Elektr yuritmaning zalvorli va inersiya momentlarini aniqlash. Nazariy ma’lumotlar
Download 100.06 Kb.
bet3/3
Sana18.03.2023
Hajmi100.06 Kb.
#45932
1   2   3
Bog'liq
Elektr yuritmaning zalvorli va inersiya momentlarini aniqlash.
1REJA
Erkin to‘xtash tajribasi.
1. Salt ishlash tajribasidagi ma’lumotlar olingandan so‘ng, motor tarmoqdan uzilib, erkin to‘xtash tajribasi bajariladi. Buning uchun tarmoqdan uzish paytida sekundomer ishga tushirilib, aylanish tezligi (n)ning vaqt (t) bo‘yicha o‘zgarish tezligi qiymatlari olinadi. Olingan natijalar asosida erkin to‘xtash egrilik grafigi, ya’ni n=f(t) quriladi.
2 – jadval.

t,c

n,(ayl/min)

2. Olingan erkin to‘xtash egrilik grafigining boshlang‘ich nuqtasidan urinma o‘tkazilib, vaqt chizig‘i bilan kesishgan nuqtasi aniqlanadi, ya’ni vaqt doimiysi (t0 ) topiladi.
3. Topilgan Rayl.0 va t0 qiymatlari asosida (8) va (9) ifodalar bilan agregatning maxovik va inersiya momentlari topiladi va inersiya momentlari topiladi va 3- jadval to‘ldiriladi.
3 – jadval.

Rayl.0 , Vt

n,(ayl/min)

t0,c

Jum, kg.m2

GD2 N.m2

Elektr yuritmaning to‘g‘ri tanlangan motori butu nish davomida u yo‘l qo‘yilganidan ortiq qizimay ishlashi lozim. Elektr yuritmaning ish rejimlari uning yuklama iagrammalaridan aniqlanadi. Bunday diagrammalar moment, quvvat va tokning vaqtga bog‘liqligi egri chiziqlari: M=f(t), P=f(t) va 0I=f(t) dan iborat.
YUklama diagrammalari o‘lchash asboblaridan olingan va hisoblangan ma’lumotlar asosida quriladi.
Motorning quvvatini qizish shartlariga qarab aniqlash uchun o‘rtacha isroflar usuli yoki ekvivalent qiymatlar usulidan foydalaniladi. O‘rtacha isroflar usuli murakkabroq bo‘lgani uchun, amaliyotda ko‘pincha ekvivalent tok (quvvat, moment) usulidan foydalaniladi. Bu usul uzlukli o‘zgaruvchan yuklamani, shu yuklama vujudga keltiradigan isroflarga teng isroflar hosil qiluvchi ekvivalent yuklamaga almashtirishga asoslangan.Bu ekvivalent kattaliklar yuklama diagrammasi asosida hisoblanadi. Ekvivalent qiymatlari bir sikldagi yuklamalarning o‘rtacha kvadratik qiymatini hisoblash bilan olinadi, ya’ni:
a) Ekvivalent tok qiymati:
(16)
b) Ekvivalent momentning qiymati:


(17)
v) Ekvivalent quvvatining qiymati:
; (18)
Bunda P1, P2, P3 va P4 - taxminan tanlangan motorning turli yuklamalar bilan ishlashdagi kuvvati. Xisoblangan ekvivalent tok tanlangan motorning nominal tokidan kichik yoki teng bulishi kerak:
Pekv
nom; (19)
bu erda I1, I2, ...In ; (M1, M2, …Mn; R1, R2,..Rn) – elektr motorning t1, t2,...tn – vaqtlarga muvofiq keluvchi toklarning (moment, quvvat) qiymati .

1 – rasm. O‘zgaruvchan yuklamali elektr yuritma yuklama diagrammasi.

YUqoridagi ifodalar to‘rtburchak ko‘rinishli yuklama diagrammalari uchun mo‘ljallangan. Odatda ishlab chi qarish mashinalari hosil qiladigan yuklama diagrammalari silliq o‘zgaruvchan (-rasmda punktar chiziqda ko‘rsatilgan). Bu diagrammalarni to‘rtburchak ko‘rinishdagi diagrammalarga almashtirib ( ) ifodalarni qo‘llash mumkin. Motorning nominal quvvati quyidagi shartlar asosida tanlanadi:


Rnom ≥Rek, yoki Mnom ≥Me yoki Inom ≥I, (20)
bu erda Rnom (Mnom, Inom) – tanlangan motorning quvvati (momenti, toki.)
Bundan tashqari tanlangan motor yuklama diagrammasidagi eng katta qiymati o‘ta yuklanish qobiliyati bilan tekshiriladi, ya’ni
Mmax< λ∙Mnom (21)
bu erda - λ- o‘ta yuklanish koeffitsienti.
YUklama diagrammalarini ko‘rish bo‘yicha ma’lumotlar olish, tajribasi uskunasi 2- rasmda ko‘rsatilgan.

2-jadval.

Reostat holati.
t, [min]
Ic [A]
R [Vt]
Bu tekshiriladigan asinxron motor AM va yuklama agregatidan iborat. Yuklama agregati o‘zgarmas tok agregati o‘zgarmas tok generatori G va yakor zanjiriga ulangan yuklama reostati YUR dan iborat. YUklama reostatining holatini o‘zgartirib zarur yuklama ta’minlanadi. Tajriba uskunasida yuklama tokini o‘lchash uchun stator zanjiriga ampermetr ulangan. YUklama diagrammasi o‘qituvchi tomonidan belgilangan dastur asosida olinadi. Bu dasturda yuklama reostati pog‘onalarining ketma-ketligi va har bir pog‘onada ishlash davomiyligi ko‘rsatilgan bo‘ladi.


YUklama diagrammasi jadval va grafik ko‘rinishda quriladi.

YUklama reostatining holati

3

1

2

4

0

Ish rejimining davomiyligi, min

2

3

4

2

2

Bunda motorning ish rejimi pog‘onalar orasida pauzasiz bo‘lib uzluksiz o‘zgaruvchan bo‘ladi.

Download 100.06 Kb.
1   2   3
Download 100.06 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektr yuritmaning zalvorli va inersiya momentlarini aniqlash. Nazariy ma’lumotlar

Download 100.06 Kb.