Elektrik Ölçmələri
Download 2.57 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/36
Sana07.04.2022
Hajmi2.57 Mb.
#19418
TuriMühazirə
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Bog'liq
Elektrik-ölçmələri-suallar-ve-MUHAZIRE-cavab-yeni
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
Sumqayıt Dövlət Universiteti nəzdində
Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci 
Elektrik Ölçmələri SUMQAYIT-2020 
Müəllim –Cavadova Arzu 
Elektrik ölçmələri fənnindən suallar və mühazirə 
1. Elektrik ölçmələri haqqında ümumi məlumat 
2. Elektrik ölçmələri vasitələri 
3. Ölçmə vasitələrinin struktur sxemi 
4. Ölçmələrin növləri 
5. Elektrik ölçmə metodları 
6. Ölçmə xətaları 
7. Sistematik xətaların azaldılması metodları 
8. Elektromexaniki ölçmə cihazlarının tərkibi və ümumi xassələri 
9. Elektromaqnit ölçmə mexanizmləri 
10. Elektrodinamik ölçmə mexanizmləri 
11. Elektron ölçmə cihazları haqqında ümumi məlumat 
12. Elektron voltmetrləri 
13. Sabit cərəyan dövrələrində gücün ölçülməsi 
14. İnformasiyanı qeydetmə üsulları 
15. Düz çevirmə özüyazan cihazları 
16. Körpü ölçmə metodları 
17. Sabit cərəyan körpüləri 
18. Rəqəm ölçmə cihazları 
19. Maqnit kəmiyyətlərin ölçülməsi məsələləri 
20. Maqnit selinin və gərginliyinin ölçülməsi 
21. Ölçmə çevricilərinin xarakteristikası 
22. Ölçmə çevriciləri metodları 
23. İnformasiya ölçmə sistemləri 
24. Ölçmə vasitələrinin xarakteristikaları 
25. Sistematik xətalar 
26. Təsadüfi xətalar 
27. Maqnit-elektrik ölçmə mexanizmləri 
28. Elektron ommetrləri 
29. Dəyişən cərəyan körpüləri 
30. Rəqəm ölçmə cihazlarının əsas xarakteristikaları 
31. Informasiya ölçmə sistemlərinin əsas xarakteristikaları 
32. Elektrik ölçmələri vasitələri. 
33. Ölçmə çeviriciləri. 
34. İnformasiya ölçmə sistemləri. 
35. Ölçmə vasitələrinin xarakteristikaları. 
36. Metraloji xarakteristikalar. 
37. Çeviricinin çevirmə əmsalı. 
38. Elektrik ölçmə metodları 
39. Bilavasitə qiymətləndirmə metodu. 
40. Müqayisə metodu. 
41. Diferensial metodu və əvəzetmə metodu. 
42. Ölçmə xətaları. 
43. Yaranma şəraitindən asılı olaraq xətanın növləri. 
44. Xətanın növləri. 
45. Sistematik xətalar. 
46. Alət və cihazın düzgün quraşdırılmasından yaranan xətalar. 
47. Xarici təsirlərdən yaranan və metod xətaları. 
48. Sistematik xətaların azaldılması metodları. 
49. Əvəzetmə metodu. 
50. Işarəyə görə kompensasiya metodu. 
51. Qarşı qoyma metodu və simmetrik müşahidələr metodu. 
52. Elektromexaniki ölçmə cihazlarının tərkibi və ümumi xassələri. 53. Elektromexaniki cihazların növləri. 
54. Maqnit elektrik ölçmə mexanizmləri. 
55. Ölçmə mexanizmləri konstruktiv quruluşuna görə növləri. 
56. Ferrodinamik ölçmə mexanizmləri. 
57. Maqnit –elektrik ampermetrlər 
58. Maqnit –elektrik voltmetrlər. 
59. Düzləndiricili cihazlar. 
60. Elektromaqnit ampermetrlər. 
61. Elektromaqnit voltmetrlər. 
62. Elektrodinamik ampermetrlər. 
63. Elektrdonamik voltmetrlər. 
64. Elektron ölçmə cihazları 
65. Elektron voltmetrləri. 
66. Sabit cərəyan və birfazalı dəyişən dövrələrində gücün ölçülməsi. 
67. Qeydedici cihazlar. 
68. Qeydetmə
69. Informasiyanı qeydetmə üsulları. 
70. Maddə qatının daşıyıcıya çəkilmə və yerinə yetirilən qeydetmə üsulları. 
71. Daşıyıcıdan maddə qatının götürülməsi ilə yerinə yetirilən qeydetmə üsulları. 
72. Müqayisə metodları ilə ölçmələr. 
73. Sıfır metodu, diferensial və üst-üstə düşmə metodu. 
74. Körpü ölçmə metodları. 
75. Sabit cərəyan körpüləri. 
76. Ikiqat sabit cərəyan körpüləri. 
77. Avtomatik körpülər. 
78. Kompensasiya ölçmə metodları. 
79. Kampensatorlar. 
80. Rəqəm ölçmə cihazları. 
81. Rəqəm ölçmə cihazlarının və çeviricilərin üstünlükləri. 
82. Rəqəm ölçmə cihazlarının nöqsanları. 
83. Rəqəm ölçmə cihazalarının təsnifatı. 
84. Say sistemləri və kdlar. 
85. Rəqəm ölçmə cihazlarının təsnifatı. 
86. Trigger. 
87. Içarə indikatorları. 
88. Vakuum luminessent indikatoru. 
89. Rəqəmlərin elementlərə görə qurulması qurğusu. 
90. Xüsusi qazboşalma lampaları. 
91. Maye kristallar. 
92. Birbaşa çevirməli rəqəm cihazları. 
93. Müvazinətləndirmə ilə çevirməli rəqəm ölçmə cihazları. 
94. Fəza parametrinə çevirməli RÖC. 
95. Impluslar sayına çevirməli RÖC
96. Tezliyə çevirməli RÖC 
97. Amplitudaya çevirməli RÖC
98. Zaman ərzində ardıcıl çevirməli RÖC. 

Download 2.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Download 2.57 Mb.
Pdf ko'rish