• Dasturga qo‘yilgan talab Majburiy O‘qitish tili
 • Baholash tartibi
 • O‘quv dasturi mazmuni
 • Mavzular nomi Mavzuning qisqacha mazmuni
 • O‘quv rejasiga muvofiq o‘zaro bog‘liq bo‘lgan fanning nomi
  Download 92.69 Kb.
  bet2/3
  Sana17.03.2023
  Hajmi92.69 Kb.
  #45898
  1   2   3
  Bog'liq
  Elektrodinamika fanining mavzulat to\'plami
  Negmurodov I., psihologik test, vazyat, dokument microsoft word 4 (1)
  O‘quv rejasiga muvofiq o‘zaro bog‘liq bo‘lgan fanning nomi

  Fizika, Elektrotexnika va elektronika asoslari.

  O‘qitishni tashkiliy shakli

  N – Nazariy ta’lim;
  A – Amaliy ta’lim;
  K – Kurs ishi
  NA – Nazariy va amaliy ta’lim birgalikda tashkil etiladi; MX – Maxsus xonada o‘tkaziladigan mashg‘ulot.

  Dasturga qo‘yilgan talab

  Majburiy

  O‘qitish tili

  Guruhda belgilangan o‘qitish tili asosida

  Baholash tartibi

  Baholash bo‘yicha amaldagi tartib asosida

  O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholash

  YOzma, og‘zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq  1. O‘quv dasturi mazmuni  Mavzular nomi

  Mavzuning qisqacha mazmuni  1

  Kirish. O‘ta yuqori chastotali
  (O‘YUCH) qurilmalar.

  Elektrodinamika va mikroto‘lqinli texnikalar haqida ma’lumot. O‘ta yu-qori chastotali (O‘YUCH) qurilma-larni texnikalarida keng qo‘llanilishi. O‘YUCH qurilmalarining aloqa, telekommunikasiya, radioboshqaruv va radioelektronika tizimlarida qo‘llani-lishi. O‘YUCH qurilmalarining funk-sional ishlatilishi, chastota va ener-getik xususiyati, konstruktiv tuzilishi va fizik ishlash tamoyillari. O‘YUCH qurilmalari konstruksiya va tavsiflari, ishlatiladigan uzatish liniyalarini.

  12

  N/A

  6

  2.

  Yassi elektromagnit to‘lqinlar. Nurla-nish va difraksiya.

  Yassi to‘lqinlar. Yassi to‘lqinlar interferensiyasi va difraksiyasi.

  12

  N/A

  6

  3.

  Yo‘naltirilgan elektro-magnit to‘lqinlarning umumiy nazariyasi

  Elektromagnit to‘lqin bog‘lamlarini shakillantirish.

  10

  N/A

  5

  4.

  Har xil turdagi masofalarda to‘lqinlarni o‘zatishni tashkil etish

  Maksvell tenglamalari – elektrodinamikaning postulatlari; yozuvning integral va differensial shakli, tenglamalarning fizik ma’nosi. Maksvell tenglamalarida uchinchi tomon may-don manbalarining qiymati. Murak-kab amplitudalar usuli (MAU) va uning Maksvell tenglamalariga tad-biqi. Muhitning kompleks dielektrik singdiruvchanligi. Elektrodinamik potensiallar usuli. YAssi va sferik to‘lqinlar tushunchasi. Tekislikda elektromagnit to‘lqinlarining muhitda tarqalishini tavsiflovchi parametrlar.

  22

  N/A

  11

  5.

  Doimiy va yo‘naltiruvchi tizimlar-ning
  integralli ko‘rsatkichlari

  Turuvchi to‘lqinlar va akslanish koeffitsienti, kirish va yuklama qarshiligi.

  8

  N/A

  4

  6.

  Uzatish simlarni loyihalashtirish

  O‘YUCH larning uzatish liniyalari. Asosiy qoidalar. Koaksial uzatish liniyalari. Ikki simli uzatish liniyalari.
  “Burmalangan juftlik”. To‘g‘ribur-chakli

  26

  N/A

  13

  .

  to‘lqin. Doiraviy to‘lqin. Pla-nar uzatish liniyalari. Yakuniy uzun-likdagi uzatish liniyalarining asosiy xarakteristikalari. Akslantirish koef-fitsienti va uning fazasini uzatish li-niyalarga bog‘liqligi. Uzatish liniya-larining to‘la qarshiligi. To‘la qarshi-lik (o‘tkazuvchanlik) diagrammasi.


  7.

  Xajmiy rezonatorlar va ularni loyihalash

  O‘YUCH rezanatorlari va filtrlari. Hajmiy rezana-torlar. To‘lqin yuritgichlar. Rezanatorlarning asosiy tur-lari. Ochiq rezanatorlar. Dielektrik rezanatorlar. O‘tishga ulangan reza-nator. CHastotali filtrlar. Olti-qutb-liklar. Y – uchtaliklar. E va H – uch-taliklari.
  Oltiqutbli quvvat bo‘lgich-lari.
  Sakkizqutbliklar va o‘n ikki-qutbliklar. Yo‘nal-tirilgan ulovchi qurilmalar. Ko‘priksimon qurilmalar. O‘zaro bog‘langan ulagichlar. Yug-uruvchi to‘lqin rejimi. Yuguruvchi to‘lqin rezanatori. O‘n ikkiqutblik.

  24

  N/A

  12

  8.

  To‘lqin yuritgichlar sinallarni uzatish tizimlarida.

  To‘lqin yuritgichlar tuzilishi va ular-da elektr va magnit maydonlari. Elektromagnit to‘lqinlarni to‘lqin yuritgichlarda tarqalishi. Metall to‘lqin yuritgichlarni uyg‘onishi va kelish-tirish.

  10

  N/A

  5

  9.

  Mikroto‘lqinli qurilmalar

  Mikroto‘lqinli qurilmalar ishlash tamoyillari va konstruksiyalari. Ferritli o‘ta o‘tkazuvchi mikroto‘lqinli qurilmalar.

  12

  N/A

  6

  10.

  Ko‘p elkali mikroto‘lqinli qurilmalarning taxlil usullari

  Matritsali ko‘rinish. Mikroto‘lqinli qurilmalarni moslashtirish, filtrlar, bo‘lgichlar va yo‘naltirilgan tarmoqlagichlar, ularning ishlash asoslari, konstruksiyalari, tavsifnomalari, sin-tez va taxlil usullari, kompyuterli modellashtirish va loyixalashtirish

  20

  N/A

  10

  11.

  Mikroto‘lqinli texnikalarda elementlarni loyihalashtirish

  O‘YUCH integral sxemalarining zamonaviy hisoblash usullari: ekviva-lent chegara, integral tenglamalar, sonlianalitik usullar. Integral tengla-malar usuli. Noto‘g‘ri qo‘yilgan vaz-ifalar va tar-tibga solish tartib-qoida-lari tushunchasi. O‘YUCH integral sxemalarini hisoblash uchun sonlianalitik usulning namunasi sifatida noan’anaviy ketma-ketlikning o‘zgartirilgan usuli. Usulni shakllantir-ish. Umumlashtirilgan mikropolosali liniyani hisoblash.

  24

  N/A

  12

  12.

  Kurs ishi


  20

  K

  10  Download 92.69 Kb.
  1   2   3
  Download 92.69 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O‘quv rejasiga muvofiq o‘zaro bog‘liq bo‘lgan fanning nomi

  Download 92.69 Kb.