• Fanning vazifasi
 • Kursga qo‘yiladigan boshlang‘ich talablar
 • Fanni o`qitishdan maqsad
  Download 15.89 Kb.
  Sana24.06.2022
  Hajmi15.89 Kb.
  #24337
  Bog'liq
  Fanni o
  Yakuniy

  Fanni o`qitishdan maqsad: Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va
  metodologiyasi fanini o`qitishdan maqsad – magistrlarda bo`lajak jismoniy tarbiya o`qituvchisiga kasbiy bilim, ko`nikma va malakalarga ega qilish. Uzluksiz ta`lim tizimining barcha bosqichlariga bevosita aloqador bo`lgan uslubiy jihatlardagi yangilik va muammolarni o`rganish. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilish fanini va boshqa o`zaro a`loqador fanlarni o`qitish metodikasiga doir o`quv materiallar bilan uyg`unlikda o`rgatish. Magistrlarni fan mutaxasisi sifatida shakllantirishda milliylik, tarixiylik, raqobatbardoshlik, zamonaviylik, izchillik, motivasiya, amaliylik hamda novatorlik kabi sifatlarni ko`zda tutgan holda ta`lim-tarbiya berish. Oliy ta`limning talablariga javob beradigan yuqori malakali jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislarini tayyorlashdan iboratdir.
  Fanning vazifasi: Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilish fanining asosiy maqsadiga erishishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish kerak bo`ladi:
  - magistratura mutaxassisligi bo`yicha ob`ektlar va jarayonlarning namunaviy modellari va ularni tadqiqot qilish metodikalarini o`rganish;
  - eksperimental tadqiqotlarni bajarishda qo`llaniladigan stendlar, zamonaviy apparaturalar va boshqa jihozlarni o`rganish va bayon qilish;
  - eksperimental tadqiqotlarni o`tkazish;
  - eksperimental tadqiqotlar natijalariga ishlov berish, ularni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va tavsiyalarni ishlab chiqish;
  - mutaxassislik ilmiy-metodik mavzusi bo`yicha ilmiy-tadqiqotlarini o`tkazish, holatini tahlil qilish;
  - o`rganilayotgan mavzu bo`yicha o`quv maqsadlarini shakllantirish;
  avtomatlashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish;
  - o`quv jarayonida hamda talabalarning o`quv ilmiy-tadqiqotlarida axborot- kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish;


  Kursga qo‘yiladigan boshlang‘ich talablar:

  Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilish fanini o`zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida magistr:


  - Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilish fanining maqsadi va vazifalari;
  - magistratura mutaxassisligi bo`yicha ob`ektlar va jarayonlarning namunaviy modellari va ularni tadqiqot qilish metodikalarini o`rganish;
  - eksperimental tadqiqotlarni bajarishda qo`llaniladigan stendlar, zamonaviy apparaturalar va boshqa jihozlarni o`rganish va bayon qilish;
  - eksperimental tadqiqotlarni o`tkazish;
  - eksperimental tadqiqotlar natijalariga ishlov berish, ularni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va tavsiyalarni ishlab chiqish haqida bilimga ega bo`lishi;
  - amaliy dasturlar paketi va ma`lumotlar bazalarini tuzish.
  - mutaxassislik ilmiy-metodik mavzusi bo`yicha ilmiy-tadqiqotlarini o`tkazish, holatini tahlil qilish;
  - o`rganilayotgan mavzu bo`yicha o`quv maqsadlarini shakllantirish;
  - mavzu bo`yicha o`qitishni texnologiyalashtirish variantlarini ko`rib chiqish va aniq variantini tanlash;
  - aniq variant bo`yicha o`qitish texnologiyasini ishlab chiqish;
  - talabalarni o`qitadigan va ularning bilimini nazorat qiladigan avtomatlashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish;
  - o`quv jarayonida hamda talabalarning o`quv ilmiy-tadqiqotlarida axborot- kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishni haqida ko`nikmalarga ega bo`lishi kerak.

  O‘rganishdan maqsad – jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq etish usullari, qadimgi dunyo xalqlarining jismoniy tarbiyasi, magistrlik dissertatsiyasi mavzulari sohaning rivojlanish istiqboli va fan, ta`lim, texnika, texnologiya, iqtisodiyotdagi zamonaviy yutuqlar hamda kadrlar buyurtmachilarining talablarini hisobga olgan holda mavzularni tanlash, ishning bajarilish tartibi, ilmiy apparatini shakllantirish, adabiyotlar bilan ishlash, magistrlik dissertatsiyasining mazmuni tizimlashtirilgan ko`rinishda ilmiy-tadqiqot (yoki ilmiy-texnikaviy echim)ning dastlabki asoslarini, uning bajarilib borishini va olingan natijalarini qayd qilish. Bunda ilmiy asoslar (yoki ilmiy-texnikaviy echimlar) har taraflama tahlil qilinishi, mavjud muqobil variantlarda ko`rib chiqish, magistrlik dissertatsiyasi natijalari bo`yicha olingan ma`lumot matn yoki ko`rgazmali material ko`rinishida mustahkamlash, unda mavzuning nazariy yoki amaliy ahamiyatini isbotlash, magistrlik dissertatsiyasi himoyaga taqdim etish qonun qoidalari haqida malakalarga ega bo`lishi kerak.
  Download 15.89 Kb.
  Download 15.89 Kb.