• B 33/25
 • Elektrické pole, intenzita el pole
  Download 58.92 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi58.92 Kb.

  Elektrické pole, intenzita el. pole

  1.

  (B9/1)

  Na skleněné tyči třené kůží vznikl kladný náboj 80 nC. Kolik elektronů přešlo z tyče na kůži? Jak se změní při tomto ději hmotnost skleněné tyče? Potřebuješ zjistit velikost element. náboje a hmotnost elektronu.

  2.

  (B10/2)

  Dvě malé kuličky, z nichž jedna má náboj 40 nC a druhá 80 nC jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 1 cm od sebe. Jak velkými silami na sebe navzájem působí? Jak velkými silami by na sebe působily ve stejné vzájemné vzdálenosti, kdybychom je umístili v petroleji jehož relativní permitivita je 2, 1?

  3.

  (B11/3)

  Jak je třeba změnit vzdálenost dvou kladných bodových nábojů Q1 a Q2, jestliže se náboj Q1 zvětší čtyřikrát a síla, kterou na sebe oba náboje navzájem působí, se při tom nezmění? Oba náboje jsou ve vakuu.

  4.

  (B15/8)

  Dva kladné bodové náboje o velikosti Q a 4Q jsou pevně umístěny ve dvou bodech vzdálených od sebe 6 cm. Určete, kde je třeba na přímce spojující oba body umístit třetí kladný bodový náboj Q0, aby na něj nepůsobila žádná síla?

  5.

  Dva stejné náboje Q1 = Q2 = 5.10-8C se odpuzují ve vzduchu silou 2,5.10exp(-4)N. Jaká je mezi nimi vzdálenost? - See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.JD9boQOO.dpuf

  6.

  http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/02%20Coulomb%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf

  Urči elektrickou sílu, kterou se odpuzují 2 elektrony vzdálené R=10exp( 9) m . Urči, kolikrát je elektrická síla větší než gravitační síla, kterou se přitahují.

  7.

  http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/02%20Coulomb%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf

  Průměr atomu vodíku je přibližně 10exp( 10) m . Urči sílu, kterou přitahuje jádro obíhající

  elektron. Urči frekvenci, se kterou by musel elektron kolem jádra obíhat, aby se udržel na

  kruhové dráze 10exp( 10) m .

  8.

  Bartuška 24/17

  Ve dvou vrcholech čtverce o straně 30 cm jsou na jedné úhlopříčce umístěny dva kladné bodové náboje 20 nC. Určete intenzitu elektrického pole v jednom ze dvou zbývajících vrcholů čtverce. (2, 8 kV/m)
  9.
  Bartuška 25/18

  Ve dvou vrcholech rovnostranného trojúhelníku, jehož strany mají délku 0, 5 m, jsou umístěny bodové náboje, které mají velikost 1mikroC. Určete intenzitu elektrického pole ve třetím vrcholu, jestliže:

  a) oba náboje jsou kladné (62 kV/m)

  b) oba náboje jsou záporné (62 kV/m)

  c) jeden náboj je kladný a druhý záporný (36 kV/m)

  10.

  Kohout 133/11B

  Je dán kosočtverec ABCD o straně a = 10 cm. Úhlopříčk kosočtverce BD = a. V bodech A, C jsou umístěny bodové náboje Q1 = 1 pC a Q2 = -2 pC. Určete výslednou velikost intenzity elektrického pole v bodě D

  a) výpočtem

  b) graficky

  11.

  Bartuška 29/21

  Malá prachová částice má hmotnost 0,01 mg, náboj 10 nC a je umístěna v homogenním elektrickém poli. Siločáry mají vodorovný směr. Částice se začne pohybovat s nulovou počáteční rychlostí a za 4s získá rychlost 50m.s-1. Určete intenzitu elektrického pole!

  (7, 5 V/m)

  - See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.gQ7MKWpL.dpuf  12.

  V určitém bodě elektrického pole kladného bodového náboje (ve vakuu) působí na náboj Q0 = 50 nC síla Fe = 10exp(-4)N. Určete:

  a.) intenzitu elektrického pole v tomto bodě (2000 N.C-1)

  b.) velikost vytvářejícího náboje Q vzdáleného od Q0 r = 0,3m (20 nC)

  - See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.gQ7MKWpL.dpuf

  13.

  Bartuška 29/20

  Malá částice, která má hmotnost 1 mg a náboj 0,5 nC, je na začátku v klidu. S jakým zrychlením se bude pohybovat v homogenním elektrickém poli s intenzitou 30 kV.m-1. Jakou dráhu částice urazí za 0,1 s ve vakuu? Tíhové sílu působící na částici neuvažovat.

  - See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Elektricke-pole-.alej#sthash.gQ7MKWpL.dpuf

  (15 m.s-2, 7, 5 cm)

  14.

  http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=93

  Čtyři náboje o velikostech

  Q1 = 5Q,

  Q2 = 5Q,

  Q3 = 3Q

  Q4 = −12Q

  jsou uspořádány podle obrázku. Určete intenzitu elektrického pole v bodě P.  Pozn.: Na obrázku je schematicky znázorněna velikost nábojů.

  15.

  http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

  Příklad 1.4

  Dva bodové náboje 1,5·10-7 C opačných znamének jsou vzdáleny 10 cm. Vypočtěte intenzitu

  elektrického pole v bodě, který je od kladného náboje vzdálen 20 cm a od záporného 15 cm.

  16.

  http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

  Příklad 1.2

  Jaká je odpudivá síla, která by působila mezi atomovým jádrem atomu zlata a jádrem atomu

  hélia (částice α) při vzájemné vzdálenosti r = 10-14 m? Určete zrychlení částice α.

  17.

  B 32/24

  V homogenním el. poli s intenzitou o velikosti 20 kV/m se působením el. síly přemístí částce s nábojem 100 mikroC po dráze 4 cm. Jakou práci síla vykoná, jestliže se částice přemísťuje po el. siločáře? (0, 08 J)

  18.

  B 33/25

  Velikost práce z grafu

  19.

  B 33/26

  Jaká práce se vykoná při přemístění náboje 5 mikroC mezi dvěma body el. pole, mezi kterými je napětí 1, 5 kV? (7, 5 mJ)

  20.

  B. 34/27

  Jaké je napětí mezi dvěma body el. pole, jestliže při přemístění náboje 2 mikroC z jednoho bodu do druhého se vykoná práce 1, 2 mJ? (600 V)

  21.

  B. 35/29

  Bodový náboj 10 nC umístěný v určitém bodě el. pole má el. potenciální energii 10 mikroJ. Určete potenciál tohoto bodu. (1kV)

  22.

  B. 35/30

  Při přenesení částice s kladným nábojem 1, 3 . 10 exp(-7) z místa nulového potenciálu do daného bodu el. pole byla vykonána práce 6, 5.10exp(-5)J. Určete potenciální energii daného náboje v tomto bodě. Jaký je potenciál daného bodu? ( 6, 5.10exp(-5)J, 500 V)

  23.

  B. 36/32

  Body A a B jsou umístěny ve vzdálenosti 5 cm a 20 cm od bodového náboje 167 nC. Jakou práci vykonají el. síly při přemístění náboje 1 nC z bodu A do bodu B? (23 mirkoJ)

  24.

  B. 37/33

  Určete napětí - viz obrázek

  25.

  http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

  Příklad 1.13

  Jak velký by musel být poloměr osamocené vodivé koule, která by se elektrickým nábojem

  Q = 5 · 10−6 C nabila na potenciál ϕ = 104 V?

  (4, 5 m)

  26.

  http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/texty/emg_sbirka.pdf

  Příklad 1.8

  Mezi dvěma rovnoběžnými deskami vzdálenými od sebe d = 2 cm je napětí U = 1000V. Vypočtěte, jakou rychlostí by dopadl na kladnou desku elektron, který vystoupil ze záporné desky s nulovou počáteční rychlostí. (1,88 · 107 m · s-1)

  27. Př. 12

  http://www.vascak.cz/?p=1345&c=12&n=12&u=1#kotva250

  V homogenním elektrickém poli intenzity 104 V/m se pohyboval elektron po siločáře délky 20 cm. Jakou práci vykonaly síly elektrického pole?

  (3,2.10exp(-16) J)

  28. Př. 10

  http://www.vascak.cz/?p=1345&c=9&n=10&u=1#kotva250

  Jaký potenciál má vodič, jestliže k přemístění náboje 50 μC z místa nulového potenciálu na jeho povrch byla vykonána práce 0,2 J?

  (4 kV)


  Download 58.92 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Elektrické pole, intenzita el pole

  Download 58.92 Kb.