Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test
Download 189.67 Kb.
bet2/2
Sana26.12.2023
Hajmi189.67 Kb.
#128414
1   2
Bog'liq
Elektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test (1)
Uslubiy ko\'rsatma MT (6), КОЛЛОИД КИМЁ 24.05.2011, МАЪРУЗА МАТНИ, A good Business English needs analysis will include questions related to why the students want to learn English, O’zbek xonliklarining o’zaro munosabatlari va xalqaro savdo diplomatikaloqalari 2, 34-mavzu Terining tuzilishi va funksiyasi, 2 курс малакавий амалиёт2021 2022 tasdiqlangan 2, FAN DASTURI TAT 4 KREDIT 2020, Jumayev Start up loyiha, 1-vazifa (Chizili), А-35 ректор буйруғи баённома, matematika uzb 8 imtihon 2021, 7777777, 1. Zamonaviy rahbar qiyofasi va imidj fenomeni. Imidj turlari, AbdirozzoqovD 5ki-2022

168. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a)

b)
c)
d)
169 Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a)
b) J
c) UL=Uc
d)
170. Quyidagi tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) ILC
b) bL=bC 3
c) bL=bC 3
d) KILC
171. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a)
b)
c) UC=UL
d) K
172.
a) 157 rad/s;25 Gs
b) 157 rad/s;50 Gs;
c) 157 rad/s;157 Gs
d) 25 rad/s;157 Gs
173. Berilgan =628 rad/s uchun davr «T» nimaga teng:
a) T=0,01 s;
b) T=0,00157 s;
c) T=100 s;

d) T= 50 s;


174. Zanjirning aktiv quvvati aniqlansin:
a) 500 Vt
b) 616 Vt
c) 1000 Vt
d) 308 Vt,
175. Zanjirning reaktiv quvvati (Var) topilsin:
a) 40
b) 79,5
c) 95
d) 79
176. Berilgan sinusoidal (B) funksiyaning kompleks ta’sir etuvchi (effektiv) ifodasi yozilsin:
a) В
b)
c)
d)
177. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a)
b)
c) IL=IC
d)
178. T-?
a) 0,01 c

b) 628 c
c) 100 c


d) 350 c
179. L=16 mGn; f=50 Gs;
a) 5,024 Om
b) 502,4 Om
c) 0,8 Om
d) 800 Om
180. =628 rad/c; T-?
a) 0,01 s
b) 0,00157 s
c) 100 s
d) 50 s
181. O’tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:
a) O’tkazgich bo’ylab zaryadlangan zarracha-larning tartibli xarakati.
b) O’tkazgichdagi zaryadlangan zarrachalar-ning xaotik xarakati.
c) O’tkazgichning biror nuqtasidagi zaryadlar xolati
d) Zaryadlar xarakati.
182. p Elektr kuchlanishi deb nimaga aytiladi:
a) Ikki nuqta orasidagi potensiallar farqi.
b) Ikki nuqta potensiallarining ta’siri.
c) Biror nuqta potensiali.
d) Elektrmaydon kuchlanganligi.
183. Qanday xolda reaktiv qarshilik manfiy bo’ladi:
a)
b)
c)
d)
184. Agar ketma-ket ulangan RL zanjirga o’zgarmas tok manbaci bersak, zanjirning to’la qarshiligi nimaga teng bo’ladi:
a)
b) Z=0
c)
d)
185. RLC elementlari ketma-ket ulangan zanjirda vektor diagrammani qurish qaysi vektordan boshlanadi:
a)
b)
c)
d)
186. Elementlari mos ulangan sxemada zanjir to’la qarshiligi qanday o’zgaradi:
a) Oshadi.
b) Kamayadi.
c) O’zgarmaydi.
d) Noma’lum.
187. Qanday quvvat Volt Amper (VA) o’lchanadi:
a) S
b) Q
c) R
d) W
188. Kondensator sig’imining o’lchov birligini ko’rsating:
a) F
b) Kl
c) A/s.
d) V/m
189. Quyidagi keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjirning bir qismi uchun Om qonunini to’g’ri ifodalaydi:
a) U=RI
b) P=UI
c) F=LI
d)
190. O’lchov birliklaridan qaysi biri induktivlikka tegishli:
a) G
b) amper
c) volt
d) Mks
191. Quyidagi xarflardan qaysi biri ilashgan magnit oqimining shartli belgisi hisoblanadi:
a) 
b) F
c) V
d) N
192. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr zaryadlari to’planishi mumkin:
a) Kondensator (C)
b) Rezsistor (R)
c) Induktiv g’altak (L) Induktiv-nost
d) Xech birida
193. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri algebraik tarzda ifodalangan:
a)
b)
c)
d)
194. Kompleks qarshilik Z ning ko’rsatkichlik tarzida yozilgan formulasini ko’rsating:
a)
b)
c)
d)
195. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida kuchlanish o’lchanadi:
a) Voltmetr
b) Ampermetr
c) Vattmetr
d) Logometr

196. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining quvvati o’lchanadi:


a) Vattmetr
b) Ampermetr
c) Fazometr
d) Chastotomer
197. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining kuchi o’lchanadi:
a) Ampermetr
b) Ossillograf
c) Fazometr
d) Voltmetr
198. Quyidagi formulalardan qaysi biri kommutasiyaning birinchi qonunini ifodalaydi:
a)
b)
c)
d)
199. Quyidagi formulalardan qaysi biri kommutasiyaning ikkinchi qonunini ifodalaydi:
a)
b)
c)
d)
200. Bir megagers necha gersga teng:
a)
b)
c)
d)
201. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida qashilik o’lchanadi:
a) Reostat
b) Voltmetr
c) Ampermetr
d) Induksion schyotchik.
202. Sinusoidal tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi burchagining umumiy
tartibda qabul qilingan belgisini ko’rsating:
a)
b)
c)
d)
203. O’zgaruvchan tokning burchak chastotasi quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko’rsatiladi:
a)
b) T
c) f
d)
204. Quyidagi ifodalarning qaysi biri g’altakning induktiv qarshiligini ni ifodalaydi:
a) L
b) C
c)
d)
205. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining to’la o’tkazuvchanligini ifodalaydi:
a)
b)
c)
d)
206. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a)
b)
c)
d)
207. Kompleks quvvatning simvolik ko’rinishda yozilgan to’g’ri javobini ko’rsating:
a)
b)
c)
d)
208. Quyidagi ifodalarning qaysi biri kondensatorning sig’im qarshiligi ni ifodalaydi:
a)
b) L
c)
d)
209. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida tok chastotasi o’lchanadi:
a) Chastotomer
b) Vattmetr
c) Ampermetr
d) Ommetr
210. Qanday xolda reaktiv qarshilik musbat bo’ladi:
a)
b)
c)
d)
211. RLC elementlari parallel ulangan zanjirda vektor diagrammasini qurish qaysi vektordan boshlanadi:
a)
b)
c)
d)
212. RC elementlari ketma-ket ulangan zanjirning faza burchagi farqi qanday bo’ladi:
a)
b)
c)
d)
213. Elementlari qarama-qarshi ulangan sxemada butun zanjir qarshiligi qanday o’zgaradi:
a) Kamayadi
b) O’zgarmaydi
c) Oshadi
d) Noma’lum
214. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining reaktiv qarshiligini ifodalaydi:
a)
b)
c)
d)
215. Qaysi quvvat Vatt da o’lchanadi:
a) Q
b) S
c) R
d) W
216. Elektr zaryadining o’lchov birligini ko’rsating:
a) Kl
b) G
c) A/s
d) V/m
217. Quyida keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjir uchun Kirxgofning I-qonunini ifodalaydi:
a)
b) U=rI
c) F=LI
d) P=UI
218. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri ko’rsatkichlik tarzda ifodalangan:
a)
b)
c)
d)
219. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr maydoni xosil bo’ladi:
a) Kondensator (С) Rezistor (r)
b) Rezistor (r)
c) Induktiv g’altak (L)
d) Induktiv g’altak (L)
220. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining reaktiv o’tkazuvchanligini ifodalaydi: a)
b)
c)
d)
221. O’zgaruvchan tokning davri quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko’rsatiladi:
a) T.
b) f
c)
d)
222. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi:
a) Rezistor (r)
b) Kondensator (С)
c) Induktiv g’altak (L)
d) Xech birida
223. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri trigonometrik tarzda ifodalangan:
a)
b)
c)
d)
224. Kompleks qarshilik Z ning algebraik tarzda yozilgan formulasini ko’rsating:
a) Z=r+jx
b) XL=j L
c)
d)
225. Ideal e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) Abssissa o’qiga parallel
b) Abssissa o’qiga nisbatan qiya
c) Ordinata o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan qiya
226. Ideal tok manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) Ordinata o’qiga parallel
b) Abssissa o’qiga nisbatan qiya
c) Abssissa o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan qiya
227. Real e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) Abssissa o’qiga nisbatan qiya
b) Abssissa o’qiga parallel
c) Ordinata o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan perepen-dikulyar
228. Real tok manbasining voltamper U(I) xarakteristikasini ko’rinishi:
a) Ordinatalar o’qiga nisbatan qiya
b) Abssissa o’qiga parallel
c) Ordinata o’qiga parallel
d) Ordinata o’qiga nisbatan

229. Kuchlanishni aktiv tashkil etuvchisi:


a) Tok fazasi bilan mos tushadi
b) Tok fazasidan 900 ilgarilaydi
c) Tok fazasidan 900orqada qoladi
d) Tok fazasiga nisbatan har qanday burchakka siljigan bo’ladi
230. Aktiv R qarshilikda:
a) Kuchlanish va tok fazalari mos tushadi
b) Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi
c) Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi
d) Kuchlanish va tok qarama-qarshi Fazada yotadi
231. L induktiv elementida:
a) Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi
b) Kuchlanish va tok fazalari mostushadi
c) Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi
d) Kuchlanish va tok qarama-qarshi Fazada yotadi
232. C sig’im elementida:
a) Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi
b) Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi
c) Kuchlanish va tok fazalari mos tushadi
d) Kuchlanish va tok qarama-qarshi fazada yotadi
233. Qaysi tushuncha sinusoidal kattaliklarga tegishli emas:
a) Energiya manbasining ichki qarshiligi
b) Oniy qiymat
c) Burchak chastotasi
d) Amplituda (maksimal kattalik)
234. berilgan ifodada oniy qiymat nima bilan belgilanadi:
a) i
b)
c)
d)
235. Quvvat koffisenti:
a) Aktiv quvvatni to’la quvvatga nisbati
b) Reaktiv quvvatni To’la quvvatga nisbati
c) Aktiv quvvatni reaktiv quvvatga nisbati
d) Reaktiv quvvatni Aktiv quvvatga nisbati
236. Aktiv qarshilik elementida iste’mol qilanayotgan manba enegiyasi:
a) Issiqlik enegiyasiga aylanadi
b) Elektr maydon enegiyasiga aylanadi
c) Magnit maydon enegiyasiga aylanadi
d) Mexanik enegiyasiga aylanadi
237. Elektr zanjiriga ampermetr qanday ulanishi kerak:
a) Yuklama qarshiligiga ketma-ket
b) Yuklama qarshiligiga parallel
c) Qarama-qarshi
d) Yuklama qarshiligiga shuntlanadi
238. Elektr zanjiriga voltmetr qanday ulanishi kerak:
a) Yuklama qarshiligiga parallel
b) Yuklama qarshiligiga ketma-ket
c) Qarama-qarshi
d) Yuklama qarshiligiga shuntlanadi
239. «kuchlanish» va «potensiallar farqi» atamalari orasida qanday bog‘liqlik bor?
a) bir hil qiymatga ega
b) bir-biri bilan teskari proporsional
c) bir-biri bilan to‘g‘ri proporsional
d) barcha javoblar to‘g‘ri
240. Teng elektr potensialli yuzalar ... deyiladi.
a) elektr maydoni kuchlanganligi chiziqlarini to‘g‘ri burchak ostida kesib o‘tuvchi yuzalar
b) elektr maydoni kuchlanganligi chiziqlarini teskari burchak ostida kesib o‘tuvchi yuzalar
c) kuchlanish va tok kuchi chiziqlarini to‘g‘ri burchak ostida kesib o‘tuvchi yuzalar
d) barcha javoblar to‘g‘ri
241. Zaryad q ning U ga nisbati jismning ... deyiladi
a) elektr sig‘imi
b) elektr tok
c) elektr qarshilik
d) elektr maydon kuchlanganligi
242. Kondensator deb nimaga aytiladi?
a) Elektr sig‘imlarida ishlatish uchun maxsus tayorlangan geometrik parametrlarga va absolyut dielektrik ɛ singdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
b) Elektr toklarida ishlatish uchun maxsus tayorlangan geometrik parametrlarga va absolyut dielektrik ɛsingdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
c) Elektr sig‘imlarida ishlatish uchun maxsus absolyut dielektrik ɛ singdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
d) Elektr sig‘imlarida ishlatish uchun maxsus tayorlangan absolyut dielektrik ɛ singdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
243. Elektr zanjirlari deb ...
a) elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda elektr yurituvchi kuch, tok va kuchlanish tushunchalaridan
foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
b) elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda elektr yurituvchi kuch va kuchlanish tushunchalaridan
foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
c) elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda tok va kuchlanish tushunchalaridan foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
d) elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda elektr yurituvchi kuch tushunchalasidan foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
244. Elektr zanjirlarining asosiy elementlariga ...kiradi.
a) elektromagnit energiyasi manbalari elektromagnit energiyani uzatish, qayta ishlash va qabul qiluvchi qurilmalar
b) elektromagnit energiyasi manbalari elektromagnit energiyani uzatish va qabul qiluvchi qurilmalar
c) elektromagnit energiyasi manbalari elektromagnit energiyani uzatish va qayta ishlash qurilmalar
d) elektromagnit maydon manbalari elektromagnit energiyani uzatish, qayta ishlash va qabul qiluvchi qurilmalar
245. Elektromagnit energiyani uzatish elementlariga nimalar kiradi?
a) barcha javoblar to‘g‘ri
b) aloqa liniyalari
c) elektr uzatish liniyalari
d) elektr tarmoqlari
246. Elektr zanjirining elektromagnit energiyasi manbalari ta’sir etayotgan qismini … deb nomlaymiz a) zanjirning aktiv qismi
b) zanjirning passiv qismi
c) zanjirning aktiv va passiv qismi
d) barcha javoblar to‘g‘ri
247. Elektr zanjiri elektromagnit energiyasi manbalari bo‘lmagan qismini ... deb ataymiz
a) zanjirning passiv qismi
b) zanjirning aktiv qismi
c) zanjirning aktiv va passiv qismi
d) elektr tarmoqlari
248. Elektr zanjirining manbalari necha turga bo‘linadi?
a) 2
b) 3
c) 4
d)5
249. Elektr zanjirining manbalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?
a) kuchlanish va tok manbalari
b) kuchlanish va quvvat manbalari
c) EYuK va tok manbalari
d) barcha javoblar to‘g‘ri
250. Rezistor deb nimaga aytiladi?
a) elektr energiyasi sarflanib, uning hususiyatlari U=R·i yoki i=G·U bog‘lanishlar bilan ifodalangan elementga aytiladi
b) elektr energiyasi sarflanib, uning hususiyatlari i=G·Ubog‘lanish bilan ifodalangan elementga aytiladi
c) elektr energiyasi sarflanib, uning hususiyatlari U=R·i bog‘lanish bilan ifodalangan elementga aytiladi
d) barcha javoblar to‘g‘ri
251. Elektromagnit energiyani zahiralash xossasiga ega bo‘lgan, fizikxususiyatlari Ψ=L·i tenglama bilan ifodalanuvchi induktiv g‘altakning ideallashtirilgan elementi ... deyiladi.
a) induktivlik elementi
b) fazalar farqi
c) qarshilik
d) barcha javoblar to‘g‘ri
252. Elektr zanjiri konturi deb, ... .
a) bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy berk yo‘lga aytiladi.
b) bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy ochiq yo‘lga aytiladi.
c) faqat bitta shoxobchadan o‘tgan ixtiyoriy berk yo‘lga aytiladi.
d) bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy berk zanjirga aytiladi.
253. ikki qutblik deb, ... .
a) Ikki klemma (qutb)ga ega bo‘lgan elektr zanjiriga ataladi
b) Ikki klemma (qutb)ga ega bo‘lmagan elektr zanjiriga ataladi
c) bitta klemma (qutb)ga ega bo‘lgan elektr zanjiriga aytaladi
d) Ikki klemma (qutb)ga ega bo‘lgan elektr maydonga aytaladi
254. Tarkibida elektr energiya manbasiga ega bo‘lsa, ...deyiladi
a) aktiv ikki qutblik
b) passiv ikki qutblik
c) aktiv bir qutblik
d) passiv bir qutblik
255. ... deb tarkibida elektr energiya manbalari bo‘lmagan ikki qutblikka aytiladi.
a) passiv ikki qutblik
b) aktiv ikki qutblik
c) aktiv bir qutblik
d) passiv bir qutblik
256. Kirxgofning birinchi qonunini yana qanday nomlar bilan atashadi?
a) B va C javoblar to‘g‘ri
b) Kirxgofning toklar qonuni
c) Kirxgofning tugunlar uchun qonuni
d) to‘g‘ri javob yo‘q
257. Kirxgofning birinchi qonuni ... ga asoslanadi.
a) elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
b) elektr maydonning tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
c) elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr kuchlanishning uzluksizligi prinsipiga
d) barcha javoblar to‘g‘ri
258. Kirxgofning birinchi qonuni ... ga asoslanadi.
a) elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
b) elektr maydonning tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
c) elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr kuchlanishning uzluksizligi prinsipiga
d) barcha javoblar to‘g‘ri

259. Kirxgof birinchi qonuniniga ko‘ra ... .


a) elektr zanjirining tugunidagi toklar algebraik yig‘indisi nolga teng
b) elektr zanjirining tugunidagi toklar geometrik yig‘indisi nolga teng
c) elektr zanjirining tugunidagi toklar algebraik ko‘paytmasi nolga teng
d) elektr maydonning tugunidagi toklar algebraik yig‘indisi nolga teng
260. Kirxgofning ikkinchi qonunini yana qanday nomlar bilan atashadi?
a) Kirxgofning konturlar uchun qonuni
b) Kirxgofning toklar qonuni
c) Kirxgofning tugunlar uchun qonuni
d) to‘g‘ri javob yo‘q
261. Kirxgofning ikkinchi qonuni
a) elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari kuchlanishlar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining yig‘indsiga teng
b) elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari qarshiliklar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining yig‘indsiga teng
c) elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari toklar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining yig‘indsiga teng
d) elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari kuchlanishlar pasayuvining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining ko‘paytmsiga teng
263 Omning umumlashtirilgan qonuni tenglamasini toping
a) B va C javoblar to‘g‘ri
b) i = (uab – ye1)/r;
c) Uab = ye1 + ir
d) to‘g‘ri javob yo‘q
264. Elektr zanjiri elementidagi tok va kuchlanish orasidagi bog‘lanish Uab = r · i … deyiladi
a) zanjirning bir zanjirning bir qismi uchun Om qonuni
b) kirxgofning toklar qonuni
c) kirxgofning tugunlar uchun qonuni
d) kirxgofning konturlar uchun qonuni
265. Davr T ga teskari qiymat, yani vaqt birligi (1 sekund)dagi davrlar soni ν =1/ T … deb ataladi.
a) chastota
b) davr
c) amplituda
d) to‘g‘ri javob yo‘q
266. Agar liniyadan i = Im sinwt toki oqib o‘tayotgan bo‘lsa, unda generatorning kuchlanishi qanday bo‘ladi
a) u = ur+uL=ir+Ldi/dt
b) u = ur =ir+Ldi/dt
c) u = ur+uL= Ldi/dt
d) to‘g‘ri javob yo‘q
267. elektr zanjirining garmonik funksiyalari uchun Kirxgof qonunlari bo‘yicha qurilgan ... tuzish mumkin.
a) differensial tenglamalarga mos keluvchi kompleks algebraik tenglamalarini
b) zaryadlangan zarrachalarga ularning tezligi va qiymatiga bog‘liq ravishda kuch ta’sirini o‘tkazadigan
c) almashtirish mumkin
d) zaryadlangan zarrachalarga ularning tezligi

268. To‘la quvvat


a) U kuchlanish va tokning effektiv (ta’sir etuvchi) qiymatlari ko‘paytmasiga teng
b) elektron yoki protonning shunday xususiyatiga aytiladiki, unda xususiy elektr maydoni va tashqi elektr maydoni bilan ularning o‘zaro ta’sirini son qiymati jihatidan absolyut miqdorga teng.
c) Bu kattalik tok va kuchlanish ta’sir etuvchi (effektiv) qiymatlari ko‘paytmalarini ular orasidagi faza burchagining sinusiga ko‘paytirilganiga teng
d) elektron yoki protonning shunday xususiyatiga aytiladiki, unda xususiy elektr maydoni va tashqi elektr maydoni bilan ularning o‘zaro ta’sirini son qiymati jihatidan absolyut miqdorga teng, ishorasi teskari
269. o‘zaro induktiv bog‘langan elementlardan birining bir qisqichi ixtiyoriy ravishda … deb qabul qilinadi
a) boshi
b) Tugri javob yuk
c) ustki
d) oxiri
270. Garmonik funksiyalar oniy qiymatlarining yig‘indisini vektorlar tasvirlarining yig‘indisi orqali… .
a) almashtirish mumkin
b) almashtirish mumkin emas
c) Tugri javob yuk
d) simvolik usul
271. Amerikalik olim Shteynmets tomonidan mukammal qilib ishlab chiqilgan kompleks usulini barcha elektrotexniklar qabul qilganlar. Bu usulni … deb xam ataladi.
a) simvolik usul
b) To‘la quvvat
c) Kompleks quvvat
d) Neper va detsibel
272. Bu kattalik tok va kuchlanish ta’sir etuvchi (effektiv) qiymatlari ko‘paytmalarini ular orasidagi faza burchagining sinusiga ko‘paytirilganiga teng:
a) Reaktiv quvvat
b) Kompleks quvvat
c) muvofiqlash sharti
d) To‘la quvvat
273. Bu qiymat kompleks kuchlanishning va tutash kompleks tokning ko‘paytmalari bilan aniqlanadi:
a) Kompleks quvvat
b) Neper va detsibel
c) Reaktiv quvvat
d) To’g’ri javob yo’q
274. Kuvvat balansi (muvozanati)
a) Energiyaning saqlanish qonuniga binoan, xar qanday zanjir uchun ixtiyoriy onda quvvat balansi saqlanadi, ya’ni shu zanjirga uzatilayotgan barcha quvvatning oniy qiymati zanjirda istemol qilinayotgan barcha quvvatlar oniy qiymati (r) ga teng.
b) elektron yoki protonning shunday xususiyatiga aytiladiki, unda xususiy elektr maydoni va tashqi elektr maydoni bilan ularning o‘zaro ta’sirini son qiymati jihatidan absolyut miqdorga teng.
c) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
d) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
275. Kirxgof birinchi qonunini simvolik shaklda yozing
a) ;
b) ;
c) ;
d) ;
276. Maksimal quvvatni uzatish shartlari
a) Energiyaning uzatilishiga qo‘yiladigan talablar - signallarni uzatish bilan bog‘liq bo‘lgan telekommunikatsiya tizimlarida va energiya uzatishga mo‘ljallangan energetik tizimlarida - bir biridan tubdan farq qiladi.
b) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
c) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
d) Tugri javob yo’q
277. is te’molchining kirish qarshiligi va manbaning ichki qarshiligi tengligi shartiga ... deyladi.
a) muvofiqlash sharti
b) Tugri javob yo’q
c) Neper va detsibel
d) Kompleks quvvat
278. Muvofiqlashtirish -
a) manba bilan iste’molchi orasiga transfarmator kiritish bilan amalga oshirilishi mumkin.
b) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
c) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
d) To’g’ri javob yo’q
279. faqat birinchi konturdan oqayotgan tokka (i1≠0; i2=0) proporsional bo‘lgan qiymatli magnit oqimiga ikkinchi kontur ilashadi:
a) Sh21 = M21·i1
b) Sh12 = M12·i2
c) Sh11=L1·i1
d) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
280. birinchi kontur bilan ulashgan magnit oqim Sh11 shu kontur toki va chulg‘am induktivligi L1 ning ko‘paytmasiga teng:
a) Sh11=L1·i1
b) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
c) Sh21 = M21·i1
d) Sh12 = M12·i2
281. tok faqat ikkinchi konturda mavjud bo‘lsa, birinchi kontur bilan ilashgan oqim
a) Sh12 = M12·i2
b) Tugri javob yo’q
c) Sh22 = L2·i2
d) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
282. Ikkinchi konturning oqim ilashuvi
a) Sh22 = L2·i2
b) e1 =- dSh12/dt =- M12di2/dt.
c) Sh11=L1·i1
d) Sh21 = M21·i1
283. Agar faqat birinchi konturda tok o‘zgarayotgan bo‘lsa, ikkinchi konturda e.yu.k. induktivlanadi:
a) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
b) Sh11=L1·i1
c) e1 =- dSh12/dt =- M12di2/dt.
d) Tog’ri javob yo’q
284. agar tok faqat ikkinchi konturda o‘zgarsa, birinchisida e.yu.k. induktivlanadi:
a) e1 =- dSh12/dt =- M12di2/dt.
b) Sh21 = M21·i1
c) Sh22 = L2·i2
d) e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
285. Agar tok birinchi konturda ham, ikkinchi konturlarda ham oqayotgan bo‘lsa, to‘la magnit ilashuvi hususiy induktivlik va o‘zaro induktivlik hosil qilgan magnit ilashuvlarining ... teng bo‘ladi
a) algebrik yig‘indisiga
b) chiziqlilik prinsipini
c) kupaytmasiga
d) Tugri javob yo’q
286. Induktiv bog‘langan elementlar uchlarini belgilash
a) O‘zinduksiya magnit ilashuvi L1·i1 (yoki L2·i2)ga o‘zaro induktivlik M·i2 (yoki M·i1) magnit ilashuvining algebraik qo‘shilishi ishorasini aniqlash uchun, induktiv bog‘langan elementlarning qisqichlari (boshi va keti)ni belgilash zarur.
b) Energiyaning uzatilishiga qo‘yiladigan talablar - signallarni uzatish bilan bog‘liq bo‘lgan telekommunikatsiya tizimlarida va energiya uzatishga mo‘ljallangan energetik tizimlarida - bir biridan tubdan farq qiladi
c) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
d) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
287. Zanjirning R qarshilikdan iborat bo‘lgan bo‘lagidagi akgiv oniy quvvat ifodasini yozing.
a) p = u  I
b) p = U  I (1+ cos 21t)
c) p = U  I sin 21t
d) p = U  I sin 21t
288. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a)
b)
c)
d)
289. O‘tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:

a) Zaryadlar xarakati.


b) O‘tkazgich-dagi zaryadlangan zarrachalar-ning xaotik xarakati.
c) O‘tkazgichning biror nuqtasidagi zaryadlar xolati.
d) O‘tkazgich bo‘ylab zaryadlangan zarrachalarning tartibli xarakati.
290. Ikki induktiv bog‘langan zanjirlarni ketma-ket ulash.
a) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
b) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
c) Chiqiqli ikki qutblik haqidagi to‘liq axborotni, hususan, keltirilgan ixtiyoriy kuchlanishga nisbatan uning (aks) ta’sirini chastotaviy tavsifdan, ya’ni kirish qarshiligi yoki o‘tkazuvchanligi haqiqiy va mavhum qismlarining chastotaga
d) Yerkin zaryadlarning yo’naltirilgan harakat jarayoni yokiy magnet maydoni mavjudligida elektr siljisish vektorining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi
291. Bir mega gers necha gersga teng:
a)
b)
c)
d)
292. Chastotalar shkalasi.
a) Uni, aksariyat, logarifmik masshtabda quriladi
b) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
c) Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
d) Yuqorida ko‘rsatilganidan, ketma-ket ulangan konturning sig‘imi yoki induktivligi qiymatlarini o‘zgartirib rezonans jarayoniga sozlash mumkin.
293. Quyidagi ifodalarning qaysi biri g‘altakning induktiv qarshiligini ni ifodalaydi:
a) L
b) C
c)
d)
294. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining reaktiv qarshiligini ifodalaydi:
a)
b)
c)
d)
295. Agar ketma-ket ulangan RL zanjirga o‘zgarmas tok manbaci bersak, zanjirning to‘la qarshiligi nimaga teng bo‘ladi:
a)
b)
c)
d)
296. Elementlari mos ulangan sxemada zanjir to‘la qarshiligi qanday o‘zgaradi:
a) Oshadi.
b) Kamayadi.
c) O‘zgarmaydi.
d) Noma’lum.
297. Nosinusoidal tokli zanjirda induktivlik va sig‘im.
a) Induktiv reaktiv qarshiligi chastotaga (garmonika raqamiga) proporsional ravishda ortadi
b) Induktiv reaktiv qarshiligi chastotaga (garmonika raqamiga) proporsional ravishda kamayadi
c) Yuqorida ko‘rsatilganidan, ketma-ket ulangan konturning sig‘imi yoki induktivligi qiymatlarini o‘zgartirib rezonans jarayoniga sozlash mumkin.
d) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
298. O‘rtacha qiymatning har xil turlari.
a) Aksariyat, davriy funksiyalarning uch xil o‘rtacha qiymatlari, ularning muhim tavsiflarini namoyon qiladi
b) Yuqorida ko‘rsatilganidan, ketma-ket ulangan konturning sig‘imi yoki induktivligi qiymatlarini o‘zgartirib rezonans jarayoniga sozlash mumkin.
c) Soddalashtirilgan xolatda real induktivlikdagi energiyaning so‘nishi g‘altak o‘tkazgichlaridagi aktiv qarishilik rL ning mavjudligi bilan tushuntiriladi.
d) Zanjirda L, r, C elementlar ketma-ket ulangandagi rezonans shunday nomlanadi
299. Kuchlanish rezonansi deb qay holatda hosil bo’lgan rezonansga aytiladi .
a) Zanjirda L, r, C elementlar ketma-ket ulangandagi rezonans shunday nomlanadi
b) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
c) L, r, C larni parallel ulash bilan hosil qilingan rezonans hodisasi shunday nomlangan.
d) Agar vaqt doimiysidan kichik bo‘lgan oraliqda kuchlanish u noldan farq qilsa, u holda bo‘lganda zanjirdagi rejim faqat kuchlanish impulsi
300. Kuchlanish impulsi.
a) Agar vaqt doimiysidan kichik bo‘lgan oraliqda kuchlanish u noldan farq qilsa, u holda bo‘lganda zanjirdagi rejim faqat kuchlanish impulsi
b) Bunday zanjirlarda rezonans parallel va ketma-ket ulangan konturlarda bo‘lishi mumkin.
c) Uch element L, r, C dan tashkil topgan elektr zanjiri (konturi) yuqorida ko‘rilganlardan murakkabroq va ikkinchi darajali differensial tenglama bilan ifodalanadi.
d) Agar ikki qutublikning reaktiv elimentlari soni ikkitadan ortiq bo‘lsa uning kirish qarshiligi chastotaning bir necha qiymatlarida sof aktiv (rezonans) bo‘lishi mumkin
Download 189.67 Kb.
1   2
Download 189.67 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektronika va sxemalar fanidan yakuniy nazorat test

Download 189.67 Kb.