Elektrik Ölçmələri
Download 2.57 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/36
Sana07.04.2022
Hajmi2.57 Mb.
#19418
TuriMühazirə
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Bog'liq
Elektrik-ölçmələri-suallar-ve-MUHAZIRE-cavab-yeni

 
 GİRİŞ 
Elm və texnikanın inkişafı ölçmə texnikasının nailiyyətləri ilə sıx əlaqədardır. Ölçmə texnikasının vəzifəsi 
təbiətdə baş verən hadisələrin fiziki xarakteristikalarının alınmasına və naməlum hadisələrin aşkar edilməsinə 
yeni imkanlar verən cihaz, ölçmə qurğusu və sistemlər yaratmaqdan ibarətdir. 
Ölçmə texnikasının tətbiq sahəsi xeyli genişdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, ölçmə texnikası keyfiyyətli məhsul 
buraxılmasında ən mühüm amillərdən biridir. 
Bir sıra cəhətlərinə görə elektrik ölçmə üsulları digər üsullardan xeyli üstündür. Az enerji sərfini, ölçülən 
kəmiyyətin məsafəyə ötürülə bilməsini, ölçmələrin və onların nəticələrinin böyük sürətlə ötürülməsini, yüksək 
dəqiqlik və həssaslığı bunlara misal göstərmək olar. 
Son illərdə elektrik ölçmə texnikası vasitələrinin inkişafındakı tərəqqi ölçmə nəzəriyyəsinin daha da inkişaf 
etdirilməsi və onun əsasında yeni ölçmə üsullarının yaranması, ölçmə vasitələrinin konstruksiyalarına 
mikroelektronikanın, avtomatikanın, hesablama texnikasının son nailiyyətlərinin geniş tətbiqi, həmçinin bir sıra 
texnoloji məsələlərin müvəffəqiyyətli həlli nəticəsində təmin edilmişdir. Rəqəmli ölçmə cihazlarının (RÖC) 
yaranması və istehsalı elektrik ölçmə texnikasının inkişafında mühüm mərhələ olmuşdur. Ölçmə prosesinin tam 
avtomatlaşdırılması ilə yanaşı, RÖC yüksək dəqiqliyi, cəld işləməni, maneəyə dayanıqlığı, ölçmə obyektindən az 
güc sərfini oxunma əlverişliliyini, ölçmə nəticəsinin kod şəklində başqa qurğulara ötürülməsini və s. təmin edir. 
Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə elektrik ölçü cihazlarının texniki xarakteristikasını, təyinatını, 
ampermetr, voltmetr, ommetr, meqommetr, vattmetr, loqometr, rəqəmsal cihazı, sabit cərəyan, birfazalı və 
üçfazalı dəyişən cərəyan dövrəsində gücü, aktiv və reaktiv gücü, elektrik enerjisi sərfinin ölçülməsini biləcəkdir. 
 

Download 2.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Download 2.57 Mb.
Pdf ko'rish