Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test
Download 0.86 Mb.
bet1/22
Sana15.05.2023
Hajmi0.86 Mb.
#59928
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Bog'liq
Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test


ELEKTRONIKA VA SXEMALAR FANIDAN YAKUNIY NAZORAT TEST

  1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ..... xizmat qiladi

  1. *asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun

  2. asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun

  3. bazadan noasosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun

  4. bazadan asosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun

  1. Analog signallarga ishlov berganda bipolyar tranzistor qaysi rejimda ishlaydi?

a) *aktiv
b) berk
c) to’yinish
d) invers
3. Arsenid galliyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.
a) *1,43 eV
b) >3 eV
c) 1,12 eV
d) 0,67 eV
4. Asosiy zaryad tashuvchilarda ishlaydigan diodni ko’rsating.
a) *shottki baryerli diod
b) gann diodi
c) tunnel diod
d) o’girilgan diod
5. Baza zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.
a) *uzatish uchun
b) injeksiyalash uchun
c) ekstraksiyalash uchun
d) to’plash uchun
6. Bipolyar transistor
a) *elektr o’zgartiruvchi asbob
b) elektr yoritgich asbob
c) fotoelektrik asbob
d) termoelektrik asbob
7. Bipolyar tranzistor...
a) *ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega
b) bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
c) bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
d) faqat p-n o’tishga ega, elektrodlari yo’q
8. Bipolyar tranzistor... ishlatiladi.
a) *elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
b) optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
c) elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
d) issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

9. Bipolyar tranzistor o’tishlarining effektiv tasirlashuvi qanday ta’minlanadi?


a) *baza qalinligi noasosiy zaryad tashuvchilar diffuziya uzunligidan
b) baza qalinligi noasosiy zaryad tashuvchilar diffuziya uzunligidan katta bo’lishi kerak

c) baza n-turli bo’lishi kerak


d) baza p-turli bo’lishi kerak
10. ....... bipolyar tranzistorning aktiv rejimi amalga oshadi
a) *emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda
b) ikkala o’tish to’g’ri yo’na-lishda silji-tilganda
c) ikkala o’tish teskari yo’na-lishda silji-tilganda
d) emitter o’tish teskari, kollektor o’tish ham teskari siljitilganda
11. ...... bipolyar tranzistorning berk rejimi amalga oshadi
a) *ikkala o’tish teskari yo’nalishda siljitilganda
b) emitter o’tish teskari, kollek-tor o’tish ham teskari siljitilganda
c) emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda
d) ikkala o’tish to’g’ri yo’nalishda siljitilganda

12. ...... bipolyar tranzistorning invers rejimi amalga oshadi


a) *emitter o’tish teskari, kollek-tor o’tish to’g’ri siljitilganda
b) emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda
c) ikkala o’tish to’g’ri yo’na-lishda silji-tilganda
d) ikkala o’tish teskari yo’nalishda silji-tilganda
13. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida p-n o’tishlar toklarining bir-biriga tasiri yo’q?
a) *berk
b) invers
c) aktiv
d) to’yinish
14. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?
a) *aktiv
b) to’yinish
c) berk
d) invers

15. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokiga sust bog’liq?


a) *to’yinish
b) berk
c) invers
d) aktiv
16. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokini boshqaradi?
a) *invers
b) aktiv
c) aktiv
d) berk
17. Bipolyar tranzistorning qaysi soasida kiritmalar konsentrasiyasi eng katta bo’ladi?
a) *emitter
b) baza
c) kollektor
d) barcha soxalarda teng
18. Bipolyar tranzistorning qaysi sohasida kiritmalar konsentrasiyasi eng kichik bo’ladi?

a) *baza
b) barcha soxalarda teng


c) emitter
d) kollektor
19. ...... bipolyar tranzistorning to’yinish
a) *ikkala o’tish
b) ikkala o’tish teskari
c) emitter o’tish teskari,
d) emitter o’tish to’g’ri,

20. Varikapning ishchi rejimi qachon amalga oshadi?


a*teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish
b) elektr teshilish rejimi
c) to’g’ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi
d) to’g’ri siljitilgan

21. Volt-amper xarakteristikasida manfiy differensial qarshilikka ega diod turi?


a) *tunnel diod
b) shottki diodi
c) varikap
d) Stabilitron

22. Germaniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.


a) *0,67eV
b) 1,43eV
c) >3eV
d) 1,12eV
23. Diodli tiristor...
a) *uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
b) uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
c) uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega
d) bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
24. Diffuziya - bu……….
a) *kosentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati
b) elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilar-ning harakati
c) erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo’lish hodisasi
d) erkin zaryad tashuvchilar-ning yo’qolish hodisasi
25. Diodning ideallashgan VAX si…. e’tiborga olmaydi
a) *tok hosil bo’lishiga diod p-n o’tishining qo’shgan hissasini
b) diod r-bazasidagi asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasini
c) diod n – bazasidagi asosiy zaryad tashuvchilar konsentra-siyasini
d) diod ikkala bazasidagi asosiy bo’lma-gan zaryad tashuvchilar konsentrasiyasini

26. Diodning issiqlik teshilishi - bu


a) *p-n o’tish qiziganda teskari tokning boshqarilmay-digan qaytmas jarayon natijasida ortishi
b) diod to’g’ri ulanganda tokning keskin ortishi
c) p-no’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
d) valent elektron-larning p-sohadan n -sohaga tunnel o’tish natijasida tokning keskin ortib ketishi

27. Diodning ko’chkili teshilishi - bu


a) *p-n o’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
b) valent elektronlarning p-sohadan n-sohaga tunnel o’tish natijasida tokning keskin ortib ketishi
c) p-no’tish qiziganda teskari tokni boshqarilmay qaytmas jarayon natijasida ortishi
d) diod to’g’ri ulanganda tokning keskin ortishi
28. Diodning tunnel teshilishi - bu
a) *valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o’tishi natijasida tokning keskin ortib ketishi
b) p-no’tish qiziganda teskari tok boshqarilmay qaytmas jarayon natijasida ortishi
c) diod to’g’ri ulanganda tokning keskin ortishi
d) p-no’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
29. Dielektrik – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi
a) *absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi
b) absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi
c) absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi
d) absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi
30. Dielektrikning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.
a) *>3 eV
b) 1,12 eV
c) 0,67 eV
d) 1,43 eV
31. Invers rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ...... xizmat qiladi
a) *bazadan noasosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun
b) bazadan asosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun
c) asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injek-siyalash uchun
d) asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun
32. Injeksiya-bu………..
a) *n-p o’tish to’g’ri ulanganda elektronlar oqimi n sohadan p sohaga harakatlanadi, kovaklar esa teskari yo’nalishda harakatlanadi
b) p-n o’tish teskari ulanganda asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning harakati
c) erkin zaryad tashuvchilarning xaotik issiqlik harakati
d) konsentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati
33. Kollektor zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.
a) *to’plash uchun
b) uzatish uchun
c) injeksiyalash uchun
d) ekstraksiyalash uchun
34. Kompensasiyalangan yarimo’tkazgich - bu
a) *donor kirish-malar konsen-trasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich
b) donor kirishmali yarimo’tkazgich
c) akseptor kirishmali yarimo’tkazgich
d) kirishmasiz yarimo’tkazgich
35. Kremniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.
a) *1,12 eV
b) 0,67 eV
c) 1,43 eV
d) >3 eV
36. Kuchlanishni barqarorlashtirishda qo’llaniladigan diod turi?
a) *stabilitron
b) tunnel diod
c) shottki diodi
d) varikap
37. Maydoniy tranzis-torning qaysi turida stok toki faqat kanal sohasi kengligining o’zgarishi hisobiga amalga oshadi?
a) *zatvori p-no’tish bilan boshqarila-digan maydoniy tranzistor
b) p – kanali qurilgan MDYa- tranzistorda
c) n – kanali induksiyalangan MDYa tranzistorda
d) MDYa- tranzistor
38. Metall-yarimo’tkazgich o’tishli diod turi?
a) *shottki diodi
b) varikap
c) stabilitron
d) tunnel diod
39. Nurlanuvchi diod
a) *elektr yoritgich asbob
b) fotoelektrik asbob
c) termoelektrik asbob
d) elektr o’zgartiruvchi asbob
40. Nurlanuvchi diod nurining to’lqin uzunligi ...... bog’liq
a) *diod tayyorlangan materialga
b) diodga berilgan teskari kuchlanish qiymatiga
c) diodga berilgan to’g’ri kuchlanish qiymatiga
d) diodning geometrik o’lchamlariga
41. Nurlanuvchi diod... ishlatiladi.
a) *elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
b) issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
c) elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
d) optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
42. Rezistor volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
b)
c)
d)
43. Rekombinasiya –bu……...
a) *erkin zaryad tashuv-chilarning yo’qolish hodisasi
b) kosentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilar-ning harakati
c) elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilar-ning harakati
d) erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo’lish hodisasi
44. Signallarni uzatishda zanjirlarni uzish uchun (tranzistor eng katta qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?
a) *berk rejim
b) invers rejim
c) aktiv rejim
d) to’yinish rejimi
45. Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun (tranzistor eng kichik qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?
a) *to’yinish rejimi
b) berk rejim
c) invers rejim
d) aktiv rejim
46. Signalni buzilmagan holda kuchaytirish uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?
a) *aktiv rejim
b) to’yinish rejimi
c) berk rejim
d) invers rejim
47. Stabilitronning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).
a) *elektr teshilish rejimi
b) to’g’ri va teskari siljitishlar-ning davriy almashishi
c) to’g’ri siljitilgan
d) teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish
48. Stabistorning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).
a) *to’g’ri siljitilgan
b) teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish
c) elektr teshilish rejimi
d) to’g’ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi
49. Sxemalarda varikap ... ishlatiladi.
a) *elektr kondensator sifatida
b) barcha javoblar to’g’ri
c) o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun
d) kuchlanishni stabilizasiyalash uchun
50. Sxemalarda stabistor ... ishlatiladi.
a) *kuchlanishni stabilizasiya-lash uchun
b) elektr kondensator sifatida
c) o’zgarmasga aylantirish uchun o’zgaruvchan tokni
d) o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun
51. Sxemalarda yarimo’tkazgichli diod ... ishlatiladi.
a) *o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun
b) induktivlik sifatida
c) tok stabilizasiya-lash uchun
d) elektr saqlagich sifatida
52. Sxemalarda bipolyar tranzistor... ishlatiladi.
a) *signallarni quvvatini kuchaytirish uchun
b) signallarni kechiktirish uchun
c) signallarni so’ndirish uchun
d) signallarni ajratish uchun
53. Sxemalarda MDYa- tranzistor... ishlatiladi.
a) *kuchlanish kuchaytirgichi sifatida
b) signallarni kechiktirish uchun
c) signallarni so’ndirish uchun
d) signallarni ajratish uchun
54. Sxemalarda zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan tranzistor... ishlatiladi.
a) *kuchlanish kuchaytirgichi sifatida
b) signallarni kechiktirish uchun
c) signallarni so’ndirish uchun
d) signallarni ajratish uchun
55. Termorezistor
a) *termoelektrik asbob
b) elektr o’zgartiruvchi asbob
c) elektr yoritgich asbob
d) fotoelektrik asbob
56. ..... termorezistor toki qiymati o’zgaradi
a) *atrof muxit temperaturasi o’zgarishi bilan
b) atrof muxit temperaturasi ortishi bilan
c) atrof muxit temperaturasi kamayishi bilan
d) yoritilganlik o’zgarishi bilan
57. Teskari ulangan fotodiod toki
a) *yoritilganlik ortishi bilan ortadi
b) yoritilganlik va teskari kuchlanish ortishi bi-lan ortadi
c) teskari kuchlanish ortishi bilan ortadi
d) teskari kuchlanish ortishi bilan kamayadi
58. Tetrodli tiristor...
a) *uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega
b) bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
c) uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
d) uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
59. Tiristor ...
a) *uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
b) uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega
c) bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
d) uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
60. To’g’irlovchi diod
a) *elektr o’zgartiruvchi asbob
b) elektr yoritgich asbob
c) fotoelektrik asbob
d) termoelektrik asbob
61. To’g’irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).
a) *to’g’ri va teskari siljitishlar-ning davriy almashishi
b) to’g’ri siljitilgan
c) teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish
d) elektr teshilish rejimi
62. Fotodiod
a) *fotoelektrik asbob
b) termoelektrik asbob
c) elektr o’zgartiruvchi asbob
d) elektr yoritgich asbob
63. Fotodiod ... ishlatiladi.
a) *optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
b) elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
c) issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
d) elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
64. Fotodiod .... o’zgartiradi
a) *optik signalni elektr signalga
b) issiqlik signalni elektr signalga
c) elektr signalni elektr signalga
d) elektr sig-nalni optik signalga
64. Fotodiod .... o’zgartiradi
a) *optik signalni elektr signalga
b) issiqlik signalni elektr signalga
c) elektr signalni elektr signalga
d) elektr sig-nalni optik signalga
65. Fotorezistor
a) *fotoelektrik asbob
b) termoelektrik asbob
c) elektr o’zgartiruvchi asbob
d) elektr yoritgich asbob
66. ..... fotorezistor fototoki qiymati o’zgaradi
a) *yoritilganlik o’zgarishi bilan
b) atrof muxit temperaturasi o’zgarishi bilan
c) atrof muxit temperaturasi ortishi bilan
d) atrof muxit temperaturasi kamayishi bilan
67. Fototranzistor ... ishlatiladi.
a) *optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
b) elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
c) issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
d) elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
68. Xususiy yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.
a) *
b)
c)
d)
69. Xususiy yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?
a) *elektronlar va kovaklar
b) kovaklar
c) manfiy ionlar
d) musbat ionlar
70. Elektrovakuumli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
b) 
c)
d)
71. Elektrovakuumli triod volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
 b)
c)
d)
72. Emitter zaryad tashuvchilarini ... xizmat qiladi.
a) *injeksiyalash uchun
b) ekstraksiyalash uchun
c) to’plash uchun
d) uzatish uchun
73. Yarimo’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi
a) *absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi
b) absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi
c) absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi
d) absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi
74. Yarimo’tkazgichli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
b)
c)
d)
75. Yarimo’tkazgichli diod .. ishlatiladi.
a) *elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
b) optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
c) elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
d) issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
76. Yarimo’tkazgichli diod...
a) *bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
b) bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
c) ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega
d) faqat p-n o’tishga ega, elektrodlari yo’q
77. O’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi
a) *absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi
b) absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi
c) absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi
d) absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi
78. O’zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo’llaniladigan diod turi?
a) *varikap
b) stabilitron
c) tunnel diod
d) shottki diodi

79. Qaysi tranzistor tuzilmasida dielektrik qatlam qo’llaniladi?


a) *MDYa tranzistorda
b) barcha javoblar noto’g’ri
c) n-p-n bipolyar tranzistorda
d) p-n-p bipolyar tranzistorda
80. Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan va kambag’allashgan rejim amalga oshadi?
a) *kanali qurilgan MDYa maydoniy tranzistor
b) p-n-p bipolyar tranzistorda
c) n-p-n bipolyar tranzistorda
d) kanali induksiyalan-gan MDYa maydoniy tranzistor
81. Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan rejim amalga oshadi?
a) *kanali induksiyalangan MDYa maydoniy tranzistor
b) kanali qurilgan MDYa maydoniy tranzistor
c) p-n-p bipolyar tranzistorda
d) n-p-n bipolyar tranzistorda
82. Qanday bipolyar tranzistor eng tezkor ishlaydi?
a) *baza kengligi kichik, unda n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan
b) baza kengligi kichik, unda n- turli kiritmalar tekis taqsimlangan
c) baza kengligi kichik, unda p- turli kiritmalar notekis taqsimlangan
d) baza kengligi katta, unda n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan
83. p-yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?
a) *kovaklar
b) manfiy ionlar
c) musbat ionlar
d) elektronlar
84. p-n o’tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?
a) *elektronlar va kovaklar
b) kovaklar
c) manfiy ionlar
d) musbat ionlar
85. p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor...
a) *bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
b) ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega
c) faqat p-n o’tishga ega, elektrodlari yo’q
d) bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
86. p-n o’tish to’g’ri siljitilganda tashqi kuchlanishning ...
a) *manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
b) n-sohaga ulanuvchi qutbning axamiyati yo’q
c) musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi
d) musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
87. p-n o’tish teskari siljitilganda tashqi kuchlanishning ...
a) *musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi
b) musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
c) manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
d) n-sohaga ulanuvchi qutbning axamiyati yo’q
88. p-n o’tish to’g’ri ulanganda ...
a) *uning kengligi kamayadi, baryer sig’imi esa ortadi
b) uning kengligi va baryer sig’imi kamayadi
c) uning kengligi va baryer sig’imi ortadi
d) uning kengligi ortadi, baryer sig’imi esa kamayadi
89. p-n o’tish teskari ulanganda ...
a) *uning kengligi ortadi, baryer sig’imi esa kamayadi
b) uning kengligi va baryer sig’imi kamayadi
c) uning kengligi va baryer sig’imi ortadi
d) uning kengligi kamayadi, baryer sig’imi esa ortadi
90. p-n o’tish baryer sig’imi ... aniqlanadi.
a) *uning kengligi bilan
b) to’g’ri siljitish kuchlanishi
c) teshilish kuchlanishi bilan
d) fotosezgirlik bilan
91. p-n o’tish kengligi nimalarga bog’liq?
a) *teskari ulangan kuchlanishga bog’liq
b) faqat kiritmalar konsentra-siyasiga
c) faqat yarimo’tkazgich materialiga
d) faqat kiritmalarning taqsimlanish xarakteristikasiga
92. p-turdagi yarimo’tkazgich - bu
a) *akseptor kirishmali yarimo’tkazgich
b) kirishmasiz yarimo’tkazgich
c) donor kirishmalar konsentra-siyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich
d) donor kirishmali yarimo’tkazgich
93. p- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.
a) *
b)
c)
d)
94. n- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.
a) *
b)
c)
d)
95. n- turdagi yarimo’tkazgich - bu
a) *donor kirishmali yarimo’tkazgich
b) akseptor kirishmali yarimo’tkazgich
c) kirishmasiz yarimo’tkazgich
d) donor kirishmalar konsentrasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich
96. n- turdagi yarimo’tkazgich - bu
a) *donor kirishmali yarimo’tkazgich
b) akseptor kirishmali yarimo’tkazgich
c) kirishmasiz yarim o’tkazgich
d) donor kirishmalar konsentrasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich
97. n- yarimo’tkazichlar uchun qaysi zaryad tashuvchilar asosiy hisoblanadi?
a) *elektronlar
b) kovaklar
c) musbat ionlar
d) manfiy ionlar
98. n- yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?
a) *elektronlar
b) kovaklar
c) manfiy ionlar
d) musbat ionlar
99. n-p-n turli bipolyar tranzistorning chegaraviy chastotasi nima bilan aniqlanadi?
a) *elektronlarning bazadan uchib o’tish vaqti.
b) emitter va kollektor o’tishlar sig’imining zaryadlanishi bilan
c) elektronlar-ning kollektor o’tishdan o’tish vaqti bilan
d) barcha vaqtlar chegaraviy chastotani belgilaydi
100. Xususiy yarim o’tkazgichlarda fermi-energetik sathi qayerda joylashgan?
a) * Taqiqlangan zona o’rtasida
b) Valent zona tubida
c) Valent zona o’rtasida
d) O’tkazuvchanlik zona tubida
101. n-tur yarim o’tkazgichda Fermi energetik sathi qayerda joylashgan?
a) * Donor sathi va valent zonasi tepasining o’rtasida
b) Donor sathdan pastda
c) Donor sathda
d) O’tkazuvchanlik zonasining tubi bilan donor satxi o’rtasida
102. Vaqt o’tishi bilan yarim o’tkazgichda zaryad tashuvchilar konsentrasiyasining o’zgarishi nimaga asoslangan
a) * zaryad tashuvchlar rekombinasiyasi, diffuziyasi va dreyf ta’siriga
b) elektronlarning elektromagnit maydoni va p-n o’tishiga
c) zaryad tashuvchilarning konsentrasiyasi va zaryadiga
d) yarim o’tkazgichning solishtirma qarshiligi va zaruad tashuvchilarning yashash vaqtiga
103. Ichki fotoeffekt deb nimaga aytiladi?
a) .*Yorug’lik ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi
b) issiqlik ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi
c) deformatsiya ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi
d) elektr ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi
104. Kovak nima?
a) *Elektron bo’lmagan o’rni va musbat zaryadlangan kvazizarracha
b) musbat zaryadli elektron
c) bo’lmagan effektiv zaryadli musbat zaryad tashuvchi zarra
d) musbat zaryadli zaryad tashuvchi zarracha
105. p-n kambagallashgan sohalar kengligi

a) *


b)
c)
d)
106. p-n o’tishning to’liq potensiallar farqi
a) *
b)
c)
d)
107. p-n o’tishda injeksiya…..
a) *p-n o’tishda potensial to’siq balandligi pasaytirish hisobiga zaryad tashuvchilarning asosiy hisoblangan sohaga o’tkazish
b) p-n o’tishga kambag’allashgan soha kengligining tashqi maydon o’sishi bilan kengayishiga
c) p-n o’tishda elektr maydon ta’sirida asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning bir sohadan ikkinchi sohaga o’tishi
d) p-n o’shishda diffuziya hodisasi tufayli p sohadan n sohaga kovaklarning o’tishiga
108. Qarshiliklari teng bo’lgan ikkita fotorezistor o’zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Fotorezistorlarning biri yoritish natijasida zanjirdagi tok kuchi bir yarim marta oshgan bo’lsa, uning qarshiligi necha marta kamaygan.
a) *3
b) 2
c) 4
d)1.5
109. o’tishning elektr sig’imi
a) *
b)
c)
d)
110. o’tishda teshilish mexanizmining turlari?
a) *Ko’chki, issiqlik va tunnel
b) ko’chki, gazlashish va tunnel’
c) Issiqlik, ionlanish va yemirilish
d) Ko’chki, toshish va tunnel’
111. Tranzistorlarni ulash sxermalari?
a) *Umumiy baza, umumiy kollektor, umumiy emitter
b) emitter-kollektor, umumiy baza, kollektr-kollektr
c) Ketme-ket ulash, umumiy baza, parallel ulash
d) Baza – baza, ketma-ket, parallel
112. Umumiy baza asosida ulangan ikki qutbli tranzistorga qanday kuchlanish berilganda aktiv rejimda ishlatiladi
a) *Emmiterli o’tishga to’g’ri, kollektorli o’tishga teskari
b) Kollektorli va kollektorli o’tishga to’g’ri
c) Emmiterli va kollektorli o’tishlarga teskari
d) Emmiterli va bazali o’tishlarga teskari
113. Yarim o’tkazgichli stabilitronning ishlatilishi
a) * Kuchlanishni doimiy saqlab turishda
b) O‘zgaruvchan tokni to‘g’rilashda
c) Tok va kuchlanishni kuchaytirishda
d) Kuchlanishni to‘g’rilashda
114. Qaysi diodning V.A.X.si N-simon bo’lib V.A.X.-si manfiy differensial qarshilikka ega
a) *Tunnel diodi
b) Past chastotali tug’rilovchi diod
c) Impulsli diod
d) Stabistorli diod
115. Varikap nima ?
a) *Teskari ulangan sigimi maydon kuchlanganligiga bog’liq asbob
b) To’g’ri ulangan p-n-p strukturali, kuchlanishni kuchaytiruvchi asbob
c) p-n o’tishda toki kuchlanishga teskari proporsional bo’lgan asbob
d) p-n-p strukturali qarshiligi kuchlanishga bog’liq bo’lgan asbob
116. Maydonli tranzistorining ishlash jarayoni nimaga asoslangan

a) *Yarim o’tkazgichning elektr qarshiligi, shu materialga ko’ndalang


qo’yilgan maydon bilan boshqarilib, elektr toki tashishda bir xildagi zaryad tashuvchilar ishtirokiga
b) Yarim o’tkazgichning qarshiligi ko’ndalang maydon bilan boshqarilib tok tashishda elektron va kovaklar ishtirokida
c) Yarim o’tkazgichning qarshiligi p-n-o’tishda tegishli xodisasi bilan boshqarilib elektr toki tashishda elektronlar ishtirok etishiga
d) VAX sida manfiy differensial qarshilikka ega bulgan asbobga

117. Elektr maydonda elektronga ta’sir etuvchi asosiy kuch?


a) *Kulon kuchi
b) elastik kuchi
c)
d) Tortishish kuchi
118. Elektron qurilmaning aktiv elementlariga nimalar kiradi?
a) *Diod, tranzistor, tiristor va h
b) Uning barcha tashkil etuvchi qismlari
c) Rezistor, kondensator, induktivlik
d) p-n o’tish, diod, rezistor va h
119. Elektron qurilmalarning passiv elementlariga nimalar kiradi?
a) *Rezistor, kondensator, induktiv galtak
b) Uning barcha tashkil etuvchi qismlari
c) Diod, tranzistor, tiristor va h
d) p-n o’tish, diod, rezistor va h
120. * p-n kontakt sohasida o’z elektroni va kovagini yo’qotgan turg’un ionlar joylashgan soha
a) * p-n kontakt sohasida o’z elektroni va kovagini yo’qotgan turg’un ionlar joylashgan soha
b) Donor atom va akseptor atom orasidagi soha
c) Musbat va manfiy ion orasidagi soha

d) Van-der – ;
Vaals sohasi;
121. p- turdagi o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan soha hosil qilish uchun kremniyga qanday aralashmalar kiritish mumkin?
a) *In, Ga, Al;
b) As, P, Sb;.
c) B, As, P;
d) In, B, As;
122. Diffuziya yo’li bilan p-n o’tish olishda diffuziyaviy qatlam chuqurligining qiymati qaysi kattaliklar bilan aniqlanadi?
a) *Aralashma konsentrasiyasi, diffuziya koeffisiyenti, diffuziya vaqti va harorati;
b) Aralashma konsentrasiyasi, aralashmaning faollashuv energiyasi, namunaning qalinligi va harorati;
c) Diffuziya koeffisiyenti, aralashma turi, namunaning o’tkazuvchanligi va zichligi
d) Namunaning issiqlik o’tkazuvchanligi
123. Integrasiya darajasi lgN=5 bo’lgan IMS larda elementlar soni qancha?
a) * 100000;
b) 10000;
c) 1000;
d) 10;
124. Quyidagi ifodalardan qaysi biri p-n o’tishning to’siq sig’imini ifodalaydi?
a) * (A- p-n o’tishning yuzasi, W – uning kengligi;
b) (S –o’tkazgichning yuzasi, d-dielektrikning qalinligi;
c) C=dQ/dU;

d) ;

125. Shottki diodi …………dan iborat. (nuqtalar o’rniga mos keluvchi javobni qo’ying..
a) *Metall – yarim o’tkazgich
b) N+-no’tishdan;
c) n-p o’tishdan;
d) Barchasi to’g’ri
126. Shottki diodning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
a) *Ochilish kuchlanishi past, tezkor
b) Yasalishi oson, arzon
c) «teshilish» kuchlanishi yuqori, teskari toki katta
d) Baryer sig’imi katta
127. Integrasiya darajasi qanday oraliqda bo’lgan IMS lar katta IMS lar deyiladi?
a) * 5≥ lgN>2
b) lgN≥3;
c) lgN >5
d) lgN <5
128. Eng ko’p ishlatiladigan yarim o’tkazgichli materyallarlarga nimalar kiradi.
a) *Kremniy va germaniy
b) Bor ionli
c) Mis va aliminiy
d) Fosfor va sinyon
129. Yarim o’tkazgichli materiallarda asosiy zaryad tashuvchilarni ko’rsating?
a) *Elektronlar, kovaklar
b) Kovaklar, ionlar
c) Elektronlar
d) Ionlar
130. Berilgan tengliklardan qaysi biri xususiy yarim o’tkazgichlarga xos?
a) *ni= pi
b) ni›pi
c) ni‹ pi
d) ni»pi
131. Integral mikrosxemaning turlari.
a) *Gibrid va yarimo’tkazgich
b) Metal va yarimo’tkazgich
c) Keramika va yarimo’tkazgich
d) Yarimo’tkazgich va tola
132. Yarim o’tkazgichnining temperaturasi ko’tarilganda uning qarshiligi qanday o’zgaradi?
a) *kamayadi
b) O’zgarmaydi

c) ortadi


d) avval ortadi, keyin kamayadi
133. Tunnel diodida p-n o’tishning qanday yarim o’tkazgichlardan yasalgan bo’ladi
a) *aynigan yarim o’tkazgichlardan
b) qutblangan yarim o’tkazgichlardan
c) diffuziyalangan yarim o’tkazgichlardan
d) dreyflangan yarim o’tkazgichlardan
134 Tranzistor nechta rejimda ishlaydi?
a) *4
b) 3
c) 2
d)5
135. Tranzistorning ishlash jarayoni qanday omillarga asoslangan
a) *zaryad tashuvchilar injeksiyasi, diffuziyasi va rekombinasiyasiga
b) zaryad tashuvchilar diffuziyasi va rekombinasiyasiga
c) zaryad tashuvchilar injeksiyasi va rekombinasiyasiga
d) zaryad tashuvchilar injeksiyasi va diffuziyasi

136. Agar tranzistorning emitterga to’g’ri yo’nalishda kollektorga teskari yo’nalishda kuchlanish qo’yilsa, u qanday rejimda ishlaydi


a) *aktiv
b) teskari
c) to’g’ri
d) yopiq
137. Maydonli tranzistorlarning qarshiligi qanday elektr maydoni bilan boshqariladi?
a) *ko’ndalang
b) bo'ylama
c) parallel
d) magnit
138. Qanday maydonli tranzistor mavjud?
a) *boshqariladigan p-n – o’tishli va metall – dielektrik – yarim o’tkazgich
b) p-n – o’tishli va metall – dielektrik – yarim o’tkazgich
c) p-n – o’tishli va metall – yarim o’tkazgich
d) boshqariladigan p-n-p – o’tishli va dielektrik – yarim o’tkazgich
139. Uchta va undan ortiq p-n o`tishlarga hamda ikkita ulash uchiga ega bo`lgan elektron sxemalarida elektr tokini katta ulashda elekron kalit vazifasini bajaradigan yarim o`tkazgichli asbobga ...... deyiladi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying
a) *Tiristor
b) Tranzistor
c) Tunnel diodi
d) Gann diodi
140. Yarim o’tkazgich elektr qarshiligining elektromagnit nurlar ta’sirida o’zgarish hodisasi ...... deb ataladi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying
a) *fotoo’tkazuvchanlik
b) qarshilik
c) nurlanish
d) diffuziya

141. Yorug’lik diodi nurlanadigan p-n – o’tishdan iborat bo’lib, bunda nimaning hisobiga nurlanish chiqariladi.


a) *zaryad tashuvchilar rekombinatsiyasi
b) zaryad tashuvchilar generatsiyasi
c) zaryad tashuvchilar
d) zaryad tashuvchilar rekombinatsiyasi va generatsiyasi
142. p p – n – o’tish asosida yaratilgan chiziqlimas kondensatorlar nima deb ataladi
a) *varikaplar
b) varikondlar
c) fotodiodlar
d) optoparalar
143. Kirish kuchlanishining nisbiy o’zgarishini chiqish kuchlanishining, ya’ni stabilizasiya kuchlanishining nisbiy o’zgarishiga nisbati nima deb ataladi
a) *stabilizasiya koeffisiyenti
b) qarshilik koeffisiyenti
c) termooptik koeffisiyenti
d) foydali ish koeffisiyenti

144. Kirish va chiqish qismi elektr izolyasiyali optik bog’lanishga ega bo’lgan nurlanish manbai va qabul qiluvchi (fotopriyomnik. dan tashkil topgan yarim o’tkazgichli optoelektron qurilma hisoblanadi.Bu qanday qurilma?


a) *optopara
b) optron
c) fotoplyonka
d) fotokatod
145. Ko’chkili diod deb qanday diodga aytiladi?
a) *teskari rejimda ishlovchi va o’ta yuqori chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlarga
b) faqat teskari rejimda ishlovchi diodlarga
c) Yuqori va o’ta yuqori chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlarga
d) kichik chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlarga
146. Tiristorlarda qanday teshilish turlarini kuzatish mumkin
a) * barcha javoblar to’g’ri
b) issiqlik
c) tunnel
d) ko’chkisimon (ko’chkili)
147. p-n o’tishda issiqlikka aylanayotgan elektr quvvatini haroratga bog’liqligi qaysi ifodada keltirilgan
a)
b)
c)
d)
148. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying. Mikrozarrachalarning (elektronlarning) to’liq energiyasi potensial to’siq balandligidan kichik bo’lsa ham, shu to’siq bo’ylab o’z energiyasini o’zgartirmasdan o’tib ketishiga …. deb ataladi
a) *Tunnel effekti
b) Gann effekti
c) Myuler effekti
d) Fermi effekti
149. Optotiristorning trinistorga nisbatan afzalligi qanday?
a) *optik bog’langan va elektrik uzilganligi har xil elektrik shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi
b) har xil elektromagnitik shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi
c) har xil shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi
d) optik va elektrik shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi
150. Quyidagi gapda nuqtalar o’rniga to’g’ri keladigan javobni tanlang: rux xalkogenlari, kadmiy va simob elementlari ...... tipidagi yarim o’tkazgichli birikmalar hisoblanadi.
a) *AIIBVI
b) AIIIBV
c) AIIBV
d) AIIIBVI
151. Donorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.
a) *Asosan elektronlar;
b) Asosan kovaklar;
c) Elektronlar va kovaklar;
d) Ionlar
152. Akseptorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.
a) *Asosan kovaklar;
b) Asosan elektronlar;
c) Elektronlar va kovaklar;
d) Ionlar
153. Yarim o’tkazgichlarda tashqi ta’sir natijasida ………..generasiya jarayoni deyiladi.
a) *Zaryad tashuvchilarning paydo bo’lishiga;
b) Elektron va kovak juftining birikib yo’qolish jarayoniga;
c) Elektronlarning paydo bo’lishiga;
d) Kovaklarning paydo bo’lishiga.
154. Yarim o’tkazgichlarda elektronlarning kovaklar bilan birikib yo’qolish jarayoniga ……… deyiladi.
a) *Rekombinasiya;
b) Generasiya;
c) Termogenerasiya;
d) Fotogenerasiya.
155. Varikap sig’imining temperaturaviy koyeffisiyenti?
a)
b)
c)
d)
156. o’tishda ekstraksiya hodisasi deb nimaga aytiladi?
a) * o’tishda asosiy zaryad tashuvchilarning elektr maydon ta’sirida so’rib olinishiga
b) o’tishda elektr maydon ta’sirida asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning generasiyalash hodisasiga
c) va sohalarda asosiy zaryad tashuvchilarning generasiyalash jarayonig
d) va sohalarda zaryad tashuvchilar generasiya va rekombinasiyaning oshirilishig
157. p-n o’tishda injeksiya…..
a) *p-n o’tishda potensial to’siq balandligi pasaytirish hisobiga zaryad tashuvchilarning asosiy hisoblangan sohaga o’tkazish
b) p-n o’tishga kambag’allashgan soha kengligining tashqi maydon o’sishi bilan kengayishiga
c) p-n o’tishda elektr maydon ta’sirida asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning bir sohadan ikkinchi sohaga o’tishi
d) p-n o’shishda diffuziya xodisasi tufayli p sohadan n sohaga kovaklarning o’tishiga
158. Akseptorli aralashma nima?
a) *elektronlarni qabul qiluvchi, erkin kovaklar vujudga keltiruvchi aralashma.
b) kovaklarni effektiv qabul qiluvchi aralashma
c) erkin elektronlarni vujudga keltiruvchi xolat
d) ionlashgan yenergiyasi eng kichik aralashma
159. o’tishni qaysi usullar bilan olish mumkin?
a) * Diffuziya, epitaksiya va eritish
b) va tur yarim o’tkazgizlarni qo’shib birga yeritish usuli bilan
c) Elektronlarni dan sohaga o’tkazish
d) Biror bir turdagi yarim o’tkazgichni ikkinchi turdagi yarim o’tkazgich bilan tegishli yo’l bilan
160. o’tishga qaysi yo’nalishda kuchlanish qo’yilganda stabistorlar kuchlanishni stabillashda ishlatiladi?
a) * To’g’ri
b) Teskari
c) Ketma-ket
d) Paralel
161. Kirxgof birinchi qonunini simvolik shaklda yozing …..
a)
b)
c)
d)
162. Reaktiv qarshilik ifodasini ko’rsating.
a) *
b)
c) Z  cos ;
d) Z  sin 
163. Zanjirning R qarshilikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi aktiv oniy quvvat ifodasini yozing.
a) *p = u  I
b) p = U  I (1+ cos 21t)
c) p = U  I sin 21t
d) p = U  I sin 21t
164. Zanjirning L induktivlikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi oniy quvvat ifodasini yozing.
a) *p = U  I (1+ cos 21t)
b) p = u  I
c) p = u  I/iyuk
d) (1+ cos 21t)
165. Kompleks quvvat ifodasini ko’rsating.
a) *
b)
c)
d)
166. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri sinusoidal o’zgaruvchan tok uchun noto’g’ri yozilgan:
a) *
b)
c)
d)
167. R,L va C elementlari
ketma-ket ulangan sinusoidal tok zanjiriga yozilgan tenglamalarning qaysi birida xato bor:
a) *
b) XL=2πfL
c)
d)
168. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a) *

b)
c)
d)
169 Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *
b) J
c) UL=Uc
d)
170. Quyidagi tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *ILC
b) bL=bC 3
c) bL=bC 3
d) KILC
171. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *
b)
c) UC=UL
d) K
172.
a) *157 rad/s;25 Gs
b) 157 rad/s;50 Gs;
c) 157 rad/s;157 Gs
d) 25 rad/s;157 Gs
173. Berilgan =628 rad/s uchun davr «T» nimaga teng:
a) *T=0,01 s;
b) T=0,00157 s;
c) T=100 s;

d) T= 50 s;


174. Zanjirning aktiv quvvati aniqlansin:
a) * 500 Vt
b) 616 Vt
c) 1000 Vt
d) 308 Vt,
175. Zanjirning reaktiv quvvati (Var) topilsin:
a) *40
b) 79,5
c) 95
d) 79
176. Berilgan sinusoidal (B) funksiyaning kompleks ta’sir etuvchi (effektiv) ifodasi yozilsin:
a) * В
b)
c)
d)
177. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *
b)
c) IL=IC
d)
178. T-?
a) * 0,01 c

b) 628 c
c) 100 c


d) 350 c
179. L=16 mGn; f=50 Gs;
a) *5,024 Om
b) 502,4 Om
c) 0,8 Om
d) 800 Om
180. =628 rad/c; T-?
a) * 0,01 s
b) 0,00157 s
c) 100 s
d) 50 s
181. O’tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:
a) *O’tkazgich bo’ylab zaryadlangan zarracha-larning tartibli xarakati.
b) O’tkazgichdagi zaryadlangan zarrachalar-ning xaotik xarakati.
c) O’tkazgichning biror nuqtasidagi zaryadlar xolati
d) Zaryadlar xarakati.
182. p Elektr kuchlanishi deb nimaga aytiladi:
a) *Ikki nuqta orasidagi potensiallar farqi.
b) Ikki nuqta potensiallarining ta’siri.
c) Biror nuqta potensiali.
d) Elektrmaydon kuchlanganligi.
183. Qanday xolda reaktiv qarshilik manfiy bo’ladi:
a) *
b)
c)
d)
184. Agar ketma-ket ulangan RL zanjirga o’zgarmas tok manbaci bersak, zanjirning to’la qarshiligi nimaga teng bo’ladi:
a) *
b) Z=0
c)
d)
185. RLC elementlari ketma-ket ulangan zanjirda vektor diagrammani qurish qaysi vektordan boshlanadi:
a) *
b)
c)
d)
186. Elementlari mos ulangan sxemada zanjir to’la qarshiligi qanday o’zgaradi:
a) *Oshadi.
b) Kamayadi.
c) O’zgarmaydi.
d) Noma’lum.
187. Qanday quvvat Volt Amper (VA) o’lchanadi:
a) *S
b) Q
c) R
d) W
188. Kondensator sig’imining o’lchov birligini ko’rsating:
a) *F
b) Kl
c) A/s.
d) V/m
189. Quyidagi keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjirning bir qismi uchun Om qonunini to’g’ri ifodalaydi:
a) *U=RI
b) P=UI
c) F=LI
d)
190. O’lchov birliklaridan qaysi biri induktivlikka tegishli:
a) *G
b) amper
c) volt
d) Mks
191. Quyidagi xarflardan qaysi biri ilashgan magnit oqimining shartli belgisi hisoblanadi:
a) *
b) F
c) V
d) N
192. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr zaryadlari to’planishi mumkin:
a) *Kondensator (C)
b) Rezsistor (R)
c) Induktiv g’altak (L) Induktiv-nost
d) Xech birida
193. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri algebraik tarzda ifodalangan:
a) *
b)
c)
d)
194. Kompleks qarshilik Z ning ko’rsatkichlik tarzida yozilgan formulasini ko’rsating:
a) *
b)
c)
d)
195. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida kuchlanish o’lchanadi:
a) *Voltmetr
b) Ampermetr
c) Vattmetr
d) Logometr

196. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining quvvati o’lchanadi:


a) *Vattmetr
b) Ampermetr
c) Fazometr
d) Chastotomer
197. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining kuchi o’lchanadi:
a) *Ampermetr
b) Ossillograf
c) Fazometr
d) Voltmetr
198. Quyidagi formulalardan qaysi biri kommutasiyaning birinchi qonunini ifodalaydi:
a) *
b)
c)
d)
199. Quyidagi formulalardan qaysi biri kommutasiyaning ikkinchi qonunini ifodalaydi:
a) *
b)
c)
d)
200. Bir megagers necha gersga teng:
a) *
b)
c)
d)
201. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida qashilik o’lchanadi:
a) *Reostat
b) Voltmetr
c) Ampermetr
d) Induksion schyotchik.
202. Sinusoidal tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi burchagining umumiy
tartibda qabul qilingan belgisini ko’rsating:
a) *
b)
c)
d)
203. O’zgaruvchan tokning burchak chastotasi quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko’rsatiladi:
a) *
b) T
c) f
d)
204. Quyidagi ifodalarning qaysi biri g’altakning induktiv qarshiligini ni ifodalaydi:
a) * L
b) C
c)
d)
205. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining to’la o’tkazuvchanligini ifodalaydi:
a) *
b)
c)
d)
206. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a) *
b)
c)
d)
207. Kompleks quvvatning simvolik ko’rinishda yozilgan to’g’ri javobini ko’rsating:
a) *
b)
c)
d)
208. Quyidagi ifodalarning qaysi biri kondensatorning sig’im qarshiligi ni ifodalaydi:
a) *
b) L
c)
d)
209. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida tok chastotasi o’lchanadi:
a) *Chastotomer
b) Vattmetr
c) Ampermetr
d) Ommetr
210. Qanday xolda reaktiv qarshilik musbat bo’ladi:
a) *
b)
c)
d)
211. RLC elementlari parallel ulangan zanjirda vektor diagrammasini qurish qaysi vektordan boshlanadi:
a) *
b)
c)
d)
212. RC elementlari ketma-ket ulangan zanjirning faza burchagi farqi qanday bo’ladi:
a) *
b)
c)
d)
213. Elementlari qarama-qarshi ulangan sxemada butun zanjir qarshiligi qanday o’zgaradi:
a) *Kamayadi
b) O’zgarmaydi
c) Oshadi
d) Noma’lum
214. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining reaktiv qarshiligini ifodalaydi:
a) *
b)
c)
d)
215. Qaysi quvvat Vatt da o’lchanadi:
a) *Q
b) S
c) R
d) W
216. Elektr zaryadining o’lchov birligini ko’rsating:
a) *Kl
b) G
c) A/s
d) V/m
217. Quyida keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjir uchun Kirxgofning I-qonunini ifodalaydi:
a) *
b) U=rI
c) F=LI
d) P=UI
218. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri ko’rsatkichlik tarzda ifodalangan:
a) *
b)
c)
d)
219. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr maydoni xosil bo’ladi:
a) *Kondensator (С) Rezistor (r)
b) Rezistor (r)
c) Induktiv g’altak (L)
d) Induktiv g’altak (L)
220. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining reaktiv o’tkazuvchanligini ifodalaydi: a) *
b)
c)
d)
221. O’zgaruvchan tokning davri quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko’rsatiladi:
a) *T.
b) f
c)
d)
222. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi:
a) *Rezistor (r)
b) Kondensator (С)
c) Induktiv g’altak (L)
d) Xech birida
223. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri trigonometrik tarzda ifodalangan:
a) *
b)
c)
d)
224. Kompleks qarshilik Z ning algebraik tarzda yozilgan formulasini ko’rsating:
a) *Z=r+jx
b) XL=j L
c)
d)
225. Ideal e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) *Abssissa o’qiga parallel
b) Abssissa o’qiga nisbatan qiya
c) Ordinata o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan qiya
226. Ideal tok manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) *Ordinata o’qiga parallel
b) Abssissa o’qiga nisbatan qiya
c) Abssissa o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan qiya
227. Real e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) *Abssissa o’qiga nisbatan qiya
b) Abssissa o’qiga parallel
c) Ordinata o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan perepen-dikulyar
228. Real tok manbasining voltamper U(I) xarakteristikasini ko’rinishi:
a) *Ordinatalar o’qiga nisbatan qiya
b) Abssissa o’qiga parallel
c) Ordinata o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan

229. Kuchlanishni aktiv tashkil etuvchisi:


a) *Tok fazasi bilan mos tushadi
b) Tok fazasidan 900 ilgarilaydi
c) Tok fazasidan 900orqada qoladi
d) Tok fazasiga nisbatan har qanday burchakka siljigan bo’ladi
230. Aktiv R qarshilikda:
a) *Kuchlanish va tok fazalari mos tushadi
b) Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi
c) Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi
d) Kuchlanish va tok qarama-qarshi Fazada yotadi
231. L induktiv elementida:
a) *Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi
b) Kuchlanish va tok fazalari mostushadi
c) Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi
d) Kuchlanish va tok qarama-qarshi Fazada yotadi
232. C sig’im elementida:
a) *Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi
b) Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi
c) Kuchlanish va tok fazalari mos tushadi
d) Kuchlanish va tok qarama-qarshi fazada yotadi
233. Qaysi tushuncha sinusoidal kattaliklarga tegishli emas:
a) *Energiya manbasining ichki qarshiligi
b) Oniy qiymat
c) Burchak chastotasi
d) Amplituda (maksimal kattalik)
234. berilgan ifodada oniy qiymat nima bilan belgilanadi:
a) * i
b)
c)
d)
235. Quvvat koffisenti:
a) *Aktiv quvvatni to’la quvvatga nisbati
b) Reaktiv quvvatni To’la quvvatga nisbati
c) Aktiv quvvatni reaktiv quvvatga nisbati
d) Reaktiv quvvatni Aktiv quvvatga nisbati
236. Aktiv qarshilik elementida iste’mol qilanayotgan manba enegiyasi:
a) *Issiqlik enegiyasiga aylanadi
b) Elektr maydon enegiyasiga aylanadi
c) Magnit maydon enegiyasiga aylanadi
d) Mexanik enegiyasiga aylanadi
237. Elektr zanjiriga ampermetr qanday ulanishi kerak:
a) *Yuklama qarshiligiga ketma-ket
b) Yuklama qarshiligiga parallel
c) Qarama-qarshi
d) Yuklama qarshiligiga shuntlanadi
238. Elektr zanjiriga voltmetr qanday ulanishi kerak:
a) *Yuklama qarshiligiga parallel
b) Yuklama qarshiligiga ketma-ket
c) Qarama-qarshi
d) Yuklama qarshiligiga shuntlanadi
239. «kuchlanish» va «potensiallar farqi» atamalari orasida qanday bog‘liqlik bor?
a) *bir hil qiymatga ega
b) bir-biri bilan teskari proporsional
c) bir-biri bilan to‘g‘ri proporsional
d) barcha javoblar to‘g‘ri
240. Teng elektr potensialli yuzalar ... deyiladi.
a) *elektr maydoni kuchlanganligi chiziqlarini to‘g‘ri burchak ostida kesib o‘tuvchi yuzalar
b) elektr maydoni kuchlanganligi chiziqlarini teskari burchak ostida kesib o‘tuvchi yuzalar
c) kuchlanish va tok kuchi chiziqlarini to‘g‘ri burchak ostida kesib o‘tuvchi yuzalar
d) barcha javoblar to‘g‘ri
241. Zaryad q ning U ga nisbati jismning ... deyiladi
a)* elektr sig‘imi
b) elektr tok
c) elektr qarshilik
d) elektr maydon kuchlanganligi
242. Kondensator deb nimaga aytiladi?
a) *Elektr sig‘imlarida ishlatish uchun maxsus tayorlangan geometrik parametrlarga va absolyut dielektrik ɛ singdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
b) Elektr toklarida ishlatish uchun maxsus tayorlangan geometrik parametrlarga va absolyut dielektrik ɛsingdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
c) Elektr sig‘imlarida ishlatish uchun maxsus absolyut dielektrik ɛ singdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
d) Elektr sig‘imlarida ishlatish uchun maxsus tayorlangan absolyut dielektrik ɛ singdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
243. Elektr zanjirlari deb ...
a) *elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda elektr yurituvchi kuch, tok va kuchlanish tushunchalaridan
foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
b) elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda elektr yurituvchi kuch va kuchlanish tushunchalaridan
foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
c) elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda tok va kuchlanish tushunchalaridan foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
d) elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda elektr yurituvchi kuch tushunchalasidan foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
244. Elektr zanjirlarining asosiy elementlariga ...kiradi.
a) *elektromagnit energiyasi manbalari elektromagnit energiyani uzatish, qayta ishlash va qabul qiluvchi qurilmalar
b) elektromagnit energiyasi manbalari elektromagnit energiyani uzatish va qabul qiluvchi qurilmalar
c) elektromagnit energiyasi manbalari elektromagnit energiyani uzatish va qayta ishlash qurilmalar
d) elektromagnit maydon manbalari elektromagnit energiyani uzatish, qayta ishlash va qabul qiluvchi qurilmalar
245. Elektromagnit energiyani uzatish elementlariga nimalar kiradi?
a) * barcha javoblar to‘g‘ri
b) aloqa liniyalari
c) elektr uzatish liniyalari
d) elektr tarmoqlari
246. Elektr zanjirining elektromagnit energiyasi manbalari ta’sir etayotgan qismini … deb nomlaymiz a) *zanjirning aktiv qismi
b) zanjirning passiv qismi
c) zanjirning aktiv va passiv qismi
d) barcha javoblar to‘g‘ri
247. Elektr zanjiri elektromagnit energiyasi manbalari bo‘lmagan qismini ... deb ataymiz
a) *zanjirning passiv qismi
b) zanjirning aktiv qismi
c) zanjirning aktiv va passiv qismi
d) elektr tarmoqlari
248. Elektr zanjirining manbalari necha turga bo‘linadi?
a)* 2
b) 3
c) 4
d)5
249. Elektr zanjirining manbalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?
a)* kuchlanish va tok manbalari
b) kuchlanish va quvvat manbalari
c) EYuK va tok manbalari
d) barcha javoblar to‘g‘ri
250. Rezistor deb nimaga aytiladi?
a) *elektr energiyasi sarflanib, uning hususiyatlari U=R·i yoki i=G·Ubog‘lanishlar bilan ifodalangan elementga aytiladi
b) elektr energiyasi sarflanib, uning hususiyatlari i=G·Ubog‘lanish bilan ifodalangan elementga aytiladi
c) elektr energiyasi sarflanib, uning hususiyatlari U=R·i bog‘lanish bilan ifodalangan elementga aytiladi
d) barcha javoblar to‘g‘ri
251. Elektromagnit energiyani zahiralash xossasiga ega bo‘lgan, fizikxususiyatlari Ψ=L·i tenglama bilan ifodalanuvchi induktiv g‘altakning ideallashtirilgan elementi ... deyiladi.
a)* induktivlik elementi
b) fazalar farqi
c) qarshilik
d) barcha javoblar to‘g‘ri
252. Elektr zanjiri kontu-ri deb, ... .
a)* bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy berk yo‘lga aytiladi.
b) bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy ochiq yo‘lga aytiladi.
c) faqat bitta shoxobchadan o‘tgan ixtiyoriy berk yo‘lga aytiladi.
d) bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy berk zanjirga aytiladi.
253. ikki qutblik deb, ... .
a)* Ikki klemma (qutb)ga ega bo‘lgan elektr zanjiriga ataladi
b) Ikki klemma (qutb)ga ega bo‘lmagan elektr zanjiriga ataladi
c) bitta klemma (qutb)ga ega bo‘lgan elektr zanjiriga aytaladi
d) Ikki klemma (qutb)ga ega bo‘lgan elektr maydonga aytaladi
254. Tarkibida elektr energiya manbasiga ega bo‘lsa, ...deyiladi
a)* aktiv ikki qutblik
b) passiv ikki qutblik
c) aktiv bir qutblik
d) passiv bir qutblik
255. ... deb tarkibida elektr energiya manbalari bo‘lmagan ikki qutblikka aytiladi.
a) *passiv ikki qutblik
b) aktiv ikki qutblik
c) aktiv bir qutblik
d) passiv bir qutblik
256. Kirxgofning birinchi qonunini yana qanday nomlar bilan atashadi?
a)* B va C javoblar to‘g‘ri
b) Kirxgofning toklar qonuni
c) Kirxgofning tugunlar uchun qonuni
d) to‘g‘ri javob yo‘q
257. Kirxgofning birinchi qonuni ... ga asoslanadi.
a)* elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
b) elektr maydonning tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
c) elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr kuchlanishning uzluksizligi prinsipiga
d) barcha javoblar to‘g‘ri
258. Kirxgofning birinchi qonuni ... ga asoslanadi.
a) *elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
b) elektr maydonning tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
c) elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr kuchlanishning uzluksizligi prinsipiga
d) barcha javoblar to‘g‘ri

259. Kirxgof birinchi qonuniniga ko‘ra ... .


a)* elektr zanjirining tugunidagi toklar algebraik yig‘indisi nolga teng
b) elektr zanjirining tugunidagi toklar geometrik yig‘indisi nolga teng
c) elektr zanjirining tugunidagi toklar algebraik ko‘paytmasi nolga teng
d) elektr maydonning tugunidagi toklar algebraik yig‘indisi nolga teng
260. Kirxgofning ikkinchi qonunini yana qanday nomlar bilan atashadi?
a) Kirxgofning konturlar uchun qonuni
b) Kirxgofning toklar qonuni
c) Kirxgofning tugunlar uchun qonuni
d) to‘g‘ri javob yo‘q
261. Kirxgofning ikkinchi qonuni
a) *elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari kuchlanishlar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining yig‘indsiga teng
b) elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari qarshiliklar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining yig‘indsiga teng
c) elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari toklar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining yig‘indsiga teng
d) elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari kuchlanishlar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining ko‘paytmsiga teng
263 Omning umumlashtirilgan qonuni tenglamasini toping
a) *B va C javoblar to‘g‘ri
b) i = (uab – ye1)/r;
c) Uab = ye1 + ir
d) to‘g‘ri javob yo‘q
264. Elektr zanjiri elementidagi tok va kuchlanish orasidagi bog‘lanish Uab = r · i … deyiladi
a)* zanjirning bir zanjirning bir qismi uchun Om qonuni
b) kirxgofning toklar qonuni
c) kirxgofning tugunlar uchun qonuni
d) kirxgofning konturlar uchun qonuni
265. Davr T ga teskari qiymat, yani vaqt birligi (1 sekund)dagi davrlar soni ν =1/ T … deb ataladi.
a) *chastota
b) davr
c) amplituda
d) to‘g‘ri javob yo‘q
266. Agar liniyadan i = Im sinwt toki oqib o‘tayotgan bo‘lsa, unda generatorning kuchlanishi qanday bo‘ladi
a)* u = ur+uL=ir+Ldi/dt
b) u = ur =ir+Ldi/dt
c) u = ur+uL= Ldi/dt
d) to‘g‘ri javob yo‘q
267. elektr zanjirining garmonik funksiyalari uchun Kirxgof qonunlari bo‘yicha qurilgan ... tuzish mumkin.
a) *differensial tenglamalarga mos keluvchi kompleks algebraik tenglamalarini
b) zaryadlangan zarrachalarga ularning tezligi va qiymatiga bog‘liq ravishda kuch ta’sirini o‘tkazadigan
c) almashtirish mumkin
d) zaryadlangan zarrachalarga ularning tezligi

268. To‘la quvvat


a) *U kuchlanish va tokning effektiv (ta’sir etuvchi) qiymatlari ko‘paytmasiga teng
b) elektron yoki protonning shunday xususiyatiga aytiladiki, unda xususiy elektr maydoni va tashqi elektr maydoni bilan ularning o‘zaro ta’sirini son qiymati jihatidan absolyut miqdorga teng.
c) Bu kattalik tok va kuchlanish ta’sir etuvchi (effektiv) qiymatlari ko‘paytmalarini ular orasidagi faza burchagining sinusiga ko‘paytirilganiga teng
d) elektron yoki protonning shunday xususiyatiga aytiladiki, unda xususiy elektr maydoni va tashqi elektr maydoni bilan ularning o‘zaro ta’sirini son qiymati jihatidan absolyut miqdorga teng, ishorasi teskari
269. o‘zaro induktiv bog‘langan elementlardan birining bir qisqichi ixtiyoriy ravishda … deb qabul qilinadi
a) *boshi
b) Tugri javob yuk
c) ustki
d) oxiri
270. Garmonik funksiyalar oniy qiymatlarining yig‘indisini vektorlar tasvirlarining yig‘indisi orqali… .
a) *almashtirish mumkin
b) almashtirish mumkin emas
c) Tugri javob yuk
d) simvolik usul
271. Amerikalik olim Shteynmets tomonidan mukammal qilib ishlab chiqilgan kompleks usulini barcha elektrotexniklar qabul qilganlar. Bu usulni … deb xam ataladi.
a)* simvolik usul
b) To‘la quvvat
c) Kompleks quvvat
d) Neper va detsibel
272. Bu kattalik tok va kuchlanish ta’sir etuvchi (effektiv) qiymatlari ko‘paytmalarini ular orasidagi faza burchagining sinusiga ko‘paytirilganiga teng:
a)* Reaktiv quvvat
b) Kompleks quvvat
c) muvofiqlash sharti
d) To‘la quvvat
273. Bu qiymat kompleks kuchlanishning va tutash kompleks tokning ko‘paytmalari bilan aniqlanadi:
a) *Kompleks quvvat
b) Neper va detsibel
c) Reaktiv quvvat
d) To’g’ri javob yo’q
274. Kuvvat balansi (muvozanati)
a)* Energiyaning saqlanish qonuniga binoan, xar qanday zanjir uchun ixtiyoriy onda quvvat balansi saqlanadi, ya’ni shu zanjirga uzatilayotgan barcha quvvatning oniy qiymati zanjirda istemol qilinayotgan barcha quvvatlar oniy qiymati (r) ga teng.
b) elektron yoki protonning shunday xususiyatiga aytiladiki, unda xususiy elektr maydoni va tashqi elektr maydoni bilan ularning o‘zaro ta’sirini son qiymati jihatidan absolyut miqdorga teng.
c) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
d) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
275. Kirxgof birinchi qonunini simvolik shaklda yozing
a) * ;
b) ;
c) ;
d) ;
276. Maksimal quvvatni uzatish shartlari
a) *Energiyaning uzatilishiga qo‘yiladigan talablar - signallarni uzatish bilan bog‘liq bo‘lgan telekommunikatsiya tizimlarida va energiya uzatishga mo‘ljallangan energetik tizimlarida - bir biridan tubdan farq qiladi.
b) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
c) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
d) Tugri javob yo’q
277. is te’molchining kirish qarshiligi va manbaning ichki qarshiligi tengligi shartiga ... deyladi.
a) *muvofiqlash sharti
b) Tugri javob yo’q
c) Neper va detsibel
d) Kompleks quvvat
278. Muvofiqlashtirish -
a) *manba bilan iste’molchi orasiga transfarmator kiritish bilan amalga oshirilishi mumkin.
b) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
c) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
d) To’g’ri javob yo’q
279. faqat birinchi konturdan oqayotgan tokka (i1≠0; i2=0) proporsional bo‘lgan qiymatli magnit oqimiga ikkinchi kontur ilashadi:
a)* Sh21 = M21·i1
b) Sh12 = M12·i2
c) Sh11=L1·i1
d) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
280. birinchi kontur bilan ulashgan magnit oqim Sh11 shu kontur toki va chulg‘am induktivligi L1 ning ko‘paytmasiga teng:
a)* Sh11=L1·i1
b) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
c) Sh21 = M21·i1
d) Sh12 = M12·i2
281. tok faqat ikkinchi konturda mavjud bo‘lsa, birinchi kontur bilan ilashgan oqim
a) *Sh12 = M12·i2
b) Tugri javob yo’q
c) Sh22 = L2·i2
d) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
282. Ikkinchi konturning oqim ilashuvi
a)* Sh22 = L2·i2
b) e1 =- dSh12/dt =- M12di2/dt.
c) Sh11=L1·i1
d) Sh21 = M21·i1
283. Agar faqat birinchi konturda tok o‘zgarayotgan bo‘lsa, ikkinchi konturda e.yu.k. induktivlanadi:
a) *e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
b) Sh11=L1·i1
c) e1 =- dSh12/dt =- M12di2/dt.
d) Tog’ri javob yo’q
284. agar tok faqat ikkinchi konturda o‘zgarsa, birinchisida e.yu.k. induktivlanadi:
a) *e1 =- dSh12/dt =- M12di2/dt.
b) Sh21 = M21·i1
c) Sh22 = L2·i2
d) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
285. Agar tok birinchi konturda ham, ikkinchi konturlarda ham oqayotgan bo‘lsa, to‘la magnit ilashuvi hususiy induktivlik va o‘zaro induktivlik hosil qilgan magnit ilashuvlarining ... teng bo‘ladi
a) *algebrik yig‘indisiga
b) chiziqlilik prinsipini
c) kupaytmasiga
d) Tugri javob yo’q
286. Induktiv bog‘langan elementlar uchlarini belgilash
a) *O‘zinduksiya magnit ilashuvi L1·i1 (yoki L2·i2)ga o‘zaro induktivlik M·i2 (yoki M·i1) magnit ilashuvining algebraik qo‘shilishi ishorasini aniqlash uchun, induktiv bog‘langan elementlarning qisqichlari (boshi va keti)ni belgilash zarur.
b) Energiyaning uzatilishiga qo‘yiladigan talablar - signallarni uzatish bilan bog‘liq bo‘lgan telekommunikatsiya tizimlarida va energiya uzatishga mo‘ljallangan energetik tizimlarida - bir biridan tubdan farq qiladi
c) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
d) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
287. Zanjirning R qarshilikdan iborat bo‘lgan bo‘lagidagi akgiv oniy quvvat ifodasini yozing.
a) *p = u  I
b) p = U  I (1+ cos 21t)
c) p = U  I sin 21t
d) p = U  I sin 21t
288. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a) *
b)
c)
d)
289. O‘tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:

a) Zaryadlar xarakati.


b) O‘tkazgich-dagi zaryadlangan zarrachalar-ning xaotik xarakati.
c) O‘tkazgichning biror nuqtasidagi zaryadlar xolati.
d) *O‘tkazgich bo‘ylab zaryadlangan zarrachalarning tartibli xarakati.
290. Ikki induktiv bog‘langan zanjirlarni ketma-ket ulash.
a)* Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
b) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
c) Chiqiqli ikki qutblik haqidagi to‘liq axborotni, hususan, keltirilgan ixtiyoriy kuchlanishga nisbatan uning (aks) ta’sirini chastotaviy tavsifdan, ya’ni kirish qarshiligi yoki o‘tkazuvchanligi haqiqiy va mavhum qismlarining chastotaga
d) Yerkin zaryadlarning yo’naltirilgan harakat jarayoni yokiy magnet maydoni mavjudligida elektr siljisish vektorining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi
291. Bir mega gers necha gersga teng:
a) *
b)
c)
d)
292. Chastotalar shkalasi.
a)* Uni, aksariyat, logarifmik masshtabda quriladi
b) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
c) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
d) Yuqorida ko‘rsatilganidan, ketma-ket ulangan konturning sig‘imi yoki induktivligi qiymatlarini o‘zgartirib rezonans jarayoniga sozlash mumkin.
293. Quyidagi ifodalarning qaysi biri g‘altakning induktiv qarshiligini ni ifodalaydi:
a) * L
b) C
c)
d)
294. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining reaktiv qarshiligini ifodalaydi:
a) *
b)
c)
d)
295. Agar ketma-ket ulangan RL zanjirga o‘zgarmas tok manbaci bersak, zanjirning to‘la qarshiligi nimaga teng bo‘ladi:
a) *
b)
c)
d)
296. Elementlari mos ulangan sxemada zanjir to‘la qarshiligi qanday o‘zgaradi:
a) *Oshadi.
b) Kamayadi.
c) O‘zgarmaydi.
d) Noma’lum.
297. Nosinusoidal tokli zanjirda induktivlik va sig‘im.
a) *Induktiv reaktiv qarshiligi chastotaga (garmonika raqamiga) proporsional ravishda ortadi
b) Induktiv reaktiv qarshiligi chastotaga (garmonika raqamiga) proporsional ravishda kamayadi
c) Yuqorida ko‘rsatilganidan, ketma-ket ulangan konturning sig‘imi yoki induktivligi qiymatlarini o‘zgartirib rezonans jarayoniga sozlash mumkin.
d) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
298. O‘rtacha qiymatning har xil turlari.
a) *Aksariyat, davriy funksiyalarning uch xil o‘rtacha qiymatlari, ularning muhim tavsiflarini namoyon qiladi
b) Yuqorida ko‘rsatilganidan, ketma-ket ulangan konturning sig‘imi yoki induktivligi qiymatlarini o‘zgartirib rezonans jarayoniga sozlash mumkin.
c) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
d) Zanjirda L, r, C elementlar ketma-ket ulangandagi rezonans shunday nomlanadi
299. Kuchlanish rezonansi.
a) *Zanjirda L, r, C elementlar ketma-ket ulangandagi rezonans shunday nomlanadi
b) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
c) L, r, C larni parallel ulash bilan hosil qilingan rezonans hodisasi shunday nomlangan.
d) Agar vaqt doimiysidan kichik bo‘lgan oraliqda kuchlanish u noldan farq qilsa, u holda bo‘lganda zanjirdagi rejim faqat kuchlanish impulsi
300. Kuchlanish impulsi.
a) *Agar vaqt doimiysidan kichik bo‘lgan oraliqda kuchlanish u noldan farq qilsa, u holda bo‘lganda zanjirdagi rejim faqat kuchlanish impulsi
b) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
c) Uch element L, r, C dan tashkil topgan elektr zanjiri (konturi) yuqorida ko‘rilganlardan murakkabroq va ikkinchi darajali differensial tenglama bilan ifodalanadi.
d) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
301. Ichida tok potentsiali kichik nuqtadan potentsiali kattaroq nuqtaga qarab o’tadigan elementni ko’rsating.Javoblar: A, @B, V, G, D

  1. Tok ifodasi bilan elektr zanjiri turi orasidagi moslikni ko’rsating.

Tok ifodalari Elektr zanjiri turi
i = I0 1. m. O’zgarmas tok zanjiri
i = I(t+T) 2. n. Garmonik tok zanjiri
i = Im cos(wt + ф) 3. r. Davriy tok zanjiri

Javoblar: A. 1 – r B. 1 – n V. @1 – m G. 1 – m 2 – n 2 – m 2 – r 2 – r
3 – m 3 – r 3 – n 3 – n
303. Elementlar bilan ularning tenglamalari orasidagi moslikni aniqlang
Sxemalar Tenglamalar
m.
n.

  1. u = e
  1. i = j

z. u = R  i


Javoblar: A. 1 – m B. 1 – n V. 1 – p G.@ 1 – z
2 – n 2 – p 2 – q 2 – m
3 – p 3 – q 3 – z 3 – n
4 – q 4 - z 4 – m 4 – q
5 – z 5 – m 5 – n 5 – p
304. Elementlar bilan ularning xarakteristikalari orasidagi moslikni ko’rsating.
Elementlar Xarakteristikalari

Javoblar: A. @1 – m B. 1 – n V. 1 – p G. 1 – q


2 – n 2 – p 2 – q 2 – z
3 – p 3 – q 3 – z 3 – m
4 – q 4 - z 4 – m 4 – n
5 – z 5 – m 5 – n 5 – p
305.

Berilgan zanjir uchun shaxobchalar soni Nsh, tugunlar soni Nt va bosh konturlar soni Nk ni ko’rsating.


Javoblar: А. Nsh = 8 B.@ Nsh = 6 V. Nsh= 4 G. Nsh= 7
NT = 5 NT= 4 NT = 3 NT = 6
Nк = 3 Nк = 3 Nк = 5 Nк = 5

307. I kontur uchun Kirxgofning II - qonuniga ko’ra tenglamani ko’rsating.


J avoblar: A.
B.
V.
G@.
308. 3- tugun uchun Kirxgofning I- qonuni bo’yicha tenglmani ko’rsating.


Javoblar:

А.@ I4 – I1 - J5 = 0


B.
V.
G.
309. O’zgarmas tok zanjirini ko’rsating.

310. Sxemalar va ularning ekvivalent qarshiliklari tenglamalari orasidagi moslikni aniqlang.


S xemalar Ekvivalent qarshiliklar Javoblar:
m. A. 1 –n , 2 - m
n. B. 1-p, 2-q
p. V@. 1-q, 2-p
q. G. 1-q, 2-p
z.

311. Berilgan Е= 8, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом tok kuchini toping.


J avoblar:
А. 4 А B@. 2 А V. 1 А
G. 1,6 А
312. a va b nuqtalar orasidagi kuchlanishni toping. E = 8 В, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом,
R 3 = 6 Ом
Javoblar:
А. 8 В
B. 6 В
V. 4 В
G@. 4,8 В

313.Jamlash usulidan foydalanib, I tokni hisoblang. E1 = 24 В, E2 = 48 В,


R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом.

Javoblar:А. 3 А; B@. 6 А; V. –3 А; G. –6 А;


314.Jamlash usuli yordamida I tokni aniqlang.


J avoblar: А.@ ; B. ;
V. ; G. ;
315. Kontur toklar usuli bilan elektr zanjirini hisoblash tartibini to’g’ri ko’rsating.
p. Sxema shaxobchalaridagi toklarni topish.
n. Konturlarni tanlash va tartib raqamlar qo’yish.
q. Tuzilgan tenglamalarni yechish va nomalumlarni topish.
m. Kontur toklar uchun tenglamalar tuzish.
Javoblar: A. (q, p, n, m) B@. (n, m,q, p) V. (q, p, m, n)
G. (m, n, p, q)

316. I33 tokli kontur uchun kontur toklar usuli bilan to’g’ri tuzilgan tenglamani ko’rsating.


Javoblar: А.


B.
V@.
G.

317. I22 tokli kontur uchun kontur toklar usuli bilan to’g’ri tuzilgan tenglamani ko’rsating.


Javoblar: А.


B@. -I11R3 + I22 (R3 + R4 ) – JR4 = E5
V.
G.
318.Shaxobchadagi I tokni kontur toklar orqali to’g’ri ifodalang.
Javoblar:
А. I = I11;
B.I = I11- I22;
V@. I = I11 - J
G. I = -I11 – J

319. Tuguniy kuchlanishlar usuli bilan hisoblashning to’g’ri tartibini ko’rsating.


m. tenglamalarni yechish va noma'lumlarni topish.
n. tuguniy kuchlanishlar uchun tenglamalar tuzish.
p. tugunlarni raqamlab, bittasini bazis deb tanlash.
q. sxema shaxobchalaridagi kuchlanishlarni topish.
Javoblar: A (q, p, n, m) B. (n, m, q, p) V@. (p, n, m, q)
G. (n, p, m, q)

320. 1 - tugun uchun tuguniy kuchlanishlar usuli bilan to’g’ri tuzilgan tenglamani ko’rsating.
Javoblar:
А.
B.
V.
G@.
321. 1-tugun uchun tuguniy kuchlanishlar usuli bilan tenglama tuzing.

Javoblar:


А.
B.
V.
G.

3 22. Berilgan sxemani to’la hisoblash uchun lozim bo’lgan qo’shimcha tenglamani ko’rsating.
Download 0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Download 0.86 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test

Download 0.86 Mb.