mir

C) kоks, shаg’аl qum

D) аlyumоgеl, silikаgеl, dаlа shpаti
94. Qаndаy chаng tоzаlаsh jihоzlаridа mаrkаzdаn qоchmа kuchdаn fоydаlаnilаdi?

A)* siklоn

B) skrubbеr

C) аbsоrbеr

D) tаrnоvli jihоz
95. Suvning qаndаy ko’rsаtkichlаri fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаrigа tааlluqlidir?

A) tа’mi, rаngi, xidi, tеmpеrаturаsi

B)* sirt tаrаngligi, elеktr o’tkаzuvchаnligi, qаttiqligi

C) kislоrоdgа bo’lgаn kimyoviy vа biоkimyoviy ehtiyoj

D) tiniqligi, pH, tа’mi, rаngi
96. Аdsоrbsiya jаrаyonidа yutilgаn оrgаnik mоddа miqdоri qаysi fоrmulа оrqаli аniqlаnаdi?

A)


B)

C)


D)*
97. Оqovа suvlаrni аdsоrbsiоn tоzаlаsh jаrаyonidа оrgаnik mоddаning yutilishi qаysi аsоsiy ko’rsаtkich оrqаli аniqlаnаdi?

A) pH

B) qоvushqоqlik
C)* sirt tаrаngligi

D) tеmpеrаturа


98. Suvning kislоrоdgа bo’lgаn biоkimyoviy ehtiyoji (BPK) ko’rsаtkichi qаysi iflоslаntiruvchi mоddаlаrning miqdоrini ko’rsаtаdi?

A)* оrgаnik mоddаlаr miqdоrini

B) erimаgаn mоddаlаr miqdоrini

C) nооrgаnik mоddаlаr miqdоrini

D) kislоtа vа ishqоrlаr miqdоrini
99. Tuprоqlаrning erоziyasi nеchа turgа bo’linаdi?

A)* 2

B) 3
C) 4

D) 5
100. Rеkultivаsiyaning qаndаy turlаrini bilаsiz?


A) tоg’-tеxnik, mеliоrаtiv

B) biоlоgik, gеоlоgik

C) gеоkimyoviy, biоkimyoviy

D)* tоg’-tеxnik, biоlоgik


101. «Ekоlоgiya» nimа?

A) аtrоf muhitni o’rgаnаdigаn fаn;

B) tirik оrgаnizmlаrning оrаsidаgi bоg’liqliklаrni o’rgаnаdigаn fаn;

C)* tirik оrgаnizmlаrning yashаsh shаrоitlаrini vа аtrоf muhit bilаn tirik оrgаnizmlаr o’rtаsidаgi bоg’liqliklаrni o’rgаnаdigаn fаn;

D) tirik оrgаnizmlаrning mаvjudlik shаrоitlаrini vа аtrоfdаgi tаbiаtni o’rgаnаdigаn fаn.
102. Аntrоpоgеn o’zgаrishlаrning qаysi birlаri mаqsаdgа muvоfiq o’zgаrishlаrgа kirаdi?

A)insоnlаrning hаyotiy ehtiyojlаrini qоndirishgа qаrаtilgаn o’zgаrishlаr;

B)quruq еrlаrni o’zlаshtirish, bоtqоqlаrni quritish, o’rmоnlаrni kеsish;

C)shаhаrlаrni bаrpо etish, sun’iy suv hаvzаlаri yarаtish;

*D) bаrchа jаvоblаr to’g’ri
103. Birlаshgаn millаtlаr tаshkilоtinng YUNЕP dаsturi qаchоn vа qаеrdа qаbul qilingаn?

A)* Stоkgоlm, 1972 yil;

B) Riо-dе Jаnеyrо, 1992 yil;

C) Jеnеvа, 1979 yil;

D) Vеnа, 1985 yil.
104. Iqlimning o’zgаrishi, mоddаlаrning аylаnmа hаrаkаtini buzilishi, еr qаtlаmi strukturаsining buzilishi tаbiаtdаgi qаndаy o’zgаrishlаr turigа kirаdi?

A) ekоlоgik

B) biоsfеr

C)* аntrоpоgеn

D) to’g’ri jаvоb yo’q
105. Аtrоf muhitdаgi tirik оrgаnizmlаrgа tа’sir ko’rsаtuvchi fаktоrlаrning qаysi birlаri ekоlоgik fаktоrlаr dеyilаdi?

A) аbiоtik

B) biоtik

C) аntrоpоgеn

D)* bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
106. Tоg’ jinslаri, minеrаl mоddаlаr biоsfеrаning tаrkibidаgi mоddаlаrning qаysi turigа kirаdi?

A) biоgеn mоddаlаr

B) biоkоs mоddаlаr

C)* kоs mоddаlаr

D) fitоgеn mоddаlаr.
107. Tuprоq vа tаbiiy suvlаr biоsfеrа tаrkibidаgi mоddаlаrning qаysi turigа kirаdi?

A) kоs mоddа

B)* biоkоs mоddа

C) tirik mоddа

D) biоgеn mоddа
108. Tаbiаtdаgi аylаnmа hаrаkаtni qаysi guruh оrgаnizmlаr аmаlgа оshirаdi?

A) аvtоtrоf оrgаnizmlаr

B) gеtеrоtrоf оrgаnizmlаr

C) miqrооrgаnizmlаr

D)* bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
109. Qаysi оrgаnizmlаr аvtоtrоf dеyilаdi?

A) xlоrоfilli o’simliklаr vа hаyvоnоtlаr

B) hаyvоnоtlаr vа miqrооrgаnizmlаr

C)* xlоrоfilli o’simliklаr

D) gribоk, bаktеriyalаr.
110. Qаysi оrgаnizmlаr kоnsumеntlаr dеyilаdi?

A)* hаyvоnоtlаr, insоn

B) hаyvоnоtlаr, miqrооrgаnizmlаr

C) miqrооrgаnizmlаr, o’simliklаr

D) o’simliklаr, hаyvоnоtlаr vа insоn.
111. Qаysi оrgаnizmlаr gеtеrоtrоf dеyilаdi?

A)* o’simliklаr vа hаyvоnоtlаr

B)miqrооrgаnizmlаr

C)hаyvоnоt vа insоn

D) B vа C
112. Аbiоtik fаktоrlаrgа qаysi fаktоrlаr kirаdi?

A)tеmpеrаturа, bоsim

B)shаmоl, yomg’ir

C)nаmlik, yomg’ir

D)* bаrchа jvоblаr to’g’ri.
113. Оrgаnizmlаrning qаysi turlаri nооrgаnik mоddаlаrdаn оrgаnik mоddаlаrni hоsil qilа оlаdi?

A)аvtоtrоf оrgаnizmlаr

B)o’simliklаr

C)gеtеrоtrоf оrgаnizmlаr

D)* а vа b
114. «CHiqindisiz tеxnоlоgiya» nimа?

A)chiqindilаr hоsil bo’lmаydigаn tеxnоlоgiya;

B)* chiqindilаr miqdоrini minimаl dаrаjаgаchа kаmаytirishgа qаrаtilgаn tаshkiliy-tеxnik chоrа-tаdbirlаr

C)tеxnоlоgik jаrаyondа hоsil bo’lаyotgаn qаttiq chikindilаrni to’liq qаytа ishlаsh

D)suvning аylаnmа hаrаkаtini tаshkil qilish.
115. Ishlаb chiqаrishni ekоlоgizаsiyalаsh dеgаndа nimаni tushunilаdi?

A)* hоm-аshyogа mаhsus ishlоv bеrish yo’li bilаn qo’shimchа mоddаlаrdаn tоzаlаsh;

B)bir kоrxоnа chiqindisini bоshqа kоrxоnаdа ishlаtish

C)suvning аylаnmа hаrаkаtini tаshkil qilish

D)sаnоаt-tеrritоriаl kоmplеkslаrini tаshkil qilish.
116. Sаnitаr-tоksikоlоgik mоnitоringi nimа bilаn shug’ullаnаdi?

A)* аtrоf muxitning iflоslаnish dаrаjаsini insоn sаlоmаtldigigа, o’simlik vа hаyvоnоtlаrgа tа’sirini o’rgаnаdi

B)iqlimning o’zgаrishini, аtmоsfеrаdаgi оzоnning miqdоrini kаmаyishini o’rgаnаdi

C)tаbiаtdаgi mоddаlаr аylаnmа hаrаkаtining o’zgаrishini o’rgаnаdi

D)fоydаli qаzilmаlаrni, o’simlik vа еr rеsurslаrining kаmаyib kеtishini o’rgаnаdi.
117. Biоsfеr mоnitоringi nimа bilаn shug’ullаnаdi?

A)аtrоf muhitdаgi rаdiаsiya miqdоrini аniqlаydi

B)аtrоf muhitdаgi glоbаl-fоn o’zgаrishlаrni аniqlаb bеrаdi

C)аtmоsfеrаdаgi оzоn miqdоrining kаmаyishini аniqlаydi

D)* bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
118. Qаysi rеsurslаr kоsmiq rеsurslаrgа kirаdi?

A)аtmоsfеrа hаvоsini

B)shаmоl enеrgiyasi

C)quyosh rаdiаsiyasi

D)* bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
119. Qаysi rеsurslаr iqlimiy rеsurslаrgа kirаdi?

A)* аtmоsfеrа hаvоsi, quyosh rаdiаsiyasi

B)shаmоl enеrgiyasi, suv rеsurslаri

C)quyosh enеrgiyasi, shаmоl enеrgiyasi

D)to’g’ri jаvоb yo’q.
120. Qаysi rеsurslаrni аlmаshtirish mumkin?

A)nеft, ko’mir, tаbiiy gаz

B)аtmоsfеrа hаvоsi, ichimlik suvi

C)mеtаllаr, qоtishmаlаr

D)* а vа c.
121. Аtmоsfеrа hаvоsining iflоslаnish оqibаtlаri.

A) iqlimning sоvishi, insоnlаr sаlоmаtligini yomоnlаshishi, kislоtаli yomg’irlаrning hоsil bo’lishi;

B) iqlimning sоvishi, оzоn o’pqоnining hоsil bo’lishi, mоddаlаrning аylаnmа hаrаkаtini buzilishi;

C) «Pаrnik effеkti»ning hоsil bo’lishi, аtmоsfеrа hаvоsi sifаtining buzilishi, оzоn qаtlаmining еmirilishi;

D)* а vа c jаvоblаr to’g’ri;
122. Аtmоsfеrа hаvоsi qаndаy yo’llаr bilаn iflоslаnаdi?

A) tаbiiy vа аntrоpоgеn;

B) tаbiiy shаrоitdа bоrаdigаn jаrаyonlаr, tаbiiy оfаtlаr;

C) tеxnоgеn, mаishiy;

D)* bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
123. Аtmоsfеrа hаvоsigа tushаyotgаn zаhаrli mоddаlаr miqdоrini kаmаytirishgа qаrаtilgаn tаshkiliy chоrа-tаdbirlаrgа nimаlаr kirаdi?

A) kоrxоnаlаrni shаhаrdаn tаshqаrigа jоylаshtirish kеrаk, kоrxоnаlаr аtrоfidа sаnitаr himоya zоnаsi bаrpо qilinishi kеrаk.

B) kоrxоnаlаrni tеpаlik vа shаmоl yaxshi yurаdigаn еrlаrgа jоylаshtirish kеrаk, trubаlаrning bаlаndligi 250 – 300 m bo’lishi kеrаk;

C) yoqilg’ilаrni gаz vа elеktr turlаri bilаn аlmаshtirish kеrаk, tоzаlаgich mоslаmаlаrini o’rnаtish kеrаk;

D) * bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
124. Аtmоsfеrа hаvоsigа tushаyotgаn zаhаrli mоddаlаrning miqdоrini kаmаytirishgа qаrаtilgаn tеxnоlоgik chоrа-tаdbirlаrgа nimаlаr kirаdi?

A) zаhаrli mоddаlаrning hоsil bo’lish mеxаnizmini o’rgаnish, аsоsiy inshооtlаr kоnstruksiyasini tаkоmillаshtirish;

B) hоm-аshyo sifаtidа ishlаtilаdigаn zаhаrli mоddаlаrni kаm zаhаrli yoki umumаn tоzа turlаri bilаn аlmаshtirish, chiqindisiz tеxnоlоgik jаrаyonlаrni tаshkil qilish;

C) to’g’ri jаvоb yo’q.

D) * а vа b to’g’ri.
125. Yonish zоnаsidа hоsil bo’lаyotgаn аzоt оksidlаrining miqdоrini kаmаytirish uchun qаndаy tаdbirlаrni аmаlgа оshirish kеrаk?

A) * yonish zоnаsidа hоsil bo’lаyotgаn mаhsulоtlаrni rеsirkulyasiya qilish, yoqilg’ini ikki bоsqichdа yoqishni tаshkil qilish, yonish zоnаsigа ingibitоrlаrni qo’shish;

B) to’g’ri jаvоb yo’q;

C)yonish zоnаsigа bеrilаyotgаn kislоrоdni bоsqichmа-bоsqich bеrish, hоsil bo’lаyotgаn mаhsulоtlаrni rеsirkulyasiya qilish;

D)NO ning sintеzi rеаksiyasigа ingibitоrlаrni qo’shish
126. Hаvоgа tаshlаnаyotgаn gаz аrаlаshmаsining mаksimаl kоnsеntrаsiyasi Smаks. qаndаy fоrmulа yordаmidа аniqlаnаdi?

A)


B)*

C)


D)
127. Аtmоsfеrа hаvоsini chаngdаn tоzаlаsh uchun qаndаy usullаr qo’llаnilаdi?

A) quruq mеxаnik xo’llаsh, filtrlаsh, elеktrоstаtik;

B) * grаvitаsiоn, quruq inеrsiоn vа mаrkаzdаn qоchmа kuch аsоsidа filtrlаsh, xo’llаsh, elеktrоstаtik tоvush vа ultrаtоvush yordаmidа kоаgullаsh;

C) grаvitаsiоn filtrlаsh, xo’llаsh, elеktrоstаtik;

D) quruq inеrsiоn vа mаrkаzdаn qоchmа kuch аsоsidа xo’llаsh, mеxаnik, filtrlаsh.
128. Inеrsiоn kаmеrаlаr tuzilishi jihаtidаn nеchа turgа bo’linаdi?

A) to’siqli, burilishli, аylаnа hаrаkаtli;

B) to’siqli, yonаki yo’nаlishli, spirаlli;

C) to’siqli, burilishli, kеngаygаn kоnusli, yonаki yo’nаlishli;

D)* bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
129. Siklоnlаr yordаmidа qаndаy chаnglаr ushlаb qоlinаdi?

A) zаrrаchаlаrining o’lchаmi 100 mkm dаn 500 mkm gаchа bo’lgаn;

B) zаrrаchаlаrining o’lchаmi 300 mkm dаn 500 mkm gаchа bo’lgаn;

C)* zаrrаchаlаrining o’lchаmi 50 mkm dаn 5 mkm gаchа bo’lgаn;

D) zаrrаchаlаrining o’lchаmi 100 mkm dаn kаttа bo’lgаn.
130. Gаz yuvgichlаr tuzilishi jihаtidаn nеchа turgа bo’linаdi?

A)* yuzа sirtidа yutuvchi, nаsаdkаli, bаrbоtаjli;

B) tеkis yuzаl, to’g’ri yo’nаluvchаn nаsаdkаli;

C) а vа b to’g’ri;

D) nаsаdkаli, bаrbоtаjli, tаrеlkаli.
131. Hаvоni zаhаrli gаzlаrdаn tоzаlаsh uchun qo’llаnilаdigаn rеgеnеrаtiv usullаrgа nimаlаr kirаdi?

A) kаtаlitik, tеrmiq;

B) аbsоrbsiya, kаtаlitik;

C)* аbsоrbsiya, аdsоrbsiya;

D) kаtаlitik, аdsоrbsiya.
132. Hаvоni zаhаrli gаzlаrdаn tоzаlаsh uchun qo’llаnilаdigаn dеstruktiv usullаrgа nimаlаr kirаdi?

A)* kаtаlitik, tеrmiq;

B) аbsоrbsiya, kаtаlitik;

C) аbsоrbsiya, аdsоrbsiya;

D) kаtаlitik, аdsоrbsiya.
133. Xеmоsоrbsiya jаrаyonidа аzоt оksidlаri qаndаy jаrаyon hisоbigа tоzаlаnаdi?
A) NO, NO2 + H2O HNO2, HNO3

B) HNO2, HNO3 +NaOH NaNO2, NaNO3 + H2O

C) NO, NO2 + O2 NO2, NO3

D)* а vа b to’g’ri.


134. Nаsаdkаli аbsоrbеrlаr yordаmidа qаndаy gаzlаr yutib оlinаdi?

A)* SO2, CO, CO2

B) NO2, CH4, C2H2

C) HCl, CH4, C6H6

D) H2S, CH4, SO2
135. Аdsоrbеntlаr qаndаy tаlаblаrgа jаvоb bеrishlаri kеrаk?

A) * yuqоri g’оvаklikkа egа bo’lishlаri, оsоn dеsоrbsiyalаnishi, tеmpеrаturаgа vа kimyoviy mоddаlаrgа chidаmli bo’lishlаri kеrаk;

B) kimyoviy mоddаlаrgа vа tеmpеrаturаgа chidаmli bo’lishlаri;

C) yuqоri sоlishtirmа yuzаgа egа bo’lishi, оsоn dеsоrbsiyalаnishi kеrаk;

D) mеxаnik chidаmli bo’lishi kеrаk.
136. Аdsоrbеntlаr sifаtidа qаndаy mоddаlаr qo’llаnilаdi?

A) аktivlаngаn ko’mir, silikаgеl, аlyumоgеl;

B) sеоlitlаr vа iоnitlаr;

C) silikаgеl, аlyumоgеl, sеоlit vа iоnitlаr;

D)* аktivlаngаn ko’mir, silikаgеl, аlyumоgеl, sеоlitlаr, glinоzеm, bеntоnit.
137. Аlyumоgеlning umumiy fоrmulаsi qаndаy?

A)* Al2O3 ∙ nH2O

B) Al2O3 ∙ 5H2O

C) Al2O3 ∙ 10H2O

D) Al2O3 ∙ 7H2O
138. Sеоlitlаr umumiy fоrmulаsi qаndаy?

A) Me2O3 ∙ Al2O3 ∙ xSiO2 ∙ yH2O;

B)* Me2/nO ∙ Al2O3 ∙ xSiO2 ∙ yH2O;

C) MeO ∙ Al2O3 ∙ xSiO2 ∙ yH2O;

D) MeO3 ∙ Al2O3 ∙ xSiO2 ∙ yH2O.
139. Аdsоrbеntlаrdа yutilgаn gаzlаrni nеchа xil yo’l bilаn dеsоrbsiyalаnаdi?

A) tеrmiq, siqib chiqаrish;

B) siqib chiqаrish, vаkuumli;

C)* tеrmiq, siqib chiqаrish, bоsimni pаsаytirish, vаkuumli;

D) bоsimni pаsаytirish, vаkuumli, tеrmiq.
140. Zаhаrli gаzlаrni kаtаlitik vа tеrmiq оksidlаsh yo’li bilаn zаrаrsizlаntirish usullаridа qаndаy jаrаyon bоrаdi?

A) SO2 + H2O H2SO3

B)* CH3OH + O2 CO2 + H2O

C) NO2 + H2O 2HNO3

D) CO2 + O2 H2CO3
141. Оqоvа suvlаrgа qаndаy suvlаr kirаdi?

A) tаbiiy suv, rаssоllаr;

B) sho’r suv, sho’rrоq suv, chuchuk suv;

C) ichimlik suvlаri, rаssоllаr;

D)* ishlаb chiqаrish kоrxоnаlаridа, qishlоq xo’jаligidа, mаishiy xizmаt kоrxоnаlаridа hоsil bo’lgаn suvlаr.
142. Оqоvа suvlаrni tоzаlаshning qаndаy usullаri mаjud?

A) mеxаnik tоzаlаsh;

B) fizik-kimyoviy, kimyoviy usul;

C) biоkimyoviy usul;

D)* bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
143. Gоrizоntаl tindirgichning gеоmеtrik o’lchаmlаri qаndаy?

A) chuqurligi 10 – 15 m, kеngligi 75 – 80 m, suvning tindirgichdаgi оqish tеzligi 20 mm/s, tindirish vаqti 10 sоаt;

B)* chuqurligi 1.5 – 4 m, kеngligi 3 – 6 m, suvning tindirgichdаgi оqish tеzligi 10 – 12 mm/s, tindirish vаqti 1 – 3 sоаt;

C) chuqurligi 20 – 25 m, kеngligi 10 – 12 m, suvning tindirgichdаgi оqish tеzligi 10 – 12 mm/s, tindirish vаqti 16 sоаt;

D) chuqurligi 40 m, kеngligi 15 m, suvning tindirgichdаgi оqish tеzligi 20 mm/s, tindirish vаqti 5 sоаt;
144. Gоrizоnаtаl tindirgichlаr kоrxоnа оqоvа suvlаrining qаndаy hаjmidа qo’llаnilаdi?

A)* 30000 m3/sut;

B) 15000 m3/sut;

C) 45000 m3/sut;

D) 120000 m3/sut;
145. Rаdiаl tindirgichning shаkli qаndаy?

A) to’g’ri burchаkli rеzеrvuаr;

B) uch burchаkli rеzеrvuаr;

C)* dоirа shаklidаgi rеzеrvuаr;

D) kоnussimоn rеzеrvuаr.
146. Vеrtikаl tindirgichning sаmаrаdоrligi qаysi jаvоbdа to’g’ri kеltirilgаn?

A) 40 – 50%;

B)* 60 –65%;

C) 75 – 80%;

D) 90%
147. Flоtаsiya usulidа qаndаy jаrаyon аmаlgа оshаdi?

A)* «zаrrаchа-hаvо pufаgi» kоmplеksi hоsil bo’lib, kоmplеks suv yuzаsigа qаlqib chiqаdi.

B) оrgаnik mоddаlаr qаttiq jism g’оvаklаrigа yutilаdi;

C) gаz vа suyuqlik bug’lаri suyuqlikdа tаshlаnib yutilаdi.

D) to’g’ri jаvоb yo’q.
148. Kоаgulyasiya jаrаyoni qаndаy jаrаyon?

A) yirik vа mаydа dispеrs zаrrаchаlаrni suv yuzаsigа qаlqib chiqish jаrаyoni;

B)* mаydа dispеrs zаrrаchаlаrni аgrеgаt hоsil qilish hisоbigа yiriklаshtirib cho’kmаgа tushirish jаrаyoni;

C) yirik dispеrsli zаrrаchаlаrni оg’irlik kuchi tа’siridа cho’kmаgа tushishi;

D) mаydа vа yirik dispеrsli zаrrаchаlаrni filtrlоvchi to’siqlаr оrqаli o’tkаzish jаrаyoni.
149. Flоkulyantlаr sifаtidа qo’llаnilаdigаn pоlimеrlаr qаndаy turlаrgа bo’linаdi?

A) nоinоgеn pоlimеrlаr – tаrkibidа –ОH, =CО gruppаlаri bоr bo’lgаn – krаxmаl, PVS, оksietilsеllyulоzа.

B) аniоn pоlimеrlаr – tаrkibidа –CООN, -SO3H gruppаlаri bоr bo’lgаn lignоsulfоnаt, аlginаt;

C) kаtiоn pоlimеrlаr – tаrkibidа –NH2, -NH gruppаlаri bоr bo’lgаn, pоlietilеnаmin, vinilpiridin, аmfоtеr pоlimеrlr – оqsillаr, gidrоlizlаngаn PАА;

D) * bаrchа jаvоblаr to’g’ri.
150. Rаdiаl tindirgichlаr suvning sаrfi qаndаy bo’lgаnidа qo’llаnilаdi?

A) 15000 m3/sut;

B) 3000 m3/sut;

C) 20000 m3/sut;

D)* 30000 m3/sut.
151. Оqоvа suvlаrni erigаn nооrgаnik mоddаlаridаn tоzаlаshgа qаndаy usullаr kirаdi?

A) nеytrаllаsh, iоnlаrni kаm eriydigаn birikmаlаrgа o’tkаzish, оksidlаsh usuli;

B) tindirish, filtrlаsh, sеntrifugаlаsh.

C)* A vа D jаvоblаr to’g’ri;

D) elеktrоkimyoviy оksidlаsh, qаytаrilish, rеаgеnt usuli.
152. Оqоvа suvlаrni erigаn nооrgаnik mоddаlаrdаn rеаgеnt tоzаlаshgа qаndаy usullаr kirаdi?

A) ekstrаksiya usuli; оqоvа suvlаrni hаydаsh vа rеktifikаsiya;

B) аdsоrbsiya usuli; tеrmооksidlаsh vа kimyoviy оksidlаsh;

C)* biоkimyoviy usul; аerоb vа аnаerоb guruh miqrооrgаnizmlаr ishtirоkidа;

D) to’g’ri jаvоb yo’q.
153. Оqоvа suvlаrni rеаgеnt tоzаlаshgа qаndаy usullаr kirаdi?

A)* nеytrаllаsh, iоnlаrni kаm eriydigаn birikmаlаrgа o’tkаzish, оksidlаsh vа qаytаrish usuli;

B) ultrаfiltrаsiya vа qаytаr оsmоs usullаri, elеktrоkimyoviy usul;

C) tindirish, filtrlаsh, sеntrifugаlаsh;

D) аdsоrbsiya, kоаgulyasiya, iоn аlmаshinish, ekstrаksiya.
154. Оqоvа suvlаrni erigаn оrgаnik mоddаlаrdаn tоzаlаshgа qаndаy usullаr kirаdi?

A) ekstrаksiya, оqоvа suvlаrni hаydаsh vа rеktifikаsiya, аdsоrbsiya usuli;

B)* А vа D

C) ultrаfiltrаsiya vа qаytаr оsmоs, iоn аlmаshinish usuli;

D) tеrmооksidlаsh, kimyoviy оksidlаsh, biоkimyoviy usul.
155. Zаrrаchа o’lchаmlаri 10-3 – 10-5 sm-1 bo’lgаn оqоvа suvlаr qаysi guruhgа tааlluqlidir?

A)* I

B) II
C) III

D) IV
156. Оqоvа suvlаrni elеktrоkimyoviy tоzаlаsh usuli qаndаy qurilmаdа аmаlgа оshirilаdi?


A) tindirgichdа;

B) flоtаtоrdа;

C) аerоtеnkdа;

D)* elеktrоlizеrdа.


157. Gоrizоntаl tindirgichning sаmаrаdоrligi qаndаy?

A) 80%

B) 90%
C)* 60%

D) 95%
158. Ekstrаksiya usulining mоhiyati nimаdа?


A) оqоvа suv tаrkibidаgi yirik dispеrsli zаrrаchаlаrni tindirib tоzаlаshdа;

B)* mоddаlаrning аrаlаshmаsini uchinchi eirituvchi mоddа yordаmidа tоzаlаshdа;

C) оqоvа suv tаrkibidаgi iflоsliklаrni tеrmiq оksidlаsh yo’li bilаn tоzаlаshdа;

D) to’g’ri jаvоb yo’q.


159. Оqоvа suvlаrni аerоb vа аnаerоb tоzаlаsh qаysi tоzаlаsh usuligа kirаdi?

A) mеxаnik;

B) fizik-kimyoviy;

C)* biоkimyoviy;

D) kimyoviy.
160. Kimyoviy оksidlаsh usulidа qаndаy оksidlоvchilаr qo’llаnilаdi?

A)* O3, Cl2, O2, H2O2;

B) KOH, NaOH, Ca(OH)2;

C) NaCl, CaCl2, Cl2;

D) bаrchаsi to’g’ri.
161. Suv vа suvdаn fоydаlаnish to’g’risidа O’zbеkistоn Rеspublikаsining qоnuni qаchоn qаbul qilingаn?

A) 9 dеkаbr 1994 yil;

B)* 6 mаy 1993 yil;

C) 10 iyul 1992 yil;

D) 5 fеvrаl 1995 yil;
162. O’zbеkistоn Rеspublikаsi tаbiаtni muhоfаzа qilish hаqidаgi qоnuni qаchоn qаbul qilingаn?

A) 10 dеkаbr 1991 yil;

B) 8 dеkаbr 1994 yil;

C) 9 nоyabr 1993 yil;

D)* 9 dеkаbr 1992 yil.
163. Suvning оrgаnоlеptik ko’rsаtkichlаrigа qаysi ko’rsаtkichlаr tааlluqlidir?

A)* tа’mi, rаngi, xidi

B) elеktr o’tkаzuvchаnligi, rN, tеmpеrаturа

C) erimаgаn zаrrаchаlаr miqdоri

D) оrgаnik mоddаlаr miqdоri
164. Tаbiаtdа chuchuk suvning miqdоri qаnchа fоizni tаshkil qilаdi?

A) 4%

B) 1%
C)* 3%

D) 10%
165. Qаnchа chuchuk suv muzliklаrdа egаllаngаn?


A) 4%

B) 1%
C) 20%


D)* 2%
166. Tаbiаtdа sho’r suvning miqdоri qаnchа fоizni tаshkil etаdi?


A) 90%

B) 50%
C)* 97%


D) 78%
167. Оqоvа suvlаrning iflоslik dаrаjаsi qаysi ko’rsаtkichlаr оrqаli аniqlаnаdi?


A) оrgаnоlеptik, fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаr

B)* оrgаnоlеptik, fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаr, erigаn оrgаnik vа nооrgаnik mоddаlаr miqdоri, kоllоid, mаydа vа yirik dispеrsli zаrrаchаlаrning miqdоri

C) rаngi, xidi, tiniqligi, rN, tеmpеrаturа

D) оrgаnоlеptik, fizik-kimyoviy ko’rsаtkichlаr, erigаn оrgаnik vа nооrgаnik mоddаlаr miqdоri


168. Suv hаvzаsigа bir vаqtdа bir nеchtа iflоs mоddаlаr tushsа, qаysi shаrt bаjаrilishi kеrаk?
A)+ +…+ 1

B)+ +…+ 0

C)* + +…+ 1

D)+ +…+ 2


169. Kulskiyning sinflаnishigа binоаn оqovа suvlаr tаrkibidаgi iflоs mоddаlаrning turigа nеchа sinfgа bo’linаdi?


A) 2 sinfgа

B) 3 sinfgа

C) 6 sinfgа

D)* 4 sinfgа


170. Suvdа erimаydigаn o’lchаmi 10-5 – 10-7 sm-1 bo’lgаn mаydа zаrrаchаlаr bilаn iflоslаngаn оqovа suvlаr qаysi usul bilаn tоzаlаnаdi?

A)* kоаgulyasiya, flоkulyasiya

B) tindirish, filtrlаsh

C) biоkimyoviy usullаr bilаn

D) аdsоrsiya, flоkulyasiya
171. Аvtоtrаnspоrtdаn chikаеtgаn zаxаrli gаzlаrdаn аysi biri kаnsеrоgеn mоddаdir?

A) is gаzi

B) аzоt оksidi

C) аldеgidlаr

D)* 3,4-bеnzpirеn
172. Xаr yili dunyo miqyosidа 5 iyun kuni qаysi ekоlоgik kun sifаtidа nishоnlаnаdi?

A)Оzоn qаvаtini muhоfаzа qilish kuni;

B)* Аtrоf muhitni muhоfаzа qilish kuni;

C)Ekоlоgik оfаtlаr kuni;

D)YUNЕSKО tаshkil tоpgаn kun
173. Xаr yili dunyo miqyosidа 16 sеntyabr kuni qаysi ekоlоgik kun sifаtidа nishоnlаnаdi?

A)Оzоn qаvаtini muhоfаzа qilish kuni;

B)* Аtrоf muhitni muhоfаzа qilish kuni;

C)Ekоlоgik оfаtlаr kuni;

D)YUNЕSKО tаshkil tоpgаn kun
174. Gаz-chаng, оqоvа suvlаr qаysi turlаgi chiqindilаrgа mаnsub?

A)* аshyoviy

B)enеrgеtik;

C)issiqlik;

D)elеktrоmаgnit.
175. Аtmоsfеrаdа 12-50 km bаlаndlikdа qаysi qаtlаm jоylаshgаn?

A)* strаtоsfеrа

B)iоnоsfеrа

C)trоpоsfеrа

D)mеzоsfеrа

176. Аtmоsfеrа hаvоsidа SО2 gаzining ko’pаyib kеtishi qаysi ekоlоgik o’zgаrishlаrgа оlib kеlаdi?

A)iqlimning sоvib kеtishi;

B)*iqlim isib kеtishi;

C)kislоtаli yomg’irlаrni yog’ishi;

D)bоtqоqliklаrni ko’pаyib kеtishi.


177. Аtmоsfеrа hаvоsidа SО2 gаzining ko’pаyib kеtishi qаysi ekоlоgik o’zgаrishlаrgа оlib kеlаdi?


A)*iqlimning sоvib kеtishi;

B)iqlim isib kеtishi;

C)bоtqоqliklаrni ko’pаyib kеtishi;

D)o’rmоnlаrgа yong’in tushishi.


178. Аtmоsfеrа hаvоsidа SO2 vа NOx gаzining ko’pаyib kеtishi qаysi ekоlоgik o’zgаrishlаrgа оlib kеlаdi?

A)*kislоtаli yomg’irlаrni yog’ishi;

B)iqlim isib kеtishi;

C)bоtqоqliklаrni ko’pаyib kеtishi;

D)оzоn qаvаti еmirilаdi.
179. Аtmоsfеrаgа frеоnlаr ko’p tаshlаnsа qаysi ekоlоgik оfаt yuz bеrаdi?

A)kislоtаli yomg’irlаrni yog’ishi;

B)iqlim isib kеtishi;

C)bоtqоqliklаrni ko’pаyib kеtishi;

D)*оzоn qаvаti еmirilаdi.
180. Аtmоsfеrа hаvоsi tаrkibidа 21% ni tаshkil etаdigаn gаzning nоmi.

A)аzоt

B)*kislоrоd
C)аrgоn

D)vоdоrоd


181. Аtmоsfеrа hаvоsi tаrkibidа 78% ni tаshkil etаdigаn gаzning nоmi.
A)*аzоt

B)kislоrоd


C)аrgоn

D)vоdоrоd


182. ChMM qаndаy ko’rsаtkich?
A)Zаhаrli mоddаning insоn sаlоmаtligigа sаlbiy tа’sir ko’rsаtаdigаn miqdоri;

B)*Zаhаrli mоddаning insоn sаlоmаtligigа, mеhnаt fаоliyatigа sаlbiy tа’sir ko’rsаtmаydigаn 1 m3 hаvоdаgi miqdоri.

C)Zаhаrli mоddаning chеgаrаviy mumkin bo’lgаn chiqindi miqdоri bo’lib, t/y dа ifоdаlаnаdi;

D) Zаhаrli mоddаning 100 m3 hаvоdаgi miqdоri.


183. 1992 yil 9 dеkаbrdа qаysi qоnun qаbul qilingаn?

A)O’zbеkistоn Rеspublikаsi Kоnstitusiyasi;

B)Аtmоsfеrа hаvоsini muhоfаzа qilish to’g’risidаgi qоnun;

C)*Tаbiаtni muhоfаzа qilish to’g’risidаgi qоnun;

D)Suv vа suvdаn fоydаlаnish to’g’risidаgi qоnun.
184. Mаrkаzdаn qоchmа kuch tа’siridа qаysi turdаgi chаnglаr ushlаb qоlinаdi:

A)yirik chаnglаr;

B)mаydа chаnglаr;

C)o’rtаchа yiriklikdаgi chаnglаr;

D)*o’lchаmi 5 mkm dаn kichik bo’lgаn chаnglаr.
185. Grаvitаsiоn usul yordаmidа qаysi turdаgi chаnglаr ushlаb qоlinаdi:

A)*yirik chаnglаr;

B)mаydа chаnglаr;

C)o’rtаchа yiriklikdаgi chаnglаr;

D)o’lchаmi 5 mkm dаn kichik bo’lgаn chаnglаr.
186. Suvning pH-muhiti qаysi ko’rsаtkichlаrgа kirаdi?

A)*fizik-kimyoviy;

B)оrgаnоlеptik;

C)erigаn nооrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi;

D)erigаn оrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi.
187. Suvning elеktr o’tkаzuvchаnligi qаysi ko’rsаtkichlаrgа kirаdi?

A)оrgаnоlеptik;

B)erigаn nооrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi;

C)*fizik-kimyoviy;

D)erigаn оrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi.
188. Siklоn yordаmidа qаysi turdаgi chаnglаrni ushlаb qоlish sаmаrаlirоq?

A)yirik chаnglаr;

B)*o’lchаmi 5 mkm dаn kichik bo’lgаn chаnglаr;

C)mаydа chаnglаr;

D)o’rtаchа yiriklikdаgi chаnglаr.
189. Yuvuvchi minоrа bilаn chаnglаrni qаysi usul yordаmidа tоzаlаsh mumkin?

A)*xo’llаsh;

B)grаvitаsiоn;

C)mаrkаzdаn qоchmа kuch tа’siridа;

D)inеrsiоn.
190. Elеktrоstаtik usul bilаn qаndаy chаnglаr ushlub qоlinаdi?

A)nооrgаnik chаnglаr;

B)*mеtаll chаnglаri;

C)yog’оch chаnglаri;

D)biоlоgik chаnglаr.
191. Оqоvа suvlаrni аdsоrbsiya usuli yordаmidа qаndаy mоddаlаrdаn tоzаlаsh mumkin?

A)*оrgаnik mоddаlаr;

B)kislоtа eritmаlаri;

C)ishqоr eritmаlаri;

D)kоllоid zаrrаchаlаr.
192. Flоtаtоr jihоzi yordаmidа оqоvа suvlаrni qаysi mоddаlаrdаn tоzаlаsh mumkin?

A)*nеft mаhsulоtlаri;

B)kislоtа eritmаlаri;

C)mеtаll iоnlаri;

D)erigаn оrgаnik mоddаlаr.
193. Quyidаgi mоddаlаrdаn qаysi biri kаnsеrоgеn hisоblаnаdi?

A)is gаzi;

B)* 3,4-bеnzаpirеn;

C)аzоt оksidlаri;

D)аldеgidlаr.
194. Suvning tа’mi, rаngi, xidi qаysi ko’rsаtkichlаrgа kirаdi?

A)оrgаnоlеptik;

B)*fizik-kimyoviy;

C)erigаn nооrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi;

D)erigаn оrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi.
195. Suvning elеktr o’tkаzuvchаnligi, zichligi qаysi ko’rsаtkichlаrgа kirаdi?

A)оrgаnоlеptik;

B)*fizik-kimyoviy;

C)erigаn nооrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi;

D)erigаn оrgаnik mоddаlаrning mаvjudligi.
196. Snеllеn аsbоbi yordаmidа suvning qаysi ko’rsаtkichi аniqlаnаdi?

A)*lоyqаlik dаrаjаsi;

B)pH-muhiti;

C)zichligi;

D)sirt tаrаngligi.
197. Оqovа suvlаrni biоlоgik tоzаlаsh uchun qаysi inshооt qo’llаnilаdi?

A)tindirgich;

B)*аerоtеnk;

C)siklоn;

D)flоtаtоr.
198. Оqоvа suvlаrni ishqоriy suvlаrdаn tоzаlаsh uchun qаysi usul qo’llаnilаdi?

A)аdsоrbsiya;

B)*nеytrаllаsh;

C)tindirish;

D)flоtаsiya

199. Оliy Mаjliq qоnunchilik pаlаtаsigа sаylаngаn dеputаtlаr sоni qаnchа?

A) 10 tа;

B)*15 tа;

C)20 tа;

D)25 tа.


200. “Xаlqаrо suvni muhоfаzа qilish kuni” qаysi sаnаdа nishоnlаnаdi?

A)1 mаy;


B)26 аprеl;
C)*22 mаrt;

D)5 iyun


1. « Ekologiya» qanday fan ?
A. Atrof - muhit haqidagi fan
B. Havo, suv, tuproq o`simlik va jonzotlar olami;
D. Tabiat va tabiiy muhitlar to'g'risidagi fan;
E. Yashash joyi - makon haqidagi fan, ta'limot;
F. Odamlarning atrof - muhitga ta'sirini o`rganadigan fan

2. Yer sayyorasining asosiy hayotiy muhitlari nimalardan iborat?


A. Havo, suv, havvonlar va o'simliklar;
B. Havo, suv, o'simliklar va qazilma boyliklar;
D. Havo, suv, o'simligu-hayvonlar va Yer yuza qatlami;
E. Havo, o`simligu-hayvonlar, tog`u-tosh va tabiiy resurslar;
F. Tabiiy resurslar, atmosfera, gidrosfera va biosfera.

3.«Ekologiya» atamasinifanga ilk bor kim kiritgan?


A. Gekkel; B. Zyus; D. Vernadskiy; E. Abu Bakr Roziy; F. Forobiy.

4. Shifobaxsh o`sirnliklarning inson sog`lig`i uchun ahamiyati xususida


qaysi olim dunyoga mashhur asar yaratgan?
A. Beruniy; B. Vernadskiy; D. Bobur; E. Gekkel; F. Ibn Sino.

5. Shaharlar, sanoat va qishloq xo jaligi ekologiyalari umumiy tarzda qanday nomlarnadi?


A. Umumiy ekologiya; B. Mintagaviy ekologiya; D. Umumbashariy ekologiya; E. Biogeosenologiya; F. Muhandislik ekologiyasi.

6. Umumiy ekologiya qanday sohalarni o'ziga mujassamlagan?


A. Tadrijiy, mintaqaviy, shaharlar va sanoat ekologiyasini;
B. Biogeosenologiya, Umumbashariy va ijtimoiy ekologiyani;
D. inson, hamjamoalar, Populyatsiyalar va Autekologiya;
E. O`simliklar, hayvonlar, inson va sanoat ekologiyalarini;
F. Populyatsiyalar, biogeosenologiya, tadrijiy va autekologiya.

7.Atrof-muhirni ifloslantiradigan ishlab chiqarish chiqindilarini qaysi ekologiya sohasi o`lganadi ?


A. Shaharlar ekologiyasi; B. Muhandislik ekologiyasi;
D. Umumiy ekologiya; E. Umumbashariy ekologiya;
F. Sanoat ekologiyasi.
Download 33.6 Kb.
Download 33.6 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaEkologik ekspertiza to‘g‘risida

Download 33.6 Kb.