• Laboratoriya ishini bajarish uchun kerakli qurilma va reaktivlar
 • Laboratoriya ishini bajarish tartibi
 • Ishning maqsadi
 • -LABORATORIYA ISHI: ERIGAN MODDANING MOLEKULYAR MASSASINI KRIOSKOPIK USULDA ANIQLASH
  Download 114.5 Kb.
  bet16/24
  Sana31.10.2023
  Hajmi114.5 Kb.
  #92341
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
  Bog'liq
  O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsusta-fayllar.org
  Termik qarshilik-fayllar.org

  6-LABORATORIYA ISHI: ERIGAN MODDANING MOLEKULYAR MASSASINI KRIOSKOPIK USULDA ANIQLASH  Ishning maqsadi: Bir molyarlli eritma muzlash haroratining pasayishi va qaynash haroratining ortishini aniqlab, eritmada erigan moddaning molekulyar massasini; erigan moddaning konsentratsiyasini; kuchsiz elektrolitlarning dissotsiatsiya darajasini; kuchli elektrolitlarning aktivlik koeffittsientini topish mumkin.
  Talabalar mashg‘ulot davomida mustaqil ravishda eritmaning muzlash haroratini aniqlab, Raulning ikkinchi qonuni asosida erigan moddaning molekulyar massasini hisoblab topadilar.
  Laboratoriya ishini bajarish uchun kerakli qurilma va reaktivlar:kendal kolbasi,shtativ, elektr isitgich, termometr, benzoy va salitsil kislotalar.
  Rasta usuli bo‘yicha erigan moddaning molekulyar massani aniqlashda erituvchi sifatida benzoy kislotadan foydalaniladi. Benzoy kislotaning krioskopik konstantasi K=8,788 ga teng bo‘lib,uning muzlash haroratlari farqini oddiy termometr yordamida o‘lchash mumkin. Bu usul bilan benzoy kislotada eriydigan, lekin u bilan ta’sirlashmaydigan moddalarning molekulyar massasini, ular juda oz miqdorda bo‘lsa ham aniqlash mumkin.
  Izoh: benzoy kislota – C6N5COOH (C7H6O2),M=122,05; rangsiz kristall; Tsuyul.=122,4°C, Tqayn.=249,2°C, E=6,09°
  Laboratoriya ishini bajarish tartibi:Tajriba o‘tkazish uchun benzoy kislota va salitsil kislotalardan jadvalda berilgan nisbatda (jadval) aralashma tayyorlab olinadi. Ingichka quruq shisha kapillyarning bittasiga ma’lum nisbatda benzoy kislota va salitsil kislotadan iborat aralashmadan, ikkinchisiga toza benzoy kislotadan solinadi.

  Benzoy kislota(mg)


  0,68

  0,76

  0,84

  0,90

  0,55

  0,62

  0,73

  0,82

  0,70

  0,58

  Salitsil kislota(mg)


  0,32

  0,24

  0,16

  0,10

  0,45

  0,38

  0,27

  0,18

  0,30

  0,42

  Ikkala shisha kapillyar (4) termometrning simob ustunchasiga (3) ikki tarafdan mahkamlanadi va vazelin moyli (1) kolbaga o‘rnatilgan havo g‘ilofiga ya’ni ichki shisha idishga (2) asta tushirilib, aralashma suyuqlanib (gaz gorelkasi (5)) ketguncha qizdiriladi.


  Rasmda ko‘rsatilganidek, kapillyar rezina xalqa bilan mahkamlanganda, uning to‘ldirilgan qismi termometrning simobli rezervuari bilan barobar turishi kerak. Termometrni mahkamlashda g‘ovakli tiqin bo‘lakchalaridan foydalaniladi. Termometrning simobli rezervuari havo g‘ilofi tubiga tegmasligi lozim. Xammomdagi moy sathi kapillyarning yuqori tomonidan balandroq turishi kerak. Ishlash vaqtida havo g‘ilofini moy xammomidan olish man etiladi.
  Suyuqlanish harorati odatdagi usulda o‘lchanadi. Avval qizdirishni sekin olib borib, oxirgi kristallarning suyuqlanish harorati, so‘ngra tez sovutilib, birinchi kristallarning hosil bo‘lish harorati aniqlanadi va yozib olinadi.
  Izoh: keyingi har bir aralashmani qizdirishni oldindan sovutilgan xammomda olib borish zarur.

  Krioskopik usulda erigan moddaning molekulyar massasini aniqlash qurilmasi

  Tajriba bir xil natija olinguncha bir necha marta qaytariladi. Olingan natija asosida salitsil kislotaning molekulyar massasi hisoblanadi.

  K – benzoy kislotaning krisokopik doimiysi


  G – benzoy kislotaning massasi (ya’ni, erituvchining massasi)
  g – salitsil kislotaning massasi (ya’ni, erigan moddaning massasi)
  ∆TK = Terituvchi – Teritma – erituvchi va eritma kristallanish haroratlari orasidagi farq.
  Izoh: salitsil kislota – C7H6O3,M=138,12; rangsiz kristall; Tsuyul.=159,5°C, Tqayn.=211°C
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Nazorat savollari
  1. Diffuziya va osmos jarayonlarini tushuntiring.

  2. Osmotik bosim qonunlarini asoslab bering.


  3. Qattiq moddalarning uchuvchanligini tushuntiruvchi Shreder tenglamasini yozing.

  4. Ekstraksiya va taqsimlanish koeffitsiyenti.


  5. Gibbs-Konovalov qonunlarini tushuntirib bering.
  6. Vrevskiy qonunlarini izohlang.
  7. Eritma komponentining parsial molyar energiyasi deb nimaga aytiladi?

  8. Shakar suvda o’zgarmas harorat va bosimda eritilganda sistemaning Gibbs energiyasi qanday o’zgaradi?


  7-LABORATORIYA ISHI: KUCHSIZ ELEKTROLITLARNING DISSOSIASIYALANISH DARAJASI (Α) VA KONSTANTASINI (KD) ANIQLASH  Ishning maqsadi:eritmalar elektrokimyosi bo‘yicha sifat va miqdoriy tekshirishlarni o‘tkazishda talabalarning bilim va amaliy mahoratlarini rivojlantirish. Ilmiy ma’lumotnomalarda keltirilgan axborotlardan foydalanib, kuchsiz elektrolitlarning elektr o‘tkazuvchanligini aniqlab, ularning dissotsiatsiyalanish darajasi va konstantasini hisoblash.
  Eritmalarda qisman yoki to‘liq ionlarga ajraladigan kimyoviy birikmalar elektrolitlar deb nomlanadi. Kuchsiz yoki kuchli elektrolitlar mavjud. Kuchli elektrolitlar deyarli to‘liq ionlarga dissotsiyalanadi. Kuchsiz elektrolitlar eritmalarida ionlar orasidagi ta’sirlashuv kuchi ularqisman dissotsiyalangani uchun kuchsizroq.
  Mavzuni asoslash: elektrolit eritmalarining elektr o‘tkazuvchanligini tajribada aniqlash; kislota, asos, tuz eritmalarini konduktometrik titrlash asosida eritma konsentratsiyasini aniqlash, kuchsiz elektrolitlar dissotsialanish darajasi va ionlanish konstantasini, suv ion konsentratsiyalarining ko‘paytmasini aniqlash, erituvchida yomon eriydigan tuzlarning eruvchanlik konsentratsiyasini konduktometrik usulda aniqlashlar – kimyo sanoatida muhim ahamiyatga egadir.
  Laboratoriya ishini bajarish uchun kerakli qurilma va reaktivlar:Reoxord ko‘prigi R-38, 0,02n KCl, turli konsentrasiyadagi CH3COOH eritmalari, elektrodlar tushirish uchun idish.
  Laboratoriya ishini bajarish tartibi:Solishtirma elektr o‘tkazuvchanlikni o‘lchash uchun Kolraush ko‘prigi yoki R-38 qurilmasi qo‘llaniladi (VII.11-rasm).

  Download 114.5 Kb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
  Download 114.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -LABORATORIYA ISHI: ERIGAN MODDANING MOLEKULYAR MASSASINI KRIOSKOPIK USULDA ANIQLASH

  Download 114.5 Kb.