• Sintaktik tahlilning avtomatik tizimi
 • Kompyuter lingvistikasining yo’nalishlari
 • Avtomatik tahrir
 • T/r Fanning bo‘limi va mavzusi, ma’ruza mazmuni
  Download 1.17 Mb.
  bet5/17
  Sana15.05.2023
  Hajmi1.17 Mb.
  #60030
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
  Bog'liq
  Компьютер лингвистикаси
  comtronic cheatsheet tmux A4, 1-ma’ruza Kasr tushunchasi bilan tanishtirish mеtodikasi. Ulush, Презентация2, Hayot faoliyati xafsizligi, DAS, zamonaviy-televideniening-interaktiv-kontent-masalasi, sug-urta-1334
  T/r

  Fanning bo‘limi va mavzusi, ma’ruza mazmuni

  Ma’ruza

  Amaliy mashg’ulot

  Seminar

  Jami

  1-modul. Matematik mantiq

  1.

  To’plamlar va ular ustida amallar

  2

  2

  -

  4

  2.

  Munosabatlar va mulohazalar algebrasi

  2

  2

  -

  4

  3.

  Algoritmlar

  2

  2

  -

  4

  4.

  Kombinatorika

  2

  2

  2

  6

  2-modul. Kompyuter lingvistikasining rivojlanish tendensiyasi

  5.

  “Kompyuter lingvistikasi” faniga kirish

  2

  -

  -

  2

  6.

  Kompyuter lingvistikasining tahlil metodlar

  2

  2

  4

  8

  7.

  Tabiiy tilni qayta ishlash. Modellashtirish

  2

  2

  2

  6

  8.

  Formallshtirish tamoyillari va lingvistik bilimlar bazasidan foydalanish

  2

  2

  2

  6

  3-modul. Kompyuter lingvistikasida lingvistik masalalar

  9.

  Lingvistik bilimlar bazasi

  2

  -

  -

  2

  10.

  Morfologik tahlilning avtomatik tizimi

  2

  2

  2

  6

  11.

  Sintaktik tahlilning avtomatik tizimi


  2

  2

  2

  6

  4-modul. Kompyuter lingvistikasi yo’nalishlari

  12.

  Kompyuter lingvistikasining yo’nalishlari


  2

  -

  2

  4

  13.

  Informatsion qidiruv tizimi. Gipertekst texnologiyasi.

  2

  -

  2

  4

  14.

  Avtomatik tahrir


  2

  2

  -

  4

  15.

  Statistik tadqiqotlar


  2

  2

  2

  6

  16.

  Kompyuter leksikografiyasi

  2

  2

  -

  4

  17.

  Mashina tarjimasi

  2

  -

  2

  4

  18.

  Korpus lingvistikasi

  2

  2

  -

  4

  19.

  Sun’iy intellekt

  2

  -

  2

  4

  5-modul. Kompyuter lingvodidaktikasining imkoniyatlari

  20.

  Kompyuter lingvodidaktikasi

  2

  2

  -

  4

  21.

  Jahon miqyosida filologik ta’limida qo’llaniladigan axborot-ta’limiy resurslar

  2

  -

  2

  4

  22.

  Taqdimot texnologiyasi

  2

  2

  -

  4

  23.

  Multimedia darsliklarini yaratish

  2

  -

  2

  4

  24.

  Masofaviy o’qitish texnologiyalari

  2

  -

  2

  4

  25.

  Web texnologiyalari

  -

  2

  -

  2

  26.

  Virtual muzey, e-kutubxona va e-ensiklopediya materiallari

  -

  2

  2

  4

  27.

  Audio-vizual vositalarni yaratish

  2

  -

  2

  4

  28.

  Interaktiv doskalarning imkoniyatlari

  2

  2

  -

  4

  29.

  Onlayn-videokonferensiyalar tashkil etish

  2

  -

  2

  4

  30.

  Shaxsiy va kasbiy axborot maydoni yaratish va shakllantirish

  2

  -

  2

  4

  31.

  Bilimlarni nazorat qilish va nazorat ishlarini tashkil qilish va o’tkazish

  2

  2

  -

  4

  32.

  O’zbek tilining axborot uslubi

  2

  -

  -

  2
  Jami

  60

  38

  38

  98  Fanning nazariy mashg‘ulotlari mazmuni
  1-modul. Matematik mantiq.
  1-mavzu. To’plamlar va ular ustida amallar.
  To’plamlik belgilari. Mantiqiy amalar va uning turlari: Inkor amali. Kon’yunksiya va dizyunksiya amali. Implikatsiya va ekvivalentlik amali. Sheffer shtrixi.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, kubik, blis, aqliy hujum, munozara.
  2-mavzu. Munosabatlar va mulohazalar algebrasi.
  Tilga matematik yondashuv. Mantiq fani va uning yo’nalishlari. Matematik mantiq asoslari. Matematik mantiq funksiyalari va ularning berilishi.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, kubik, blis, aqliy hujum, munozara, FSMU, Idrok xaritasi.
  3-mavzu. Algoritmlar.
  Algoritm haiqda tushuncha. Algoritmning o’ziga xos xususiyatlari. Algoritmlarni tavsiflash. Takrorlanuvchi jarayonlar algoritmlarini yaratish. Kompyuter lingvistikasidagi o’rni.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, kubik, blis, aqliy hujum, munozara.
  4-mavzu. Kombinatorika.
  Kombinatorika haqida tushuncha. Kombinatorika tarixi. Kombinatorikaning kompyuter dasturlarini yaratishdagi ahamiyati.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, kubik, idrok xaritasi, FSMU, blis, aqliy hujum, munozara.
  2-modul. Kompyuter lingvistikasining rivojlanish tendensiyasi.
  5-mavzu. “Kompyuter lingvistikasi” faniga kirish.
  Kompyuter lingvistikaning predmeti, o‘rganish ob’ekti, maqsadi, vazifalari. Kompyuter lingvistikasi fan sifatida rivojlanishida nazariy va amaliy tadqiqotlar. Kompyuter lingvistikasi fanini boshqa fanlar bilan aloqasi. Yetakchi maktablarda olib boriladigan tadqiqotlar.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: frontal yondashuv, muammoli ta’lim, blis, aqliy hujum, munozara.
  6-mavzu. Kompyuter lingvistikasining tahlil metodlar.
  Statistik metod. Nazariy to‘plamlik belgilarini aniqlash metodlari. Mantiq algebrasida yasalgan transformasion yoki algoritmlik belgilarni aniqlash metodlari. Ehtimollik belgilarini aniqlash metodlari. Daraxtsimon metod.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, T-chizmasi, blis, aqliy hujum, munozara.
  7-mavzu. Tabiiy tilni qayta ishlash. Modellashtirish.
  Matn interfeysi va generatsiyasi. Qidiruv va ekspert tizimi haqida tushuncha. Dialogning kompyuterga oid modellari. Model tushunchasining mohiyati. Modellashtirish va uning tilga tadbiqi. Modellashtirishning pragmatik jihatlari va kamchiliklari. Tilshunoslikda modellashtirish metodlari.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, T-chizmasi, blis, aqliy hujum, munozara.
  8-mavzu. Formallshtirish tamoyillari va lingvistik bilimlar bazasidan foydalanish.
  Formallshtirish tamoyillari va lingvistik bilimlar bazasidan foydalanish. Lingvistik bilimlarni loyihalashning fonetik, morfologik, sintaktik va semantik xususiyatlari.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, kubik, blis, aqliy hujum, munozara.
  3-modul. Kompyuter lingvistikasida lingvistik masalalar.
  9-mavzu. Lingvistik bilimlar bazasi.
  Lingvistik bilimlar bazasi kompyuter lingvistikasining tarkibiy qismi. Lingvistik bilimlar bazasi haqida tushuncha. Lingvistik bilimlar bazasi kognitiv lingvistika, kompyuter semantikasi va kompyuter lingvistikasi yutuqlariga tayanishi.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, T-chizmasi, aqliy hujum, munozara.
  10-mavzu. Morfologik tahlilning avtomatik tizimi.
  Morfoflogik ma’lumotlar bazasi. O’zbek tilining morfologik qonuniyatlari. Tabiiy tilning morfologik moedli. Morfoflogik ma’lumotlar bazasini yaratish. Matnning morfologik analizi.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, kubik, blis, aqliy hujum, munozara.
  11-mavzu. Sintaktik tahlilning avtomatik tizimi.
  Sintaktik strukturalar. Matnning sintaktik modellar. Sintaktik aloqa munosabati. Diskurs va matn segmenti. Semantik va sintaktik xususiyatlari.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, T-chizmasi, blis, aqliy hujum, munozara.
  4-modul. Kompyuter lingvistikasi yo’nalishlari.
  12-mavzu. Kompyuter lingvistikasining yo’nalishlari.
  «Kompyuter lingvistikasi» fanining yo‘nalishlarini yuzaga kelishi. Qoliplash va dasturlar ishlariga qaratilgan yo‘nalishlari: muloqotni kompyuter yordamida qoliplash; syujet strukturasini kompyuter vositasida qoliplash; matnni katta hajmdagi matn (gipertekst) darajasida; axborot-izlanish sistemasi. Matnni tahlillashga qaratilgan yo‘nalishlar: avtomatik tahrirlash; statistik tadqiqotlar; kompyuter leksikografiyasi.Til o‘rgatishga qaratilgan yo‘nalishlar: til o‘rgatish jarayonini kompyuterlashtirish; mashina tarjimasi.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, kubik, blis, aqliy hujum, munozara.
  13-mavzu. Informatsion qidiruv tizimi. Gipertekst texnologiyasi.
  Kompyuter lingvistikasida informatsion qidiruv tizimlarning ahamiyati va rivoji. Hujjatli, kontekstli qidiruv tizimi. Gipertekst texnologiyasi. T.Nelson texnologiyasi. Gipermedia. Xalqaro o’rgamchak turi.
  Qo‘llaniladigan ta’lim texnologiyalari: klaster, Venn diagrammasi, aqliy hujum, munozara.  Download 1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
  Download 1.17 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  T/r Fanning bo‘limi va mavzusi, ma’ruza mazmuni

  Download 1.17 Mb.