• To‘g‘irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang
 • Yarimotkazgichli ichimlik ... ..
 • Simistorda p-n o‘tish soni nechta
 • Sxemalarda bipolyar tranzistor... ishlatiladi.
 • p-n o‘tish barer sig‘imi ... aniqlanadi
  Download 0.86 Mb.
  bet21/22
  Sana15.05.2023
  Hajmi0.86 Mb.
  #59928
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  Bog'liq
  Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test

  p-n o‘tish barer sig‘imi ... aniqlanadi.

  *a. uning kengligi bilan


  b. teshilish kuchlanishi bilan
  c. to‘g‘ri siljitish kuchlanishi
  d. fotosezgirlikbilan

  bipolyar tranzistorning berk rejimi amalga oshadi

  a. emitter o‘tish teskari, kollektor o‘tish ham teskari siljitilganda


  b. ikkala o‘tish teskari yo‘nalishda siljitilganda
  *c. ikkala o‘tish to‘g‘ri yo‘nalishda siljitilganda
  d. emitter o‘tish to‘g‘ri, kollektor o‘tish esa teskari siljitilganda

  To‘g‘irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang

  a. to‘g‘ri siljitilgan


  b. elektr teshilish rejimi
  c. teshilish rejimiga o‘tmagan teskari siljitish
  *d. to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi

  Xususiy yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?

  a. musbat ionlar


  *b. elektronlar va kovaklar
  c. manfiy ionlar
  d. kovaklar

  Yarimo'tkazgichli ichimlik ... ..

  a. bitta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega


  *b. bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega
  c. faqat p-n o‘tishga ega, elektrodlari yo‘q
  d. ikkita p-n o‘tish va uchta elektrodga ega

  Diodning issiqlik teshilishi – bu…….

  a. valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o‘tish natijasida tokning keskin ortib ketishi


  *b. p- n o‘tish qiziganda teskari tokning boshqarilmaydigan qaytmas jarayon natijasida ortishi
  c. diod to‘g‘ri ulanganda tokning keskin ortishi
  d. p- n o‘tishda to‘qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi

  Simistorda p-n o‘tish soni nechta?

  a. 1
  b. 3


  v. 2
  *d. 4
  Sxemalarda stabistor ... ishlatiladi.

  a.* kuchlanishni stabilizatsiyalash uchun


  b. tranformator tok kuchini to'g'rilash uchun
  c. o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmasga aylantirish uchun
  d. elektr kondensator sifatida

  Sxemalarda bipolyar tranzistor... ishlatiladi.

  a. signallarni so‘ndirish uchun


  b. signallarni ajratish uchun
  *c. signallarni quvvatini kuchaytirish uchun
  d. signallarni kechiktirish uchun

  Текст вопроса


  p- yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?
  Выберите один ответ:
  a. musbat ionlar
  b. manfiy ionlar
  c. elektronlar va kovaklar
  d. kovaklar

  n-kanali induktsiyalangan MDYa-tranzistordagi kanallar soni nechta?


  Выберите один ответ:
  a. 3
  b. 2
  c. 1
  d. 4
  Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida p-n o‘tishlar toklarining bir-biriga tasiri yo‘q?
  Выберите один ответ:
  a. aktiv
  b. invers
  c. berk
  d. to‘yinish

  Sxemalarda yarimo‘tkazgichli diod ... ishlatiladi.


  Выберите один ответ:
  a. toknibarqarorlash uchun
  b. elektr saqlagich sifatida
  c. induktivliksifatida
  d. o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmasga aylantirish uchun

  Elektr maydonda elektronga ta’sir etuvchi asosiy kuch?


  Выберите один ответ:
  a. gravitatsion kuch
  b. kulon kuchi
  c. tortishish kuchi
  d. elastik kuchi

  p-n o‘tish teskari ulanganda ...


  Выберите один ответ:
  a. uning kengligi va barer sig‘imi ortadi
  b. uning kengligi va barer sig‘imi kamayadi
  c. uning kengligi ortadi, barer sig‘imi esa kamayadi
  d. uning kengligi kamayadi, barer sig‘imi esa ortadi

  Kremniyning taqiqlangan zona kengligi ... tashkil etadi.


  Выберите один ответ:
  a. 1,43eV
  b. >3eV
  c. 0,67eV
  d. 1,12eV

  Maydoniy tranzistorning qaysi turida stok toki faqat kanal sohasi kengligining o‘zgarishi hisobiga amalga oshadi?


  Выберите один ответ:
  a. MDYa- tranzistor
  b. p – kanali qurilgan MDYa- tranzistorda
  c. n – kanali induktsiyalangan MDYa tranzistorda
  d. zatvori p- n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor
  p-kanali induktsiyalangan MDYa-tranzistordagi kanallar soni nechta?
  Выберите один ответ:
  a. 2
  b. 1
  c. 3
  d. 4

  Yarimo‘tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o‘tkazuvchanligi…..


  Выберите один ответ:
  a. absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi
  b. absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi
  c. absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o‘zgarmaydi
  d. absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi

  ..... termorezistor toki qiymati o‘zgaradi


  Выберите один ответ:
  a. yoritilganlik o‘zgarishi bilan
  b. atrof muxit temperaturasi o‘zgarishi bilan
  c. atrof muxit temperaturasi kamayishi bilan
  d. atrof muxit temperaturasi ortishi bilan

  i- turdagi yarimo‘tkazgich – bu……


  Выберите один ответ:
  a. kirishmasiz yarimo‘tkazgich
  b. donor kirishmali yarimo‘tkazgich
  c. donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasiga teng yarimo‘tkazich
  d. aktseptor kirishmali yarimo‘tkazgich
  p-n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor...
  Выберите один ответ:
  a. bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega
  b. ikkita p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  c. bitta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  d. faqat p-n o‘tishga ega, elektrodlari yo‘q

  Diodning issiqlik teshilishi – bu…….


  Выберите один ответ:
  a. p- n o‘tish qiziganda teskari tokning boshqarilmaydigan qaytmas jarayon natijasida ortishi
  b. diod to‘g‘ri ulanganda tokning keskin ortishi
  c. p- n o‘tishda to‘qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
  d. valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o‘tish natijasida tokning keskin ortib ketishi

  p-n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzisordagi kanallar soni nechta?


  Выберите один ответ:
  a. 1
  b. 2
  c. 3
  d. 4

  p-n o‘tish to‘g‘ri ulanganda ...


  Выберите один ответ:
  a. uning kengligi kamayadi, diffuziyz sig‘imi esa ortadi
  b. uning kengligi va barer sig‘imi ortadi
  c. uning kengligi va barer sig‘imi kamayadi
  d. uning kengligi ortadi, barer sig‘imi esa kamayadi

  Текст вопроса


  p-n o‘tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?
  Выберите один ответ:
  a. manfiy ionlar
  b. kovaklar
  c. musbat ionlar
  d. elektronlar va kovaklar

  Rekombinatsiya –bu……...


  Выберите один ответ:
  a. elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilarning harakati
  b. erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo‘lish hodisasi
  c. erkin zaryad tashuvchilarning yo‘qolish hodisasi
  d. kotsentratsiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati

  Kuchlanishni barqarorlashda qo‘llaniladigan diod turi?


  Выберите один ответ:
  a. tunnel diod
  b. varikap
  c. shottki diodi
  d. stabilitron

  Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?


  Выберите один ответ:
  a. berk
  b. invers
  c. aktiv
  d. to‘yinish

  Bipolyar tranzistorning qaysi soxasida kiritmalar kontsentratsiyasi eng katta bo‘ladi?


  Выберите один ответ:
  a. baza
  b. emitter
  c. kollektor
  d. barcha soxalarda teng

  ....... bipolyar tranzistorning aktiv rejimi amalga oshadi


  Выберите один ответ:
  a. ikkala o‘tish teskari yo‘nalishda siljitilganda
  b. emitter o‘tish to‘g‘ri, kollektor o‘tish esa teskari siljitilganda
  c. emitter o‘tish teskari, kollektor o‘tish ham teskari siljitilganda
  d. ikkala o‘tish to‘g‘ri yo‘nalishda siljitilganda

  Yarimo‘tkazgichli diod .. ishlatiladi.


  Выберите один ответ:
  a. issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
  b. optik signallarni bir tomonlama o’tkazish va elektr signallarga aylantirish uchun
  c. elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
  d. elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

  n- turdagi yarimo‘tkazgich – bu……


  Выберите один ответ:
  a. donor kirishmali yarimo‘tkazgich
  b. aktseptor kirishmali yarimo‘tkazgich
  c. donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasigi teng yarimo‘tkazich
  d. kirishmasiz yarimo‘tkazgich

  Diffuziya - bu……….


  Выберите один ответ:
  a. erkin zaryad tashuvchilarning yo‘qolish hodisasi
  b. elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilarning harakati
  c. erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo‘lish hodisasi
  d. kotsentratsiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati

  Stabistorning ishchi rejimini belgilang


  Выберите один ответ:
  a. to‘g‘ri siljitilgan
  b. elektr teshilish rejimi
  c. to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi
  d. teshilish rejimiga o‘tmagan teskari siljitish

  Yarimo‘kazgich diodda p-n o‘tish soni nechta?


  Выберите один ответ:
  a. 2
  b. 4
  c. 3
  d. 1
  Текст вопроса
  Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?
  Выберите один ответ:
  a. to‘yinish rejimi
  b. berk rejim
  c. invers rejim
  d. aktiv rejim

  Diodning ko‘chkili teshilishi – bu…….


  Выберите один ответ:
  a. p- n o‘tishda to‘qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
  b. p- n o‘tish qiziganda teskari tokni boshqarilmay qaytmas jarayon natijasida ortishi
  c. valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o‘tish natijasida tokning keskin ortib ketishi
  d. diod to‘g‘ri ulanganda tokning keskin ortishi

  Diodli tiristor...


  Выберите один ответ:
  a. uchta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega
  b. uchta p-n o‘tish va to‘rtta elektrodga ega
  c. uchta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  d. bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega

  Tiristor ...


  Выберите один ответ:
  a. uchta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  b. uchta p-n o‘tish va to‘rtta elektrodga ega
  c. bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega
  d. uchta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega

  Текст вопроса


  Emitter zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.
  Выберите один ответ:
  a. uzatish uchun
  b. injektsiyalash uchun
  c. ekstraktsiyalash uchun
  d. to‘plash uchun

  n-yarimo‘tkazichlar uchun qaysi zaryad tashuvchilar asosiy hisoblanadi?


  Выберите один ответ:
  a. manfiy ionlar
  b. kovaklar
  c. elektronlar
  d. musbat ionlar

  Elektron qurilmaning aktiv elementlariga nimalar kiradi?


  Выберите один ответ:
  a. Diod, tranzistor, tiristor va h
  b. Rezistor, kondensator, induktivlik
  c. Uning barcha tashkil etuvchi qismlari
  d. p-n o’tish, diod, rezistor va h

  Bipolyar tranzistorlarning necha xil ulanish sxemasi mavjud?


  Выберите один ответ:
  a. 5
  b. 3
  c. 4
  d. 2

  Termorezistor qanday asbob


  Выберите один ответ:
  a. fotoelektrik asbob
  b. elektr o‘zgartiruvchi asbob
  c. elektr yoritgich asbob
  d. termoelektrik asbob

  Bipolyar tranzistor...


  Выберите один ответ:
  a. bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega
  b. bitta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  c. ikkita p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  d. faqat p-n o‘tishga ega, elektrodlari yo‘q

  Dielektrikning taqiqlangan zona kengligi ... tashkil etadi.


  Выберите один ответ:
  a. >3eV
  b. 1,12eV
  c. 0,67eV
  d. 1,43eV

  Dinistorda p-n o‘tish soni nechta?


  Выберите один ответ:
  a. 2
  b. 4
  c. 3
  d. 5

  Fotodiod ... ishlatiladi.


  Выберите один ответ:
  a. issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
  b. elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
  c. optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
  d. elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

  To‘g‘irlovchi diod bu


  elektr o‘zgartiruvchi asbob

  Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida p-n o‘tishlar toklarining bir-biriga tasiri yo‘q?


  Выберите один ответ:
  berk

  Yarimo‘kazgich diodda p-n o‘tish soni nechta?


  1

  Fotorezistor bu


  fotoelektrik asbob

  Sxemalarda MDYa- tranzistor... ishlatiladi.


  kuchlanish kuchaytirgichi sifatida

  Qanday bipolyar tranzistor eng tezkor ishlaydi?


  baza kengligi kichik, unda n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan

  Y –parametrlarni .... bevosita o‘lchab topish mumkin


  tranzistorning kirish va chiqish o‘tkazuvchanligini

  Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?


  aktiv
  Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan rejim amalga oshadi?
  kanali induktsiyalangan MDYa transistor

  Kuchlanishni barqarorlashda qo‘llaniladigan diod turi?


  stabilitron

  Qaysi tranzistor tuzilmasida dielektrik qatlam qo‘llaniladi?


  MDYa tranzistorda

  Diodning issiqlik teshilishi – bu…….


  p- n o‘tish qiziganda teskari tokning boshqarilmaydigan qaytmas jarayon natijasida ortishi

  Metall-yarimo‘tkazgich o‘tishli diod turi?


  shottki diode

  Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?


  to‘yinish rejimi

  Bipolyar tranzistorning qaysi soxasida kiritmalar kontsentratsiyasi eng kichik bo‘ladi?


  baza

  p-n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor...


  bitta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega

  Bitta p-n o‘tishga ega bo‘lgan fotoelektr asbob


  fotodiod

  Emitter zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.


  injektsiyalash uchun

  Analog signallarga ishlov berganda bipolyar tranzistor qaysi rejimda ishlaydi?


  aktiv
  Kompensatsiyalangan yarimo‘tkazgich – bu……..
  donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasigi teng yarimo‘tkazich

  O‘zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo‘llaniladigan diod turi?


  varikap

  p-n o‘tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?


  elektronlar va kovaklar

  Tiristor ...


  uchta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega

  Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ..... xizmat qiladi


  asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injektsiyalash uchun

  n- turdagi yarimo‘tkazgich – bu……


  donor kirishmali yarimo‘tkazgich

  Diodning ko‘chkili teshilishi – bu…….


  p- n o‘tishda to‘qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi

  p-n o‘tish teskari ulanganda ...


  uning kengligi ortadi, barer sig‘imi esa kamayadi

  Diodning ideallashgan VAX si…. e’tiborga olmaydi?


  tok hosil bo‘lishiga diod p- n o‘tishining qo‘shgan hissasini

  Hajmiy zaryad sohasi….


  p-n kontakt sohasida o’z elektroni va kovagini yo’qotgan turg’un ionlar joylashgan soha

  Tiristorda p-n o‘tish soni nechta?


  3
  Fotodiod qaanaqa asbob
  fotoelektrik asbob

  p-n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzisordagi kanallar soni nechta?


  1

  Yarimo‘tkazgichli diod…..


  bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega

  i- turdagi yarimo‘tkazgich – bu……


  kirishmasiz yarimo‘tkazgich

  Kollektor zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.


  to‘plash uchun

  Bitta p-n o‘tishga ega bo‘lgan, elektr energiyani yorug‘lik nuriga o‘zgartiruvchi yarimo‘tkazgich asbob


  Выберите один ответ:
  nurlanuvchi diod

  Simistorda p-n o‘tish soni nechta?


  4

  Arsenid galliyning taqiqlangan zona kengligi ... tashkil etadi.


  1,43eV

  p-kanali induktsiyalangan MDYa-tranzistordagi kanallar soni nechta?


  1

  To‘g‘irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang


  to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi

  Asosiy zaryad tashuvchilarda ishlaydigan diodni ko‘rsating.


  shottki barerli diod

  To‘g‘irlovchi diod bu


  elektr o‘zgartiruvchi asbob

  Diodli tiristor...


  uchta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega

  Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?


  Aktiv

  Teskari ulangan fotodiod toki


  yoritilganlik ortishi bilan ortadi

  Germaniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.


  0,67eV

  Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokiga sust bog‘liq?


  to‘yinish

  Dielektrik – bu kristall qattiq jism, uning elektr o‘tkazuvchanligi


  absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o‘zgarmaydi

  p-n o‘tish to‘g‘ri ulanganda ...


  uning kengligi kamayadi, diffuziyz sig‘imi esa ortadi

  Nurlanuvchi diod


  elektr yoritgich asbob

  p-n-p turli bipolyar tranzistorda p-n o‘tish soni nechta?


  2

  To‘g‘irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang


  to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi

  Bitta p-n o‘tishga ega bo‘lgan fotoelektr asbob


  Fotodiod

  Varikapning ishchi rejimi qachon amalga oshadi?


  teshilish rejimiga o‘tmagan teskari siljitish

  Yarimo‘tkazgichli diod .. ishlatiladi.


  elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

  Diodning ideallashgan VAX si…. e’tiborga olmaydi?


  tok hosil bo‘lishiga diod p- n o‘tishining qo‘shgan hissasini

  Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?


  to‘yinish rejimi

  Sxemalarda yarimo‘tkazgichli diod ... ishlatiladi.


  o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmasga aylantirish uchun

  Fototranzistor ... ishlatiladi.


  optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

  ...... bipolyar tranzistorning to‘yinish rejimi amalga oshadi.


  ikkala o‘tish to‘g‘ri yo‘nalishda siljitilganda

  Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan va kambag‘allashgan rejim amalga oshadi?


  kanali qurilgan MDYa transistor

  Rekombinatsiya –bu……...


  erkin zaryad tashuvchilarning yo‘qolish hodisasi

  .... fotorezistor fototoki qiymati o‘zgaradi


  yoritilganlik o‘zgarishi bilan

  Xususiy yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?


  elektronlar va kovaklar

  p-n o‘tish to‘g‘ri siljitilganda tashqi kuchlanishning ...


  manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi

  p-n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor...


  bitta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega

  n- turdagi yarimo‘tkazgich – bu……


  donor kirishmali yarimo‘tkazgich

  Sxemalarda MDYa- tranzistor... ishlatiladi.


  kuchlanish kuchaytirgichi sifatida

  Analog signallarga ishlov berganda bipolyar tranzistor qaysi rejimda ishlaydi?


  Aktiv

  Tiristor ...


  uchta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega

  Injektsiya-bu………..


  n-p o‘tish to‘g‘ri ulanganda elektronlar oqimi n sohadan p sohaga harakatlanadi, kovaklar esa teskari yo‘nalishda harakatlanadi

  O‘zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo‘llaniladigan diod turi?


  Varikap

  ..... termorezistor toki qiymati o‘zgaradi


  atrof muxit temperaturasi o‘zgarishi bilan
  Qanday bipolyar tranzistor eng tezkor ishlaydi?
  baza kengligi kichik, unda n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan

  Bipolyar tranzistorlarning necha xil ulanish sxemasi mavjud?


  3

  p-kanali induktsiyalangan MDYa-tranzistordagi kanallar soni nechta?


  1

  Signalni buzilmagan holda kuchaytirish uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?


  aktiv rejim

  Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ..... xizmat qiladi


  asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injektsiyalash uchun

  Volt-amper xarakteristikasida manfiy differentsial qarshilikka ega diod turi?


  Правильный ответ: tunnel diod

  Y –parametrlarni .... bevosita o‘lchab topish mumkin


  Правильный ответ: tranzistorning kirish va chiqish o‘tkazuvchanligini

  Yarimo‘tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o‘tkazuvchanligi…..{


  = absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi
  ~ absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi
  ~ absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi
  ~ absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o‘zgarmaydi}

  ..... termorezistor toki qiymati o‘zgaradi{


  = atrof muxit temperaturasi o‘zgarishi bilan
  ~ atrof muxit temperaturasi ortishi bilan
  ~ atrof muxit temperaturasi kamayishi bilan
  ~ yoritilganlik o‘zgarishi bilan}

  Yarimo‘tkazgichli diod…..{


  ~ bitta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  = bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega
  ~ ikkita p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  ~ faqat p-n o‘tishga ega, elektrodlari yo‘q}

  Arsenid galliyning taqiqlangan zona kengligi ... tashkil etadi.{


  ~ >3eV
  = 1,43eV
  ~ 1,12eV
  ~ 0,67eV}

  Germaniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.{


  ~ 1,43eV
  = 0,67eV
  ~ >3eV
  ~ 1,12eV}

  Dielektrikning taqiqlangan zona kengligi ... tashkil etadi.{


  ~1,43eV
  ~ 0,67eV
  = >3eV
  ~ 1,12eV}

  Kremniyning taqiqlangan zona kengligi ... tashkil etadi.{


  ~1,43eV
  ~ 0,67eV
  ~>3eV
  =1,12eV}

  n-yarimo‘tkazichlar uchun qaysi zaryad tashuvchilar asosiy hisoblanadi?{


  ~ kovaklar
  = elektronlar
  ~ musbat ionlar
  ~ manfiy ionlar}

  n-yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?{


  ~ kovaklar
  = elektronlar
  ~ musbat ionlar
  ~ manfiy ionlar}

  Dielektrik – bu kristall qattiq jism, uning elektr o‘tkazuvchanligi{


  ~ absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi
  = absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o‘zgarmaydi
  ~ absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi
  ~ absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi}

  p-turdagi yarimo‘tkazgich – bu…….{


  ~ kirishmasiz yarimo‘tkazgich
  = aktseptor kirishmali yarimo‘tkazgich
  ~ donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasiga teng yarimo‘tkazich
  ~ donor kirishmali yarimo‘tkazgich}

  i- turdagi yarimo‘tkazgich – bu……{


  ~ aktseptor kirishmali yarimo‘tkazgich
  = kirishmasiz yarimo‘tkazgich
  ~ donor kirishmali yarimo‘tkazgich
  ~ donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasiga teng yarimo‘tkazich}

  n- turdagi yarimo‘tkazgich – bu……{


  ~ aktseptor kirishmali yarimo‘tkazgich
  = donor kirishmali yarimo‘tkazgich
  ~ kirishmasiz yarimo‘tkazgich
  ~ donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasigi teng yarimo‘tkazich}

  Kompensatsiyalangan yarimo‘tkazgich – bu……..{


  ~ aktseptor kirishmali yarimo‘tkazgich
  ~ donor kirishmali yarimo‘tkazgich
  ~ kirishmasiz yarimo‘tkazgich
  = donor kirishmalar kontsentratsiyasi aktseptor kirishmalar kontsentratsiyasigi teng yarimo‘tkazich}

  Diffuziya - bu………. {


  ~ elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilarning harakati
  = kotsentratsiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati
  ~ erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo‘lish hodisasi
  ~ erkin zaryad tashuvchilarning yo‘qolish hodisasi}

  Rekombinatsiya –bu……...{


  ~ kotsentratsiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati
  ~ elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilarning harakati
  = erkin zaryad tashuvchilarning yo‘qolish hodisasi
  ~ erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo‘lish hodisasi}

  Injektsiya-bu………..{


  ~ p-n o‘tish teskari ulanganda asosiy bo‘lmagan zaryad tashuvchilarning harakati
  = n-p o‘tish to‘g‘ri ulanganda elektronlar oqimi n sohadan p sohaga harakatlanadi, kovaklar esa teskari yo‘nalishda harakatlanadi
  ~ erkin zaryad tashuvchilarning xaotik issiqlik harakati
  ~ kontsentratsiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati}

  Xususiy yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?{


  ~ kovaklar
  = elektronlar va kovaklar
  ~ manfiy ionlar
  ~ musbat ionlar}

  p- yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?{


  = kovaklar
  ~ elektronlar va kovaklar
  ~ manfiy ionlar
  ~ musbat ionlar}

  To‘g‘irlovchi diod bu {


  ~ elektr yoritgich asbob
  = elektr o‘zgartiruvchi asbob
  ~ fotoelektrik asbob
  ~ termoelektrik asbob}

  Yarimo‘kazgich diodda p-n o‘tish soni nechta?{


  = 1
  ~ 2
  ~ 3
  ~ 4}

  Termorezistor qanday asbob{


  ~ elektr o‘zgartiruvchi asbob
  = termoelektrik asbob
  ~ elektr yoritgich asbob
  ~ fotoelektrik asbob}

  p-n o‘tish kengligi nimalarga bog‘liq?{


  ~ teskari ulangan kuchlanishga bog‘liq
  = faqat kiritmalar kontsentratsiyasiga
  ~ faqat yarimo‘tkazgich materialiga
  ~ faqat kiritmalarning taqsimlanish xarakteristikasiga}

  p-n o‘tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?{


  ~ kovaklar
  = elektronlar va kovaklar
  ~ manfiy ionlar
  ~ musbat ionlar}

  p-n o‘tish to‘g‘ri siljitilganda tashqi kuchlanishning ...{


  ~ n-sohaga ulanuvchi qutbning axamiyati yo‘q
  = manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
  ~ musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi
  ~ musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi}

  p-n o‘tish teskari siljitilganda tashqi kuchlanishning ...{


  ~ musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
  = musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi
  ~ manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
  ~ n-sohaga ulanuvchi qutbning axamiyati yo‘q}

  p-n o‘tish to‘g‘ri ulanganda ...{


  = uning kengligi kamayadi, diffuziyz sig‘imi esa ortadi
  ~ uning kengligi va barer sig‘imi kamayadi
  ~ uning kengligi va barer sig‘imi ortadi
  ~ uning kengligi ortadi, barer sig‘imi esa kamayadi}

  p-n o‘tish teskari ulanganda ...{


  = uning kengligi ortadi, barer sig‘imi esa kamayadi
  ~ uning kengligi va barer sig‘imi kamayadi
  ~ uning kengligi va barer sig‘imi ortadi
  ~ uning kengligi kamayadi, barer sig‘imi esa ortadi}

  O‘zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo‘llaniladigan diod turi?{


  = varikap
  ~ stabilitron
  ~ tunnel diod
  ~ shottki diodi}

  Diodning ideallashgan VAX si…. e’tiborga olmaydi?{


  = tok hosil bo‘lishiga diod p- n o‘tishining qo‘shgan hissasini
  ~ diod p-bazasidagi asosiy zaryad tashuvchilar kontsentratsiyasini
  ~ diod n – bazasi dagi asosiy zaryad tashuvchilar kontsentratsiyasini
  ~ diod ikkala bazasidagi asosiy bo‘lmagan zaryad tashuvchilar kontsentratsiyasini}

  Diodning issiqlik teshilishi – bu…….{


  = p- n o‘tish qiziganda teskari tokning boshqarilmaydigan qaytmas jarayon natijasida ortishi
  ~ diod to‘g‘ri ulanganda tokning keskin ortishi
  ~ p- n o‘tishda to‘qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
  ~ valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o‘tish natijasida tokning keskin ortib ketishi}

  Diodning ko‘chkili teshilishi – bu…….{


  = p- n o‘tishda to‘qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
  ~ valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o‘tish natijasida tokning keskin ortib ketishi
  ~ p- n o‘tish qiziganda teskari tokni boshqarilmay qaytmas jarayon natijasida ortishi
  ~ diod to‘g‘ri ulanganda tokning keskin ortishi}

  Diodning tunnel teshilishi – bu……{


  = valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o‘tishi natijasida tokning keskin ortib ketishi
  ~ p- n o‘tish qiziganda teskari tok boshqarilmay qaytmas jarayon natijasida ortishi
  ~ diod to‘g‘ri ulanganda tokning keskin ortishi
  ~ p- n o‘tishda to‘qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi}

  p-n o‘tish barer sig‘imi ... aniqlanadi.{


  = uning kengligi bilan
  ~ to‘g‘ri siljitish kuchlanishi
  ~ teshilish kuchlanishi bilan
  ~ fotosezgirlikbilan}

  Taqiqlangan zona kengliklari turlicha bo‘lgan yarimo‘tkazgichlar tutashtirilganda hosil bo‘luvchi elektr o‘tish nima deb ataladi?{


  = geteroo‘tish
  ~ gomoo‘tish
  ~ metall-yarimo‘tkagichli o‘tish
  ~ elektron-kovak o‘tish}

  Bipolyar tranzistor...{


  = ikkita p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  ~ bitta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega
  ~ bitta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega
  ~ faqat p-n o‘tishga ega, elektrodlari yo‘q}

  Sxemalarda yarimo‘tkazgichli diod ... ishlatiladi.{


  = o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmasga aylantirish uchun
  ~ induktivliksifatida
  ~ toknibarqarorlash uchun
  ~ elektr saqlagich sifatida}

  To‘g‘irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang{


  = to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi
  ~ to‘g‘ri siljitilgan
  ~ teshilish rejimiga o‘tmagan teskari siljitish
  ~ elektr teshilish rejimi}

  Yarimo‘tkazgich diod elektrodlari{


  = anod va katod
  ~ emitter va katod
  ~ kollektor va anod
  ~ emitter va kollektor}

  Stabistorning ishchi rejimini belgilang{


  = to‘g‘ri siljitilgan
  ~ teshilish rejimiga o‘tmagan teskari siljitish
  ~ elektr teshilish rejimi
  ~ to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi}

  Kuchlanishni barqarorlashda qo‘llaniladigan diod turi?{


  = stabilitron
  ~ tunnel diod
  ~ shottki diodi
  ~ varikap}

  Y –parametrlarni .... bevosita o‘lchab topish mumkin{


  = tranzistorning kirish va chiqish o‘tkazuvchanligini
  ~ tranzistorning chiqish qarshiligi
  ~ tranzistorning teskari uzatish qarshiligi
  ~ tranzistorning to‘g‘ri uzatish qarshiligi}

  Stabilitronning ishchi rejimini belgilang{


  = elektr teshilish rejimi
  ~ to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi
  ~ to‘g‘ri siljitilgan
  ~ teshilish rejimiga o‘tmagan teskari siljitish

  Elektr boshqariluvchi sig‘im vazifasini o‘taydigan yarimo‘tkazgich asbob{


  = varikap
  ~ dinistor
  ~ shottki diodi
  ~ tunnel diod}

  Varikapning ishchi rejimi qachon amalga oshadi?{


  = teshilish rejimiga o‘tmagan teskari siljitish
  ~ elektr teshilish rejimi
  ~ to‘g‘ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi
  ~ to‘g‘ri siljitilgan}

  Volt-amper xarakteristikasida manfiy differentsial qarshilikka ega diod turi?{


  ~ varikap
  ~ stabilitron
  ~ shottki diodi
  = tunnel diod}

  Fotodiod qaanaqa asbob{


  = fotoelektrik asbob

  Download 0.86 Mb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  Download 0.86 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  p-n o‘tish barer sig‘imi ... aniqlanadi

  Download 0.86 Mb.