• Tajribada olingan natijalarni hisoblash yo‘llari
 • Tajribada olingan natijalarini qayd qilish jadvali
  Download 114.5 Kb.
  bet9/24
  Sana31.10.2023
  Hajmi114.5 Kb.
  #92341
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
  Bog'liq
  O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsusta-fayllar.org
  Termik qarshilik-fayllar.org
  Tajribada olingan natijalarini qayd qilish jadvali:  τ, minutda


  V, (Na2S2O3)

  0  15  30  45

  Tajribada olingan natijalarni hisoblash yo‘llari: muvozanat konstantasi tajribada o‘tkazilgan jarayon uchun quyidagicha bo‘ladi.

  Bundan muvozanat vaqtidagi J2 (erkin holdagi yodni) konsentratsiyasi


  dan topiladi.
  - giposulfit eritmasining molyarligi.
  V1– muvozanat qaror topgan vaqtdagi yodni titrlash uchun sarf bo‘lgan giposulfitning xajmi, ml;
  V2 – aniqlash uchun olingan reaktsion aralashmaning hajmi, ml;
  Jarayon tenglamasidan Fe2+ yod konsentratsiyasi orqali topiladi, chunki 1 mol yodga 2mol ion Fe2+ to‘g‘ri keladi:
  Uch valentli temir ioni konsentratsiyasi esa jarayon tenglamasiga ko‘ra quyidagicha aniqlanadi:

  reaksiya boshlanishidagi FeCl3 ning dastlabki konsentratsiyasi va uni boshlang‘ich qiymatlardan quyidagicha topiladi:

  bunda «a» va «b» - FeCl3 va KJ eritmalaridan jarayon uchun olingan miqdor (ml).
  esa FeCl3 eritmasining boshlang‘ich konsentratsiyasi (mol/l). Eritmadagi CJ- – ionining konsentratsiyasi esa quyidagicha topiladi.

  bunda, esa KJ eritmasining boshlang‘ich konsentratsiyasi, mol/l. Hisoblab topilgan qiymatlar yuqoridagi muvozanat konstantasi formulasini hisoblash tenglamasigaqo‘yib KCqiymati topiladi va olingan natijalarni nazariy yo‘l bilan hisoblangan qiymatlar bilan solishtiriladi.


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Nazorat Savollari
  1. Kimyoviy muvozanatning qanday belgilari mavjud?

  2. Kimyoviy muvozanatning qanday qonunlari bor?


  3. “Tezlik konstantasi” tushunchasi nimani anglatadi?
  4. Muvozanat konstantasining ma’nosi nima?
  5. Turli muvozanat konstantalari orasida qanday bog’liqlik bor?
  6. Kimyoviy muvozanat termodinamik jihatdan qanday asoslanadi?
  7. Kimyoviy reaksiyaning izobarik tenglamalari qanday?
  8. Kimyoviy reaksiyaning izoxorik tenglamalarini yozing.
  9. Entropiyaning absolyut qiymatlarini aniqlash mumkinmi?
  10. Muvozanat konstantalari qanday hisoblanadi?
  11. Tyomkin va Shvarsman usulini tushuntiring.
  12. Plank postulatidan muvozanat konstantasini hisoblash mumkinmi?
  13. Nernstning issiqlik teoremasidan muvozanat konstantasi qanday hisoblanadi?
  14. Termodinamik funksiyalarning standart qiymatlaridan foydalanib, muvozanat konstantasini hisoblash mumkinmi?


  Download 114.5 Kb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
  Download 114.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tajribada olingan natijalarini qayd qilish jadvali

  Download 114.5 Kb.