• Javoblar: А. ; B. ; V. ;
 • Javoblar
 • Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test
  Download 0.86 Mb.
  bet2/22
  Sana15.05.2023
  Hajmi0.86 Mb.
  #59928
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Bog'liq
  Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test

  Javoblar: А. ;B. ;В. ;G.@

  323.E kvivalent generatorning Eэкв va Rэкв parametrlarini aniqlang.


  Жавоблар: А.
  B.
  V.
  G@.

  324. I(0) tokning ifodasini kompensatsiya prinsipi asosida yozing. uc(0) ma'lum.


  Javoblar: А. ;B. ; V. ;G@.

  325. IL(0) ma'lum bo’lsa, I(0) tokning ifodasini kompensatsiya printsipi asosida yozing.


  Javoblar:А@. B. ;V. ;G.

  326. Yarimo’tkazgichli elementlar bilan ularning chiziqli ekvivalent almashtirish sxemalari orasidagi moslikni ko’rsating.


  Yarimo’tkazgichli elementlar Chiziqli ekvivalent sxemalari


  Javoblar: A. 1 - n B. 1 – p V@. 1 – m G. 1 – n


  2 – p 2 – m 2 – n 2 – m
  3 – m 3 – n 3 – p 3 – p

  327.Kuchlanish oniy qiymatining grafik tarzda berilgan shaklining analitik ifodasini ko’rsating.


  Javoblar:
  А@.
  B.
  V.
  G.

  328.Tok oniy qiymatining grafik tarzda berilgan shaklining analitik ifodasini ko’rsating. Javoblar: А.


  B @.
  V.
  G.

  329.Nomi va shartli belgilanishi orasidagi moslikni ko’rsating.


  Nomi Shartli belgilanishi


  1. Amplituda n. 
  2. Oniy qiymat p. (1t Q )
  3. Faza q. Um
  4. Boshlang’ich faza z. U
  Javoblar: A. 1 - q B. 1 – z V. 1 – z G@. 1 - q
  2 - z 2 - q 2 - q 2 - z
  3 - p 3 - n 3 - n 3 - n
  4 - n 4 - p 4 - p 4 - p
  330. Tokning tasir etuvchi I qiymatini aniqlang.
  Javoblar: A. Iq= 7,07; B. @Iq=5;V. Iq= 10; G. Iq= 3,53

  331.Tokning oniy qiymati , A bo’lsa, kompleks tokni toping.


  Javoblar: А.@
  B. V. G.
  332.Kompleks kuchlanish berilgan bo’lsa, uning oniy qiymatini yozing.
  Javoblar:
  А@. B.
  V. G.
  333.Vektor diagrammaga doir kompleks kuchlanishning ifodasi ni yozing.
  Javoblar:
  А .
  B.
  V@.
  G.

  334.
  Vektor diagramma mos bo’lgan simvolik shakldagi element tenglamasini ko’rsating. J avoblar: А. ; B@.


  V. ;G.

  335.Kirxgof birinchi qonunini simvolik shaklda yozing.


  Javoblar: А. ; B@. ; V. ;G.
  336. Simvolik usulda hisoblash tartibini ko’rsating.
  m. Kuchlanish va toklar kompleks tasvirlaridan oniy qiymatlariga o’tish
  n. Sxemaning simvolik shaklini chizish.
  p. Kuchlanish va toklarning oniy qiymatlaridan kompleks tasvirlariga o’tish.
  q. Kerakli kompleks kuchlanishlar va toklarni hisoblash.

  Javoblar: А. (m,q,р,n); B@. (р,n,q,m); V. (n,p,m,n ) ;G. (m,q,n,р) ;


  337.Zanjirning kompleks qarshiligini ko’rsating.
  Javoblar: А@. .
  B .
  V.
  G.
  338.Z anjir bo’lagining kompleks qarshiligini ko’rsating.
  Javoblar:
  А@.
  B.
  V.
  G.

  339.Zanjir bo’lagining kompleks o’tkazuvchanligini ko’rsating.


  Javoblar: А .@
  B.
  V.
  G.

  340. Elementlarning ketma-ket ulanishidan parallel ulanishga va aksincha, o’tishda elementlar va ularning ifodalari orasidagi moslikni ko’rsating.
  Elementlar Ularni ifodalovchi ifodalar

  Javoblar: A.@ 1-m B. 1-n V. 1-q G. 1-q


  2-n 2-p 2-q 2-p
  3-p 3-q 3-m 3-m
  4-q 4-m 4-n 4-n

  341. Reaktiv qarshilik ifodasini ko’rsating.


  Javoblar: А@. ;B. ; V. Z  cos ; G. Z  sin 

  342.Zanjirning R qarshilikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi akgiv oniy quvvat ifodasini yozing.


  Javoblar: А@. p = u  I B. p = U  I (1+ cos 21t)
  V. p = U  I sin 21t G. p = -U  I sin 21t

  343.Zanjirning L induktivlikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi oniy quvvat ifodasini yozing.


  Javoblar: А. p = u  I B@. p = U  I (1+ cos 21t)
  V. p = U  I sin 21t G. p = -U  I sin 21t
  344.Z anjir bo’lagi bilan undagi oniy aktiv quvvat grafigi orasidagi moslikni ko’rsating. Zanjir bo’lagi
  1. R qarshilikdan iborat
  2. L induktivlikdan iborat
  3. C sig’imdan iborat

  Javoblar:


  A@. B. V. G.
  1-m 1-n 1-p 1-m
  2-n 2-p 2-m 2-p
  3-p 3-m 3-n 3-n

  345.Tok, kuchlanish va quvvatning vaqt ichida o’zgarish chiziqlariga qarab yuk turini aniqlang. Javoblar:


  А. Toza induktiv
  B@. Тоza aктiv
  V. Тоzа sig’im
  G. Актiv-induktiv

  346.Kompleks quvvat ifodasini ko’rsating.


  Javoblar:A@ B. V.
  G.
  347. Aktiv quvvatlar muvozanati tenglamasini keltiring.
  Javoblar:
  А@.
  B.
  V.
  G.

  348. Maksimal aktiv quvvat sharti bajariladigan yuk qarshiligini ko’rsating.


  J avoblar:
  А. B@.
  V. G.
  349. Induktiv bog’langan g’altaklarning ulanish turiga mos tenglamani ko’rsating.
  Javoblar:
  А. @
  B.
  V.
  G.

  350. Havo transformatori ideal bo’ladigan uchta shartni ko’rsating.


  1. Chulg’amlar qarshiliklari nolga intiladi.
  2. Chulg’amlar qarshiliklari cheksizga intiladi.
  3. Induktivliklar nolga intiladi.
  4. Induktivliklar cheksizga intiladi.
  5. Chulg’amlar orasidagi aloqa koeffitsienti (MG'L1L2) nolga intiladi.
  6. Chulg’amlar orasidagi aloqa koeffitsienti (MG'L1L2) birga intiladi.
  Javoblar: A. (1, 4, 6) B@. (2, 4, 5) V. (1, 3, 5) G. (2, 4, 6)

  351. Havo transformatori tenglamasini ko’rsating. Javoblar:


  А.@

  B.


  V.


  G.


  352. Ideal transformator sxemasini ko’rsating.
  Javoblar: A@, B, V, G  353. Berilgan sxema uchun AChX va FChX larni ko’rsating.


  Sxema AChX FChX
  Javoblar: A.@ [1 va n] B. [1 va p] V. [1 va m] G. [2 va p]

  354. koeffitsientni hisoblash formulasini ko’rsating (Fure qatori uchun).


  А. B.
  V. G.
  Javoblar: A, B, V, G@
  355.Berilgan ma'lumotnomadagi ko’rinishi bo’yicha Fure qatorining standart ko’rinishini ko’rsating. f(t) = 7 + 8 cos 1t + 6 sin 1t.
  Javoblar:
  А.@ B.
  V. G.
  356.Agar bo’lsa, zanjir qismida ajraluvchi aktiv quvvatning qiymatini aniqlang.
  Javoblar:
  А@. Р = 200 Вт B. Р= 100 Вт
  V. Р= Вт G. Р=100 В
  357.Amplitudaviy va fazaviy spektrlarga mos keladigan Fure qatorining formulasini ko’rsating.
  Amplitudaviy spektr Fazaviy
  Javoblar: А.
  B@.
  V.
  G.

  358.Davriy nosinusoidal E.Yu.K.ning ta'sir qiymatini aniqlang


  Javoblar: А. E = 25 B@. V. E = 15 G.

  359.Agar bo’lsa, zanjir qismida ajraluvchi aktiv quvvatning qiymatini aniqlang.


  J avoblar: А@. Р= 100 B. Р= 100
  V. Р=200 G. Р=200

  360.Agar R = 10 Ом, u1 = 10 + 10 cos 1t + 5 cos21t bo’lsa, zanjirdagi i tokning ifodasini aniqlang.


  Javoblar: А.


  B.
  V@.
  G.
  361.Agar bo’lsa, zanjirdagi i tokning ifodasini aniqlang.
  J avoblar: А.
  B.
  V.
  G@.
  362.Agar bo’lsa, u2 kuchlanishning ifodasini aniqlang.

  Download 0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 0.86 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test

  Download 0.86 Mb.